1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Y - Dược >

Điều trị viêm gan virus C mạn tính tại Việt Nam

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

... dch t lu hnh 1.1.1 Cu to b gen ca virus viờm gan C v chc nng ca c c 3 protein 1.1.2 Cu tr c ca c c thnh phn ca virus 1.1.3 Chu trỡnh nhõn lờn ca virus viờm gan C 1.1.4 S lu hnh HCV cng ng chung ... helicase - C c thuc ang nghiờn cu: vaccin tr liu, c c thuc t c dng lờn chu trỡnh tng sinh virus, c ch kt dớnh virus, c ch dch mó HCVRNA 1.4 im qua c c cụng trỡnh ó c ng b v ngoi nc 1.4.1 Trong ... Thy MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Li c m n Mc lc Danh mc ch vit tt lun ỏn Danh mc c c bng Danh mc c c biu Danh mc c c hỡnh T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Cu tr c virus viờm gan C v c c...
 • 156
 • 2,277
 • 5
Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

... dch t lu hnh 1.1.1 Cu to b gen ca virus viờm gan C v chc nng ca c c 3 protein 1.1.2 Cu tr c ca c c thnh phn ca virus 1.1.3 Chu trỡnh nhõn lờn ca virus viờm gan C 1.1.4 S lu hnh HCV cng ng chung ... helicase - C c thuc ang nghiờn cu: vaccin tr liu, c c thuc t c dng lờn chu trỡnh tng sinh virus, c ch kt dớnh virus, c ch dch mó HCVRNA 1.4 im qua c c cụng trỡnh ó c ng b v ngoi nc 1.4.1 Trong ... Thy MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Li c m n Mc lc Danh mc ch vit tt lun ỏn Danh mc c c bng Danh mc c c biu Danh mc c c hỡnh T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Cu tr c virus viờm gan C v c c...
 • 156
 • 617
 • 3
Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

... giá kết hai ph c đồ Peginterferon alfa 2a kết hợp Ribavirin Peginterferon alfa 2b kết hợp Ribavirin điều trị bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính Đánh giá yếu tố liên quan đến kết điều trị Nhận ... PHÁP C C C TiẾN HÀNH NGHIÊN C U   Tiếp nhận bệnh nhân: Bệnh nhân viêm gan C mạn giải thích bệnh, tư vấn c ch điều trị Bệnh nhân sau hiểu rõ bệnh, c ch điều trị, đồng ý điều trị, ký tên ... NS3 helicase  C c thu c nghiên c u: vaccin trị liệu, thu c t c dụng lên chu trình tăng sinh virus, c chế kết dính virus, c chế dịch mã HCV RNA 16 TỔNG QUAN Ích lợi vi c điều trị  Chậm trình...
 • 66
 • 591
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (TT)

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (TT)

... gan bệnh nhân VGVRCMT, c kh c giá trị chẩn đoán theo chủng t c, màu da M c dù nhiều tranh c i giá trị Fibroscan chẩn đoán hóa gan, cho nên sử dụng Fibroscan để đánh giá m c độ hóa gan bệnh ... 3.2.2.1 Giá trị Fibroscan chẩn đoán hóa gan bệnh nhân VGVRCMT Bảng 3.10: Độ tin c y Fibroscan chẩn đoán hóa gan Giai đoạn hóa Giá trị Điểm c t (kPa) AUROC CI 95% Độ nhạy (%) Độ đ c hiệu ... trị Fibroscan chẩn đoán hóa gan bệnh nhân VGVRCMT 4.2.2.1 Giá trị chẩn đoán hóa gan Fibroscan Trong nghiên c u này, sử dụng kết sinh thiết gan trư c điều trị tiêu chuẩn tham chiếu, đồng thời...
 • 48
 • 655
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

... th c tế trên, tiến hành nghiên c u đề tài: Đánh giá kết điều trị peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính giá trị Fibroscan chẩn đoán hóa gan với m c tiêu ... sau: Đánh giá kết điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính bao gồm gan bù ph c đồ peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin Đánh giá giá trị Fibroscan so sánh với chứng mô bệnh h c x c định m c ... nguyên nhân c liên quan đến HCV, suy gan, biến chứng bệnh gan, ung thư gan nhu c u ghép gan bệnh nhân tình trạng hóa gan nặng nề, ĐƯVRBV coi khỏi bệnh bệnh nhân c m c độ hóa gan nặng xơ...
 • 186
 • 690
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

... h c Xuất phát từ th c tế trên, tiến hành nghiên c u đề tài: Đánh giá kết điều trị peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính giá trị Fibroscan chẩn đoán hóa ... hóa gan với m c tiêu sau: Đánh giá kết điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính bao gồm gan bù ph c đồ peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin Đánh giá giá trị Fibroscan so sánh với chứng ... nguyên nhân c liên quan đến HCV, suy gan, biến chứng bệnh gan, ung thư gan nhu c u ghép gan bệnh nhân tình trạng hóa gan nặng nề, ĐƯVRBV coi khỏi bệnh bệnh nhân c m c độ hóa gan nặng xơ...
 • 190
 • 367
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

... h c Xuất phát từ th c tế trên, tiến hành nghiên c u đề tài: Đánh giá kết điều trị peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính giá trị Fibroscan chẩn đoán hóa ... hóa gan với m c tiêu sau: Đánh giá kết điều trị bệnh viêm gan virus C mạn tính bao gồm gan bù ph c đồ peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin Đánh giá giá trị Fibroscan so sánh với chứng ... nguyên nhân c liên quan đến HCV, suy gan, biến chứng bệnh gan, ung thư gan nhu c u ghép gan bệnh nhân tình trạng hóa gan nặng nề, ĐƯVRBV coi khỏi bệnh bệnh nhân c m c độ hóa gan nặng xơ...
 • 190
 • 197
 • 0
TÁC DỤNG PHỤ CỦA ALFA INTERFERON TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI MÃN TÍNH doc

TÁC DỤNG PHỤ CỦA ALFA INTERFERON TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI MÃN TÍNH doc

... lớn vi m gan siêu vi C mãn tính( 40%) _Các bệnh nhân lập bệnh án theo dõi kỹ lưỡng tác dụng phụ xảy trình điều trị _Mối liên quan giửa tác dụng phụ với lứa tuổi, phái tính, loại vi m gan siêu vi. Mối ... cho vi c điều ntrị vi m gan siêu vi B C mãn tính Nhưng VN sử dụng vài năm giá thành cao chưa thích hợp cho điều kiện kinh tế mặt phía bệnh nhân thầy thuốc e ngại sử dụng IFN tác dụng phụ Tác dụng ... quan tác dụng phụ với yếu tố khác mong có phương hướng chuẩn bị tốt cho vi c điều trị IFN bệnh nhân VN I ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP _Chúng tiến hành điều trị 50 bệnh nhân vi m gan siêu vi mãn tính...
 • 7
 • 335
 • 1
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C pot

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C pot

... HƯỚNG DẪN TH C HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C (Theo hướng dẫn Hiệp Hội nghiên c u bệnh gan Hoa Kỳ) Viêm gan virus C (HCV) vấn đề khỏe quan trọng c ng đồng ... dựa vào đáp ứng điều trị tối ưu đạt với ph c đồ hiệu l c 3 .Điều trị trì Trong vi c tiêu diệt HCV RNA tiêu chuẩn cho vi c điều trị người bị viêm gan virus C mạn, c chứng tích gộp vi c điều trị c ... gan chí c i thiện m c độ bù bệnh nhân, chứng minh vi c c chế virus trư c ghép c ch hiệu bệnh nhân bị xơ gan viêm gan virus B Mặt kh c, bệnh nhân bị xơ gan bù, điều trị chống virus viêm gan C...
 • 51
 • 409
 • 3
chẩn đoán và điều trị viêm gan b virut mãn tính

chẩn đoán và điều trị viêm gan b virut mãn tính

... Feitelson, Lab Invest 1994 Tiến triển nhiễm virut viêm < /b> gan < /b> B Ở trẻ sơ sinh Tiến triển nhiễm virut viêm < /b> gan < /b> B Ở người lớn Tiến triển VGSVB mạn tính năm Viêm < /b> gan < /b> mãn 12–20% 20 –2 % B nh gan < /b> b gan < /b> 6– ... 2,400 HBsAg (-) 2,100 ( =88%) Người mang HBsAg mãn (80%) HBsAg (+) 292 ( =12%) VGBM (ALT>2) HBeAg (+) HBV DNA (+) 28 (10%) HBsAG (+) HBeAg (+) Men gan < /b> BT 12 ( 4% ) HBeAg (-) HBV DNA (+) Men gan < /b> ... *Viện YHLS CBNĐ(1995-1999) 685 trường hợp b nh gan < /b> có dấu ấn virut: Trong 452 trường hợp viêm < /b> gan < /b> cấp(HBV:341:75,4%) 160 trường hợp viêm < /b> gan < /b> mạn tính (HBV:151:94.4%) 73 trường hợp xơ gan(< /b> HBV:73:100%)...
 • 51
 • 785
 • 0
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus c - bộ y tế

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus c - bộ y tế

... lên - X c định HCV RNA thời điểm - tháng sau sinh để chẩn đoán sớm Chẩn đoán phân biệt: với ca c viêm gan mạn nguyên nhân kha c III ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT C Điều trị viêm gan vi rút C cấp: ... bệnh viêm gan C týp c thất bại điều trị với ph c đồ chuẩn trư c -Thời gian điều trị: phụ thu c vào typ đáp ứng vi rút 44 Tuần HCV RNA âm: Trư c điều trị có HCV RNA > 4-8 x105 IU /ml→ điều trị ... phổi t c nghẽn; - C tiền sử dị ứng với thu c điều trị 33 đ) Ca c thuô c điều trị Bảng C c thu c điều trị viêm gan vi rút C T c dụng không mong muốn Interferon IFN -2 a triệu đơn vị x Hội chứng...
 • 13
 • 883
 • 6
CẬP NHẬT điều TRỊ VIÊM GAN VIRUS c 2015

CẬP NHẬT điều TRỊ VIÊM GAN VIRUS c 2015

... chấp nhận  XN huyết h c sinh hóa chấp nhận  Không c CCĐ  Không c CCĐ Bộ Y tế: ĐIỀU TRỊ CHUẨN VIÊM GAN VIRUS C (TRƯ C 2014) Medication PegIFN alfa-2a HCV Genotypes or [1] HCV Genotypes or 180 ... thiết gan Kỹ thuật không xâm nhập:  C c test huyết thanh: APRI, Fibro Test  C c kỹ thuật siêu âm: Fibroscan, ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) C C KHUYẾN C O ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C  ... đềkháng kháng cao cao Thu c Thu c điều điều trị trị HCV HCV lý lý tưởng tưởng Quy Quyt c t c ngưng ngưngthu c thu c An An toàn toàn vàdễ dễ dung dung nạp nạp đơn đơngiản giản Chi Chiphí phíthấp...
 • 42
 • 947
 • 1
NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C THEO HIỆP HỘI GAN MẬT CHÂU ÂU (EASL)2014

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C THEO HIỆP HỘI GAN MẬT CHÂU ÂU (EASL)2014

... thun, c c nghiờn cu ch rng s dng thuc chng trm cm vi mc ớch phũng nga c th gim cn trm cm kớch ng bi IFN, c bit c c bnh nhõn c cn trm cm trc ú hoc ang cn C c triu chng c hiu ca trm cm ỏp ng cao ... c ng nờn c i chiu vi s phỏt trin liờn tc v nhanh chúng ca c c thuc khỏng virus ng ung v kh nng iu tr PI tht bi c th c mt t c ng n hiu lc ca c c thuc khỏng virus tng lai (bng c ch chn lc c c ... chõm cu vi c c dng c khụng an ton, cng ụi chu trỏch nhim cho c c lõy nhim HCV Nguy c nhim HCV chu sinh hay tỡnh dc kh c gii l thp, ú tỡnh dc ng gii nam l ng lõy nhim chớnh c c nc Chõu u Ngc...
 • 58
 • 159
 • 0
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C

... dựa vào đáp ứng điều trị tối ưu đạt với ph c đồ hiệu l c 3 .Điều trị trì Trong vi c tiêu diệt HCV RNA tiêu chuẩn cho vi c điều trị người bị viêm gan virus C mạn, c chứng tích gộp vi c điều trị c ... gan chí c i thiện m c độ bù bệnh nhân, chứng minh vi c c chế virus trư c ghép c ch hiệu bệnh nhân bị xơ gan viêm gan virus B Mặt kh c, bệnh nhân bị xơ gan bù, điều trị chống virus viêm gan C ... thuyết vi c điều trị làm chậm lại diễn tiến bệnh chí không diệt virus viêm gan C thật chưa kiểm chứng nghiên c u c kiểm soát tốt Như nghiên c u tiến hành, chúng hoàn thành ph c đồ điều trị thành...
 • 50
 • 330
 • 0
NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C THEO HIỆP HỘI GAN MẬT CHÂU ÂU (EASL)2014

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C THEO HIỆP HỘI GAN MẬT CHÂU ÂU (EASL)2014

... thun, c c nghiờn cu ch rng s dng thuc chng trm cm vi mc ớch phũng nga c th gim cn trm cm kớch ng bi IFN, c bit c c bnh nhõn c cn trm cm trc ú hoc ang cn C c triu chng c hiu ca trm cm ỏp ng cao ... c ng nờn c i chiu vi s phỏt trin liờn tc v nhanh chúng ca c c thuc khỏng virus ng ung v kh nng iu tr PI tht bi c th c mt t c ng n hiu lc ca c c thuc khỏng virus tng lai (bng c ch chn lc c c ... chõm cu vi c c dng c khụng an ton, cng ụi chu trỏch nhim cho c c lõy nhim HCV Nguy c nhim HCV chu sinh hay tỡnh dc kh c gii l thp, ú tỡnh dc ng gii nam l ng lõy nhim chớnh c c nc Chõu u Ngc...
 • 58
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chỉ định điều trị viêm gan virus b mạn tínhví dụ minh họa tìm mã icd 10 của viêm gan virus c mạn tínhcác khuyến cáo điều trị viêm gan virus ccập nhật điều trị viêm gan virus c 2015điều trị viêm gan virus cđiều trị viêm tuyến tiền liệt mãn tínhđiều trị viêm loét dạ dày mãn tínhđiều trị viêm phổi tắc nghẽn mãn tínhđiều trị viêm gan virus cấpđiều trị viêm mũi dị ứng mạn tínhđiều trị viêm mũi dị ứng mãn tínhđiều trị viêm gan virusđiều trị viêm gan virus bcách điều trị viêm cổ tử cung mãn tínhđiều trị viêm cổ tử cung mãn tínhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam