1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Giáo dục công dân >

Giáo án nói không với QHTD quan hệ tình dục

TÂM LÝ HỌC Tội Phạm ( MỐI QUAN HỆ RIÊNG TƯ NHẤT GIỮA HAI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ QUAN HỆ TÌNH DỤC MÀ LÀ BÓC TRẦN VỀ MẶT CẢM XÚC )

TÂM LÝ HỌC Tội Phạm ( MỐI QUAN HỆ RIÊNG TƯ NHẤT GIỮA HAI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ QUAN HỆ TÌNH DỤC MÀ LÀ BÓC TRẦN VỀ MẶT CẢM XÚC )

... Tự biết bóc trần đam mê, tình cảm, lịch sử cảm xúc, chủ đề báo VIỆC BÓC TRẦN VỀ MẶT CẢM XÚC BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH Nói cách khác, việc xác định cảm nhận gì, biết có thoải mái hay không, ý thức ... MẶT CẢM XÚC, CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỂ KẾT NỐI LẠI VỚI BẢN THÂN Di sản cảm xúc có tác động mạnh tới khả kết nối cảm xúc với người khác chúng ta, lưu tâm tới số điều sau: người ta muốn có mối quan hệ ... để không ảnh hưởng tới mình” người ta chạm vào di sản cảm xúc chúng ta, người ta hiểu cách nào,  tình cảm nhuộm màu cho trải nghiệm chúng ta, người ta trở nên khéo léo việc tạo mối quan hệ vững...
 • 4
 • 993
 • 1
Sử dụng biến tổ hợp thang đo yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ kết hợp với kỹ thuật phân tích dọc về vấn đề Quan hệ tình dục trước hôn nhân ở Gia Lâm - Hà Nội ppt

Sử dụng biến tổ hợp thang đo yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ kết hợp với kỹ thuật phân tích dọc về vấn đề Quan hệ tình dục trước hôn nhân ở Gia Lâm - Hà Nội ppt

... thang đo yếu tố có liên quan đến sức khoẻ TTN theo mô hình yếu tố nguy cơ/ yếu tố bảo vệ; 2) phân tích yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân TTN độ tuổi 1 5-2 4 Gia Lâm ... quan hệ tình dục nhiều nữ (44,1% so với 10,3%) 3.3 Phân tích đa biến: Do có khác biệt hai giới quan hệ tình dục trước hôn nhân sử dụng bao cao su từ phân tích tương quan hai biến, thuật phân tích ... lần Bàn luận Quan hệ tình dục trước hôn nhân tượng dường không phổ biến Việt Nam Điều tra Bảng Phân tích đa biến yếu tố liên quan đến xác suất thiếu niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân (tách...
 • 9
 • 997
 • 7
Giáo án sinh học lớp 9 Quan hệ giữa gen và tính trạng

Giáo án sinh học lớp 9 Quan hệ giữa gen và tính trạng

... Mối quan hệ gen tính trạng : * Sơ đồ: Mối liên hệ gen tính trạng : Gen ( đoạn ADN ) mARN Prôtêin Tính trạng •Từ sơ đồ + quan sát hình 19. 1 , H. 19. 2 , H. 19. 3  Hãy giải thích : •- Mối liên hệ thành ... Tương quan số lượng axit amin nuclêôtit mARN ribôxôm ? BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành chuỗi axit amin tế bào: 2/ Quan hệ ARN ... trung gian vai trò - Vai trò mARN gen prôtêi ? mối quan hệ  tổng hợpnchuỗi axit amin ( prôtêin ) BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành...
 • 22
 • 567
 • 0
Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN pdf

Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN pdf

... Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN có vai trò truyền ... theo NTBS để hình thành theo NTBS (A-U, T-A, G-X, X-G) mạch ARN Khi kết thúc phân tử ARN - Trình tự loại đơn phân hình thành, tách khỏi gen chất tế bào để ARN giống với trình tự mạch bổ sung ... bày - ARN tổng hợp dựa mạch đơn gen (được gọi Gv: giải thích: Khi bắt đầu tổng hợp mạch khuôn) ARN, gen tháo xoắn tách dần mạch đơn, - Trong trình hình mạch đồng thời nucleotit mạch khuôn vừa ARN, ...
 • 5
 • 1,905
 • 0
Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG ppt

Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG ppt

... Prôtêin biểu thành tính trạng enzim thể Gv đặt vấn đề : Dựa vào quan hệ gen, mARN , prôtêin tính trạng , ta viết sơ đồ sau: gen  mARN  prôtêin tính - Bản chất mối quan hệ gen  mARN  prôtêin ... 19 Mối quan hệ gen Gv: đặt vấn đề : Gen mang thông tin cấu tính trạng trúc prôtêin nhân, mà prôtêin hình thành chất tế bào Vậy ADN - mARN dạng trung gian mối prôtêin phải quan hệ với qua vật quan ... từ thích hợp điền vào chỗ trống: Sự hình thành chuỗi thực dựa mARN Mối quan hệ tính trạng thể gen  mARN  prôtêin tính trạng Trong trình tự ADN quy định trình tự nucleoxit mARN thông qua...
 • 4
 • 780
 • 3
Giáo án vật lý lớp 6 - QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ pptx

Giáo án vật lý lớp 6 - QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ pptx

... bảng 2- Kết luận: - Hs rút kết luận: + Góc khúc xạ nhỏ góc tới - Yêu cầu hs rút kết luận + Góc tới tăng thí góc khũcạ - Gv chuẩn lại kiến thức, yêu tăng ngược lại cầu Hs hoàn thành ghi 3- Mở ... thay dổi góc khúc xạ theo góc tới < 27 phút > I- Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới: 1- Thí nghiệm: - Yêu cầu Hs đọc nghiên cứu mục 1, nghiên cứu: - Hs ọc SGK, trả lời yêu cầu Gv + Nêu mục đích ... khí tia sáng di từ không khí sang nước - Gv chốt lại vấn dè, ghi điểm cho - Hs suy nghĩ tình đưa hs * Tổ chức tình học tập: - Như SGK Hoạt động 2: Nhận biết thay dổi góc khúc xạ theo góc tới < 27...
 • 5
 • 462
 • 0
Giáo án Vật lý lớp 9 - QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ pot

Giáo án Vật lý lớp 9 - QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ pot

... góc khúc xạ nhỏ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: góc tới Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh, góc khúc xạ Cá nhân đọc phần mở Khi góc tới tăng (giảm) góc góc tới quan hệ với rộng SGK khúc ... I.SỰ THAY thay đổi góc khúc xạ theo góc Các nhóm bố trí TN tới. (28 phút) hình 41.1 SGK tiến XẠ THEO GÓC TỚI hành TN nêu Hướng dẫn HS tiến hành TN mục a b SGK theo bước nêu ĐỔI GÓC KHÚC 1.Thí nghiệm ... Khi góc tới tăng (giảm) góc góc tới quan hệ với rộng SGK khúc xạ tăng (giảm) nào? Khi góc tới 0o góc khúc xạ 0o, tia sáng không bị gãy khúc truyền qua hai môi trường 3.Mở rộng Hoạt động 3: Củng...
 • 4
 • 826
 • 1
GIÁO ÁN: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ PPTX

GIÁO ÁN: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ PPTX

... quan hệ Khái niệm sở liệu quan hệ CSDL đợc xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ Hệ QTCSDL quan hệ hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ Các thuật ngữ : Quan hệ để bảng Thuộc ... Thao tác liệu: cập nhật khai thác liệu Các ràng buộc liệu: liệu bảng phải thoả mãn số ràng buộc mối liên kết bảng đợc xác lập Mô hình liệu quan hệ mô hình liệu phổ biến II sở liệu quan hệ Khái ... I Mô hình liệu quan hệ Mô hình liệu tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc liệu, cácdữ liệu quan hệ mô hình liệu liệu sau: Mô hình thao tác liệu, ràng buộc ợc mô tả nh CSDL Cấu trúc: liệu đợc...
 • 10
 • 642
 • 0
Sử dụng biến tổ hợp các thang đo yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ kết hợp với kỹ thuật phân tích dọc về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân ở gia lâm  hà nội

Sử dụng biến tổ hợp các thang đo yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ kết hợp với kỹ thuật phân tích dọc về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân ở gia lâm hà nội

... yếu tố bảo vệ; 2) phân tích yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân TTN độ tuổi 15-24 Gia Lâm Nội, sử dụng kỹ thuật phân tích dọc – có tính tới thời gian phơi nhiễm khác ... quan hệ tình dục nhiều nữ (44,1% so với 10,3%) 3.3 Phân tích đa biến: Do có khác biệt hai giới quan hệ tình dục trước hôn nhân sử dụng bao cao su từ phân tích tương quan hai biến, thuật phân tích ... lần Bàn luận Quan hệ tình dục trước hôn nhân tượng dường không phổ biến Việt Nam Điều tra Bảng Phân tích đa biến yếu tố liên quan đến xác suất thiếu niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân (tách...
 • 9
 • 410
 • 0
Nói “không” với tủ quần áo ẩm ướt ngày nồm

Nói “không” với tủ quần áo ẩm ướt ngày nồm

... biết, tủ quần áo cần đặt cách xa nguồn nước Tường mà tủ quần áo tựa vào không nên khu vực thường xuyên ẩm ướt bếp, phòng vệ sinh… Giữ cho tủ thông thoáng khí Một nguyên nhân khiến quần áo mốc bị ẩm ... Cho nên ngày nắng nên mở cửa tủ cửa sổ để không khí thông thoáng, giữ cho tủ khô ráo, Còn ngày mưa dầm nên đóng thật chặt tủ, tránh không khí ẩm bên tràn vào Cho nên ngày nắng nên mở cửa tủ cửa ... không khí thông thoáng, giữ cho tủ khô ráo, Giữ cho phòng khô - Thắp nến: Thắp nến giảm độ ẩm không khí, giảm mùi hôi, nhiên cách lại người ý đến Nếu không khí nhà ẩm ướt, thắp hai nến, tốt chọn...
 • 2
 • 215
 • 0
Tơ tưởng quan hệ tình dục có phải là hiện tượng bình thường không

Tơ tưởng quan hệ tình dục có phải là hiện tượng bình thường không

... làm cho tư tưởng em ảnh hưởng không lành mạnh Hoang tưởng thái dấu hiệu bệnh tật Sự tưởng tình dục biểu lứa tuổi trưởng thành; tưởng không bị biến thành hoang tưởng nên xem hành vi bình ... tưởng đa tình (tự cho số đào hoa, nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ mình, chí muốn quan hệ tình dục cưỡng hiếp mình) tưởng quan hệ tình dục không việc phải mặc cảm tội lỗi Trong trình phát ... cách làm giảm áp lực tâm lí, nên quan điểm "một học sinh ngoan không nên tưởng tình dục" không đắn Điều quan trọng phải xác định rõ, tưởng thật hai mặt hoàn toàn khác nhau, đường để làm...
 • 3
 • 514
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 7 bài quan hệ từquan hệ tình dục an toàn không dùng bao cao sulý do khiến sinh viên dễ có quan hệ tình dục không an toànphần d quan hệ tình dục với bạn tình nam không vì mục đích trao đổikhái niệm quan hệ tình dục an toànquan hệ tình dục an toànquan hệ tình dục bằng tay an toànquan hệ tình dục bằng tay có mất trinh khôngquan hệ tình dục bằng tay có sao khôngquan hệ tình dục bằng tay có thai khôngquan hệ tình dục đúng cách và an toànquan hệ tình dục an toàn sau khi sinhquan hệ tình dục trước hôn nhân có nên khôngquan hệ tình dục trước hôn nhân nên hay khôngquan hệ tình dục trước hôn nhân có tội khôngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ