1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Luận văn thạc sỹ: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

... ñ t nông nghi p Xu t phát t nh ng lý ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng ñ xu t m t s gi i pháp phát tri n h th ng tr ng ñ a bàn huy n Khoái Châu t nh Hưng Yên 1.2 M c ñích yêu ... huy n Khoái Châu - Các công th c luân canh tr ng t i huy n Khoái Châu - Các gi ng tr ng công th c luân canh làm th nghi m * ð a ñi m nghiên c u: huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên * Th i gian nghiên ... 2.2.4 Phương pháp ti p c n nghiên c u H th ng m t v n ñ ñư c nhi u nhà khoa h c nư c quan tâm nghiên c u Các phương pháp nghiên c u h th ng ñư c ñ c p ñ n r t s m, m t s phương pháp nghiên c u...
 • 122
 • 523
 • 0
Luận văn giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Luận văn giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

... góp ph n thúc ñ y phát tri n nông nghi p ñ a bàn huy n Khoái Châu, ti n hành nghiên c u ñ tài: “Gi i pháp phát tri n kinh t nông nghi p ñ a bàn huy n Khoái Châu - t nh Hưng Yên 1.2 M C TIÊU ... NG GI I PHÁP CH Y U PHÁT TRI N KINH T NÔNG NGHI P C A HUY N KHOÁI CHÂU, T NH HƯNG YÊN ð N NĂM 2015 88 4.4.1 Gi i pháp chung 88 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông nghi ... hình phát tri n kinh t nông nghi p c a huy n 82 Khoái Châu 4.3 QUAN ðI M, ð NH HƯ NG, M C TIÊU CH Y U PHÁT TRI N KINH T NÔNG NGHI P TRÊN ð A BÀN HUY N KHOÁI CHÂU, T NH HƯNG YÊN ð N NĂM 2015 84 4.3.1...
 • 148
 • 3,210
 • 47
hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

... tế x hội huyện Khoái Châu phát triển trang trại - Đánh giá thực trạng phát triển trang trại v tìm khó khăn chủ yếu phát triển trang trại địa b n huyện Khoái Châu - Đa định hớng v giải pháp chủ ... gian tới để phát triển mạnh mẽ hình thức KTTT huyện Xuất phất từ thực tế tiến h nh thực đề t i: Hiện trạng v giải pháp phát triển hệ thống trang trại địa b n huyện Khoái Châu, tỉnh Hng Yên 1.2 Mục ... 4.4.2 Những tồn trình phát triển trang trại 82 4.4.3 Đánh giá khả phát triển kinh tế trang trại huyện 86 4.5 Phơng hớng, mục tiêu v giải pháp phát triển trang trại huyện Khoái Châu đến năm 2020 92...
 • 121
 • 470
 • 1
Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

... ĐHNN - Hà Nội đồng ý ban lãnh đạo huyện Khoái Châu, tiến hành thực đề tài: Hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống trang trại địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 1.2 Mục đích nghiên cứu đề ... nhiên xã hội huyện Khoái Châu phát triển trang trại - Đánh giá thực trạng phát triển trang trại tìm khó khăn chủ yếu phát triển trang trại địa bàn huyện Khoái Châu - Đưa định hướng giải pháp chủ ... với phát triển hệ thống trang trại huyện Khoái Châu làm sở cho định hướng cho trang trại địa phương theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá bền vững 2 Cơ sở lý luận thực tiễn hệ thống trang trại...
 • 103
 • 798
 • 1
giải pháp quản lý hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

giải pháp quản lý hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

... Theo c p qu n D a trờn c p qu n h th ng kờnh mng,qu n h th ng kờnh mng ủ c chia thnh qu n nh n c v qu n c a c ng ủ ng: Qu n Nh n c h th ng kờnh mng: C p qu n ny th ng cỏc ... n - Qu n ngu n n c: Bao g m qu n ngu n cung c p n c nh sụng, h l n, ủi u hũa phõn ph i ngu n n c cụng b ng h p ủ cú ủ n c cho cỏc ngnh kinh t - Qu n cụng trỡnh: Bao g m qu n ... qu n khai thỏc nh qu n n c, gi i phỏp qu n cụng trỡnh, gi i phỏp qu n kinh t , ti chớnh, gi i phỏp v t ch c qu n thi cụng cụng trỡnh th y l i, gi i phỏp v chớnh sỏch qu n cụng...
 • 122
 • 469
 • 0
So sánh lợi thế cạnh tranh của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

So sánh lợi thế cạnh tranh của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

... nh tranh c a hình trang tr i ñ a bàn huy n Khoái Châu t nh Hưng Yên 4.5 Các y u t 73 nh hư ng ñ n l i th c nh tranh c a hình trang tr i ñ a bàn huy n Khoái Châu t nh Hưng Yên 75 4.5.1 Các ... n Khoái Châu t nh Hưng Yên 4.7 98 Gi i pháp nâng cao l i th c nh tranh c a hình trang tr i ñ a bàn huy n Khoái Châu t nh Hưng Yên 98 4.7.1 ð nh hư ng xây d ng l i th c nh tranh cho trang tr ... cao l i th c nh tranh c a trang tr i ñ a bàn huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên 4.7.3 99 Gi i pháp riêng nâng cao l i th c nh tranh c a trang tr i ñ a bàn huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên Trư ng ð i...
 • 138
 • 364
 • 0
[Luận văn]giải quyết những vấn đề về quyền sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tiên lữ  tỉnh hưng yên

[Luận văn]giải quyết những vấn đề về quyền sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

... t cho phát tri n kinh t trang tr i đ a bàn huy n Tiên L - t nh Hưng Yên 1.2 M c tiêu nghiên c u c a đ tài - H th ng hoá s lý lu n th c ti n v quy n s d ng đ t v n đ liên quan đ n phát tri n trang ... quy t v n đ v quy n s d ng đ t phát tri n kinh t trang tr i t i huy n Tiên L -t nh Hưng Yên - Đ a m nghiên c u: Đ tài nghiên c u đ a bàn huy n Tiên L t nh Hưng Yên - Th i gian nghiên c u thu ... N V KINH T TRANG TR I 2.1.1.1 KHÁI NI M TRANG TR I VÀ KINH T TRANG TR I 2.1.1.2 Đ C TRƯNG CH Y U C A KINH T TRANG TR I .7 2.1.1.3 TIÊU CHÍ XÁC Đ NH TRANG TR I 2.1.1.4 VAI TRÒ C A KINH...
 • 125
 • 663
 • 2
Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

... việc nuôi trồng thuỷ sản nước Huyện chưa phát huy hết lợi sẳn có địa bàn. Với lý em chọn đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An làm ... khái quát nuôi trồng thủy sản nhân tố ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nước - Phân tích tình hình nuôi trồng thủy sản nước địa bàn huyện Hưng Nguyên ,tỉnh Nghệ An - Đưa số giải pháp để giải vấn ... phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước địa bàn Nhưng hạn chế như: giá trị mang lại đơn vị đơn vị diện tích chưa cao, quy mô nuôi trồng thủy sản nhỏ lẽ manh mún, việc phát triển nuôi trồng thủy sản...
 • 79
 • 2,216
 • 20
thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

... Tình trạng chung nuôi trồng thủy sản địa bàn Huyện - Đánh giá hoạt động nuôi trồng thủy sản từ rút vấn đề nêu biện pháp giải nhằm thúc đẩy hoạt động nuôi trồng thủy sản địa bàn Huyện Quan điểm ... số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Hng Nguyên Chơng 1- Lý luận vấn đề nuôi trồng thủy sản Khái niệm, vai trò, đặc điểm nuôi trồng thủy sản 1.1 Khái niệm nuôi trồng thủy ... nớc Huyện cha phát huy đợc hết lợi sẳn có địa bàn. Với lý em chọn đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Hng Nguyên, tỉnh Nghệ An làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp...
 • 82
 • 1,191
 • 7
Đánh giá thực trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Đánh giá thực trạng đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

... nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa ñ a bàn huy n Khoái Châu, t nh Hưng Yên M c tiêu nghiên c u - ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p ñ a bàn huy n Khoái Châu - ð xu t gi i pháp ... t nông nghi p huy n Khoái Châu theo hư ng s n xu t hàng hóa ñ n năm 2015 77 3.7.1 Quan ñi m phát tri n nông nghi p huy n 77 3.7.2 ð nh hư ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p huy n Khoái Châu theo ... b o v ñ t xác ñ nh ch tiêu ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa 1.6.3 Nh ng nghiên c u t nh Hưng Yên huy n Khoái Châu T nh Hưng Yên thu c vùng sinh thái ñ ng b...
 • 113
 • 350
 • 1
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

... Xuất phát từ lý chọn đề tài: "Giải pháp phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu phát triển kinh tế nhân: ... thành phần kinh tế Trong kinh tế nước ta theo quan niệm lúc có thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế nhân; kinh tế nhà nước kinh tế có vốn ... thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, KTTN (cá thể, tiểu chủ, nhân) , kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước KTTN gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, nhân, xác định...
 • 174
 • 1,003
 • 10
Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh bình định đến năm 2015

Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh bình định đến năm 2015

... động kinh doanh phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua - Đề xuất số định hướng giải pháp nhằm phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 tế - xã ... THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 3.1.1 Cơ sở xây dựng mục tiêu định hướng phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Bình Định đến năm 2015 - Lợi thách thức phát triển hệ thống siêu thị thời ... Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 giải số vấn đề sau đây: - Đưa vấn đề lý luận phát triển hệ thống siêu thị, cần thiết việc hình thành phát triển hệ thống...
 • 13
 • 314
 • 0
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

... trạng phát triển kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Nhai, từ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp huyện năm qua 3) Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông ... b) Phát triển kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp ngành kinh tế toàn xã hội, lĩnh vực bao trùm lãnh thổ kinh tế nông thôn, phát triển giữ vai trò định kinh tế nông thôn, kinh tế nông nghiệp ... nông nghiệp (2) Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn a) Phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Phát triển kinh tế, xã hội nông thôn trình thay đổi làm tăng mức sống người dân, phát triển nông...
 • 118
 • 812
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dươngthực trạng và giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hà nộiphương hướng và giải pháp phát triển các kcn tập trung trên địa bàn hà nội đến năm 2010một số giải pháp phát triển ngành hàng hoa hồng trên địa bàn huyện mê linh thành phố hà nộiluận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyênhiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúakhóa luận thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhluận văn thạc sỹ quản lý kinh tế quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố hà giangthực trạng và giải pháp phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại eximbankluận án giải pháp phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn tỉnh cà maumột số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênmột số biện pháp phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn huyện trần văn thờisự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên địa bàn tp hcmdự báo về khả năng khai thác các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 64 iii xiii iidự báo về khả năng khai thác các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 64 xviii ivBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ