1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

... Sáng kiến kinh nghiệm 2006 - 2007 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm Họ tên: Hoàng Thị Thanh Tuyền Đơn vị: Trờng tiểu học dền thàng Huyện bát xát tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 - 2006 Đề ... hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với ngời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ ... hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với 14 ngời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ...
 • 20
 • 255
 • 0
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ tập kỹ năng phát âm

... hợp với phụ huynh luyện cho trẻ phát âm gia đình, giao tiếp với ng-ời xung quanh, dạy trẻ phát âm học môn, dạy phát âm lúc nơi, dạy phát âm hoạt động khác II/ Đề xuất kiến nghị Môn làm quen chữ ... dền thàng Sáng kiến kinh nghiệm 2006 - 2007 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm Họ tên: Hoàng Thị Thanh Tuyền Đơn vị: Tr-ờng tiểu học dền thàng Huyện bát xát tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 ... tỉnh Lào Cai Bản sáng kiến kinh nghiệm 2005 - 2006 Đề tài: Dạy trẻ kỹ phát âm A- Giới thiệu đề tài I- Lý chọn đề tài: Dạy trẻ mầm non phát âm vô quan trọng việc hình thành ngôn ngữ loài ng-ời...
 • 21
 • 266
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ 5-6 tuổi nhớ nhanh các khối cầu khối trụ khối chữ nhật khối vuông

sáng kiến kinh nghiệm đề tài dạy trẻ 5-6 tuổi nhớ nhanh các khối cầu khối trụ khối chữ nhật khối vuông

... Đề tài : Dạy trẻ -6 tuổi nhớ nhanh khối: Khối cầu, khối trụ, khối chữ nhật, khối vuông I Lý chọn đề tài - Nâng cao chất lợng giáo dục nói chung, cho trẻ làm quen với toán ... cung cấp kiến thức quỏ trỡnh hc núi chung v nht l gi hc toỏn núi riờng - Toán hoạt động khó tính đặc thù trừu tợng, khô khan trẻ chóng chán, khả ghi nhớ có chủ định trẻ hạn chế trẻ dễ nhớ nhng ... việc dạy trẻ làm quen với toán trờng mầm non nói chung, nh trờng nói riêng số hạn chế sau - Giáo viên thiếu chủ động việc giảng dạy, phụ thuộc nhiều vào tài liệu, soạn có sẵn, có sáng tạo Vì trẻ...
 • 17
 • 1,014
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI GIÚP TRẺ EM DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI GIÚP TRẺ EM DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

... tơi chọn đề tài: Giúp trẻ phát triển ngơn ngữ tiếng Việt thơng qua hoạt động văn học” 10 11 12 II – GIẢI QUẾT VẤN ĐỀ: 1/ Cơ sở lý luận vấn đề: Phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ phát triển khả ... 10 tháng 01 năm 2011 ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGƠN NGỮ TIẾNG VIỆT THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC CẤU TRÚC ĐỀ TÀI: STT 01 02 03 04 05 06 NỘI DUNG Đặt vấn đề Giải vấn đề Các biện pháp tiến ... 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÚP TRẺ DÂN TỘC PHÁT TRIỂN NGƠN NGỮ TIẾNG VIỆT THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGƯỜI VIẾT: HỒNG THỊ...
 • 57
 • 568
 • 0
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải một số bài toán đại số 7

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải một số bài toán đại số 7

... Nguyễn Thế Vinh 37 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số GV: Nguyễn Thế Vinh 38 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số ... Nguyễn Thế Vinh 35 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số GV: Nguyễn Thế Vinh 36 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số ... Nguyễn Thế Vinh 39 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số GV: Nguyễn Thế Vinh 40 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số ...
 • 42
 • 1,026
 • 2
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải một số bài toán đại số 7

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải một số bài toán đại số 7

... áp dụng tính chất dãy tỉ số Vậy làm để sử dụng dãy tỉ số cho cho phù hợp GV: Nguyễn Thế Vinh Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số Gợi ý: Ta nên ta chia tỉ số cho BCNN hệ số ... Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số giúp học sinh biết vận dụng lý thuyết tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số vào việc thực hành giải tập Mục đích nghiên cứu đề tài a) Kiến ... Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số tốn đại số Tân Long, ngày 15 tháng 02 năm 2013 Người thực NGUYỄN THẾ VINH GV: Nguyễn Thế Vinh 24 Đề tài: Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải số...
 • 29
 • 429
 • 2
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài  một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo hình

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo hình

... Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo hình 24 Gíao viên : Đỗ Thị Thanh Thúy Trường Mẫu Gíao Định Hiệp 24 Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động ... tham gia hoạt động tạo hình cực - Ngôn ngữ giao tiếp ngôn ngữ trẻ phát triển tốt - Trẻ tích cực sưu tầm tạo sản phẩm sáng tạo - Các tiết hoạt động tạo hình trẻ thật tham gia hoạt động cách tích cực ... 19 Đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo hình PHẦN PHỤ LỤC TRẺ ĐANG TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH 20 Gíao viên : Đỗ Thị Thanh Thúy Trường Mẫu Gíao Định Hiệp 20 Đề tài: ...
 • 25
 • 604
 • 3
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường

... Đề tài : Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I / ĐẶT VẤN ĐỀ: - Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non cung cấp cho trẻ kiến ... Trường MG Định Hiệp 18 Đề tài : Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường  19 Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa Trường MG Định Hiệp 19 Đề tài : Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi ... 21 Đề tài : Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường BÉ TỈA LÁ VÀNG 22 Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa Trường MG Định Hiệp 22 Đề tài : Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường ...
 • 27
 • 432
 • 0
SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tái hướng dẫn học sinh khai thác átlát địa lí VN để học tốt bài đất nước nhiều đồi núi

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tái hướng dẫn học sinh khai thác átlát địa lí VN để học tốt bài đất nước nhiều đồi núi

... phỏp hng dn hc sinh khai thỏc bn a lớ Vit Nam dy hc a lớ núi chung v a lớ 12 núi riờng GV: Lấ VN BèNH TRNG TTGDTX - DN QUAN SN THANH HO Trang tỏi: Hng dn hc sinh khai thỏc tlỏt a lớ VN hc tt bi ... dựng dy hc hc sinh khai thỏc kin thc di s hng dn ca giỏo viờn Thc t hin nay, cỏc kỡ i mi mụn a lớ tụi thy u cho hc sinh s dng bn a lớ VN Nờn tụi mnh dn thit k bi ging cho hc sinh khai thỏc kin ... bn Thớd:- Nguyn Vn A, Kinh t , NXB , 2005 - Nguyn Vn B, Vn húa , NXB , 2006 Tỏc gi cng cn ghi mc lc vo cui ti ngi c d theo dừi.5 V hỡnh thc sỏng kin, kinh nghim:Tt c c úng thnh Núi chung ton...
 • 23
 • 312
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh

sáng kiến kinh nghiệm để tài một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đọc sách trong thư viện trường học bằng việc tạo hứng thú và kỹ năng đọc sách cho học sinh

... SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học việc tạo hứng thú kỹ đọc sách cho học sinh Cán thư viện, giáo viên cần phải hướng dẫn để nâng cao kỹ đọc sách học sinh, ... phút Trường THCS Xuân Giang Phi Thị Thu Hoà SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học việc tạo hứng thú kỹ đọc sách cho học sinh Học sinh đọc sách thư viện ... SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động đọc sách thư viện trường học việc tạo hứng thú kỹ đọc sách cho học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 .Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện (dùng cho thư viện...
 • 24
 • 3,510
 • 25
Sáng kiến kinh nghiệm skkn sáng kiến kinh ngiệm đề tài sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học ngữ văn ở trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm skkn sáng kiến kinh ngiệm đề tài sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học ngữ văn ở trường THCS

... Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm dạy học Ngữ văn trường THCS _ _ Nhiệm vụ: Tác dụng dạy học Ngữ văn theo nhóm Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm ... phải sử dụng cách thức hình thức dạy học theo nhóm mà có ý định giới thiệu với đồng nghiệp mà thân làm dạy học Ngữ văn dựa sở nhận thức tác dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm, cách thức ... dịp tận dụng kinh nghiệm, sáng tạo HS học tập CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM Để thực tiết dạy học Ngữ văn sử dụng hình thức hoạt động nhóm, bắt đầu cách chia lớp học thành nhóm nhỏ...
 • 30
 • 325
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

... kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo viên trường Tiểu học – huyện Krông Pắc vấn đề cấp thiết Mục tiêu nhiệm vụ: a Mục tiêu: Trên sở đánh giá chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo ... tất nhà trường, trước hết trường tiểu học (bậc học tảng) đạo của ngành giáo dục cấp phải tìm giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục Cũng trường Tiểu học khác nước, trường Tiểu học nghiên ... việc nâng cao chất lượng dạy học Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tăng cường sở vật chất nhà trường, phát huy khả sáng tạo độc lập suy nghĩ học...
 • 22
 • 1,478
 • 32
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  Đề tài: BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỎI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIỎI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

... Bồi dưỡng giáo viên giỏi , nâng cao chất lượng dạy học nhà trường II PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1/ Các trường Tiểu học trường Tiểu học quản lý; 2/ Đội ngũ giáo viên, học sinh nhà trường; III ... đội ngũ nhà trường C KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Trong năm gần đây, thực biện pháp bồi dưỡng giáo viên giỏi, nâng cao 15 chất lượng dạy học Quá trình xây dựng tập thể sư phạm nhà trường, thấy ... Tiểu học để thấy kết quả, hiệu năm gần thực biện pháp xây dựng đội ngũ GV giỏi, Nâng cao chất lượng dạy học: * Trường TH qua năm thực kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, nâng cao 14 chất...
 • 21
 • 5,460
 • 54
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI :

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI :"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CHUYÊN SÂU KHỐI 4 – 5 TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC" pptx

... tư vào việc thực : “ Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên sâu khối lớp trường Tiểu học ” NỘI DUNG CHÍNH: 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 2.1.1  THUẬN LỢI: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thuộc ... tích cực vào giảng dạy Toán, Tiếng Việt ; Vận dụng phương pháp nhóm vào tiết dạy hiệu quả…  Giới thiệu tư liệu, tài liệu chuyên môn phục vụ giảng dạy chuyên sâu Sáng kiến kinh nghiệm TRẦN THỊ ... trung vào dạy số môn theo sở trường, giáo viên có thời gian tăng cường đầu tư chất lượng dạy  Giáo viên có thời gian so sánh hiệu dạy qua trình dạy lớp Rút kinh nghiệm sau tiết dạy, bổ sung,...
 • 8
 • 962
 • 9
Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm " SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: CHẾ TẠO THIẾT BỊ NẠP TỪ CHO NAM CHÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY " docx

... nạp từ cho nam châm ta cần đặt nam châm lên thiết bị với cực Bắc, Nam đánh dấu thiết bị b Sử dụng: - Chuẩn bị sẵn nam châm dự tính nạp từ lại, đặt nam châm nối kín mạch từ cuộn dây lõi sắt thiết ... dụng thiết bị nạp từ để nạp từ cho nam châm cho em thấy rõ kiến thức mà em truyền thụ lớp ứng dụng cách cụ thể Với tổ chuyên môn việc chế tạo sử dụng thiết bị nạp từ giúp việc giảng dạy có ... nhà trường, việc chế tạo đưa vào sử dụng thiết bị nạp từ cho nam châm góp phần tiết kiệm kinh phí mua sắm để thay nam châm cũ, hư Mặt khác việc mua thêm thiết bị từ công ty thiết bị trường học lúc...
 • 9
 • 572
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong các hoạt động của trẻ 3 4 tuổisang kien kinh nghiep de tai day tre hov tot khi o ngoai troisáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻsáng kiến kinh nghiệm đề tài vận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hoạt động tích cực chủ động trong góc học tậpsáng kiến kinh nghiệm đề tài giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm đề tài một số kinh nghiệm quản lý trang thông tin điện tử trường mầm non hoa hồngsáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớnsáng kiến kinh nghiệm đề tài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh tìm hiểu luật an toàn giao thông trong tiết học ngoại khóasáng kiến kinh nghiệm đề tài giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua trò chơi học tậpsang kien kinh nghiem de tai hoc tap tam guong dao duc ho chi minhsáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động tạo hìnhsang kien kinh nghiem đê tai van hoc trẻ mam non 3 tuoisáng kiến kinh nghiệm đề tài xây dựng lớp hoc thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm đề tài đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh dựa vào bảng chấm điểm thi đua pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ