1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Bài giảng Quá trình cơ học, CHưƠNG 4: KỸ THUẬT TẦNG SÔI

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt

Bài giảng các quá trình học chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt

... THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi nhiều tầng sôi CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi tầng sôi nhiều ngăn BÀI TẬP Bài Hạt thạch anh hình cầu d = 0,9mm, ρr = 2659kg/m3 chịu ... độ nhớt 1,5.10-5 Pa.S ? • Tính hệ số tầng sôi? Bài giải tập Bài giải tập (tt) Bài giải tập (tt) BÀI TẬP Bài Dùng thiêt bị tầng sôi để sấy muối bột xuất khẩu, biêt kích ... công thức (9 – 5): Ar = d g( ρ r - ρ) ρ μ2 Bài giải ( 0 ,9. 10 - ) ( 26 59 - 1000)1000.10 = = , 18 10 (10 -3 ) Ở nước ở 200C là: µ = 1cP và ρ = 1000 kg/m3 Tìm giản đồ hình (H9.2) – đường...
 • 29
 • 819
 • 0
Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

... tiêu hao trình : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén cấp II.3) Tính suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ... công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI: ...
 • 29
 • 1,027
 • 6
Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

... = µ υ Từ công trình nghiên cứu cho kết luận: -Dòng chảy tầng Re < 2320 -Dòng chảy độ 2320 < Re < 104 -Dòng chảy rối Re > 104 Ý nghĩa vật lý của chuẩn số Reynolds: Là tỉ số lực quán tính lực ... Giá trị λ của vùng độ vùng chảy rối thường tìm thực nghiệm sau:  Khi dòng chảy phủ kín gồ ghề của ống (hay gọi thành trơn) 2.2 Dòng chảy quá độ (tt)  Khi dòng chảy phủ không kín gồ ghề ... (-) có ý nghĩa ma sát dòng τ= μ ; dr m nguyên tố giảm dần từ thành tâm ống Từ rút quy luật phân bố vận tốc sau:     r U=U 1− max   r   o      2     ; m s Tóm lại với dòng chảy...
 • 26
 • 853
 • 6
Bài giảng các quá trình cơ học  chương 10 lắng

Bài giảng các quá trình học chương 10 lắng

... tốc lắng trọng lực II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG II.2) Thiết bị lắng hệ khí: II.1.1)Buồng lắng bụi Tính diện tích buồng lắng II.1.2 Thiết bị lắng nhiều ngăn (tầng) II.2)Thiết bị lắng ... lắng hệ lỏng II.2.1) Thùng lắng II.2.2) Thiết bị lắng nghiêng II.2.3)Thiết bị lắng hình nón II.2.4) Thiết bị lắng kiểu hố ga II.2.5 ) Thiết bị lắng kiểu cào bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • ... bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • Thiết bị tuyển cấp khí phương pháp học • Thiết bị tuyển cấp khí đầu khuếch tán III) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG LY TÂM III.1) Cyclon đơn III.1.1) Cấu tạo nguyên...
 • 23
 • 1,079
 • 0
Bài giảng các quá trình cơ học  chương 1  cơ sở lý thuyết của lưu chất

Bài giảng các quá trình học chương 1 sở lý thuyết của lưu chất

... 1. 12 trang 17 – T1- [7] Ta có: ρ = 1, 0986 m Bài Tìm độ nhớt động lực nước 10 oC 60 oC Cách giải Tra bảng 1. 102 trang 94 – T1 – [7] Ta có: N S m2 - 10 = 1, 308 .10 -3 - µ60 = 0,4688 .10 -3 N S m2 ... [M.L-1T -1] N S = 1Poa (Viết tắt P) 10 m 10 −3 N m S = 1centiPoa (Viết tắt cP) BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng NH3 lỏng 20 oC ? Cách giải kg Tra bảng – trang – T1- [7] ta có ρ = 610 m3 Bài Tìm ... oC Cách giải Tra bảng 1. 5 trang 11 – T1- [7] Ta có: - ρ20 = 998,23 - ρ70 = 977, 81 kg m3 kg m3 BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng dung dịch HCl – H2O 40 oC nồng độ 22% Cách giải kg Tra bảng 1. 12...
 • 8
 • 779
 • 3
Bài giảng các quá trình cơ học  chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên

Bài giảng các quá trình học chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên

... Định số đồng dạng hình học chiều dài k =  MH kA A TB = A MH ; Định số đồng dạng diện tích hình học VTB kV = ; Định số đồng dạng thể tích hình học VMH Giữa định số đồng dạng hình học có mối quan ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN  Định lý Pie “Quan hệ hàm số n biến số tượng, mà biến số chứa m thứ nguyên, biểu diễn hiệu số (n – m) tạo nhóm đại lượng không thứ nguyên, cân hết thứ nguyên ta ... nghĩa: Là tập hợp đại lượng có thứ nguyên tác động vào tượng vật lý để tạo thành đại lượng không thứ nguyên gọi chuẩn số đồng dạng Tác giả tìm chuẩn số đồng dạng chuẩn số mang tên tác giả 1.2.1...
 • 10
 • 532
 • 3
Bài giảng các quá trình cơ học  chương 14 hạt và khối hạt

Bài giảng các quá trình học chương 14 hạt và khối hạt

... =n1 hi ∆φ i ∑ D i =1 hi TÍNH CHẤT CỦA KHỐI HẠT 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt 4.1.1 Góc nghiêng tự nhiên α 4.1.2 Góc ma sát β 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt (tt) 4.1.3 Góc đổ γ 4.1.4 Góc ... cân lượng vật liệu bị giữ lại mặt rây trình bày theo hai bảng 14 bảng 14. 4 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.3 Các phép tính đường kính ... Kích thước hạt (tt) Có phương pháp đo kích thước hạt: • Với hạt lớn 5mm ⇒ Đo dụng cụ học • Với hạt từ (0,5 ÷ 5)mm ⇒ Đo microscope • Với hạt nhỏ 0,5mm ⇒ Đo kích thước trung bình đường kính...
 • 21
 • 695
 • 0
bài giảng công nghệ sinh học chương 4 công nghệ sinh học trong thực phẩm

bài giảng công nghệ sinh học chương 4 công nghệ sinh học trong thực phẩm

... THIỆU Trước đây, công nghiệp thực phẩm nghiên cứu công nghệ sinh học sử dụng chủ yếu để hoàn thiện quy trình công nghệ lên men truyền thống Còn nay, nghiên cứu công nghệ sinh học chủ yếu liên ... tinh bột thấp so với phương pháp sử dụng chế phẩm enzyme Công nghệ sx aa Ứng dụng aa - công nghiệp thực phẩm - thức ăn gia súc - y học - công nghệ hóa học Các phương pháp sx aa  Phương pháp thủy ... 1.2-1.5% (NH4)2SO4: 2% KH2PO4: 0.05% K2HPO4: 0.05% CaCO3: 1% Chất phá bọt: 3% Môi trường Glucose : 3% Acid acetic : 0.7% Bột đậu nành: 3.5% KH2PO4: 0.2% MgSO4.7H2O: 04% FeSO4.7H2O: 0.001% MnSO4.4H2O:...
 • 18
 • 514
 • 2
Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

... 3.1 Bơm ly tâm Bơm động lực gồm loại sau đây: bơm ly tâm, bơm hướng trục, bơm turbin,… dùng rộng rãi ngành kinh tế dân dụng - Lưu chất qua bơm nhận thêm công lực ly tâm sinh nhờ rôto thân bơm ... at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 -Lưu chất là nước có ρ = 1000 kg/m3 - Bỏ qua trở lực qua bơm Tính công suất của bơm và thời gian bơm ... khác gồm bơm bánh răng, bơm cánh trượt, bơm trục vít 2.2.1 Bơm bánh ( ) π.b.n Q= D1 − D η ;m3/s Năng suất xác định theo: 240 2.2.2 Bơm trục vít Năng suất tính theo: BƠM ĐỘNG LỰC BƠM ĐỘNG...
 • 42
 • 1,772
 • 4
Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

... Trong đó: Vậy: H = Htĩnh = hhút + hđẩy + C2 Hđộng= 2g C 2g Thế vào từ công thức bơm (6 - 14) ta có: H lt = ϕ U 2 − ϕ1U1 ;mH g Và áp suất thực (cho ϕ1 = 0) H thuc = Ψ.ρ.U ;mH2O O...
 • 10
 • 494
 • 2
Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

... PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã dao III.4) Máy ly tâm tháo bã piston III.5) ... kW • Công suất tháo bã : Ntb= Nb + N1 + N2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy phân ly loại đĩa ... tâm tháo bã piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất máy ly tâm thường , ta chọn giá trị lớn ba giá trị sau • Công suất mở máy : NM= NR + N1 + N2 ; kW • Công suất nhập...
 • 20
 • 1,139
 • 7
Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

... Ht= 3m, chiều cao mức chất lỏng bình Hh = 2,8m, sử dụng cánh khuấy turbin hở dk = 0,8m, số vòng quay cánh khuấy n = 124,8 v/phút, bình không gắn ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3, ... vòng quay n = 132v/phút, bình khuấy không gắn ngăn, biết nồng độ khối lượng pha rắn x = 4% Quá trình khuấy gián đoạn, suất G = 180 kg/mẻ Tính: • Chiều cao bình khuấy Ht • Tính hk1 biết độ ngập ... phù cách trộn CaCO3 có khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m3 độ nhớt động lực µ = 1cP thiết bị khuấy hình trụ D=0,6m, tỷ số chứa β = 0,8 Dùng loại cánh khuấy...
 • 30
 • 4,500
 • 40
Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

... tiêu hao trình : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén cấp II.3) Tính suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ... suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI: ...
 • 20
 • 554
 • 2
Bài Giảng Hóa Hữu Cơ 1 - Chương 4 pps

Bài Giảng Hóa Hữu 1 - Chương 4 pps

... - F > - Cl > - Br > - I - OR > - SR > -SeR - F > - OR > - NH2 Các nhóm mang điện dương có hiệu ứng –I, nhóm mang điện âm có hiệu ứng +I Điện tích lớn hiệu ứng mạnh +I: - O- < - S- < -Se-I: - ... H - Giải thích tính bền but-2-en hẳn but -1 - en hiệu ứng siêu liên hợp mở rộng hơn: 58 H C H H H C CH CH3 H C CH H H H C but -1 - en but-2-en 4. 2 Hiệu ứng không gian S (Tiếng Anh Steric Effect) 4. 2 .1 ... Hiệu ứng -C nhóm C = Z tăng nếu: + Z bên phải chu kì + Z mang điện tích dương + Z tham gia liên kết bội tăng - C = O > - C = CR2 - C = N+R2 > - C = NR - NO2 > - C ≡ N > - C = O > - COOR > - COOMột...
 • 7
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quá trình thiết bị cơ họcbài giảng các quá trình cơ họcbài giảng toán 7 hình học chương 2 bài 4bài giảng toán 6 hình học chương 2 bài 4bài giảng toán 6 số học chương 3 bài 4bài giảng toán 6 số học chương 2 bài 4bài tập các quá trình cơ họccơ chế qúa trình cơ họcbài giảng lập trình cơ bảnbài giảng toán 7 hình học chương 2 bài 5bài giảng toán 7 hình học chương 2 bài 3bài giảng toán 7 hình học chương 2 bài 2bài giảng toán 7 hình học chương 2 bài 1bài giảng toán 7 hình học chương 1 bài 7bài giảng toán 7 hình học chương 1 bài 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ