1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Lâm nghiệp >

Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh bình định và phú yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn

Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh bình định phú yên làm sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn

... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN QUÂN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG MỘT SỐ LOÀI KEO TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRỒNG RỪNG GỖ LỚN Ngành: Lâm học Mã số: ... ể í Bộ Vì v y, v ệ t ự xây uyê N uv ệ ất t Đánh giá thực trạng rừng trồng số loài keo tỉnh Bình Định Phú Yên làm sở đề xuất giải pháp trồng rừng gỗ lớn ọ v t ự tễ Đ t Đ t ấp Bộ ệ , tá ệ u ệu ... ; ); 35 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Diện tích rừng trồng, rừng trồng keo Bình Định Phú Yên 3.1.1 Diện tích rừng trồng tỉnh Bình Định tỉnh Phú Yên 3.1.1.1 D ện tíc rừn trồn tỉn...
 • 85
 • 303
 • 0
Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh thanh hóa và nghệ an làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn

Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh thanh hóa nghệ an làm sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn

... LÂM HOÀNG QUỐC DƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG MỘT SỐ LOÀI KEO TẠI TỈNH THANH HÓA VÀ NGHỆ AN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRỒNG RỪNG GỖ LỚN Ngành: Lâm Nghiệp Mã số: 60.62.02.01 LUẬN VĂN ... rừng trồng gỗ lớn cho loài ượng Keo tràm) thuộc đề tài cấp Bộ iai đ ạn 2015- 2019 Do v y, việc thực hiệ đề tài: Đánh giá thực trạng rừng trồng số loài Keo tỉnh Thanh Hóa Nghệ An làm sở đề xuất giải ... trồng rừng trồng keo tỉnh Thanh Hóa Nghệ An - Diện tích rừng trồng hai tỉnh Thanh Hóa Nghệ An lớn, Thanh Hóa diện tích rừng trồng keo có 180.316,5 ha, chiếm 28,77% diệ ích đất lâm nghiệp tỉnh; Nghệ...
 • 86
 • 332
 • 0
96 Thực trạng và một số đề xuất các giải pháp Marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại Công ty lương thực Phú Thọ

96 Thực trạng một số đề xuất các giải pháp Marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại Công ty lương thực Phú Thọ

... động Marketing 43 Nguyễn Thị Mai Hoa Lớp K34-C4 Chơng Một số đề xuất giảI pháp marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tạI công ty lơng thực phú thọ I Những sở để lập giải pháp đề xuất: Mỗi giải ... trị sức bán công ty l ơng thực phú thọ I Sơ lợc tổ chức hoạt động Công ty Lơng thực Phú Thọ Sơ lợc trình hình thành phát triển Công ty Lơng thực Phú Thọ Công ty Lơng thực Phú Thọ doanh nghiệp ... công ty lơng thực Các đối thủ cạnh tranh xuất ngày nhiều, hầu hết công ty lớn nh: Tổng công ty xuất nhập nông sản thực phẩm chế biến, công ty xuất nhập tổng hợp I, công ty khác sử dụng sản phẩm...
 • 68
 • 442
 • 0
438 Thực trạng và một số đề xuất các giải pháp Marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại Công ty lương thực Phú Thọ

438 Thực trạng một số đề xuất các giải pháp Marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại Công ty lương thực Phú Thọ

... tợng khách hàng nh loại sản phẩm Do việc đa sản phẩm việc làm khó khăn đòi hỏi nhiều thời gian công sức Hơn nữa, ngân hàng lại đơn vị độc quyền sản phẩm ( việc bắt chớc sản phẩm dịch vụ ngân hàng ... bảng sau: Loại thẻ Visa Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Số Tổng Số Tổng Số Tổng Số Tổng Số Tổng số số số số số thẻ thẻ thẻ thẻ thẻ 1050 1050 698 1748 1143 2891 2431 5322 5000 10322 ... với nhau, phát triển đối tợng kéo theo phát triển đối tợng ngợc lại Do đặc thù nên hoạt động phát triển thẻ ngân hàng cần phải đồng thời quan tâm phát triển hai đối tợng khách hàng Thực tế cho...
 • 88
 • 369
 • 0
đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất ở huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất ở huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình làm sở đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

... sở đề xuất giải pháp khoa học công nghệ, chế sách phù hợp nhằm góp phần phát triển rừng trồng sản xuất huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, đề tài “ Đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất huyện Kỳ Sơn ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM ĐÌNH SÂM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT HUYỆN KỲ SƠN TỈNH HÒA BÌNH LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP ... Quá trình phát triển rừng trồng sản xuất huyện Kỳ Sơn 31 3.3.2 Đánh giá thực trạng rừng trồng sản xuất huyện Kỳ Sơn 31 3.3.3 Đánh giá khả sinh trưởng loài mô 31 hình điển hình 3.3.4 Đánh giá hiệu...
 • 111
 • 756
 • 2
Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm một số chỉ tiêu vi sinh vật trong thức ăn chế biến sẵn tại địa bàn thành phố Hà Giang

Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm một số chỉ tiêu vi sinh vật trong thức ăn chế biến sẵn tại địa bàn thành phố Hà Giang

... ô nhiễm số tiêu vi sinh vật thức ăn chế biến sẵn địa bàn thành phố Giang 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu đƣợc nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm thức ăn đƣờng phố - Đánh ... đƣờng phố - Đánh giá mức độ nhiễm vi khuẩn thức ăn đƣờng phố thành phố Giang 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định đƣợc thực trạng ô nhiễm thức ăn vi khuẩn thức ăn đƣờng phố - Đánh giá ý thức, trình ... Phương pháp đếm tổng số vi sinh vật hiếu khí a Tiêu chuẩn vi n dẫn Tiêu chuẩn Vi t Nam (TCVN) 4884:2005 Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi – Phƣơng pháp định lƣợng vi sinh vật đĩa thạch – Kỹ...
 • 85
 • 313
 • 2
Đánh giá thực trạng chất lượng một số loại thức ăn chăn nuôi và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đánh giá thực trạng chất lượng một số loại thức ăn chăn nuôi đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thanh hoá

... lệ thức ăn chăn nuôi công nghiệp đợc sử dụng chăn nuôi Việt Nam thấp so v i bỡnh quõn c a th gi i, ủ n năm 2008 đạt mức xấp xỉ 45% Theo số liệu Ruedi.A.Wild (1994), tổng số 1.100 triệu thức ăn ... 530 triệu l thức ăn hỗn hợp ho n chỉnh (chiếm 48,2%); nông dân tự trộn 350 triệu (31,8%) v 220 triệu (20,0%) thức ăn đợc sử dụng dạng nguyên liệu đơn [10] Trong ủú, trờn ủ a bn t nh Thanh Hoỏ cng ... trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (S Nụng nghi p v PTNT Thanh Húa) 3.1.2 Cỏc c s s n xu t TCN trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (05 c s s n xu t) 3.1.3 Cỏc h kinh doanh TCN trờn ủ a bn t nh Thanh Húa (188 ủ...
 • 128
 • 791
 • 1
Đánh giá thực trạng bảo quản một số nông sản của nông hộ tại xã gia xuyên huyện gia lộc tỉnh hải dương

Đánh giá thực trạng bảo quản một số nông sản của nông hộ tạigia xuyên huyện gia lộc tỉnh hải dương

... bảo quản nông sản nông hộ Gia Xuyên- Huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng bảo quản nông sản nông hộ Gia Xuyên- Huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương 3 - Phân ... 4.1 Thực trạng bảo quản số nông sản nông hộ Gia Xuyênhuyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương 4.1.1 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp Gia Xuyên Để có kết cụ thể thực trạng bảo quản nông ... trình thực đề tài : Đánh giá thực trạng bảo quản số nông sản nông hộ Gia Xuyên- huyện Gia Lộc- tỉnh Hải Dương có hiểu biết định tình hình sản xuất nông nghiệp địa phương thực trạng bảo quản nông...
 • 61
 • 1,577
 • 4
Đánh giá thực trạng môi trường một số làng nghề tái chế kim loại tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Đánh giá thực trạng môi trường một số làng nghề tái chế kim loại tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

... Đánh giá trạng môi trường số làng nghề tái chế kim loại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường số làng nghề tái chế kim loại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ... sát thực trạng môi trường số làng nghề tái chế kim loại huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Luận văn Đánh giá thực trạng môi trường số làng nghề tái chế kim loại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hoàn thành ... cứu Một số làng nghề tái chế kim loại địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cụ thể: + Làng nghề tái chế kim loại Lộng Thượng, xã Đại Đồng + Làng nghề tái chế kim loại Xuân Phao – xã Đại Đồng; + Làng...
 • 95
 • 5,059
 • 18
Đánh Giá Thực Trạng Môi Trường Một Số Làng Nghề Tái Chế Kim Loại Tại Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Đánh Giá Thực Trạng Môi Trường Một Số Làng Nghề Tái Chế Kim Loại Tại Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ THU HƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ KIM LOẠI TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Khoa học môi trường số: 60 ... huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường số làng nghề tái chế kim loại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý môi trường ... cứu Một số làng nghề tái chế kim loại địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cụ thể: + Làng nghề tái chế kim loại Lộng Thượng, xã Đại Đồng + Làng nghề tái chế kim loại Xuân Phao – xã Đại Đồng; + Làng...
 • 95
 • 393
 • 0
Đánh giá mô hình trồng thảo quả (Amomun aromaticum roxb) dưới tán rừng tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

Đánh giá mô hình trồng thảo quả (Amomun aromaticum roxb) dưới tán rừng tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, làm sở đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

... rừng cách mức Để góp phần giải tồn thực đề tài: "Đánh giá hiệu hiệu hình trồng thảo (Amomum aromaticum Roxb.) tán rừng Quan Thần Sán – huyện Si Ma Cai – Lào Cai làm sở đề xuất giải pháp phát ... đến trình sinh trưởng, phát triển hiệu hình trồng thảo Quan Thần Sán - Đánh giá hiệu hình trồng thảo tán rừng - Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức - Đề xuất số giải pháp góp ... giới tiếp giáp với sau: phía Đông giáp Cán Cấu huyện Si Ma Cai, phía Nam giáp với Ta Van Chư huyện Bắc Hà, phía Tây giáp với Nàn Sín Huyện Si Ma Cai, Phía Bắc giáp với Cán Hồ Số...
 • 98
 • 742
 • 4
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NGÃI và đề XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ GIAI đoạn 2011 – 2015 ĐỊNH HƯỚNG 2020

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NGÃI đề XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP hỗ TRỢ GIAI đoạn 2011 – 2015 ĐỊNH HƯỚNG 2020

... tra, đánh giá thực trạng công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2011- 2015 định hướng 2020 cần thiết cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển ... CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI TRÊN QUAN ĐIỂM ... vụ hỗ trợ tiến hành vấn 2.3.2 Thực trạng phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chủ yếu tỉnh Quảng Ngãi 2.3.2.1 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho lĩnh vực dệt, may tỉnh Quảng Ngãi Công...
 • 20
 • 440
 • 0
Đánh giá thực trạng quản lý môi trường nông thôn tại tỉnh Tây Ninh

Đánh giá thực trạng quản lý môi trường nông thôn tại tỉnh Tây Ninh

... 10 Đánh giá thực trạng quản môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh VI Thực trạng công tác quản môi trường tỉnh Tây Ninh VI. 1Thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Tây Ninh ... Vân Nhóm 10 Đánh giá thực trạng quản môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh  Vị trí địa Hình 2.1 Vị trí địa Tỉnh Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh nằm vùng miền Đông Nam Bộ  Phía Đông giáp tỉnh Bình ... vực nông thôn Giảng Viên: Đinh Thị Hản Vân 26 Nhóm 10 Đánh giá thực trạng quản môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình thực chức quản nhà nước bảo vệ môi trường...
 • 27
 • 1,049
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng bệnh hxvk hại cây khoai tây ở vùng hà nội và phụ cậnmột số đề xuất về giải phápmột số đề xuất về giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2000 của công tymột số đề xuất về giải pháp chungcơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các công trình tưới huyện nam sách tỉnh hải dươngcơ sở đề xuất các giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công xây dựng công trìnhmột số đề xuất cho giải pháp của nhnncơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viênthực trạng của việc thiết kế và tổ chức hoạt động gdpctt qua môn địa lí ở một số trường thpt trên địa bàn 2 tỉnh bình định và phú yênkinh nghiệm nƣớc ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớcmục tiêu quan điểm cơ sở đề xuất các giải phápcơ sở đề xuất các giải phápđiểm mục tiêu và cơ sở đề xuất các giải phápcơ sở đề xuất các giải pháp khả thicơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ