1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

... nghiên cứu đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, sâu vào đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hoạt động ... tài: Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Mục đích luận văn Luận văn nghiên cứu thực trạng chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, ... lịch Chương III: Các giải pháp nhằm đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Chương LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI...
 • 97
 • 741
 • 2
Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

... 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/201 1của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ... Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, nhân tỉnh e Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch g Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép h Lệ phí: Chưa có văn quy định ... b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết nằm Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên c Thành phần, số lượng hồ sơ: *Trường hợp nước: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ...
 • 4
 • 404
 • 0
Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) pdf

... việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) xây dựng ... chuyển chất liệu hủy bỏ phải có giấy phép chịu quản lý nhà nước chuyên ngành mỹ thuật Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu Phụ lục Quyết định ... xây dựng tượng Thành phần hồ sơ đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ; Biên lần duyệt phác thảo Hội đồng nghệ thuật; Các văn có liên quan tới công trình; Ảnh chụp phác thảo chiều vẽ phương án...
 • 4
 • 314
 • 0
Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thực trạng công tác đào tạo nhân lực du lịch tại các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch

... lc du lch ti cỏc trng Du lch trc thuc B Vn hoỏ, Th thao v Du lch Chng Lí LUN CHUNG V O TO NHN LC DU LCH 1.1 Nhõn lc du lch v cỏc c im ca nhõn lc du lch 1.1.1 Cỏc khỏi nim 1.1.1.1 Du lch Du ... TO CA CC TRNG DU LCH TRC THUC B VN HO, TH THAO V DU LCH 82 3.1 Xu hng phỏt trin du lch v yờu cu v nhõn lc du lch thi gian ti 82 3.1.1 Xu hng phỏt trin du lch ... Thc trng cụng tỏc o to nhõn lc du lch ti cỏc trng du lch trc thuc B Vn hoỏ, Th thao v Du lch lm Lun Mc ớch: Gúp phn nõng cao cht lng o to nhõn lc du lch ti cỏc trng du lch trc thuc B VHTTDL Nhim...
 • 127
 • 683
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghiên cứu thực trạng giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

... nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 45 3.1.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 45 3.1.1.2 Thực ... trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 84 3.2.2 Đề xuất số giải pháp quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 89 ... giá thực trạng công tác quản trị, sử dụng nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Đề xuất giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao...
 • 175
 • 454
 • 1
Tính hợp pháp và tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tính hợp pháp tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch

... đề luận tính hợp văn quy phạm pháp luật 24 1.4 Nhận xét tính hợp pháp tính hợp văn quy phạm pháp luật 31 Chương 2: THỰC TRẠNG TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ... hợp văn quy phạm pháp luật Chương Thực trạng tính hợp pháp tính hợp văn quy phạm pháp luật Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Chương Quan điểm giải pháp đảm bảo tính hợp pháp hợp văn quy phạm ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH HỢP LÝ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái quát văn quy phạm pháp luật 1.2 Những vấn đề luận tính hợp pháp tính hợp văn quy phạm pháp luật...
 • 87
 • 378
 • 0
Quản lý ngân sách nhà nước tại sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh phú thọ

Quản lý ngân sách nhà nước tại sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh phú thọ

... 2012,2013,2014 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Tho ̣; Kế hoạch phát triển Du lịch Tỉnh Phú Thọ năm (2015-2020)- UBND tỉnh Phú Thọ, Báo cáo toán ngân sách nhà nƣớc sở Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Thọ ... quản sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 -2014 3.1 Đặc điểm Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ... - NGUYỄN VĂN HÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH...
 • 108
 • 226
 • 4
Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

... chức Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao gửi Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nội vụ để thống văn trước định; c) Bố trí biên chế công chức, số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập Sở Văn hóa, ... chức ngành văn hóa, thể thao du lịch địa bàn; b) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm ... viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao Trung tâm Văn hóa - Thể thao, thi t chế văn hoá sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc...
 • 16
 • 434
 • 0
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

... lý cụng ty (s 2) Sơ đồ 2: Sơ đồ máy quản lý sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xõy dng cụng trỡnh húa, th thao v du lch Tổng Giám đốc Phó giám đốc kinh tế Phòng tài kế toán Đội công trình số ... THL01/10- 31/01 Hạch toán lơng công trình kiểm 334 ĐN định gas Đà Nẵng KC-06 31/01 Kết chuyển chi phí NCTT công 154 trình Vũng tháng 01/2010 KC-07 31/01 Kết chuyển chi phí NCTT công 154 trình kiểm định ... Phó giám đốc hoạch định kế hoạch Phòng tổ chức hành Đội công trình số Phó giám đốc hoạch định kỹ thuật Phòng kế hoạch tiếp thị Phòng kỹ thuật thi công Đội công trình số Đội công trình số Đội công...
 • 97
 • 667
 • 5
Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

... 06/11/2009 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BẢI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN GIẢI QUYẾT, ... hạn giải quyết: ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: ... hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép biểu diễn...
 • 17
 • 1,129
 • 0
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

... cáo văn cho quan Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa theo biểu mẫu Phụ lục Quy chế Trường hợp có cố nghiêm trọng vượt khả khắc phục đơn vị, phải báo cáo cho Sở Văn hóa, ... hành quy chế nội bộ, quy trình an toàn, an ninh thông tin Sở quy định khác pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đơn vị Khi phát cố phải báo với quan ... lục Quy chế gửi Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa qua hộp thư điện tử svhttdl@thanhhoa.gov.vn Riêng báo cáo thuộc quý IV năm yêu cầu đơn vị gửi văn Điều Trách nhiệm cán công chức quan,...
 • 7
 • 568
 • 0
Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

... cấp thông tin trì hoạt động TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định; Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định thông tin TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ... dịch vụ công trực tuyến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa Internet TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa công cụ giao tiếp hai chiều Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa với tổ chức, ... gồm: a) Tin tức hoạt động Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa; b) Thông tin hoạt động VHTTDL & GĐ nước quốc tế sở khai thác thông tin tổng hợp; c) Các thông tin khác 10 Thông tin cá nhân lưu...
 • 15
 • 715
 • 5
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH docx

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH docx

... giải năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Thay: Không quy định Căn pháp lý: Bổ sung: -Thông tư số 07/2011/TTBVHTTDL ngày 07/6/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sửa đổi, bổ sung, ... liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi, chức quan lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Thay: Quyết định số 62/2006/QĐBVHTT ngày 23 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế công ... chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” ...
 • 2
 • 951
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vụ kế hoạch tài chính bộ văn hóa thể thao và du lịchphân tích một số thực trạng của các đơn vị khác khi thực hiện chính sách tinh giản biên chếsở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nghệ ansở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóasở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sơn lanhật ký thực tập khoa quản lý văn hóa trường đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóatừ sự tổng hợp những số liệu thu thập được từ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc ninh bảng hỏi phỏng vấn sâu kết quả thu được như sauđối với ubnd tỉnh thừa thiên huế sở văn hóa thể thao và du lịch thừa thiên huế và các sở ban ngành liên quankiến nghị với tỉnh nam định và sở văn hóa thể thao và du lịch nam địnhđối với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồngkiến nghị với sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh thừa thiên huếxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịchđối với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tây ninhkiến nghị đối với ubnd tỉnh quảng ngãi và sở văn hoá thể thao và du lịch quảng ngãichính sách tinh giản biên chế năm 2014Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP