Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan

Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long nam côn sơn triển vọng dầu khí liên quan

Đối sách đặc điểm kiến tạo địa động lực bể cửu long và nam côn sơn và triển vọng dầu khí liên quan
... hai bể trầm tích Vấn đề cần quan tâm đặc điểm cấu trúc kiến tạo triển vọng dầu khí chúng Luận văn Đối sánh đặc điểm kiến tạo địa động lực bể Cửu Long Nam Côn Sơn triển vọng dầu khí liên quan ... ĐỐI SÁNH ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO ĐỊA ĐỘNG LỰC BỂ CỬU LONG NAM CÔN SƠN 4.1 Các giai đoạn phát triển địa chất bể Cửu Long Nam Côn Sơn 4.1.1 Bể Cửu Long …………………………………………………… 4.1.2 Bể Nam Côn Sơn ………………………………………………… ... Chương Đặc điểm địa chất, cấu trúc kiến tạo bể Cửu Long Chương Đặc điểm địa chất, cấu trúc kiến tạo bể Nam Côn Sơn Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Đối sánh đặc điểm kiến tạo địa động lực bể Nam...
 • 114
 • 578
 • 1

Tiến hóa trầm tích oligocen miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan

Tiến hóa trầm tích oligocen  miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan
... cứu tiến hóa môi trường trầm tích Kainozoi khu vực Bắc bể Sông Hồng cần dựa nhận thức mối quan hệ nhân bối cảnh địa động lực đặc điểm trầm tích Trong Oligocen Miocen hoạt động địa động lực Bắc bể ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông ... đặc điểm tiến hóa trầm tích khu vực nghiên cứu 2.3 HƢỚNG TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Hƣớng tiếp cận Để nghiên cứu tiến hóa trầm tích Oligocen Miocen khu vực Bắc bể Sông Hồng trước...
 • 29
 • 428
 • 0

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc triển vọng dầu khí liên quan

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan
... công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích trình biến đổi thứ sinh đá trầm tích đảo Phú Quốc triển vọng dầu khí liên quan thực xuất phát từ tính cấp bách thực ... đồng đặc điểm thạch học, chu kỳ trầm tích đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch học đá trầm tích đảo Phú Quốc chưa có công trình khoa học công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc ... tiềm dầu khí, song riêng đảo Phú Quốc đặc biệt trầm tích tuổi Kreta đảo chưa nghiên cứu cách chi tiết đồng đặc điểm thạch học, địa tầng phân tập, đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch...
 • 188
 • 3,729
 • 4

Đặc điểm phát triển địa chất của bể cửu long tiềm năng dầu khí

Đặc điểm phát triển địa chất của bể cửu long và tiềm năng dầu khí
... Nghiên cứu đặc điểm hệ thống dầu khí nhằm đánh giá dự báo tiềm dầu khí bể Kết đạt luận văn 10 Làm sáng tỏ đặc điểm phát triển địa chất Kainozoi tiềm khoáng sản dầu khí bể trầm tích Cửu Long Ý nghĩa ... lý mà học viên chọn bể trầm tích để làm luận văn với tiêu đề: Đặc điểm phát triển địa chất bể Cửu Long tiềm dầu khí Mục tiêu luận văn - Nghiên cứu đặc điểm phát triển địa chất nhằm làm sáng tỏ ... cảm ơn 12 CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ BỂ CỬU LONG 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ BỂ CỬU LONG Bể trầm tích Kainozoi Cửu Long nằm vị trí có toạ độ địa lý khoảng 9o00’ - 11o00’...
 • 51
 • 243
 • 0

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan163640

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan163640
... NHIÊN  - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH OLIGOCEN MIOCEN KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ LIÊN QUAN Chuyên ngành: ... hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan đƣợc đặt nhằm giải vấn đề mang tính cấp thiết nêu với mục tiêu nhiệm ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông...
 • 104
 • 1,288
 • 1

Đặc điểm tục ngữ khmer đồng bằng sông cửu long

Đặc điểm tục ngữ khmer đồng bằng sông cửu long
... dung tục ngữ Khmer ĐBSCL 56 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 62 3.1 Khái quát chữ viết tiếng Khmer ĐBSCL 63 3.2 Vần tục ngữ Khmer ... 64 3.2.2 Đặc điểm vần tục ngữ Khmer .65 3.2.3 Các kiểu hiệp vần tục ngữ Khmer .66 3.3 Nhịp tục ngữ Khmer ĐBSCL 74 3.4 Những cách tu từ tục ngữ Khmer ĐBSCL ... ngữ Khmer ĐBSCL .24 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 37 2.1 Những nội dung tiêu biểu tục ngữ Khmer .37 2.1.1 Đúc kết kinh nghiệm...
 • 20
 • 378
 • 0

Luận văn Cấu trúc địa chất triển vọng dầu khí phần đông nam bể trầm tích bắc Ustyurt, cộng hòa Uzbekistan

Luận văn Cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí phần đông nam bể trầm tích bắc Ustyurt, cộng hòa Uzbekistan
... mặt cắt địa chất cấu trúc địa tầng theo tài liệu khoan tài liệu địa vật lý, xây dựng đồ cấu trúc sâu cho tầng chứa, cấu tạo triển vọng Chương Cấu trúc địa chất phần đông nam bể trầm tích bắc Ustyurt ... chất triển vọng dầu khí phần đông nam bể trầm tích bắc Ustyurt, cộng hòa Uzbekistan nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề cấu trúc địa chất, địa tầng triển vọng dầu khí khu vực nghiên cứu Chương Tổng ... dò phần diện tích thuộc bể Bắc Ustyurt, nước CH Uzbekistan Xuất phát từ vấn đề nêu trên, học viên lựa chọn đề tài làm luận văn thạc sỹ với tiêu đề Cấu trúc địa chất triển vọng dầu khí phần đông...
 • 84
 • 528
 • 0

SỰ BIẾN đổi tài NGUYÊN RỪNG NGẬP mặn ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG ĐỊNH HƯỚNG bảo tồn, PHÁT TRIỂN

SỰ BIẾN đổi tài NGUYÊN RỪNG NGẬP mặn ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG và ĐỊNH HƯỚNG bảo tồn, PHÁT TRIỂN
... độ che phủ rừng toàn quốc tính đến ngày 31/12/2002 Định hướng bảo tồn phát triển tài nguyên rừng ngập mặn 4.1- Định hướng bảo vệ rừng -Thay đổi nhận thức giá trị tài nguyên rừng ngập mặn sử dụng ... nguyên rừng ngập mặn đồng Sông Cửu Long Rừng ngập mặn bảo bối” để ứng phó với biến đổi khí hậu nước ta Nhưng bảo bối dần đồng sông Cửu Long KINH TẾ LÂM NGHIỆP (ĐBSCL) – nơi hứng chịu ảnh hưởng ... canh .7 Định hướng bảo tồn phát triển tài nguyên rừng ngập mặn 4.1- Định hướng bảo vệ rừng 4.2- Định hướng phát triển rừng 10 4.2.1 Khoanh nuôi tái sinh rừng ...
 • 16
 • 2,489
 • 5

Nghiên cứu địa tầng phân tập triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơn

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơn
... Sơ đồ địa hình khu vực nghiên cứu Khu vực Đông Bắc bể Nam Côn Sơn đƣợc gọi bể nƣớc sâu nằm sƣờn lục địa Đông Nam Việt Nam Cùng với bể nhóm bể vùng nƣớc sâu khác nhƣ bể Tƣ ChínhVũng Mây, bể Trƣờng ... uốn Vậy công thức tổng quát là: k C1= C2 +  Ci (3) i 1 1.1.3 Phương pháp phân tích địa tầng phân tập Địa tầng phân tập khái niệm để mặt cắt địa tầng bể trầm tích ranh giới phân vị địa tầng đƣợc ... đƣa CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP 4.1 PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG 4.1.1 Phân chia ranh giới địa chấn địa tầng dựa tài liệu địa chấn Khu vực nghiên cứu sử dụng băng địa chấn đƣợc chuyển hệ...
 • 13
 • 694
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sự biến đổi tài nguyên rừng ngập mặn ở đồng bằng sông cửu long đnnh hướng bảo tồn, phát triển'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sự biến đổi tài nguyên rừng ngập mặn ở đồng bằng sông cửu long và đnnh hướng bảo tồn, phát triển'
... rừng phát triển Kết luận Qua việc nghiên cứu biến đổi tài nguyên RNM ĐBSCL đề xuất số hướng bảo tồn, phát triển, rút số kết luận sau: - ĐBSCL vùng có diện tích RNM lớn nước Tuy nhiên, diện tích rừng ... axit, khí hậu thay đổi, cháy rừng) , vô ý thức sinh hoạt khai thác mật ong… 2.4 Định hướng bảo tồn phát triển tài nguyên RNM ĐBSCL a Định hướng bảo vệ rừng * Ngăn chặn tình trạng phá rừng: Muốn ngăn ... đẻ cho loài sinh vật, tôm, cua, chim biển… 136 2 Sự biến đổi tài nguyên RNM ĐBSCL a Sự biến đổi diện tích Nhìn chung biến đổi diện tích RNM theo hướng thu hẹp tốc độ thu hẹp khác qua năm, thể bảng...
 • 8
 • 623
 • 4

Nghiên cứu địa tầng phân tập triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể Nam Côn Sơn

Nghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể Nam Côn Sơn
... Nguyễn Duy Tuấn NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ TRẦM TÍCH CENOZOIC KHU VỰC NƢỚC SÂU ĐÔNG BẮC BỂ NAM CÔN SƠN Chuyên nghành: Thạch học, Khoáng vật học Địa hóa học Mã số: 60 ... trầm tích chuyển động kiến tạo Từ ý nghĩa đó, đề tài luận văn đƣợc lựa chọn với tiêu đề: Nghiên cứu địa tầng phân tập triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn ... Đông Bắc bể Nam Côn Sơn đƣợc gọi bể nƣớc sâu nằm sƣờn lục địa Đông Nam Việt Nam Cùng với bể nhóm bể vùng nƣớc sâu khác nhƣ bể Tƣ Chính- Vũng Mây, bể Trƣờng Sa, bể Phú Khánh; bể Nam Côn Sơn có trầm...
 • 100
 • 603
 • 1

nghiên cứu cấu trúc địa chất triẻn vọng dầu khí vùng phía bắc khu vực tư chính vũng mây

nghiên cứu cấu trúc địa chất và triẻn vọng dầu khí vùng phía bắc khu vực tư chính vũng mây
... 2000 Địa chất tiềm dầu khí khu vực đới nâng Chính, tây nam quần đảo Trường Sa, sở nghiên cứu giếng khoan PV-94-2XN [2] Nguyễn Huy Quý, Lê Văn Dung nnk, 2004 Nghiên cứu cấu trúc địa chất địa ... vọng dầu khí, 03 đồ phân bố tập hợp cấu tạo triển vọng khu vực nghiên cứu Hệ thống đứt gãy chủ đạo phân chia cấu trúc khu vực nghiên cứu có phương ĐB TN tạo nên địa hào, bán địa hào, địa lũy phương ... 30 năm Viện Dầu khí Việt Nam, tr 55-62 [6] Nguyễn Trọng Tín nnk, 2010 Đề tài KC.09-25/06-10: “ Nghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm dầu khí khu vực Trường Sa Chính - Vũng Mây Nhà nước...
 • 5
 • 535
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc địa chất triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây

Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây
... tác nghiên cứu dầu khí đồ phân vùng cấu tạo quan trọng sở phân vùng triển vọng đánh giá tiềm dầu khí khu vực bể trầm tích 24 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT 3.1 Đặc điểm cấu trúc chung Khu vực ... TỰ NHIÊN Trần Hải Nam NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ VÙNG PHÍA BẮC KHU VỰC TƯ CHÍNH - VŨNG MÂY Chuyên ngành: Địa vật lý Mã số: 60.44.61 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... 06-LD1XN, 12E-CS-1XN, 06-LT-1XN (hình 1.2) Ngoài ra, luận văn tham khảo kế thừa số tƣ liệu báo cáo nghiên cứu địa chất dầu khí, địa kiến tạo, địa chất - địa mạo số tác giả khu vực nghiên cứu vùng lân...
 • 92
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về kiến tạo địa động lực và động đất vùng tuần giáo và kế cậnmột số kết quả nghiên cứu về cấu trúc kiến tạo địa động lực khu vực tây bắc việt namvài nét về đặc điểm dân số của đồng bằng sông cửu longnghiên cứu địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích cenozoic khu vực nước sâu đông bắc bể nam côn sơnđặc điểm cấu tạo địa danhđặc điểm cấu tạo địa chất mỏvậy dơi có đặc điểm cấu tạo như thế nào mà thích nghi với đời sống bay lượngđặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty cổ phần đầu tư địa ốc sông hồngđặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộinguyên lí làm việc của động cơ 2 kì 1 đặc điểm cấu tạo của động cơ 2 kìđặc điểm cấu tạo hoạt động bể lắng ngangđánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu longđặc điểm của các cộng đồng dân cư ven biển việt namđặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lýđặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần ba lanNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ