1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Y - Dược >

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

... NGA cách tổng quát công cụ biến hình 2.2 Ứng dụng thiết kế hoạt động dạy học khái niệm phép biến hình theo định hƣớng phát triển lực học sinh Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học theo hướng ... chương trình hình học lớp 11 Vì lí trên, chọn đề tài nghiên cứu là Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình mặt phẳng lớp 11 theo định hướng phát triển lực Khóa ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN Nguyễn Thị Phƣơng Nga THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁI NIỆM HÌNH HỌC THUỘC CHỦ ĐỀ PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG LỚP 11 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC...
 • 52
 • 819
 • 1
Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

... trình hình học lớp 11 Vì lí trên, chọn đề tài nghiên cứu Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình mặt phẳng lớp 11 theo định hướng phát triển lực Khóa luận tốt nghiệp ... hình theo định hướng phát triển lực học sinh Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học theo hướng phát triển lực thực dựa theo dạng hoạt động quy trình dạy học khái niệm cần lưu ý sau: - Hoạt ... thiết kế hoạt động dạy học khái niệm phép biến hình theo định hướng phát triển lực học sinh 27 2.2.1 Khái niệm phép biến hình 27 2.2.2 Khái niệm phép tịnh tiến .30 2.2.3 Khái niệm...
 • 51
 • 403
 • 0
Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

... dạy học khái niệm phép biến hình theo định hƣớng phát triển lực học sinh Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học theo hướng phát triển lực thực dựa theo dạng hoạt động quy trình dạy học khái ... chương trình hình học lớp 11 Vì lí trên, chọn đề tài nghiên cứu là Thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình mặt phẳng lớp 11 theo định hướng phát triển lực Footer ... Ứng dụng thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình lớp 11 trường THPT Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Các khái niệm Toán học thuộc chủ đề phép biến hình lớp 11 trường...
 • 52
 • 352
 • 0
Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... học sinh THPT qua dạy học tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Học sinh lớp 12 - Hiệu dạy học Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu theo định ... chọn tiếp cận tác phẩm Chiếc thuyền xa theo định hướng phát triển lực Đề tài Dạy học tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển lực đề tài đưa ... riêng theo hướng phát triển lực - Xây dựng quy trình thiết kế dạy học tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu theo định hướng phát triển lực - Bước đầu đánh giá hiệu hướng dạy học phát triển lực...
 • 114
 • 1,310
 • 7
Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... học sinh THPT qua dạy học tác phẩm "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu - Tác phẩm "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu - Học sinh lớp 12 - Hiệu dạy học "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu theo định ... chọn tiếp cận tác phẩm "Chiếc thuyền xa" theo định hướng phát triển lực Đề tài "Dạy học tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển lực" đề tài đưa ... riêng theo hướng phát triển lực - Xây dựng quy trình thiết kế dạy học tác phẩm "Chiếc thuyền xa" Nguyễn Minh Châu theo định hướng phát triển lực - Bước đầu đánh giá hiệu hướng dạy học phát triển lực...
 • 124
 • 433
 • 6
Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cho học sinh lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... huy lực HS Với lí trên, chọn đề tài : Dạy học tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu theo định hướng phát triển lực với đề xuất đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực người học, ... THIẾT KẾ DẠY HỌC TÁC PHẨM “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Error! Bookmark not defined 2.1 Những lực cần đạt sau dạy học Chiếc thuyền xa ... phương pháp dạy học Ngữ văn nhà trường giáo dục nước nhà Lịch sử vấn đề 2.1 Những nghiên cứu dạy học theo định hướng phát triển lực Dạy học theo định hướng phát triển lực trở thành xu dạy học giới...
 • 13
 • 264
 • 0
Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học chương III cacbon – silic (hóa học lớp 11) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HOA VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG III CACBON- SILIC (HÓA HỌC LỚP 11) THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINHTRUNG ... cho học sinh lớp 11 Giả thuyết khoa học 12 Trong trình dạy học, giáo viên vận dụng quan điểm dạy học tích hợp vào việc dạy số chủđề chương Cacbon - Silic phát triển tốt lựchợp táccho học sinh Nhiệm ... liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 nào? - Tài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp chương III cho học sinh lớp 11 gồm nội dung nào, cách trình bày? - Tài liệu hướng dẫn dạy...
 • 42
 • 856
 • 2
thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực - Thiết kế và tổ chức thực hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực HS - Tổ chức thực nghiệm ... chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 Quy trình, kĩ thuật thiết kế hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực Quy trình, cách thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa ... thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo hướng phát triển lực HS - Thiết kế và tổ chức được số hoạt động GDPCTT theo hướng phát triển lực cho HS lớp 12 số trường THPT địa bàn...
 • 35
 • 623
 • 1
thiết kế bài dạy học địa lý lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thcs

thiết kế bài dạy học địa lý lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thcs

... thiết kế dạy học địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS - Vận dụng quy trình thiết kế dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS để thiết kế số chủ đề dạy học địa ... tiễn việc thiết kế dạy học Địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS - Quy trình thiết kế, vận dụng thiết kế dạy học Địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS 6 Kết nghiên ... quy trình thiết kế dạy học địa theo định hướng phát triển lực cho học sinh THCS, vận dụng vào thiết kế dạy học địa theo hướng phát triển lực cho học sinh THCS Kết thứ Thiết kế dạy học CƠ...
 • 45
 • 2,360
 • 10
Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp  sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học quang hợp sinh học 11, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... đánh giá thực trạng dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển lực học sinh trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề Quang hợp Sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh PHẦN NỘI DUNG ... Quang hợp - Sinh học 11, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy lực học tập học sinh Nhiệm ... hướng phát triển lực học sinh THPT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng chuyên đề Quang hợp - Sinh học 11 thử nghiệm dạy học chuyên đề dạy học sinh học 11sẽ góp phần phát triển lực học sinh nâng cao...
 • 56
 • 545
 • 1
Thiết kế chuyên đề dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền, sinh học lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học tính quy luật của hiện tượng di truyền, sinh học lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN” SINH HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 2.1 Phân tích nội dung chuyên đề “T nh quy luật tượng di truyền” – Sinh học 12 2.1.1 Mô tả chuyên ... 1.3.3 Kết khảo sát 19 1.4 Kết luận 21 CHƢƠNG THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC T NH QUY LU T CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN” SINH HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG L C CỦA HỌC SINH ... nh quy luật tƣợng di truyền” phần V Sinh học 12 Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học chƣơng II: T nh quy luật tƣợng di truyền” Sinh học 12 theo hình thức dạy học chuyên đề phát triển đƣợc lực...
 • 73
 • 527
 • 1
Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

... Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu Thiết kế chuyên đề dạy học sinh sản sinh học 11 theo định hướng phát triển lực học sinh ... chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 11 1.3.2 Định hướng đổi 12 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 14 SINH SẢN SINH HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... luận việc thiết kế chuyên đề dạy học - Tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy học theo chuyên đề trường phổ thông - Thiết kế chuyên đề sinh sản sinh học lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh -...
 • 72
 • 1,680
 • 14
Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật  môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... học lớp 10, theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích nghiên cứu - Thiết kế chuyên đề dạy học: Vi sinh vật – Phần III Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực tự học học sinh - Phát ... dạy học theo định hƣớng phát triển lực 1.2.4 Những yêu cầu thiết kế chuyên đề định hƣớng phát triển lực học sinh 10 1.2.5 Quy trình thiết kế chuyên đề định hƣớng phát triển lực ... tiễn vi c vận dụng dạy học theo chuyên đề dạy học sinh học - Nghiên cứu nội dung kiến thức phần Sinh học VSV chƣơng trình sinh học lớp 10 - Thiết kế chuyên đề dạy học phần III – Sinh học VSV – Sinh...
 • 74
 • 1,120
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: chưong 2 dạy học theo định hướng phát trién năng lực một số khái niệm giải tích ở trường phồ thôngxây dựng hệ thống bài toán nhận thức hóa học chương nitơ photpho hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực gqvđ cho hs thptthiết kế các hoạt động dạy họcthiết kế các hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương ii cấu trúc của tế bào sinh học 10 nâng caoquản lý hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lựctai liêu tap huan xây dung cac chuyen de day hoc va kiem tra danh gia theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinhtích hợp giáo dục môi trường và xây dựng các chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễndạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhtài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa lídạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lýdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn toánkiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp thcsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ