1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu năm 2016

Phương pháp nghiên cứu cấu trúc xốp của vật liệu mao quản

Phương pháp nghiên cứu cấu trúc xốp của vật liệu mao quản

... Dũ Nhớ Vật liệu MQTB có cấu trúc lập phương SVTH: Bùi Thị Kim 14 NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU MAO QUẢN 1.1 Khái niệm phân loại vật liệu mao quản Cấu trúc xốp vật liệu mao quản (VLMQ) ... mao quản bên vật liệu Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài “Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu cấu trúc xốp vật liệu mao quản TS: Phạm Đình Dũ Nhớ SVTH: Bùi Thị Kim Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông ... biệt vật liệu SBA-16 Các vật liệu MCM-41, SBA-15 SBA-16 chất vật liệu silica (oxit silic) có cấu trúc mao quản trung bình trật tự Song, cấu trúc hệ kênh mao quản (1-D, 2-D 3-D), kích thước mao quản, ...
 • 61
 • 1,014
 • 12
Đại cương về phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể bằng tia x

Đại cương về phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể bằng tia x

... thuyết ϑ góc tia tới tia nhiễu x , λ bước sóng tia X Biên độ tia nhiễu x phụ thuộc vào góc nhiễu x b) Nhiễu x tia X tinh thể Khi tia X chiếu qua tinh thể, nút mạng trở thành tâm phát tia X thứ cấp ... tượng nhiễu x tia X Ảnh ghi được gọi ảnh nhiễu x tinh thể Hiện tượng nhiễu x tinh thể quan sát giải thích Max Von Laue vào năm 1912 (Nobel vật lí năm 1914) Tia X Tia nhiễu x Ảnh nhiễu x  Câu ... đơn tà Hệ trực thoi Đối với hệ tứ phương Đối với hệ lập phương 3.2 Hiện tượng nhiễu x tia X tinh thể Khi chiếu chùm tia X qua tinh thể, tia X bị ‘tách’ thành tia X thứ cấp khác Vị trí cường độ...
 • 19
 • 354
 • 0
Phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu XRD

Phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu XRD

... lƣợng cao chiếu vào vật đƣợc sử dụng để phân tích định lƣợng - XRD Phân tích cấu trúc tinh thể 1.2 Nguyên lý phân tích cấu trúc mẫu theo nhiễu xạ tia X Nguyên tắc hoạt động phƣơng pháp dựa vào tƣợng ... ứng dụng phƣơng pháp - Nhận biết pha tinh thể vật liệu: khoáng, đá, hợp chất hoá học… - Xác định cấu trúc tinh thể vật liệu đƣợc nhận biết - Các phƣơng pháp nhận biết phân tích cấu trúc khoáng sét ... mặt vật liệu vô định hình hỗn hợp tinh thể Lớp Kỹ thuật Hóa học – CA2014 Trang Tiểu luận phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật chất CHƢƠNG 2: THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH BẰNG XRD 2.1 Thiết bị phân tích...
 • 13
 • 4,974
 • 37
Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

... hiểu biết sinh thái sinh vật học thành phần thực vật quần Học phần phương pháp nghiên cứu sinh thái môn nhằm trang bị phương pháp nghiên cứu thực vật, quần thực vật cho sinh viên học viên ... dụng Đây phương pháp nghiên cứu trời, phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm không trình bày học phần Tác giả Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT Trong nghiên cứu sinh ... thực vật Đây phương pháp thường dùng, phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng kết nghiên cứu môn sinh thái quần thực vật Tuy nhiên, môn trình phát triển bổ sung hoàn thiện phương pháp, ...
 • 117
 • 1,355
 • 9
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DẠNG SỐNG THỰC VẬT

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DẠNG SỐNG THỰC VẬT

... chia dạng sống Raunkiaer dựa đặc điểm thực vật, nghĩa dựa đặc điểm cấu tạo, phương thức sống thực vật, kết tác động tổng hợp yếu tố môi trường tạo nên Thuộc vào đặc điểm có hình dạng thực vật, ... thành búi, năm Bảng phân loại dạng sống thực vật đồng cỏ vùng núi Bắc Việt Nam mà làm dựa nguyên tắc phân loại Golubép (1962) Sau kiểu dạng sống: Những dạng sống thực vật đồng cỏ Bắc Việt Nam: Kiểu ... nhóm, nhóm phụ, tổ dạng đặc thù Bảng phân loại dạng sống thuộc thảo lập lần Can non (1911), sau hàng loạt bảng đưa Với thảo, đặc điểm phần đất đóng vai trò quan trọng phân chia dạng sống, biểu thị...
 • 4
 • 994
 • 14
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT

... nguyên thực vật Đông Nam Á (PROSEA) 11 - Từ điển thực vật thông dụng (Võ Văn Chi, 2003) - Danh mục loài thực vật Việt Nam (2001 - 2005) 1.2.2.6 Xây dựng bảng danh mục thực vật Lập danh mục thực vật ... công tác điều tra hệ thực vật vùng, tỉnh khu bảo tồn Bảng danh mục thực vật xây dựng theo hệ thống phân loại Brummitt (1992) Danh mục thực vật bảng thống kê toàn loài thực vật gặp thu tiêu khu ... điều tra, ghi chép liệu cách cụ thể chi tiết Những nội dung cần nghiên cứu ô tiêu chuẩn bao gồm: Thống kê thành phần loài từ đánh giá độ đầy loài quần xã, đánh giá vai trò loài quần xã, đánh giá...
 • 10
 • 1,335
 • 42
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ sự PHÂN hủy của poly lactic axit PLA và vật LIỆU tổ hợp TRÊN cơ sở PLA

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ sự PHÂN hủy của poly lactic axit PLA và vật LIỆU tổ hợp TRÊN cơ sở PLA

... Do vậy, phân hủy vật liệu polyme blend chủ yếu PLA bị thủy phân 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HỦY CỦA PLA VÀ VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ PLA 1.5.1 Các phương pháp nghiên cứu cấu ... lượng phân tử, cấu 21 trúc hình thái, nhiệt độ… có ảnh hưởng lớn đến trình phân hủy PLA [ 45,46,47] 1.4 Sự phân hủy polyme blend sở PLA Vật liệu tổ hợp sở PLA với polyme có khả tan hay phân hủy ... hóa nhiệt vật liệu PLA sau phân hủy dựa kết thu đoán cấu trúc vật liệu thay đổi sau thủy phân 1.5.1.3 Phương pháp nghiên cứu hình thái cấu trúc Bề mặt vật liệu PLA sau phân hủy đánh giá sơ nhờ...
 • 39
 • 1,117
 • 3
Các phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu

... trình đặc trưng hay phương trình ổn định phương pháp Giải phương trình ổn định (1-3) ta xác định n giá trị λi từ suy n giá trị lực tới hạn 1-2 Chương Các phương pháp nghiên cứu Hệ phương trình không ... Chương Các phương pháp nghiên cứu D(α) = (1-1) Trong đó: α hệ số phương trình, phụ thuộc vào đặc trưng hình học tải trọng dạng hàm siêu việt Phương trình (1-1) phương trình đặc trưng hay phương ... 1-4 Chương Các phương pháp nghiên cứu cho fi tồn khác không (tức tồn trạng thái cân ổn định mới) định thức phương trình phải không điều kiện định thức không phương trình ổn định hệ Từ phương trình...
 • 6
 • 917
 • 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

... Nó tính thước đo vật, giá trị, công Số tuyệt đối sở để tính cá trị số khác 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp công ty Cảng Cần Thơ từ phòng kế ... từ phương tiện thông tin đại chúng sách báo, internet, …… 2.2.2 Các phương pháp phân tích Để đánh giá tình hình thực sản lượng Cảng Cần Thơ qua năm theo nhiều hướng khác ta tiến hành phương pháp ... dụng phương pháp so sánh số tương đối số tuyệt đối số kết cấu để phân tích số liệu Để đánh giá mức độ thực sản lượng so với kế hoạch đề khả đáp ứng nhu cầu thị trường Cảng Cần Thơ biện pháp thu...
 • 3
 • 527
 • 1
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

... Mutation Detection Bộ gen người Số cặp bazơ số NST Phil Hieter Nghiên cứu phả hệ di truyền Các kí hiệu dùng nghiên cứu phả hệ the marriage & procreation between close relatives Các kí hiệu dùng phả ... Bộ nhiễm sắc thể người Putting It All Together (AUG-TER) Family Studies Chromosome Interval Candidate Genes Genes in Interval ESTs, unidentified ESTs, unidentified ... offspring of parents carrier: individual who does not show a phenotype but who passes a mutation to their offspring (always heterozygotes and always a recessive gene) Di truyền liên kết giới tính y...
 • 17
 • 455
 • 0
Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

... i, Các đặc điểm di truyền học ngời Đặc điểm quan trọng phân biệt ngời với loi sinh vật khác Khó khăn nghiên cứu di truyền học ngời Tại không áp dụng phơng pháp nghiên cứu di truyền SV ... ngời Phiếu học tập số Khái niệm phơng pháp phả hệ? Ưu nhợc điểm phơng pháp? Vai trò phơng pháp phả hệ nghiên cứu di truyền ngời VD tính trạng v bệnh di truyền nghiên cứu đợc nhờ phơng pháp phả ... niệm phơng pháp di truyền tế bo? Vai trò, kết thu đợc từ nghiên cứu di truyền tế bo Một số VD cụ thể đáp án phiếu số Phơng pháp phả hệ phơng pháp thiết lập sơ đồ gia hệ để theo dõi di truyền tính...
 • 27
 • 577
 • 3
Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

Tài liệu Các phương pháp nghiên cứu cảnh quan thiên nhiên pdf

... 7.3 Trạm nghiên cứu cảnh quan Phương pháp nghiên cứu cảnh quan trạm cố định nghiên cứu lâu dài năm qua năm khác hệ địa lí khu đất mặt cắt xác định Phương pháp có ưu điểm so với 12 phương pháp theo ... tác nghiên cứu trời việc nghiên cứu hệ địa lý phòng 7.6.1 Nghiên cứu cấp phân vị cảnh quan theo tư liệu viễn thám Các liệu hàng không vệ tinh ngày phong phú chất lượng ngày cao Các liệu ... dựng đồ cảnh quan giả thuyết tỷ lệ nghiên cứu phòng, gọi tắt đồ Cảnh quan văn phòng Trong trình thu thập tổng hợp tài liệu, lưu ý tiếp cận thu thập tất dạng tài liệu số có khu vực nghiên cứu đồ...
 • 21
 • 908
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu bằng nhiễu xạ tia xcác phương pháp nghiên cứu cấu trúc và xác định hoạt tính sinh họccác phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất3 các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất của bột nanocác phương pháp nghiên cứu và nguyên vật liệu sử dụngcác phương pháp nghiên cứu thông số vật liệucác phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệumột số phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệumột số phương pháp nghiên cứu cấu trúc tính chất của vật liệuphương pháp nghiên cứu cấu trúc bên trong trái đấtcác phương pháp nghiên cứu vi sinh vậtphương pháp nghiên cứu cấu trúc mặt bằngrừng bảo huy 1993phuong phap nghien cuu cau truccơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cấu trúc chức năng cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nướcphương pháp nghiên cứu cấu trúc carrageenanBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam