tai lieu on thi dai hoc

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Cho...
 • 1
 • 3,806
 • 90

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
... GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TẤÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyệännThiThiChaChấáttLLưươợïngngCaoCaoVVĨĨNH VIỄN)NH VIỄN)Cần ... ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải đứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K, Na, Ca, Mg, , Mn, Zn, Cr, Fe, …)Al9Ví dụ:CuO + CO →toCu + ... 2y/x = 3⇒M = 56 ⇒M : FeM : Fe⇒oxit:FeFe22OO33(Mx +16y)DẫnDẫnCO CO ddưưqua qua oốángngssứứnungnungnonóùngngchchứứaa21,6 g 21,6 g hỗnhỗnhơhợïpp: : MgOMgO, Fe, Fe33OO44. . SauSauppứứthuthưđươợïccm...
 • 17
 • 1,167
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa
... electron C. Số proton D. Số notron 7. Cấu hình electron của các ion nào sau đây giống như của khí hiếm ? A. Te2- B. Fe2+ C. Cu+ D. Cr3+ 8. Có bao nhiêu electron trong một ion ... các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết: A. Số electron hoá trị B. Số proton trong hạt nhân. C. Số electron trong ngtử. D. B, C đúng. 46. Trong 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng hệ thống ... trong lớp thứ n bằng 2n2. Cụ thể số electron tối đa trong các lớp như sau: Lớp : K L M N … Số electron tối đa: 2 8 18 32 … b) Các phân lớp electron. Các electron trong...
 • 282
 • 1,824
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu ôn thi đại học
... hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thi t phải có đủ 3 loại câu (khó, trung bình và dễ) đồng thời số câu dễ không ít hơn 2. Convert by TVDT 17 * Ví dụ 6: Trong mặt phẳng cho đa giác ... II. Tỡm 1 s hng hoc h s ca mt s hng *Ví dụ 1.Tỡm h s ca s hng cha x4 trong khai trin 101xx *Ví dụ 2. Tỡm s hng x31, Trong khai trin 4021xx *Ví dụ 3. Tỡm s hng khụng cha x trong khai trin 7341xx ... *Ví dụ 4. Trong khai trin 28315nx x xTỡm s hng khụng cha x bit 1279n n nn n nC C C *Ví dụ 5. Tỡm h s ca s hng cha x43 trong khai trin 215321xx Convert by TVDT 20 *Ví dụ 6. Bit trong khai trin...
 • 23
 • 748
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 1

Tài liệu ôn thi đại học 1
... năng lượng mạng lưới tinh thể ion MgS từ các dữ kiện: Entanpi tạo thành tiêu chuẩn của MgS(r) = -343,9kJ.mol-1 Nhiệt thăng hoa của Mg(r) là 152,7kJ.mol-1 Năng lượng ion hóa của Mg: I1 + I2 = 2178,2kJ.mol-1 ... biến thi n entanpi tiêu chuẩn của phản ứng sau: H C C H(k) +2Cl Cl(k)H C C H(k)ClClCl Cl 6. Cần tiêu tốn nhiệt lượng bằng bao nhiêu để điều chế 1000g canxi cacbua CaC2(r) từ canxi oxit và cacbon ... 188,72 Tính hiệu ứng nhiệt đẳng áp phản ứng, hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng, biến thi n entropi phản ứng, biến thi n thế đẳng áp phản ứng ở điều kiện chuẩn. Dạng 3: Năng lƣợng Gibbs 8. Lưu...
 • 3
 • 1,053
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
... đệm có pH = 8,6 ta nên chọn axit nào trong ba axit trên? Vì sao? Dạng 11: Tích số tan 56/ Độ tan của PbSO4 trong nước ở nhiệt độ thường là 0,038 gam trong 1000ml dung dịch. Tìm tích số tan của ... 0,25M để thu được 1000ml dung dịch HCl 0,5M? Giả thi t rằng khi pha trộn thể tích được bảo toàn. 12/ Tìm khối lượng dung dịch KOH 7,93% cần thi t để khi hòa tan vào đó 47 gam K2O thu được dung ... Na2S2O3.5H2O cần thi t để pha chế 500 ml dung dịch Na2S2O3 0,2N cho phản ứng: 2232OS + I2 → 264OS + 2I- Dạng 2 : Độ tan 20/ Tìm độ tan của NaCl trong H2O ở 200C,...
 • 5
 • 2,026
 • 12

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
... Sơ đồ pin 1. Thi t lập hai pin điện: - Trong pin điện thứ nhất đồng là catot - Trong pin điện thứ hai đồng là anot Viết các phương trình phản ứng xảy ra tại các điện cực và trong pin 2. Viết ... điện. a/ Viết sơ đồ pin và phản ứng xảy ra trong pin b/ Tìm sức điện động của pin Biết = 0,34V và = -2,363V 4. Trong số những cặp chất dưới đây, cặp nào có phản ... 0/2CuCuE0/2MgMgE0/2CuCuE0/2MgMgE0/ AgAgE27O0Sn/Sn2E0Ag/AgE7. Một pin điện ráp bởi cực nhôm nhúng trong dung dịch Al(NO3)3 0,01M với cực bạc nhúng trong dung dịch AgNO3 2M. Tìm sức điện động của pin. ...
 • 3
 • 741
 • 2

tai lieu on thi dai hoc

tai lieu on thi dai hoc
... B.GiảiTrong dd tổng điện điện tích dơng của các cation bằng tổng điện tích âm của các anion. Do đó Trong dd A có Mg2+ (0,1mol), H+(0,2mol), SO42-(0,075mol), NO3-(0,25mol). Trong dung ... nâu trong không khí 1/ Viết các PTHH đã xẩy ra ở dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn xác định muối natri đã dùng 2/ Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp3/ Tính lợng muối natri tối thi u ... trong không khí1/ Viết các phơng trình phản ứng đã xẩy ra ở dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn, xác định muối Na đã dùng2/ Tính % khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp 3/ Tính lợng muối Na tối thi u...
 • 20
 • 689
 • 2

TÀI LIÊU ON THI ĐẠI HỌC _PHẦN ĐIỆN_12

TÀI LIÊU ON THI ĐẠI HỌC _PHẦN ĐIỆN_12
... mắc song song với tụ xoay CX. Tụ xoay có điện dung biến thi ntừ C1 = 10pF đến C2 250pF khi góc xoay biến thi n từ 00 đến 1200. Nhờ vậy mạch thu đợc sóngđiện từ có bứoc sóng trong dải ... trị biến thi n trong khoảng nào?C7 Mạch dao động ở lối vào của một máy thu sóng vô tuyến gồm một cuộn dây L và hai tụ cóđiện dung lần lợt là C1 và C2. Nếu C1 và C2 mắc song song với ... không? Giải thích tại sao? Hãy viết biểu thức của dòng điệntrong mạch thứ cấp trong trờng hợp này. Bỏ qua mọi tổn hao năng lợng trong máy biến thế.C2Giữa hai cực của một nguồn điện xoay chiều...
 • 16
 • 533
 • 3

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... cacbon là âm - Nếu cacbon liên kết với nguyên tử phi kim (O, N, Cl,…) thì số oxi hoá của cacbon là dương - Số oxi hoá trong liên kết C – C bằng 0.  Có hai cách tính số oxi hoá của cacbon trong ... hoá của một nguyên tố trong hợp chất là số ñại số ñược xác ñịnh với giả thi t rằng mọi liên kết hóa học trong phân tử hợp chất ñều là liên kết ion, nghĩa là cặp electron dùng chung của liên kết ... oxi trong hầu hết các hợp chất bằng -2 (trừ các hợp chất với flo).  Trong các hợp chất với flo, oxi có số oxi hoá dương. Ví dụ 2. Trong phân tử OF 2 , oxi có số oxi hoá +2. Hai cặp electron chung...
 • 7
 • 1,083
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn lýtài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi đại học môn tiếntài liệu ôn thi đại học môn văn 2013tài liệu ôn thi đại học phần lượng giáctài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2013tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2011Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ