1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

... chuyên đề liên quan quản trị doanh nghiệp như: 1/ Nhóm đề tài quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài quản trị nhân 4/ Nhóm đề tài quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài quản ... Điểm thực tập tốt nghiệp đánh giá theo thang điểm 10 12 Nội dung thực tập tốt nghiệp Nội dung thực tập viết báo cáo thực tập nhằm vào việc thực hành giải có hệ thống vấn đề cụ thể lĩnh vực quản trị ... cáo thực tập tốt nghiệp người khác chịu hình thức kỷ luật thực tập lại khóa sau b Đơn vị thực tập Sinh viên thực tập doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu tập đoàn, tổng công ty, công ty liên doanh, ...
 • 6
 • 9,610
 • 58
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

... KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HÌNH THỨC VÀ ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HỆ CAO ĐẲNG, LT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: NGÀNH KẾ TOÁN) ... theo kế hoạch đào tạo toàn khóa bậc Cao đẳng – Liên thông, ngành kế toán, sau hoàn thành chương trình học tập trường, sinh viên phải hoàn tất việc thực tập tốt nghiệp nghiệp vụ kế toán Doanh nghiệp ... CÔNG NGHIỆP LONG AN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (HỆ CAO ĐẲNG, LT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: NGÀNH KẾ TOÁN)...
 • 10
 • 2,178
 • 7
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

... dụng Công nghệ thông tin sở thực tập - Thực tập Tìm hiểu Công nghệ: Sinh viên thực tập tìm hiểu số vấn đề Công nghệ lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin (quản lý theo qui trình, sử dụng công ... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÊN ĐỀ TÀI:………………………………………… ………………………………………………………… Bắc Ninh, năm 2013 Mẫu bìa TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN KHOA CÔNG NGHỆ ... sở thực tập, sinh viên thực tập nhiều số loại nội dung V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP: - Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức sở trường - Giáo viên phải quán triệt mục đích, yêu cầu đợt thực...
 • 13
 • 9,808
 • 3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp cao đẳng nghề bách khoa hà nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp cao đẳng nghề bách khoa hà nội

... vấn đề với thời gian thực SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Nội tập kết hợp với kiến thức học trình thực tập phòng TCKT công ... chân thành cảm ơn T.S Phạm Mai Chi tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài chuyên đề thực tập SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Nội ... nhà ĐH 16 Ban Thanh Tra Công ty CTCP do TCT Điện lực TP Nội Sở hữu cổ phần chi phối : SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Nội...
 • 88
 • 1,388
 • 3
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (6)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (6)

... RU2 RU2 NGHỀ ĐIỆN TÀU TH Y Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng năm 2012 RU2 RU2 RU2 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THI T BỊ BV số: 01 C TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO KỲ THI TT ... - Dây dẫn tủ pa nel phải sóng, gọn đẹp - Thi t bị phải lắp đặt vị trí hợp lý - Các đầu dây bấm đầu cốt - Dây dẫn sử dụng kích th ớc theo yêu cầu vẽ Quy trình th c thi: - Đọc sơ đồ ... chọn: 30 điểm – Do trường biên soạn) KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI TH C HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ , ngày th ng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ ...
 • 8
 • 1,866
 • 2
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (7)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (7)

... R5 CH NGHỀ ĐIỆN ĐIỆN TÀU TH Y Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng năm 2012 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ BV số: 01 C TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO KỲ THI TT I TÊN THI T ... không sáng Rơ le R3 có điện đèn L3 sáng, R3.1, R3.2 mở chuông không kêu, đèn L 3 không sáng, đèn L2 cháy, R3.1, R3.2 đóng chuông kêu, đèn L 3 sáng Rơ le R3 điện đèn L3 tắt, R3.1, R3.2 mở chuông không ... - Dây dẫn tủ pa nel phải sóng, gọn đẹp - Thi t bị phải lắp đặt vị trí hợp lý - Các đầu dây bấm đầu cốt - Dây dẫn sử dụng kích th ớc theo yêu cầu vẽ Quy trình th c thi: - Đọc sơ đồ...
 • 9
 • 418
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (8)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (8)

... đầu dây Thang điểm 2 10 10 2 5 3 3 5 Th i gian (5 Điểm) Mạch điều khiển Mạch đèn tín hiệu Nối mát 2 Th i gian th c thi Đúng th i gian Vượt 30 phút Dừng thi, đánh ... chọn: 30 điểm – Do trường biên soạn) KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI TH C HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ ………, DUYỆT ngày ……… th ng …… năm ……… HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ ... gió th p L/P – ON đóng lại 63X có điện → 63X ( 6-8 ) = → 63T = sau 30 s đóng tiếp điểm 63T → 63TX = → 88X1 = → 88M1 = cấp nguồn cho động quạt gió hoạt động Khi áp lực gió cao cảm biến áp lực gió cao...
 • 9
 • 479
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (9)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (9)

... LOW PRESS TRIP 88 23X 63X 51 OVER LOAD RL3 51 51 M3 ST C.W SHUT OFF VALVE SV ST 4X 88 8 8-1 2-2 10 15 2 -3 5~10 sec 8 8-1 2-2 2 -3 8 8-1 8 8-1 8 8-1 4X 2-1 NO.1 4X 2-1 M1 M5 M.V MV2 2-1 NO.2 M2 MAGNETIC ... dây cực Thanh cài thi t bị KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ NFB3P M 51 TI A T F1, F2, F3 WL, GL, RL1, RL2, RL3 H SV 88 ST, 2-1 , 2-2 , 2 -3 , 20T 8 8-1 , 63X, 23X, 4x MV1, MV2 TS LS PS Reset, 3C, 3- 0 S 43 ĐƠN VỊ ... RESET T1 23X 20T L1 63X TS LS T2 23X 63X L2 63X 10 sec 3C 4X 23X S 43 L.O LOW PRESS (ALARM & TRIP) 2-1 4X 3- O AIR HIGH TEMP (ALARM & TRIP) MANU AUTO P1 P.S P2 20T 10 sec C DANH MỤC THI T BỊ, DỤNG...
 • 10
 • 488
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (10)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (10)

... NFB -3 43BX2 43BX2 R1 10A 6-E 6-E SS 43H A/C C A F.O HEATER SW R 23T 88H 9-B 23T 1 - + U3 V3 W T U3 V3 W3 F.O HEATER CONT CONTACT 23T 9-A CA F.O TEMP CONTROLLER THERMOSTAT (F.O HEATER TEMP.) 23 ... dây Thang điểm 4 5 3 3 2 Th i Th i gian th c thi Đúng th i gian Vượt < 10 phút Vượt 10÷ 30 phút Vượt > 30 phút Dừng thi, đánh giá Tổng điểm: 70 HƯỚNG DẪN CHO TH SINH Th i gian làm quen Th i ... chọn: 30 điểm – Do trường biên soạn) KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI TH C HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ Ghi (Nếu cần) ………, DUYỆT ngày ……… th ng …… năm ……… HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP...
 • 9
 • 476
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (11)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (11)

... 1 1' 2' 3' 4' 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5' 24 1' 2' a 3' 4' a c c A Z B C X NGHỀ ĐIỆN ĐIỆN TÀU TH Y Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng năm 2012 Y ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ SƠ ... phút Yêu cầu th sinh: - Tuân th quy định an toàn - Không nói chuyện trao đổi trình thi - Thao tác trình tự sử dụng tính dụng cụ - Chỉ hỏi tham vấn vấn đề cần thi t để đảm bảo th c thi - Khi xảy ... trơn - Đo kiểm tra - Mạch điện pha phải th ng, điện trở th ng mạch, cách cách điện phải đảm bảo điện - Đóng điện chạy - Tiếng kêu êm dịu, dòng điện không tải th pha I0A≈ I0B≈ I0C - Đấu động th nh...
 • 6
 • 457
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (12)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (12)

... khiển C TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO BÀI THI Số th sinh dự thi: TT TÊN THI T BỊ,VẬT TƯ ĐƠN VỊ S.LƯỢNG I Thi t bị Áp tô mát ba pha -3 2 A cái Rơle nhiệt GMC - 32 Công tắc tơ -3 2 A TÊN NHÀ ... người thi t bị Tổng điểm Th i gian (5 Điểm) Đúng th i gian Vượt < 10 phút Vượt 10÷ 30 phút Vượt >30 phút Yêu cầu kỹ thuật Tổng cộng: Thang điểm Dừng thi đánh giá 70 HƯỚNG DẪN CHO TH SINH Th i ... chọn: 30 điểm – Do trường xây dựng) KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI TH C HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ Ghi (Nếu cần) ………, ngày ……… th ng …… năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP...
 • 7
 • 430
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (13)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (13)

... - Thi t bị phải lắp đặt vị trí hợp lý - Các đầu dây bấm đầu cốt - Dây dẫn sử dụng kích th ớc theo yêu cầu vẽ Quy trình th c thi: - Đọc sơ đồ lắp ráp mạch - Vận hành, quan sát ... THR THR PB2 MC PB3 PB4 MC1 MC2 2A 2B 2C MC1 MC2 MC2 MC3 MC1 4A 4B 4C MC MC1 H1 MC2 MC3 H2 H3 Mạch điện điều khiển M PE MC3 Mạch động lực C TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO KỲ THI Số th ... chọn: 30 điểm – Do trường xây dựng) KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI TH C HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ ………, ngày ……… th ng …… năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ ...
 • 7
 • 1,301
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (14)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (14)

... T1 T2 T3 NGHỀ ĐIỆN TÀU THUỶ Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng năm 2012 CĐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THI T BỊ BV số: 02 H1 v H3 H2 A A A D Đ1 CMV M Đ2 3 NGHỀ ĐIỆN TÀU THUỶ Người ... CMV VM V v M D A A A h K K K rn đ1 RTh h Rn RTh h Đkb K h 11 13 ®2 3 h rn BT CL NGHỀ ĐIỆN TÀU THUỶ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng 20012 năm SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BV ... Người vẽ: Duyệt: Ngày th ng năm 2012 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG SƠ ĐỒ BỐ TRÍ BẢNG ĐIỆN BV số: 03 C DANH MỤC THI T BỊ, VẬT TƯ,DỤNG CỤ Thi t bị, vật tư TT Tên vật tư 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...
 • 8
 • 1,172
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (15)

... III IV V Tổng số: 7 10 20 3 3 3 1 1 5 Dừng thi đánh giá 70 HƯỚNG DẪN CHO TH SINH Th i gian chuẩn bị Th i gian thi Th i gian nghỉ 15 phút 30 0 phút 15 phút Ghi chú: - Mỗi vị trí cầu đấu không ... MC2 MC1 H2 W PE MC2 H3 MC1 Mạch động lực C TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO BÀI THI Số th sinh dự thi: TT TÊN THI T BỊ,VẬT TƯ ĐƠN VỊ S.LƯỢNG TÊN NHÀ SẢN XUẤT I THI T BỊ Cái Cái Cái ... - Dây dẫn sử dụng kích th ớc theo yêu cầu vẽ Quy trình th c thi: - Đọc sơ đồ lắp ráp mạch - Vận hành, quan sát ghi nhận tượng B BẢN VẼ KỸ THUẬT Sơ đồ nguyên lý mạch điện x 2,5 màu...
 • 6
 • 1,203
 • 0
đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (16)

đề thi thực hành tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 - điện tàu thủy - mã đề thi đtt - th (16)

... theo điều kiện cụ th trường D TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Nội dung thi Lắp đặt thi t bị điện 5 Tất khí cụ điện, thi t bị điện lắp đặt vị trí Các thi t bị phải dán nhãn, lắp đặt gài Các thi t bị lắp đặt ... bảo an toàn cho người thi t bị, điện trở cách điện thi t bị ≥ 0,5 M Ω, mạch điện làm việc an toàn Th i gian Đúng th i gian Vượt 30 phút 5 Dừng thi đánh giá Tổng cộng: ... - Các đầu dây bấm đầu cốt - Dây dẫn sử dụng kích th ớc theo yêu cầu vẽ Quy trình th c thi: - Đọc sơ đồ lắp ráp mạch - Vận hành, quan sát ghi nhận tượng B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT Sơ đồ...
 • 7
 • 1,228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinbáo cáo thực tập tốt nghiệp cao đẳng nghề bách khoa hà nộide cuong thuc tap tot nghiep nganh che bien mu cao suđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp marketingđề cương thực tập tốt nghiệp ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp kế toánđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánđề cương thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toánmẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP