1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

Quan Trắc Chất Lượng Nước Hồ Bán Nguyệt Thành Phố Hưng Yên Thông Qua Việc Phân Tích Một Số Chỉ Tiêu Hóa Học

kế hoạch quan trắc chất lượng nước sông sài gòn thành phố hồ chí minh

kế hoạch quan trắc chất lượng nước sông sài gòn thành phố hồ chí minh

... CHƯƠNG KẾ HOẠCH QUAN TRẮC 4.1 Mạng lưới quan trắc Hình 6: Mạng lưới quan trắc chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai năm 201x 27 Bảng 4-1: Mô tả điểm quan trắc chất lượng nước sông Sài Gòn ... lưới quan trắc chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai năm 201x 27 Danh sách bảng Bảng 2-1: Các vấn đề chất lượng nước sông Sài Gòn Bảng 2-2: Thành viên nhóm lập kế hoạch quan trắc ... môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 2012) Bảng 3-5: Sông Sài Gòn phụ lưu địa phận thành phố Hồ Chí Minh Tên sông/ suối Chiều dài (Km) Diện tích lưu vực sông (Km2) Hướng dòng chảy Sông sài Gòn 80 >...
 • 221
 • 1,136
 • 1
Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố hưng yên”

Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố hưng yên”

... việc khảo sát đánh giá trạng môi trường nước việc cần thiết Từ xác định giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững Đề tài “ Khảo sát đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên” ... Để khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thành phố Hưng Yên cách hệ thống việc xác định nơi lấy mẫu việc cần thiết Tôi chọn tiến hành lấy mẫu nước vị trí khác Trong có vị trí: + Lưu vực ... đánh giá chất lượng nước mặt địa bàn Thành phố Hưng Yên có ô nhiễm hay không ta dựa vào: QCVN 08:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) +/ A1: Sử dụng tốt cho việc cấp nước...
 • 62
 • 803
 • 3
Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen Bà Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen Bà Rịa Vũng Tàu

... đến chất lượng nước hồ như: lưu lượng dòng chảy, độ sâu hồ, nguồn chảy vào hồ … Song song với quan trắc chất lượng nước theo mục tiêu quốc gia, Mỹ quan trắc nước hồ thực tình nguyện viên Quan trắc ... - Đánh giá chất lượng nước hồ từ vận hành đến - Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước sở đặc điểm tự nhiên sử dụng đất lưu vực ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu: Chất ... lượng nước hồ Đá Đen từ năm 2004 – 2011 hồ Đá Đen …….26 Bảng 3.4 Chất lượng nước lưu vực từ 2010 -2011 qua tiêu amoni lưu vực hồ Đá Đen …… …………………………………………… ………………………29 Bảng 3.5 Chất lượng nước...
 • 85
 • 910
 • 7
Quan Trắc Chất Lượng Nước Hồ Linh Đàm Phục Vụ Mục Đích Cảnh Quan Đô Thị Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Quan Trắc Chất Lượng Nước Hồ Linh Đàm Phục Vụ Mục Đích Cảnh Quan Đô Thị Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

... vực hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Nội - Phạm vi thời gian: 1/2016 – 6/2016 - Giới hạn nội dung : Quan trắc chất lượng hồ Linh Đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị ... hướng dẫn TS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thực đề tài: Quan trắc chất lượng nước hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Nội phục vụ mục đích cảnh quan đô thị Từ đó, đề xuất số ... - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CẢNH QUAN ĐÔ THỊ Người thực : TRẦN VĂN MẠNH Lớp...
 • 78
 • 469
 • 1
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản

... hồ bơi có an toàn cho người sử dụng không? Để tìm hiểu vấn đề này, học viên thực đề tài Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp quản Mục tiêu nghiên ... trạng quản công tác quản hồ bơi TPHCM: bao gồm hệ thống quản lý, nội dung quản lý, biện pháp xử vi phạm - Điều tra trạng chất lượng nước hồ bơi TPHCM - Đề xuất biện pháp quản Đối ... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng nuớc hồ bơi công cộng - Phạm vi: Thành phố Hồ Chí Minh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi đề xuất...
 • 110
 • 1,531
 • 15
phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thị trấn vĩnh điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam qua một số chỉ tiêu hóa học

... Điện Điện Bàn vấn đề cộm đƣợc nhiều ngƣời quan tâm Từ thực tế đó, chọn đề tài: “ Phân tích, đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt khu vực thị trấn Vĩnh Điện -huyện Điện Bàn- tỉnh Quảng Nam ... trƣờng nƣớc thị trấn Vĩnh Điện Tìm hiểu tiêu chuẩn tiêu chất lƣợng nƣớc sinh hoạt Phân tích số tiêu hóa học để đánh giá chất lƣợng nƣớc sinh hoạt khu vực Đánh giá thống kê sai số quy trình phân tích ... mẫu giáo 24 lớp, tiểu học 26 lớp, THCS 22 lớp, THPT 48 lớp Tổng số học sinh thị trấn 4.731 học sinh; lớp mẫu giáo 567 học sinh, tiêu học 933 học sinh, THCS 908 học sinh, THPT 2.323 học sinh Số...
 • 63
 • 1,081
 • 2
Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước cấp tại thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

Đánh giá hiên trạng, khoanh vùng rò rỉ và đề xuất các giải pháp quảnchất lượng nước cấp tại thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

... trên, đề tài Đánh giá trạng, khoanh vùng rỉ đề xuất giải pháp quản chất lƣợng nƣớc cấp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực nhằm mục đích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước cấp, ... nhiên với phương pháp lấy mẫu đánh giá đánh giá phần chưa đánh giá chất lượng nước hệ thống Tại Hà Nội chưa thực việc tìm kiếm, khoanh vùng rỉ để xác định điểm rỉ Tại đường ống bị rỉ ... 2009-2011 Đánh giá chất lượng nước cấp Đánh giá chất lượng nước sau xử NMN Biên Hòa với QCVN 01:2009/BYT Đánh giá chất lượng nước mạng lưới với QCVN 01: 2009/BYT Sử dụng ma trận rủi ro để đánh giá...
 • 115
 • 595
 • 0
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

... hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc thải nhỏ (tính ... hoá Hoá học toàn chất hữu có mẫu nớc thành CO2 nớc Chỉ số đợc dùng rộng rãi để đặc trng cho hàm lợng chất hữu nớc thải ô nhiễm nớc tự nhiên Để xác định COD ngời ta thờng sử dụng chất oxi hoá mạnh ... Hoỏ Hc Niờn lun GVHD: T.S Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết trình xử lý đông tụ, khử khuẩn...
 • 33
 • 1,852
 • 15
Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion

... o0o PHẠM THỊ PHƯỢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ION ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ ION Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC ... hoá lý nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên 13 Bảng 1.4: Chỉ tiêu hoá lý ion nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên phân tích máy sắc ion 16 Bảng 1.5: Bảng thang màu tiêu chuẩn ... xác định số tiêu ion để đánh giá chất lƣợng số loại nƣớc uống đóng chai thị trƣờng máy sắc ICS 2000 Mục tiêu đề tài : - Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lƣợng anion (F-,...
 • 16
 • 341
 • 0
tìm hiểu về công tác quan trắc và phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường

tìm hiểu về công tác quan trắcphân tích một số chỉ tiêu trong môi trường

... kinh nghiệm quan trắc môi trường phân tích số tiêu môi trường phòng thử nghiệm - Tìm hiểu quy trình lấy mẫu trường nội dung công tác quan trắc môi trường - Tìm hiểu thực phân tích số tiêu - Thu ... tháng 01 năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG MÔI TRƯỜNG Giáo viên ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG MÔI TRƯỜNG Giáo viên...
 • 63
 • 1,664
 • 12
Báo cáo thực tập nhà máy hóa chất vicaco phân tích một số chỉ tiêu trong hóa chất cơ bản

Báo cáo thực tập nhà máy hóa chất vicaco phân tích một số chỉ tiêu trong hóa chấtbản

... quan nhà máy hóa chất VICACO 2 sở lý thuyết Phân tích 10 tiêu hóa chất Tài liệu tham khảo Tổng quan nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO Tổng quan nhà máy hóa chất Biên Hòa VICACO • Địa : đường số ... Đồng Nai • Nhà máy hóa chất Biên Hòa thành lập năm 1962, lúc nhà máy mang tên công ty cổ phần, có tên gọi VICACO, trực thuộc Công ty cổ phần hóa chất miền nam HCB 1 Tổng quan nhà máy hóa chất Biên ... hàm lượng Cl2 hữu hiệu xút dư mẫu Javel 2 Phân tích 10 tiêu hóa chất Phân tích 10 tiêu hóa chất 3.6 Xác định hàm lượng NaCl mẫu nước muối nghèo 3.7 Phân tích hàm lượng Na2SO3 nước muối nghèo 3.8...
 • 65
 • 1,251
 • 2
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP.

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỘP.

... theo TCVN 4412-87 Phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hóa học theo TCVN 4413-87 Xác định hàm lượng đồng phương pháp trắc quang theo TCVN 1977- 88 Xác định hàm lượng chì phương pháp trắc quang ... hàm lượng kẽm phương pháp trắc quang theo TCVN 1979- 88 Xác định hàm lượng thiếc phương pháp chuẩn độ theo TCVN 1981-88 Phương pháp xác định hàm lượng nước theo TCVN 7035-2002 10 Phương pháp ... định hàm lượng muối ăn theo TCVN 4591-88 11 Phương pháp xác định đường tổng số, đường khử tinh bột theo TCVN 4594-88 12 Phương pháp xác định hàm lượng nước theo TCVN 7035-2002 13 Phương pháp xác...
 • 10
 • 733
 • 4
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HÓA CHẤT CƠ BẢN

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HÓA CHẤTBẢN

... 1 Tổng quan nhà máy hóa chất VICACO sở lý thuyết Phân tích 10 tiêu hóa chất Tài liệu tham khảo • Địa : đường số 5, khu công nghiệp biên hòa I – Đồng Nai • Nhà máy hóa chất Biên Hòa thành lập ... Javen (Natri Hypoclorit) NaClO Các cách bảo quản mẫu Các phƣơng pháp phân tích Các cách lấy mẫu sở lý thuyết Trong hồ Trong bồn chứa Trên xe Mở van lấy Tráng dung Mở van lấy Lấy mẫu mẫu, tráng ... cao hai lần thử nghiệm • Hàm lượng tiêu mẫu thành phẩm Silicat đạt theo Kiểm tra thử nghiệm nhà máy hóa chất Vicaco Tên tiêu chuẩn Trạng thái bên Mức yêu cầu Chất lỏng đồng nhất, sánh, suốt cho...
 • 65
 • 1,327
 • 7
Thực trạng công tác quan trắc và phân tích một số chỉ tiêu môi trường tại trung tâm quan trắc môi trường hà nội

Thực trạng công tác quan trắcphân tích một số chỉ tiêu môi trường tại trung tâm quan trắc môi trường hà nội

... Qua thời gian thực tập Trung tâm Quan trắc môi trường Nội, em có hội thực tế lấy mẫu, học hỏi kinh nghiệm quan trắc môi trường phân tích số tiêu môi trường phòng thử nghiệm - Tìm ... TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI xi 1.2.1 Chức xi 1.2.1 Nhiệm vụ xii CHƯƠNG NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ... (Suspended Solids) Điều kiện tiêu chuẩn x CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên quan thực tập: Trung tâm quan trắc môi trường Nội Lãnh đạo đơn vị: Ks...
 • 61
 • 647
 • 0
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

... kỹ thông qua khoá học phù hợp với công việc công ty trả phí đào tạo +) Tham gia hoạt động theo nhóm tập trung vào việc nâng cao kết hoạt động công ty: Nhóm tự quản, hình thức trả lương theo sản ... nâng cao hiệu sử dụng sức lao động nhằm đạt suất cao, chất lượng tốt để nâng cao thu nhập cho người lao động  Ý nghĩa Qua công tác phân tích nghiên cứu tư liệu cung cấp cho người quản lý lao động ... : “ Các Công ty ngày hay không trình độ, phẩm chất gắn bó công nhân viên Công ty nghĩa nhà quản trị tài nguyên nhân phải nhận thức đề chiến lược quản trị tài nguyên nhân cách có hiệu quả Xét...
 • 85
 • 918
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: 4 8 kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học vi sinh vật trong nước sông cầu vào mùa khô tháng 02 năm 2012quan trắc chất lượng nước hồbản đồ vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước kênh rạch nội thànhphân tích một số chỉ tiêu chất lượng nướcnc phan tich mot so chi tieu lien quan den ve sinh moi truong nuoc va khong khi toi suc khoe con nguoi do xu ly3 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của dịch chiết chlorophyll từ lá bắp cô đặcphân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bảnmột số chỉ tiêu hóa học và muối dinh dưỡng trong nước biển phía tây tỉnh cà mauphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của xnxdđmphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục thắng lợiphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty tnhh một thành viên cường đạtphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty tnhh đầu tư và công nghệ tâm việtphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty cp hacisco2 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu của nước thải đầu vào ở trạm xử lý nước thải của chợ đầu mối thủ đứcphân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của nhno amp ptnt huyện phù cừNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)