Quan điểm và chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng - Tài liệu, ebook, giáo trình

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
... quyền giải cấp Nội dung tranh chấp đất đai chủ yếu liên quan đến: tranh chấp ranh giới sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất vụ án ly hôn, tranh chấp quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp ... giải UBND quận (304 vụ khiếu nại, 62 vụ tố cáo, 248 vụ tranh chấp đất đai) , chiếm 91,97% tổng số vụ việc Công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai quận thực tốt, kết giải 603/614 vụ việc, ... dạng tranh chấp khác (tranh chấp hợp đồng chấp, tranh chấp cản trở việc thực quyền sử dụng đất) giải triệt để 36/36 vụ việc Nhìn chung giai đoạn tình hình giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai...
 • 39
 • 3,384
 • 7

đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại sở tài nguyên môi trường vĩnh phúc những năm gần đây

đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại sở tài nguyên và môi trường vĩnh phúc những năm gần đây
... 3.3.1 Đánh giá công tác tra đất đai Sở Tài nguyên Môi trường năm gần 60 3.3.2 Công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Sở Tài nguyên Môi trường năm gần 63 3.3.3 Kết công tác ... nghiệm công tác tra đất đai, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai + Nâng cao hiệu công tácthanh tra, tiếp dân xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Sở Tài nguyên Môi trường ... TÀI - Đánh giá công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp ất đai tỉnh Vĩnh Phúc năm gần - Đề xuất số giải phát nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đẩt đai...
 • 107
 • 1,323
 • 13

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại sở Tài nguyên môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013.

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại sở Tài nguyên và môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013.
... đề tài: Đánh giá công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai sở Tài nguyên môi trường Vĩnh Phúc giai đoạn 2009 - 2013” 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá công tác tra, giải khiếu ... 2.3.3 Công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Sở Tài nguyên Môi trường năm gần 37 2.3.4 Kết công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai Sở Tài nguyên Môi trường ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN XUÂN MẠNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2009 - 2013...
 • 103
 • 414
 • 1

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây.DOC

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây.DOC
... nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn quận Kiến An thành phố Hải Phòng - Đề xuất ý kiến đóng góp, giải pháp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn quận Kiến An nói ... Lớp: Địa 46 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU ... An thành phố Hải Phòng năm gần đây” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vấn đề lý luận công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai - Nghiên cứu thực trạng công tác tra, giải khiếu nại,...
 • 73
 • 5,803
 • 16

tìm hiểu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố tuyên quang – tỉnh tuyên quang từ khi có luật đất đai năm 2003 đến nay

tìm hiểu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố tuyên quang – tỉnh tuyên quang từ khi có luật đất đai năm 2003 đến nay
... thống tra Nhà nước; tra đất đai - Tìm hiểu công tác tra, giải khi u nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang từ luật đất đai năm 2003 đến - Số liệu điều tra ... cáo tranh chấp đất đai địa bàn nước nói chung thành phố Tuyên Quang nói riêng - Công tác tra đất đai, giải khi u nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn toàn thành phố Tuyên Quang từ Luật đất ... hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu công tác tra, giải khi u nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn thành phố Tuyên quang tỉnh Tuyên Quang từ luật đất đai năm 2003 đến nay 1.2 Mục đích, yêu...
 • 76
 • 881
 • 4

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai tại huyện văn giang tỉnh hưng yên giai đoạn 2007 2011

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện văn giang  tỉnh hưng yên giai đoạn 2007  2011
... Vn Giang giai ủo n 2007 - 2011 4.8 96 T ng h p k t qu gi i quy t ủn th trờn ủ a bn t nh Hng Yờn (T ngy 01/7 /2007 ủ n 31/12 /2011) 4.15 95 K t qu gi i quy t u n i c a huy n Vn Giang giai ủo n 2007 ... nm 2011 huy n Vn Giang 46 4.2 Bi n ủ ng ủ t ủai t i huy n Vn Giang giai ủo n 2005 -2011 49 4.3 Dõn s v lao ủ ng t i huy n Vn Giang qua m t s nm 54 4.4 T ng h p d ỏn c a t nh Hng Yờn v huy n Vn Giang ... a huy n Vn Giang 4.11 83 K t qu tra, ki m tra s d ng ủ t sai m c ủớch c a cỏc xó, th tr n 4.10 77 K t qu tra, ki m tra cụng tỏc c p GCN QSD giai ủo n 2007 2011 trờn ủ a bn huy n Vn Giang 4.9...
 • 133
 • 333
 • 0

khảo sát đánh giá thực trạng công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại tỉnh vĩnh long giai đoạn 2010 đến 2014

khảo sát và đánh giá thực trạng công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại tỉnh vĩnh long giai đoạn 2010 đến 2014
... Khảo sát đánh giá thực trạng công tác tra giải khiếu nại, tố cáo đất đai tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010 đến nay” thực nhằm mục đích:  Tìm hiểu thực trạng tra giải khiếu nại, tố cáo đất đai tỉnh Vĩnh ... quan công tác tra giải khiếu nại, tố cáo đất đai tỉnh vĩnh long từ năm 2010 đến tháng 06 năm 2014 3.1.1 Đánh giá chung công tác tra giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn Vĩnh Long từ năm 2010 đến ... MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ……………………………… NGUYỄN THÀNH CÔNG KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN...
 • 92
 • 465
 • 1

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng  tỉnh phú thọ giai đoạn 2010  2014
... dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo ... loại đất địa bàn huyện Đoan Hùng 3.3 Đánh giá công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 2014 3.3.1 Đánh giá công tác tra đất đai địa bàn huyện ... dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng năm 2013 2.2.3 Đánh giá công tác Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 2014 - Đánh giá kết công tác tra đất...
 • 85
 • 449
 • 2

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ giai đoạn 2010 2014

Đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện đoan hùng  tỉnh phú thọ giai đoạn 2010  2014
... giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 2014 ... Đoan Hùng giai đoạn 2010 2014 - Đánh giá kết công tác tra đất đai địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2010 2014 - Đánh giá kết công tác giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đoan ... LÂM ĐINH VIẾT SƠN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG - TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01...
 • 87
 • 293
 • 0

nêu ý nghĩa tầm quan trọng của giai đoạn tiến hành thanh tra, từ đó trình bày cụ thể giai đoạn tiến hành thanh tra. có ví dụ cụ thể về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo

nêu ý nghĩa tầm quan trọng của giai đoạn tiến hành thanh tra, từ đó trình bày cụ thể giai đoạn tiến hành thanh tra. có ví dụ cụ thể về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo
... giai đoạn chuẩn bị tra, giai đoạn tiến hành tra giai đoạn kết thúc tra Trong giai đoạn tiến hành tra giai đoạn chiếm vị trí quan trọng tổng thể quy trình, nhiên quy trình tiến hành tra giai đoạn ... kết luận tra đơn vị tra Trong hoạt động tra, giải khiếu nại, giải tố cáo, hồ sơ tra, hồ sơ giải khiếu nại, tố cáo ý nghĩa quan trọng Đó cứ, chứng để đưa kết luận tra, định giải khiếu nại, định ... hưởng tới giai đoạn kết thúc tra Không giai đoạn tiến hành tra giai đoạn kết thúc  Trong thực tế giai đoạn tiến hành tra chiếm vị trí quan trọng vụ việc Thanh tra cụ thể, thể giai đoạn chuẩn...
 • 58
 • 2,148
 • 3

Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý trong quá trình tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý trong quá trình tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
... CHẾ KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA VĂN BẢN QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO I Nhu cầu ... tắc tính hợp pháp văn quản Trung Quốc 37 Chương II Cơ chế kiểm tra tính hợp pháp, hợp văn quản nhà nước thực tiễn đánh giá tính hợp pháp, hợp văn quản trình tiến hành tra, giải ... tra tính hợp pháp tính hợp văn quản nhà nước 46 II Yêu cầu tất yếu việc đánh giá tính hợp pháp, hợp văn quản nhà nước hoạt động tra, giải khiếu nại, tố cáo 57 2.1 Thanh...
 • 140
 • 515
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai trên địa bàn quận kiến an – thành phố hải phòng những năm gần đâytìm hiểu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố tuyên quang – tỉnh tuyên quang từ khi có luật đất đai năm 2003 đến naycông tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường ở cấp huyệncông tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và sử phạt vi phạm hành chính về khao học và công nghệ ở huyệncông tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo của công dânchu truong cua dang ve cong tac tiep dan giai quyet khieu nai to caotieu luan thuc trang va giai phap nang cao hieu qua cong tac tiep dan giai quyet khieu nai to caocong tac kiem tr thanh tra giai quyet khieu nai to cao va tranh chaptra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến thi đua khen thưởngtra giai quyet khieu nai to cao va chong tham nhungthanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạmcông đoàn trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của ngưtra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo chống tham nhũng tiêu cực theo thẩm quyền của cụcquan diem cua dang va nha nuoc chu tich ho chi minh ve giai quyet khieu nai to caođề tài phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nướcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ