1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hƣng yên

luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam  chi nhánh hƣng yên

luận văn thạc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh hƣng yên

... phát triển DVNHBL phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên Chương 3: Giải pháp phát triển DVNHBL phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh ... biết dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng, nắm cách thức sử dụng lợi ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ PHI TÍN DỤNG TẠI BIDV HƯNG YÊN ... Chi nhánh Hưng Yên CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ PHI TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1 Các khái niệm Dịch vụ: Là trình...
 • 85
 • 245
 • 1
luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơng

luận văn thạc phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơng

... kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt ... tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương phần gắn liền với đời phát triển BIDV Ngân ... THƯƠNG MẠI -o0o LỀU ĐỨC DUY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN...
 • 99
 • 345
 • 2
luận văn thạc sĩ chính sách marketing nhằm huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam (BIDV)  chi nhánh hải dƣơng

luận văn thạc chính sách marketing nhằm huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam (BIDV) chi nhánh hải dƣơng

... trạng sách marketing huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hoàn thiện sách marketing huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần ... Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương CHƯƠNG 14 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại huy động vốn ngân hàng thương mại ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHẠM THỊ HỒNG HUỆ CHÍNH SÁCH MARKETING NHẰM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - CHI NHÁNH HẢI...
 • 135
 • 683
 • 2
luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơng bài 3

luận văn thạc cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt namchi nhánh hải dƣơng bài 3

... Tông quan cho vay khách hàng nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương ... Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ... với miền Nam CHƯƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 35 2.1 Tổng quan BIDV Chi nhánh Hải Dương...
 • 78
 • 1,190
 • 13
luận văn thạc sĩ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh phú thọ

luận văn thạc cho vay trung dài hạn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt namchi nhánh phú thọ

... trạng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ - Đề xuất giải pháp phát triển cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát ... cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Luận văn đưa số giải pháp phát triển cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam ... thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay trung dài hạn Ngân hàng...
 • 107
 • 301
 • 0
luận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơng

luận văn thạc chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt namchi nhánh hải dƣơng

... CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 73 3.1 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt ... vụ hoạt động ngân hàng bán lẻ tín dụng bán lẻ NHTM Việt Nam thời gian qua như: Đề tài luận văn thạc sỹ Chất lượng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên” ... dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng bán lẻ ngân hàng...
 • 125
 • 290
 • 0
luận văn thạc sĩ huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam  chi nhánh hƣng yên

luận văn thạc huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh hƣng yên

... vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt ... ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HƯNG YÊN 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên 2.1.1 ... rút tiền tự động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Huy động vốn Hội sở Khách hàng Không kỳ hạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
 • 93
 • 935
 • 13
luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc

luận văn thạc quản lý hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc

... quản hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam- chi nhánh Kinh Bắc 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ QUẢN LÝ ... chế hoạt động quản tín dụng DNNVV Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ... LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại...
 • 98
 • 340
 • 2
luận văn thạc sĩ quản lý nợ xấu tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam  chi nhánh hải dƣơ

luận văn thạc quản lý nợ xấu tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơ

... Quản nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh” Luận văn nghiên cứu, phân tích tình hình quản nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển ... Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản nợ xấu xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh ... mẽ ngân hàng thương mại Xuất phát từ kết hợp với thực trạng quản nợ xấu BIDV – Chi nhánh Hải Dương, chọn đề tài Quản nợ xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi...
 • 99
 • 651
 • 3
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THĂNG LONG

... Ngân hàng bán lẻ Chương 2: Thực trạng phát triển Ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu Phát ... nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Thăng Long Bố cục luận văn Tên đề tài: Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long Chương 1: Vấn đề Ngân ... KIỂM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG...
 • 21
 • 179
 • 0
phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng

phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng

... ACB: Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Thƣơng mại cổ phần Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu Phát Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ... nguồn vốn, vốn huy động có kỳ hạn vốn huy động, dƣ nợ vốn huy động, chi phí vốn huy động vốn huy động 19 CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ... chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sóc Trăng (BIDV Sóc Trăng) 3.1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (Tên...
 • 90
 • 131
 • 0
Giải pháp huy động vốn dân cƣ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam  chi nhánh hải dƣơng

Giải pháp huy động vốn dân cƣ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơng

... mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp tăng cường huy động vốn dân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải ... SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 63 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng ... phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương .34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG ...
 • 96
 • 247
 • 1
Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thành đông

Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh thành đông

... VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH ĐÔNG 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành ... VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH ĐÔNG 30 2.1Khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam ... BẢN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thương mại 1. 2Hiệu hoạt...
 • 116
 • 282
 • 2
luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của công ty cổ phần sách Thái Hà trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2015 – 2020

luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của công ty cổ phần sách Thái Hà trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu giai đoạn 2015 – 2020

... CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần sách Thái 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty ... chất lượng dịch vụ khách hàng công ty cổ phần sách Thái trình xây dựng phát triển thương hiệu Chương 3: Đề xuất kiến nghị vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng công ty cổ phần sách thái ... nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng công ty cổ phần sách Thái ……………………………………………… 22 Các loại dịch vụ khách hàng công ty cổ phần sách Thái ………… 22 Quá trình thực hoạt động nhằm nâng cao...
 • 53
 • 1,069
 • 4
Luận văn thạc sĩ Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Sự hài lòng của Khách hàng nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

Luận văn thạc Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Sự hài lòng của Khách hàng nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

... marketing t t 27 NAM 2.1 - i C ph n Vi t Nam - Chi C ng Anh: Vietnam Bank for Industrial and Trade - CanTho Branch (VietinBank C a ch : S Qu n Ninh Ki u, TP C Ti a t Nam C n c, tr s t i 3 9- Vi t s tt ... ng t th ATM E- c t Visa, Master; VietinBank cung c p nhi u d ch v th c hi n nhi u lo i giao d ch t - u Vi t Nam, n tho n th th n Internet Th ATM: E-Partner (S-Card, C-Card, Pink-Card) v i nhi ... n ch B ng 3.2 Th m B ng 3.3 Th chi ti t v B ng 3.4 Th chi ti t v B ng 3.5 Th chi ti t v y u t ng d ch v u n ti n nh cv B ng 3.6 Th chi ti t v y u t B ng 3.7 Th chi ti t v y u t B ng 3.8 Th B...
 • 108
 • 475
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chƣơng 3 phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt namthực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt namchƣơng 2 thực trạng sự hài lòng của khách hàng cá nhânđối với chất lƣợng dịch vụ tạingân hàng thƣơng mại cổ phần á châunhững tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam và nguyên nhân tồn tạiđịnh hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châuđịnh hƣớng phát triển dịch vụ internet banking của ngân hàng thƣơng mại cổ phần sài gòn đến năm 2015định hƣớng và mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namluận văn thạc sĩ tổng quan quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mạiluận văn thạc sĩ kinh tế giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng công thương đống đa của tác giả lê anh hùng năm 2004đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namchƣơng 3 một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần nam việtgiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần nam việtđịnh hƣớng phát triển của ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châu đến năm 2020định hƣớng phát triển các ngân hàng thƣơng mại cổ phần đến năm 2020các nhân tố ảnh hƣởng đến đánh giá chất lƣợng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thƣơng mại cổ phầnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ