1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Nghiên cứu chế tạo diode phát quang hữu cơ khảo sát cấu trúc và các tính chất đặc trưng

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Luận văn thạc sĩ vật lý: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc tính chất quang của chúng

... chọn lựa đề tài nghiên cứu cho luận văn là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO 2/CuO, khảo sát cấu trúc tính chất quang chúng Mục tiêu luận văn - Chế tạo thành công vật liệu tổ hợp TiO 2/CuO ... pháp nghiên cứu Cấu trúc tinh thể chất định tính chất vật lý Vì vậy, nghiên cứu cấu trúc tinh thể sở đầu tiên, để nghiên cứu vật liệu Sau số phương pháp dùng để nghiên cứu cấu trúc vật liệu 28 ... dẫn đến thay đổi tính chất hạt, thay đổi cấu trúc điện tử, thay đổi bề rộng vùng cấm vật liệu Vật 22 liệu có nhiều ứng dụng thực tế cần thiết phải nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp TiO2/CuO điều...
 • 61
 • 649
 • 1
Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc tính chất quang của chúng

... chọn lựa đề tài nghiên cứu cho luận văn là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2/CuO, khảo sát cấu trúc tính chất quang chúng Mục tiêu luận văn - Chế tạo thành công vật liệu tổ hợp TiO 2/CuO ... trình tổng hợp vật liệu tổ hợp, quy trình xử lí quang xúc tác nguyên lí phép đo phục vụ trình khảo sát tính chất vật liệu Vật liệu TiO2/CuO tổng hợp phương pháp phản ứng pha rắn, mẫu khác tổng hợp ... thu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU TiO2 VÀ TiO2/CuO Chương trình bày tổng quan cấu trúc, tính chất quang, tính chất quang xúc tác ứng dụng vật liệu TiO2 tinh khiết Chương trình bày vật liệu pha tạp...
 • 22
 • 477
 • 0
Chế tạo nanô bạc, nghiên cứu hình thái, cấu trúc và các tính chất đặc trưng

Chế tạo nanô bạc, nghiên cứu hình thái, cấu trúc các tính chất đặc trưng

... cha có nghiên cứu kỹ lỡng quy trình công nghệ chế tạo nanô bạc Chính lý đó, tiến hành thực đề tài Chế tạo nanô bạc, nghiên cứu hình thái, cấu trúc tính chất đặc trng Đề tài tập trung nghiên cứu, ... công nghệ nanô [1] 1.1.2 Cơ sở khoa học công nghệ nanô Khoa học nanô nghiên cứu vấn đề vật lý học, hoá học, sinh học cấu trúc nanô Dựa kết khoa học nanô đến nghiên cứu ứng dụng cấu trúc nanô Công ... 2.4 2.2.4 Nghiên cứu ảnh hởng tỷ lệ RCOOH/Ag+ Để nghiên cứu ảnh hởng loại tác nhân khử, loại chất hoạt động bề mặt, nồng độ chất phản ứng đến hình dạng, cấu trúc tính chất sản phẩm nanô bạc, cố...
 • 73
 • 826
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "▪ Ảnh hưởng của nồng độ PMnN đến cấu trúc các tính chất áp điện của hệ gốm PZT-PZN-PMnN" docx

... Cấu trúc tứ giác 4.01 Cấu trúc mặt thoi 4.00 -2 10 12 14 16 Nồng độ PMnN( % mol) Hỡnh S ph thu c c a h ng s m ng c a h g m PZT-PZN -PMnN vo n ng ủ PMnN 3.2 Tớnh ch t ỏp ủi n c a h g m PZT-PZN -PMnN ... 400 0.004 Hệ số phẩm chất Qm Tổn hao điện môi tan 0.020 200 0.002 0.000 0 10 15 20 Nồng độ PMnN (%mol) Hỡnh S ph thu c c a h s ph m ch t Qm v t n hao ủi n mụi theo n ng ủ PMnN Khi PMnN vo h PZT-PZN, ... [11] i u ủú ch ng t r ng, t p ph c PMnN ủó lm tng tớnh c ng c a h v t li u PZTPZN kt kp 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 Hệ số áp điện d31 (pC/N) Hệ số liên kết điện kt, kp 260 0.60 0.25 240 220...
 • 9
 • 423
 • 1
Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu cơ (OLED)

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu (OLED)

... LUẬN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MỘT SỐ MÀNG DẪN NANO, ỨNG DỤNG LÀM LỚP TIẾP XÚC ĐIỆN CỰC TRONG CHẾ TẠO ĐIODE PHÁT QUANG HỮU CƠ (OLED) Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện Nanô Mã số: ... trò lớp truyền dẫn điện tử lỗ trống Với ý nghĩa đó, mục tiêu nội dung ngiên cứu đặt đề tài Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực chế tạo điode ... loại từ điện cực vào lớp phát làm thay đổi tính chất quang lớp phát Để ngăn cản hay hạn chế phân tán, sử dụng lớp tiếp xúc điện cực lớp phát quang cách chèn thêm lớp đệm oxit có độ dày cực tiểu...
 • 66
 • 597
 • 0
Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang trên cơ sở vật liệu TiO2-SiO2 và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm Phenol potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang trên sở vật liệu TiO2-SiO2 ứng dụng trong xử lý nước nhiễm Phenol potx

... Development, Vol 12, No.02 - 2009 phẩm tạo thành nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hoạt tính xúc tác quang thông qua mô hình xử nước nhiễm phenol Nguồn chiếu sáng sử dụng đèn UV-A ánh sáng mặt trời ... sánh hiệu xử phenol mẫu xúc tác TiO2-SiO2 có pha tạp N (1): TiO2-SiO2 (5500C) (2): N /TiO2-SiO2 (3500C) (3): N /TiO2-SiO2 (4000C) (4): N /TiO2-SiO2 (4500C) (5): N /TiO2-SiO2 (5000C) (6): N /TiO2-SiO2 ... hiệu xử phenol giảm xuống Qua cho thấy, việc lựa chọn nhiệt độ thích hợp nung đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hoạt tính xúctác quang vật liệu Bên cạnh đó, hiệu xử phenol sản phẩm N/TiO2-SiO2...
 • 12
 • 627
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite hữu cơ vô cơ halogen ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite hữu halogen ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

... Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite hữu halogen ứng dụng cho pin lượng mặt trời với mục đích tìm hiểu tình hình nghiên cứu phát triển pin mặt trời sử dụng vật liệu perovskite hữu halogen ... suất chuyển đổi lượng nhà khoa học không ngừng nghiên cứu chế tạo loại vật liệu, loại pin mặt trời có hiệu suất cao Một số pin mặt trời chế tạo từ vật liệu perovskite hữu halogen CH3NH3PbX3 ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Minh Tú NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU PEROVSKITE HỮU CƠ VÔ CƠ HALOGEN ỨNG DỤNG CHO PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI Chuyên ngành: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ Mã số:...
 • 86
 • 923
 • 7
Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT Nghiên cứu chế tạo và các tính chất đặc trưng

Vật liệu tổ hợp cấu trúc Micro-Nano trên nền PZT Nghiên cứu chế tạo các tính chất đặc trưng

... NGUYỄN BÁ ĐOÀN VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC MICRO – NANO TRÊN NỀN PZT: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện Nano Mã số: (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN ... tin, … Các nghiên cứu cho thấy vật liệu multiferroics dạng tổ hợp tính chất tốt nhiều so với vật liệu đơn pha Các nghiên cứu cho thấy cách tổ hợp vật liệu áp điện với phẩm chất cao với vật liệu ... triển khai nghiên cứu vật liệu sắt điện-áp điện cấu trúc perovskite, có PZT vật liệu tổ hợp đa pha Trong luận văn này, vật liệu tổ hợp PZT/ NiFe/CoFe cấu trúc micro-nano chế tạo trực tiếp PZT phương...
 • 75
 • 1,579
 • 0
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành hóa hữu cơ khảo sát thành phần hóa học của địa y lobaria pulmonaria (lobariacea) thu hái ở tỉnh lâm đồng

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành hóa hữu khảo sát thành phần hóa học của địa y lobaria pulmonaria (lobariacea) thu hái ở tỉnh lâm đồng

... Hình Địa y Lobaria pulmonaria thu hái tỉnh Lâm Đồng DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN **** Để hoàn thành Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học n y, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th y Dương Thúc Huy, ... có nhiều địa y Các nghiên cứu hóa học chi Lobaria cho th y có diện hợp chất Bên cạnh đó, nhận th y loài địa y Lobaria pulmonaria thu c chi Lobaria phát triển nhiều rừng Bidoup – Lâm Đồng Do đó, ... loài địa y làm đối tượng nghiên cứu Loài địa y định danh nhóm nghiên cứu Giáo sư J.Boustie thu c đại học Rennes Pháp Thạc sĩ Võ Thị Phi Giao khoa sinh học, trường đại học Khoa Học Tự Nhiên, đại học...
 • 48
 • 1,166
 • 0
Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu tổ hợp hữu - vô cấu trúc nano, ứng dụng trong diode phát quang hữu cơ.PDF

... trng vật liệu phát quang Vật liệu àh (cm2/V.s) àe(cm2/V.s) Eg (eV) em (nm) PPV 7.1 0-4 1 0-6 2,5 460 MEH-PPV 4,1.1 0-5 2,4.1 0-8 2,1 590 CzEH-PPV 4,5.1 0-5 7,5.1 0-6 2,3 468 b Vật liệu tổ hợp cấu trúc ... trung nghiên cứu cố gắng nâng cao khả phát quang linh kiện thông qua việc chế tạo vật liệu phát quang tìm cách tận dụng u hai nhóm vật liệu phát quang hữu Theo hớng này, số vật liệu tổ hợp polymer ... ứng với vùng dẫn bán dẫn [14] Trên sở đặc tính cấu trúc bán dẫn hữu ngời ta ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực đời sống nh làm chất quang dẫn, mực in, chất phát quang sử dụng dụng cụ điện phát...
 • 53
 • 839
 • 1
Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (RED) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (RED) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang

... màu đỏ cần thiết Đề tài Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red) ứng dụng chế tạo đèn huỳnh quang thực nhằm ứng dụng trực tiếp kết vào việc chế tạo đèn huỳnh quang ánh sáng ... sáng đỏ dùng nông nghiệp đèn huỳnh quang compact hiệu suất cao Mục tiêu nghiên cứu Chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red), nghiên cứu chế ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất quang bột huỳnh ... chế tạo hạ giá thàng sản phẩm Trong thiết bị chiếu sáng phát ánh sáng trắng dùng vật liệu ba phổ bột huỳnh quang phát xạ màu đỏ chiếm gần 80% Vì việc nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ...
 • 45
 • 766
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu " pptx

... tuc tang ham Pv, n.cm 5,7.10* '" 1,5.10* '" 1,1.10* '" 1,0.10* '" 7,4.10 *" 5,8.10 *" 4,4.10 *" Ps,f^ 9,8.10* '" 3,2.10* '" 2,7.10* '" 1,8.10* '" 0,9.10* '" 7,4.10 *" 3,2.10 *" E,„ kV/cm 292 296 312 354 340 ... vat lieu EVA/O-MMT compozit thu dugc bing phuang phap trdn hop ndng chay cd ca'u trdc nano -compozit chen ldp xen lin ciu true micro -compozit 4 Tinh chat dien ctia vat lieu compozit EVA/O-MMT ... dua vao * ° - ' - ^ - " ' -••^•^• -"- r'ri i'-f i f i i f i i a a b Hinh 3: Anh SEM cua vat lieu compozit EVA chda (a) % O-MMT; (b) % O-MMT Tren anh SEM cua cic vat lieu compozit EVA chda ham lugng...
 • 6
 • 538
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi tính chất quang của chúng

... tình hình nghiên cứu số vật liệu phát quang chứa đất Quá trình chế tạo nghiên cứu tính chất quang học vật liệu nano thấp chiều chứa ion đất hợp chất chứa Y3+, Zr3+, Zn3+… hướng nghiên cứu nhiều ... VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI 3.1 Mở đầu Chương chủ yếu trình bày kết đạt luận án sở nghiên cứu cấu trúc tính chất vật liệu nano thấp chiều ytri bao gồm: hạt keo nano ... 14 CHƯƠNG CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN ZIRICONI 4.1 Mở đầu Các vật liệu nano phát quang ZrO2 hệ vật liệu hứa hẹn nhiều ứng dụng công nghệ quang tử Với...
 • 28
 • 600
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: về kết quả nghiên cứu chế tạo kít phát hiện chính xác vi sinh vật độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí và nướcnghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potnghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màutình hình nghiên cứu chế tạo hệ thống hỏi đáp vô tuyến trên thế giới và trong nƣớcnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơnghiên cứu chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố iiiivi2 cuins2đánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsninghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến sinh trưởng phát triển của chè thí nghiệmnội dung 5 áp dụng thành tựu công nghệ sinh học nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khínghiên cứu chế tạonghiên cứu chế tạo mạch điện tửnghiên cứu chế tạo máynghiên cứu chế tạo bộ đoNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM