De cuong on tap hoc ki 2 Toan 10

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot
... x3 x − x2 + − c y = x + x 2x +1 d y = 1− x Câu Cho hàm số: y = x3 − x + có đồ thị (C) b y = ( ) a.Viết PTTT (C ... hoành độ :1 bViết PTTT ( C điểm có tung độ : c Viết PTTT C có hệ số góc là:-1 Câu Cho hàm số: y = x +2 có đồ thị (C) 3− x a.Tính y’ b Viết PTTT (C ) có hệ số góc là: B-HÌNH HỌC Câu 1.Cho chóp S.ABC,...
 • 2
 • 604
 • 3

đề cương ôn tập học 2 toán 11

đề cương ôn tập học kì 2 toán 11
... 0984 21 4 648 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 http://toanhocmuonmau.violet.vn MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 11 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 07 ... §T: 0984 21 4 648 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG http://toanhocmuonmau.violet.vn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời ... ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN TOÁN 11 SỞ GD- ĐT BẮC GIANG http://toanhocmuonmau.violet.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 10 -20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) (ĐỀ CHÍNH...
 • 10
 • 496
 • 0

Đề Cương ôn tập học 2 toàn diện

Đề Cương ôn tập học kì 2 toàn diện
... 2 x x= 12 17 26 k) x + + = 25 25 l) 24 3x = 27 27 Bi 21 : Rút gọn phân số: 315 29 29 101 a) f) 540 2. 1919 + 404 1997.1996 + 25 .13 b) g) ( 1995).(1997) + 1996 26 .35 6.9 2. 17 2. 3 ... 116 ; ; ; ; ; ; c d 124 41 20 7 83 43 21 19 37 16 24 25 25 21 7 e g 13 29 29 24 5 27 26 49 64 h i 82 75 78 95 10 54.107 53 135 .26 9 133 +1 39 + A= B= k m A= B= 53.107 + 54 134 .26 9 + 135 +1 +1 Gi ... = 12 c) x + = d) 10 d) ( b) 377 123 34 1 + ).( ) 23 1 89 791 24 53 + (3 x 3, 7) = 5 10 e) x = f) c) 2x 23 : (2 + x) + = 9 27 + =1 Bài 12: Một trờng học 120 0 học sinh Số học sinh có học...
 • 8
 • 451
 • 0

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9
... B 25 cm2 C cm cm2 D 25 cm2 cm2 C cm2 D l.R m C 23 .Din tớch hỡnh qut trũn cung 600 ca ng trũn cú bỏn kớnh bng cm l: A cm2 B cm D C 2cm 22 .Din tớch hỡnh trũn cú ng kớnh cm bng: A 25 cm2 D cm2 ... phng trinh sau: a x2 - x - = b 3x2 + 2x - = c x x + = Bài 6: a d Bài 7: d 3x2 - 4x - = e 2x2 - x - = f x2 - 2x - = Giai phng trinh sau: -3x2 + 14x = b -7x2 + 4x = 2x2 = e 3x2 7x = Nhõm nghiờm ... 9x 32 = 4x2 11x + = x2 3x 10 = x2 + 6x + = x2 6x + = c u + v = 5; u.v = -24 d u - v = 10; u.v = -21 Bài 9: Giải phơng trình quy phơng trình bậc hai sau Bài 9. 1: PT trùng phơng a x4 9x2...
 • 18
 • 401
 • 5

Đề cương ôn tập học 2 toán 7(2012-13)

Đề cương ôn tập học kì 2 toán 7(2012-13)
... thc sau v tỡm bc : 2 2 a) x ì (2 x y z ) ì x y Bi 3 .2 : Thu gn : 2 3 2 ( b) ( x y ) ì x y ì xy z ) 22 yx ) b/ (xy 5x2y2 + xy2 xy2) (x2y2 + 3xy2 9x2y) 2 42 2 x y z xy z Bi 3.3 : Cho n ... b)GM=1/3GB c)GN=1/2GC d)GB=GC Bi 1 .21 : Cho tam giỏc ABC cõn Bit AB=AC=10cm BC=12cm M l trung im BC di trung tuyn AM l: Đề cơng ôn tâp học kỳ Môn toán lớp 7-Năm học 20 12- 20 13 a) 22 cm b)4cm c) 8cm ... x 7 b)2x+ x 2 c) x + x d) x + x Bi 1.9: Cho Q = 3xy 2xy + x y 2y a thc N no cỏc a thc sau tho : Q N = -2y4 + x2y + xy a) N = 3xy2 -3 x2y b) N = 3xy-3 x2y c) N = -3xy2 -3 x2y d)...
 • 6
 • 815
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 TOÁN 6 ( HOT)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 6 ( HOT)
... 24 . 42 + 24 .27 = 24 (3 1 + 42 + 27 ) = 24 .100 = 24 00 b, 36 .28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 = 36 (2 8 + 82) + 64 (6 9 + 41) = 36 110 + 64 110 = 11 0( 36 + 64 ) = 110 100 = 11000 Bi 58 n! = 1 .2. 3 n 5! = 1 .2. 3.4.5 ... 22 = 20 b, 36; 60 ; 72 36 = 22 32 60 = 22 72 = 23 32 ƯCLN( 36; 60 ; 72) = 22 = 12 quan h 13, 20 Quan h 28 , 39, 35 c, ƯCLN(13, 30) = d, 28 ; 39; 35 28 = 22 39 = 13 35 = ƯCLN (2 8 ; 39; 35) = Bài ... + = 18 7(x - 3) = 14 (x - 3) =2 x =5 3x + 15 = 33 3x = 18 3x = 3x = 32 x =3 2x + 2x+3 = 5 76 2x + 2x 23 = 5 76 2x(1 + 23 ) = 5 76 2x = 5 76 2x = 64 x = 26 x = (9 - x)3 = 21 6 (9 x)3 = 63 9- x...
 • 77
 • 610
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học 2 TOÁN 6

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 TOÁN 6
... sánh: C = 20 11 + 20 12 2011 20 12 + D = 20 12 2013 20 12 + 20 13 - o0o - ĐỀ 20 Bài 1: Thực phép tính (tính nhanh có thể):  −1    a) 125 %  ÷ :  − 1,5 ÷+ 20 080 b)    16  c) 1 ,6 25 % + ... - ĐỀ Bài 1: Tính hợp lí: − 3  : − ÷ 4  27 .18 + 27 .103 − 120 .27 c) 15.33 + 33. 12 a) b) 29 8  1  20 11 :  + − ÷− 719  12 20 12 d) : 20 % Bài 2: Tìm x:   a)  x − ÷ = − b) 65 x + 7,5 ... ÷  111111 22 222 2 3.7.11.13.37  Bài 2: Tìm x: 11 x + = − 12 1 c) 60 %x + x = 6 3 1  2 b) −  − x ÷ = 6  3 1 d) + : ( x − 1) = −5 Bài 3: Nhân ngày hội đọc sách toàn quốc (23 /4 /20 11), cửa...
 • 18
 • 699
 • 1

Đề cương ôn tập học 2 -Lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 -Lớp 10
... có tỉ khối so với khí H 25 ,25 Xác định kim loại M (ĐHYDợctpHCM -20 01 ) Cõu 22 : Lấy 14,4 gam gam hỗn hợp Y gồm bột Fe FexOy hoà tan hết dung dịch HCl 2M đợc 2, 24 lít khí 27 3OC, atm Cho dung dịch ... cng ễn Hc kỡ Lp 10 Nm hc 20 09 -20 1 02 Cõu 10: Cho mt lng bt st vo dung dch H2SO4 c núng, d sau phn ng thu c 1,344 lớt khớ cú mựi hc (ktc) a Tỡm ... gam khớ H2S vo 28 gam dd NaOH 10% Hóy vit PTHH xy v tỡm lng mui to thnh Cõu 18: X hỗn hợp Mg Zn, Y dung dịch H2SO4 cha rõ nồng độ - Thí nghiệm 1: Cho 24 ,3 gam X vào lít Y đợc 8,96 lít H2 (đktc)...
 • 3
 • 776
 • 2

đề cương ôn tập học 2 Van 10

đề cương ôn tập học kì 2 Van 10
... tưởng anh hùng Từ Hải + Không quyến luyện, bịn rịn, không tình yêu mà quên lí tưởng cao + Trách Kiều người tri kỉ mà không hiểu mình, khuyên Kiều vượt lên tình cảm thông thường để sánh với anh ... lại) Chú ý động thái từ: + Không quyến luyện, bịn rịn, không tình yêu mà quên lí tưởng cao + Trách Kiều người tri kỉ mà không hiểu mình, khuyên Kiều vượt lên tình cảm thông thường để sánh với anh ... nghệ sĩ, ông vạch kẻ chà đạp quyền sống người thực tế + Bài ca tình yêu tự ước mơ công lí - Nghệ thuật + Nghệ thuật xây dựng nhân vật; + Nghệ thuật kể chuyện; + Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ Trang...
 • 4
 • 598
 • 1

Đề cương ôn tập học 1 toán 10

Đề cương ôn tập học kì 1 toán 10
... − 10 / x − 2x + 16 = 12 / 9x + 3x − = 10 + − x + 3x + = 3x 13 / x + 6x + = 2x − 14 / 15 / 2x + − x − = 16 / x + 2x − = x − 3x + 10 − x + = 3x − 17 / x − 3x + x − 3x + = 10 18 / x − 5x + 10 = 5x − x 19 / ... Đề cương Toán 10 Bài Tìm A ∩ B; A ∪ C; A \ B; B \ A { 1/ * A tập hợp số tự nhiên lẻ không lớn 10 ; B = x ∈ Z x ≤ 6} 2/ A = ( 8 ;15 ) , B = [10 ;2 011 ] 3/ A = ( 2;+∞ ) , B = [ − 1; 3] 4/ A ... 3x + =4 2x − 2x − Đề cương Toán 10 7/ x +1 3x + =4 2x − 2x − 8/ x + 2x − − +3=0 x 1 x − 9/ 2x − 3x − = 1 x +1 x 1 10/ 2x − x + + =3 x + 2x − Bài 19 Giải phương trình sau: 1/ 2x + = 2/ 2x + =...
 • 10
 • 410
 • 2

De cuong on tap hoc ky 2 Toan 10

De cuong on tap hoc ky 2 Toan 10
... + 26 > − x + 11x ; 6) x + x − 12 < − x ; 7) x − 3x − 10 ≥ x − ; 8) 2x + 7x + > x + ; 9) 10) 16) x − x − ≥ x − x + 12 ; 17) ( x − 3) x + ≤ x − ; 18) − x2 + 6x − > − 2x ; x − x − 12 < − x ; 9x2 ... x 2 1) x − x + 15 = x − ; 9) ≥3 ; x − 5x + x +2 −x 2 2) x − = x − x + ; 10) 2 ; x 3) x − x + 3x − > ; 11) x ≤ x − + x − ; 4) x − − x < ; 12) x − − x + < ; 5) − x ≥ x + ; x2 − 4x ≤1 ; 13) x +x +2 ... sin sin 24 24 24 24 16 Bài 4: Hãy tính giá trị biểu thức sau: π 2 3π + cos a) A = cos − cos ; 7 2 4π 6π + cos + cos b) B = cos ; 7 − 4cos 20 0 ; c) C = cos800 d) D = ; − sin 20 0 cos 20 0 i) cos140...
 • 9
 • 247
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học 2 hóa 10 năm 2016

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 hóa 10 năm 2016
... Na, F2, S D Cl2, O3, S Cõu 44: Chn cu hỡnh electron nguyờn t ỳng ca lu hunh A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p53s23p2 D 1s22s22p63s23p5 Cõu 45: Bc tip xỳc vi khụng khớ cú ln H2S li ... Ca(OH )2 C Pb(NO3 )2 D AgNO3 Cõu 51: Phn ng iu ch oxi phũng thớ nghim l A.2H2O 2H2 + O2 C.5nH2O + 6n CO2 (C6H10O5)n + 6nO2 B.2KMnO4 K2MnO4 +MnO2 + O2 D 2KI + O3 + H2O I2 + 2KOH + O2 Cõu 52 iu kin bt ... SO2 cú ln hi nc, ngi ta dựng: A KOH c B H2SO4 c C Na2O D CaO Cõu 47: Nguyờn t oxi cú cu hỡnh electron l 1s22s22p4 Sau phn ng húa hc ion oxit O2- cú cu hỡnh electron l? A 1s22s22p42p2 B 1s22s22p63s2...
 • 13
 • 517
 • 4

Đề cương ôn tập học 2 lớp 10 tiếng anh

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 tiếng anh
... Herbicide 10D poisonous 11A orphanage 12B get rid of 13C produce 14D located 15D characters 16D architecture 17B sites 18C interesting 19A audiences 20 D 0/ the 21 D detective 22 A spread 23 C conserve 24 C ... 21 D detective 22 A spread 23 C conserve 24 C The/ a 25 C Folk music 26 C conveying 27 D solemn 28 A joyfulness 29 C to prevent 30C.Whose 31B combination 32C so as not to 33C host nation 34D is being repaired ... Second Semester (School year: 20 16 -20 17) i The + họ (ở số nhiều): Gia đình … E.g: The Browns: Gia đình Browns No articles: a Trước danh từ đếm số nhiều, danh từ không đếm E.g: Books are good friends...
 • 13
 • 387
 • 2

Đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 10 trường THPT đông anh hà nội

Đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 10 trường THPT đông anh  hà nội
... 3x+4y-5=0,A (2; 1) Din tớch hcn ABCD bng: A.1 B .2 C D.4 13 cng ụn hc kỡ lp 10 Trng THPT ụng Anh Cõu 41 : Phng trỡnh no sau õy khụng l pt ng trũn: A.x2+y2 +2x+2y +10= 0 B.3x2+3y2-x=0 C.(x +2) 2+y2= D.x2+y2= ... l: 25 16 B e = ; 2c = 18 C e = ; 2c = 5 D e = ; 2c = 12 13 x2 y D 25 169 Cõu 54: Phng trỡnh no sau õy l phng trỡnh elip cú trc nh bng 10, tõm sai l A x2 y2 25 16 B x2 y 169 25 C x2 y2 169 100 ... C.(x +2) 2+y2= D.x2+y2= 0.1 Cõu 42: trũn cú tõm l gc ta v tip xỳc vi (d):3x+y -10= 0 cú ptrỡnh: A.x2+y2=1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2 =10 Cõu 43: Cho ng trũn (C): x2+y2+4y+3=0 Chn CU Sai: A Tip...
 • 15
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 toán 7đề cương ôn tập học kì 2 toán 6đề cương ôn tập học kì 2 toán 12giải đề cương ôn tập học kì 2 toán 6đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn toánđề cương ôn tập học kì i toán 10 nâng caođề cương ôn thi học kì 2 toán 10đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10đề cương ôn tập học kì 2 hóa 10de cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon anhde cuong on tap hoc ki 2 lop 10 mon hoađề cương ôn tập học kì 2 môn toán 10đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 6de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam