1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

48 thpt chuyen luong the vinh dong nai nam 2017 lan 1 co loi giai

7 thpt chuyen luong van tuy ninh binh nam 2017 lan 1 co loi giai

7 thpt chuyen luong van tuy ninh binh nam 2017 lan 1 co loi giai

... ỏp ỏn 11 -D 12 -B 13 -D 14 -C 15 -C 16 -A 17 - B 18 -B 19 -C 20-D 21- C 22-A 23-A 24-D 25-A up s/ 6-C 7- C 8-A 9-C 10 -A 26-B 27- D 28-D 29-D 30-B 31- B 32-C 33-A 34-C 35-A 36-A 37- B 38-C 39-B 40-D ro 1- B 2-D ... 10 cos(2pt - p / 3) C x = 10 cos(pt + p / 3) D x = 10 cos(2pt + p / 3) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 ỏp ... cỏch u mt khong (vi a2 > a1) Tỡm h thc ỳng: A l2 = 4l1;a = 2a1 B l2 = 2l1 ;a = 2a1 C l2 = 4l1;a = 2a1 D l2 = 2l1;a = 2a1 up s/ Cõu 38: Ti hai im A v B trờn mt cht lng cỏch 16 cm cú hai ngun phỏt súng...
 • 14
 • 585
 • 0
9 thpt chuyen thoai ngoc hau an giang nam 2017 lan 1 co loi giai

9 thpt chuyen thoai ngoc hau an giang nam 2017 lan 1 co loi giai

... dõy: A 15 B 18 C 17 D 16 ln lt l d1 = 15 cm, d2 = 20cm l p 7p ổ cos 10 p t 12 ố ữ (cm) ứ p 7p ổ cos 10 p t 12 ố ữ (cm) ứ D u = cos p 7p ổ cos 10 p t 12 12 ố ữ (cm) ứ H B u = cos nT C u = cos ữ ... 14 .C 15 .B 16 .D 17 .C 18 .A 19 . D 20.B 21. B 22.C 23.B 24.A 25.D 26.D 27.B 28.A 29. B 30.C 31. C 32.D 33.D 34.C 35.C 36 37.D 38.A 39. A 40.B 01 6.D 7.D 8.B 9. A 10 .D oc 1. D 2.C 3.A 4.B 5.C H Cõu 1: ỏp ... B 10 (rad/s) C (rad/s) D 10 (rad/s) w w w fa ce bo ok c A (rad/s) 01 A 0,5(mW) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 ỏp ỏn 11 .A 12 .B 13 .C 14 .C...
 • 13
 • 576
 • 0
14 thpt chuyen khoa hoc tu nhien hn nam 2017 lan 1 co loi giai

14 thpt chuyen khoa hoc tu nhien hn nam 2017 lan 1 co loi giai

... l D1 = 0 ,12 cm = 10 a Trang 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 i2 = i1 D1 0 ,12 D1 = = = ị = ị D1 = 12 0cm i2 D2 0 ,15 D1 + 30 l.D1 i a ị ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Ta cú A = hc 6, 625 .10 -34.3 .10 8 = = 4 ,14 eV l 300 .10 -9 .1, 6 .10 -19 Cõu 10 : ỏp ỏn A 01 Cõu 11 : ỏp ỏn A Gi DN l liu lng ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 iu hũa vi biờn A = 10 cm Cho lng electron l 9 ,1. 10 - 31 kg v in tớch electron l -1, 6 .10 -19 C Vn tc electron cú ln l: B 3,52 .10 5 m/s C 1, 76 .10 6 m/s D 1, 76 .10 5 m/s Cõu 25: Trờn mt phng...
 • 14
 • 669
 • 0
Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 016 -2 017 LƯƠNG THẾ VINH MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 12 Nội dung Điểm I Đọc văn trả lời câu hỏi 5.0 Nội dung văn bản: So sánh lời phán xét lời nhận ... Tiến - Quang Dũng, SGK Ngữ văn 12 Cơ bản, tập I, NXB Giáo dục, 2007, tr88) HẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG ... chất định - Nhận xét: Đưa ý kiến đánh giá đối tượng 1. 0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Học sinh viết đoạn văn: * Yêu cầu kĩ năng: biết cách viết đoạn văn; đoạn văn hoàn...
 • 5
 • 1,199
 • 6
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... Vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian Câu 11 : Chọn câu Lấy gốc vị trí cân vật vật dao động điều hòa A động vật vật tới vị trí cân B biến thi n ... động vật C biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi Câu 12 : Một vật ... duỗi thẳng A 0 ,1 s B 0,05 s C 0,2 s D 0,25 s Câu 10 : Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động vật biến thi n tuần hoàn...
 • 5
 • 650
 • 2
Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 LƯƠNG THẾ VINH MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 NỘI DUNG ... ngôn ngữ văn - Phương thức biểu đạt: Nghị luận 0.5 - Phong cách ngôn ngữ luận 0.5 Từ chuyển nghĩa - Từ “vết nhăn” dùng theo nghĩa chuyển 0.5 - Ý nghĩa: Biểu thị già nua, chai sạn tâm hồn 0.5 Văn ... điệp: 1. 0 - Đừng để tâm hồn trở nên già nua - Hãy giữ cho tâm hồn tươi trẻ cách sống mạnh mẽ, lạc quan, can đảm, yêu thương Viết đoạn văn * Yêu cầu kĩ năng: Biết cách viết đoạn văn; đoạn văn hoàn...
 • 4
 • 1,629
 • 4
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... 3,98 .10 5 m/s B 5,64 .10 5 m/s C 3,78 .10 5 m/s D 4, 21. 105 m/s Câu 8: Dùng kí hiệu theo sách giáo khoa Vật 11 , ban Cơ Chọn biểu thức Khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N vùng không gian có điện trường ... chuyển động ngược chiều đường sức điện trường với tốc độ ban đầu 4 .10 5 m/s Cho cường độ điện trường có độ lớn E = 3000 V/m, e = 1, 6 .10 19 C, mp = 1, 67 .10 – 27 kg Bỏ qua tác dụng trọng lực lên ... Câu 18 : Điện tích điểm q = 80 nC đặt cố định O dầu Hằng số điện môi dầu ε = Cường độ điện trường q gây M cách O khoảng MO = 30 cm A 0,6 .10 3 V/m B 0,6 .10 4 V/m C 2 .10 3 V/m D 2 .10 5 V/m Câu 19 : Các...
 • 6
 • 1,067
 • 12
Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... với hậu thế? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 LƯƠNG THẾ VINH MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10 Phần ... năng: - Biết cách viết đoạn văn; đoạn văn phải trích dẫn nguyên văn câu chủ đề; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi tả - Đảm bảo dung lượng yêu cầu đề 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp ... chứng * Giới thi u ý thơ, tác phẩm, nhân vật Mị Châu kết cục VĂN nhân vật * Bàn luận: - Mị Châu phải nhận kết cục bi thảm: + Đất nước rơi vào tay giặc 3.0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,...
 • 5
 • 1,233
 • 2
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 LƯƠNG THẾ VINH MÔN: TOÁN - LỚP 11 Đáp án Câu 1: Tìm ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 7: Xét d1 d2: 1   d1 cắt d2 3 0,5  Không có phép tịnh tiến biến d1 thành d2 0,5 Câu 8: Vì RI =  RE = 0,5  Không có phép quay biến ... pt  sin x  cos x  cos x    2cosx(sinx – 1) + cos2x =  cosx(sinx – + cosx) =  cosx =  x =  0,25 + kπ  sinx – + cosx =  cosx + sinx =  1 cos x  sin x  2      x    k 2 x ...
 • 4
 • 902
 • 1
Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 14 00 nu, 13 98 liên kết B 14 00 nu, 13 99 liên kết C 2800 nu, 2799 liên kết D 2800 nu, 2798 liên kết Câu 13 : Sau ăn xong, hàm lượng glucozo máu tăng lên, ... chỉnh Câu 22: Cho đặc điểm sau: - Cấu tạo gồm đoạn AND ngắn mạch kép, vòng, trần - Có khả nhân đôi độc lập - Mang gen giúp vi khuẩn thích nghi với thay đổi môi trường - Được sử dụng nhiều kỹ thuật ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TGGAXATAXT Câu 9: Sắp xếp nhóm sinh vật sau vào giới nó: Nhóm sinh vật Giới Rêu I Động vật Vi khuẩn lam II Nấm Tảo III Khởi sinh Nấm...
 • 6
 • 1,087
 • 2
Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

... = 10 0N; F1 = 60N độ lớn lực F2 là: A F2 = 40N B F2 = 640N C 16 0 N D F2 = 80N Câu 10 : Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: x = 10 – 40t (x đo km, t đo giờ) Quãng đường chất điểm h A 12 0 ... Gọi F1, F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng Trong trường hợp A F không F1 F2 B F luôn lớn F1 F2 C F thoả mãn: F1  F2  F  F1  F2 D F luôn nhỏ F1 F2 Câu 28: Cho hai lực đồng ... A 10 s ôtô dừng lại hẳn Xem ô tô chuyển động chậm dần Tính quãng đường ôtô sau tắt máy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 75 m B 40m C 10 0 m D 50 m Câu 21: Kim giây đồng...
 • 5
 • 897
 • 8
thpt chuyen dh vinh nghe an nam 2017 lan 1 co loi giai

thpt chuyen dh vinh nghe an nam 2017 lan 1 co loi giai

... 35: ỏp ỏn D oc nT 16 p .10 9 I Ê P Ê 16 p .10 11, 5 I uO Ta tỡm c P 90Ê L 11 5 ắắắắ 10 9 4pr I Ê P Ê 10 11, 5 4pr I0 10 9 4p22 I0 Ê P Ê 10 11, 5 4p2 I 4pr I hi L = 10 log 90dB Ê L Ê 11 5dB D ta cú: mc H ... thc l A i = cos (10 0t + ) A B i = cos (10 0t + cos (10 0t - ) A uO C i = nT 12 ) A Ta iL ie ) A HT P N 16 .C 21. A 17 .B 22.B 18 .B 23.D 19 .D 24.C 20.A 25.D up s/ 11 .A 12 .D 13 .A 14 .C 15 .D ro D 7.D ... j2 = j1 + 5p SHIFT +SOLVE 13 p ắắắắắđ j1 = 30 + Vi Cõu 19 : ỏp ỏn D H nT uO + Vi A1 sin j1 + A sin j2 ổ p sin j1 + cos j2 tan ỗ ữ = A1 cos j1 + A cos j2 ố 18 ứ cos j1 - sin j2 Ta iL ie tan j =...
 • 12
 • 682
 • 1
ĐỀ THI THỬ đại học môn vật lý 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH  ĐỒNG NAI

ĐỀ THI THỬ đại học môn vật lý 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI

... giá trị cực đại U0 A Năng lượng từ trường cực đại cuộn cảm CU B Cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại U0 C L C Cường độ dòng điện lần thứ thời điểm t =  LC D Năng lượng từ trường mạch ... đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ vật 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g ... xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ vật 0,1 Ban kéo vật đến vị trí lò xo bị giãn 12 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g =...
 • 9
 • 856
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: diem thi vao lop 10 chuyen luong the vinh dong naixem diem thi lop 10 chuyen luong the vinh dong naidiem thi lop 10 chuyen luong the vinh dong naichuyên lương thế vinh đồng naidiem thi lop 10 truong chuyen luong the vinh dong naitrung học phổ thông chuyên lương thế vinh đồng naiđề thi thử đại học môn toán khối a năm 2014 trường chuyên lương thế vinh đồng naiđề thi chuyên lương thế vinh đồng nai đề chung năm 2013đề thi chuyên lương thế vinh đồng nai chuyên 2012đề thi chuyên lương thế vinh đồng nai chung 2012phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcdiem thi lop 10 luong the vinh dong naituyen sinh lop 10 luong the vinh dong naiket qua tuyen sinh lop 10 luong the vinh dong naide thi tuyen sinh lop 10 luong the vinh dong naiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam