Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA
... hạn nhƣ biển dẫn lối đi, biển thông tin, biển dẫn trò chơi v.v Một số hình ảnh biển dẫn: Hình Biển dẫn đƣờng Đồ án tốt nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA Hình Biển dẫn cổng ... Kết nhận dạng dịch - Error! Bookmark not defined vi Đồ án tốt nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA Chƣơng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Nhận dạng ký tự toán ... điều chỉnh đƣợc cách nâng cao chất lƣợng lọc nhiễu Đồ án tốt nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA Việc nhận dạng ký tự nhiều sai sót đƣợc tập mẫu hoàn chỉnh, thuật toán PCA...
 • 16
 • 396
 • 0

Báo cao đồ án tốt nghiệp nhận dạng một số phụ âm bật tiếng việt

Báo cao đồ án tốt nghiệp nhận dạng một số phụ âm bật tiếng việt
... nhận dạng tốt loại tiếng nói nước khác 1.2 Các thông số tín hiệu tiếng nói Tần số bản: Một âm tổ hợp nhiều tần số, tần số âm gọi tần số Trong tiếng nói, tần số tổng rung động dây âm, tần số kí ... neural đưa cách tiếp cận hiệu nhận dạng tiếng nói Với toán nhận dạng số phụ âm bật tiếng Việt, thông qua mạng neural hy vọng góp phần nâng cao hiệu hệ thống nhận dạng Sau thời gian nghiên cứu ... tiếng Việt Dù hướng nghiên cứu toán nhận dạng phải thuộc lớp mô hình toán nhận dạng sau: - Phân theo số người nói o Nhận dạng giọng nói o Nhận dạng nhiều giọng nói - Phân theo số lượng từ o Số lượng...
 • 77
 • 579
 • 0

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm
... thông số tính toán 57 3.3.1 Xác định lưu lượng tính toán nước thải khu dân Phường Trường Thạnh 58 3.3.2 Xác 3.3.3 Xác định nồng độ bẩn nước thải 60 định mức độ cần xử nước thải 61 3.4 Đề xuất ... mức độ cần xử nước thải 61 3.4 Đề xuất phương án xử nước thải sinh hoạt 62 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 66 Hệ thống Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com ... LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 51 3.1 Thành phần nước thải sinh hoạt 51 3.2 Các tiêu chất lượng nước thải sinh hoạt 53 3.2.1 Các tiêu lí học 53 3.2.2 Các tiêu hóa học sinh hóa 54 3.3...
 • 11
 • 2,233
 • 6

Báo cáo đồ án tốt nghiệp nhận dạng vân tay bằng ảnh số theo hướng có thể triển khai trong dân sự

Báo cáo đồ án tốt nghiệp nhận dạng vân tay bằng ảnh số theo hướng có thể triển khai trong dân sự
... khắp giới ngày Đồ án thực nhận dạng vân tay ảnh số theo hướng triển khai dân Chính vây phương pháp nhận dạng dựa sở phát sử dụng điểm nút đặc trưng (gọi minutiae) Đó ảnh số vân tay lấy FVC2000(một ... gồm: • Sơ đồ khối thiết kế hệ thống Đề cập số mô hình hệ thống nhận dạng vân tay xây dựng sơ đồ khối hệ thống nhận dạng vân tay ảnh số Bộ liệu ảnh sử dụng đồ án Đây liệu ảnh vân tay trích từ ... lưu dạng ảnh số Bởi vậy, trình xử lý tính toán thực đồ án phải làm việc với dạng số liệu Cho nên, phần em trình bày tóm tắt ảnh số số thuật toán xử lý ảnh số Matlab 2.1 Khái quát ảnh số Ảnh số...
 • 57
 • 2,514
 • 0

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm
... để thiết kế website đẹp hiệu TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu hình MVC thiết kế xây dựng website quản hệ thống phân phối dược phẩm tả toán Thiết kế xây dựng website hỗ ... quan Nghiên cứu hình MVC thiết kế xây dựng website quản hệ thống phân phối dược phẩm KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Qua trình thực đồ án, so sánh với em tìm hiểu nghiên cứu tự thấy kết thực ... Biểu đồ Tìm kiếm thông tin nhà cung cấpError! Bookmark not defined Nghiên cứu hình MVC thiết kế xây dựng website quản hệ thống phân phối dược phẩm Hình 73 defined Hình 74 Hình 75 Hình 76 Hình...
 • 19
 • 492
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Đề tài: “Xây dựng website thương mại điện tử cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G.B.S”

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG  Đề tài: “Xây dựng website thương mại điện tử cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G.B.S”
... án tốt nghiệp: Xây dựng website thương mại điện tử cho Công ty Cổ Phần Thương Mại G.B.S 2/ Nội dung đồ án: - Tổng quát Công ty Cổ Phần Thương Mại G.B.S - Cơ sở lý thuyết thực đề tài - Khảo sát ... tế doanh nghiệp em muốn đóng góp phần nhỏ bé công sức vào nghiệp phát triển CNTT, em định chọn đề tài tốt nghiệp: “Xây dựng website thương mại điện tử cho Công ty Cổ Phần Thương Mại G.B.S” Đây ... tế doanh nghiệp em muốn đóng góp phần nhỏ bé công sức vào nghiệp phát triển CNTT, em định chọn đề tài tốt nghiệp: “Xây dựng website thương mại điện tử cho Công ty Cổ Phần Thương Mại G.B.S” Đây...
 • 75
 • 1,857
 • 5

Đồ án tốt nghiệp: Nhận thức thuê bao

Đồ án tốt nghiệp: Nhận thức thuê bao
... dụng thuật toán giải mật mã Dec khoá L; (5) lấy lại CertU, chứng nhận cho thuê bao di động từ sở liệu thuê bao nó; (6) kiểm tra khoá công cộng gs nhà vận hành mạng chứng nhận thuê bao CertU dựa ... không dây Nhận thực thuê bao thành phần then chốt an ninh thông tin môi trường mạng nào, người sử dụng di động nhận thực đảm nhận thành phần Những nghiên cứu tìm hiểu chế để nhận thực thuê bao hai ... dịch vụ việc nhận thực Các hệ thống thực việc nhận thuê bao nhấn mạnh tương tác thuê bao di động mạng nhà, với thông tin trao quyền truyền tới mạng mà cung cấp dịch vụ tới thuê bao di động (mạng...
 • 88
 • 431
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen doc
... luyện kim đen nói riêng, với số kinh nghiệm ỏi đợt thực nghiệm em chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Viện luyện kim đen" Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ ... III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI VIỆN LUYỆN KIM ĐEN I PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA VIỆN LUYỆN KIM ĐEN - THƯỜNG TÍN Phương hướng, mục tiêu chung Viện quản trị nhân ... tác quản trị nhân lực hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước với mong muốn góp phần nhỏ công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp nói chung công tác quản trị nhân lực Viện luyện...
 • 43
 • 397
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Nhân nhanh plb mẫn thiên hồng (doritaenopsis sp.) trong một số hệ thống khác nhau

Đồ án tốt nghiệp: Nhân nhanh plb mẫn thiên hồng (doritaenopsis sp.) trong một số hệ thống khác nhau
... (Doritaenopsis sp.) So sánh khả nhân nhanh PLB Mãn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.) số hệ thống nuôi cấy khác nhau: rắn, lỏng tĩnh, lỏng lắc Bước đầu Thành Phố Hồ Chí Minh, Thiên Chủ Nhiệm Khoa sp.) hệ thực ... So sánh khả nhân PLB Mãn Thiên Hồng hệ thống khác nhau: rắn, lỏng tĩnh, lỏng lắc  Mục đích nghiên cứu: Thí nghiệm nhằm xác định hệ thống nuôi cấy tốt cho nhân nhanh PLB Mãn Thiên Hồng  Tiến ... nhanh PLB Mãn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.) số hệ thống nuôi cấy khác nhau nhằm mục đích tìm môi trường thích hợp Đồ án tốt nghiệp GVHD: CN Bùi Văn Thế Vinh để nhân PLB Mãn Thiên Hồng Doritaenopsis...
 • 56
 • 513
 • 0

đồ án tốt nghiệp cao đẳng xây dựng khu chung cư 6 tầng

đồ án tốt nghiệp cao đẳng xây dựng khu chung cư 6 tầng
... 6a200 SVTH : LÊ QUANG DŨNG 01CX2 8a150 6a180 6a200 6a150 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 ... 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 6a200 Trang 12 GVHD : TS LÊ TRUNG CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT N G H I ỆP CAO ĐẲNG XÂY DỰNG KS.TRẦN THẾ BẢO ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ TẦNG S15 3,5 x 0,7 Bản dầm 63 1.0 ... -0.58 065 -0.9 365 3 1.13E- 16 -2.53E-17 0.334 36 1. 764 908 -2.46E- 16 -1.99E- 16 -2.06E-31 -7.53E-17 0.74758 2 .64 7 362 0.58 064 6 0.9 365 25 -1.13E- 16 -2.53E-17 0.334 36 3.5298 16 1. 161 291 1.87305 -2.27E- 16 1.25E-16...
 • 135
 • 1,205
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
... C02X.2_Nhóm 17 Trang : 29 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN Phần kết cấu MÔ MEN_GIÓ PHẢI LỰC DỌC_BIỂU ĐỒ BAO SVTH : ĐINH KHẮC HẢI_Lớp C02X.2_Nhóm 17 Trang : 30 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN ... C02X.2_Nhóm 17 Trang : 25 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN Phần kết cấu LỰC CẮT_HOẠT TẢI LỰC CẮT_HOẠT TẢI SVTH : ĐINH KHẮC HẢI_Lớp C02X.2_Nhóm 17 Trang : 26 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN Phần ... C02X.2_Nhóm 17 Trang : 27 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN Phần kết cấu MÔ MEN_TĨNH TẢI MÔ MEN_HOẠT TẢI SVTH : ĐINH KHẮC HẢI_Lớp C02X.2_Nhóm 17 Trang : 28 Đồ án tốt nghiệp_ Ngành CĐXD DD & CN Phần...
 • 53
 • 1,600
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG GTVT THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ T1 CẦU SÔNG LIÊN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG GTVT THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ T1 CẦU SÔNG LIÊN
... Đơn vị thi cơng có tương đối đầy đủ thi t bị máy móc phục vụ thi cơng Tuy nhiên thi u thi t bị máy móc th cần thi t 1.1 Hạng mục thi cơng đồ án Thi t kế tổ chức thi cơng trụ T1 cầu Sơng Liên – ... Đồ án tốt nghiệp GVHD:Trần Văn Lịch Trong khn khổ đồ án tốt nghiệp, với đề tài thi t kế tổ chức thi cơng trụ T1 Cầu Sơng Liên – Ba Cung, phần giúp em làm quen với cơng việc đồ án cơng trình cầu ... 1.1 Giới thi u chung: 1.1.1 Tên đồ án Thi t kế tổ chức thi cơng trụ T1 cầu Sơng Liên – Ba Cung 1.1.2 Vị trí cầu Cầu Diêm Điền nằm tuyến đường liên xã nối xã Tịnh Thi n Tịnh Hòa thuộc huyện Sơn...
 • 66
 • 1,268
 • 5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ CẦU T7 CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TRỤ CẦU T7 CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT
... khổ đồ án tốt nghiệp, với đề tài thi t kế tổ chức thi cơng trụ T7 Cầu vuợt đường sắt km982+981, phần giúp em làm quen với cơng việc đồ án cơng trình cầu thực tế, vốn cơng việc cử nhân cầu đường ... chiều dài tồn cầu LTC=369.80m tính đến mố - Đường đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III, rộng 12m + Tiêu chuẩn thi t kế: - Đường tơ – u cầu thi t kế 4054 - 2005; - Tiêu chuẩn thi t kế cầu: 22TCN ... Vận tốc thi t kế V=60Km/h - Tĩnh khơng vượt đường sắt H=6m - Chiều cao tĩnh khơng đường cầu H=4.75m - Cầu nằm đường cong ngược chiều - Bề rộng tồn cầu BTC=2x3.5 + 2x2 + 2x0.5 = 12,0m - Sơ đồ nhịp...
 • 49
 • 681
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng biện pháp hoàn thiện Công tác quản trị nhân sự tại Công ty Everbest Việt Nam limited

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng biện pháp hoàn thiện Công tác quản trị nhân sự tại Công ty Everbest Việt Nam limited
... chung công tác quản trị nhân Công ty Everbest Việt Nam LTD PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY EVERBEST VIỆT NAM LTD 3.1 Định hướng phát triển Công ty ... thiết phải có công tác quản trị nhân doanh nghiệp lựa chọn đề tài: Xây dựng biện pháp hoàn thiện Công tác quản trị nhân Công ty Everbest Việt Nam limited ” Trong thời gian thực tập Công ty, qua nghiên ... 63 63 63 66 Đồ án tốt nghiệp 3.2.3 Biện pháp 3: Giải pháp hòa thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 3.2.4 Biện pháp 4: Biện pháp hoàn thiện công tác đánh giá đãi ngộ nhân 3.3 Đánh giá chung...
 • 76
 • 445
 • 1

Đồ án Tốt Nghiệp Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An

Đồ án Tốt Nghiệp Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An
... giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chương II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng An Chương III : Một số biện pháp tiết kiệm chi ... biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm xây dựng Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng An 3.1 Phương hướng kinh doanh công ty thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.2 ... triển công ty 3.2 Những thuận lợi khó khăn Công ty 3.2.1 Những thuận lợi Công ty 3.2.2 Những khó khăn công ty 3.3 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Công ty TNHH xây dựng thương...
 • 53
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt đồ án tốt nghiệptóm tắt đồ án tốt nghiệp với đề tài phương pháp sản xuất sôđađồ án tốt nghiệp cao đẳng xây dựng dân dụngđồ án tốt nghiệp nhân nhanh plb mãn thiên hồng doritaenopsis sp trong một số hệ thống nuôi cấy khác nhaubản nhận xét đồ án tốt nghiệp của giáo viên hướng dẫnđồ án tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụngđồ án tốt nghiệp công trình biểndo an tot nghiep ky su xay dung dan dung cong nghiepđồ án tốt nghiệp khách sạn biểnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng thiết kế chung cư ngọc lando an tot nghiep nghe che bien mon antài liệu đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng anh cntt pptxphân tích ví dụ dựa trên các tiêu chí và một vài nhận xét về cách chuyển dịch sang tiếng việtđồ án tốt nghiệp đại học nhận dạng giọng nói bằng mạng neural hồi quyNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ