1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Quy trình sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấu

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái cacao và thân cây họ đậu

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái cacao và thân cây họ đậu

... lượng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn chế phẩm sinh học có khả phân giải ... nghiền vỏ ca cao thân đậu Hình Máy nghiền vỏ ca cao thân đậu Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 39 Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT 4.2 Kết phân ... 2.5.2 Phản ứng sinh học Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT Ủ compost trình sinh học mà chất hữu có chất thải rắn...
 • 72
 • 530
 • 0
Hoàn thành quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái ca cao và thân cây họ đậu

Hoàn thành quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái ca cao và thân cây họ đậu

... lượng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn chế phẩm sinh học có khả phân giải ... máy nghiền vỏ ca cao; - Kiểm soát điều chỉnh yếu tố trình ủ; - Sản xuất phân bón hữu từ vỏ cacao thân họ đậu, chuyển giao cho người dân sản xuất; - Kiểm tra, đánh giá chất lượng phân thành phẩm ... đem phối trộn phân bò Trải vỏ cacao thân đậu thành lớp xen kẽ đồng thời phun tưới dịch men vi sinh có hòa với super lân (1% lượng vỏ cacao) urea (0,05% lượng vỏ cacao) Vun thành đống cao >1,2m;...
 • 67
 • 384
 • 0
MỘT QUY TRÌNH sản XUẤT THAN HOẠT

MỘT QUY TRÌNH sản XUẤT THAN HOẠT

... so với than xương than hoạt tính từ than bitum loại dùng làm chất khử màu cho đường quy trình sản xuất khác Từ dẫn đến ý tưởng sản xuất than hoạt tính từ bã mía Bã mía -Sản phẩm phụ từ nhà máy ... I SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ MÍA • Lý do: +Hàng năm nước thải lượng tương đối lớn bã mía công việc sản xuất đường +Than hoạt tính dạng hạt (GAC) từ bã mía có nhiều lợi so với than xương than ... hoạt hóa cần thiết oxy hóa + Cuối sản phẩm ta thu than hoạt tính II SẢN XUẤT TỪ THAN GỖ THƯỜNG • Than gỗ chất bột màu đen nhẹ,được chế từ gỗ qua trình chưng khô gỗ • Trước tiên nghiền nhỏ than...
 • 8
 • 424
 • 9
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thử nghiệm mứt từ vỏ bưởi

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thử nghiệm mứt từ vỏ bưởi

... ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM * * * * ĐOÀN CÔNG VƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM MỨT TỪ VỎ BƯỞI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm GVHD: ... phẩm mứt cùi bƣởi - Sơ tính chi phí ngun, vật liệu cho đơn vị sản phẩm [7] 29 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nghiên cứu cơng đoạn quy trình sản xuất mứt khơ từ cùi bƣởi 2.3.1.1 Sơ đồ quy trình ... 2.6: Sơ đồ quy trình sản xuất mứt từ vỏ bƣởi Đƣờng 30 2.3.1.2 Thuyết minh sơ đồ quy trình Xử lý ngun liệu: Chọn lựa vỏ bƣởi tƣơi, sâu bệnh, hƣ hỏng, trƣớc đem vỏ bƣởi vào sản xuất mứt ta tiến...
 • 94
 • 812
 • 5
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓA ... trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải Sinh viên: Đồng Thị Huệ - MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường Khóa ... Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phƣơng pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nƣớc thải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực...
 • 53
 • 2,674
 • 14
Điều chế và khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu

Điều chế và khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu

... xuất than hoạt tính từ vỏ trấu Nhiệt độ hóa trấu khoảng 400 dung dịch NaOH nồng độ 20 N 60 70 550 , than trấu hoạt hóa khoảng Than hoạt tính vỏ trấu thu dùng hấp phụ màu sắc dầu DO Than hoạt tính ... trình điều chế than hoạt tính Trấu thô Rửa bụi, phơi khô 400 - 550 Than hóa 30 - 45 phút NaOH - 20 N Sấy khô Lọc than Hoạt hóa Rửa nước cất Than hoạt tính Hình 2-3 Quy trình điều chế than hoạt tính ... vỏ trấu để điều chế than hoạt tính, tận dụng loại phụ phẩm góp phần hạn chế môi trường bị ô nhiễm Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học Điều chế khảo sát hoạt tính...
 • 118
 • 980
 • 4
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

... để chế tạo vật liệu hấp phụ xử môi trường nước Chính vậy, luận văn em chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phương pháp oxi hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÓA ... Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phương pháp oxi hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: ……………………………………………………………………………...
 • 66
 • 634
 • 2
NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

... tế bào vi sinh vật Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt 111 Lê ... Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh 113 hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn Thế An, ... Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh 116 hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn Thế An,...
 • 13
 • 1,609
 • 14
hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ trái ca cao va thân cây họ đậu

hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ trái ca cao va thân cây họ đậu

... lƣợng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn đƣợc chế phẩm sinh học có khả phân giải ... máy nghiền vỏ ca cao; - Kiểm soát điều chỉnh yếu tố trình ủ; - Sản xuất phân bón hữu từ vỏ cacao thân họ đậu, chuyển giao cho ngƣời dân sản xuất; - Kiểm tra, đánh giá chất lƣợng phân thành phẩm ... triển mạnh nhƣ cà phê cao su 2.1.2 Đặc điểm ca cao Ca cao loài thân gỗ nhỏ cao đến 10-20 m mọc tự nhiên rừng Trong sản xuất ngƣời ta thƣờng xén bớt để việc thu hoạch dễ dàng độ cao trƣởng thành không...
 • 63
 • 354
 • 0
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THAN TỪ MÙN CƯA CỦA CÁC LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THAN TỪ MÙN CƯA CỦA CÁC LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

... sung rác thải 2.2 Tổng quan làng nghề chế biến gỗ địa bàn Nội trạng ô nhiễm chất thải rắn từ làng nghê 18 Trên địa bàn Nội có tổng số 25 làng nghề chế biến gỗ thuộc huyện Thường Tín, Đan ... dụng 19 Gỗ phụ phẩm lâm nghiệp làng nghề: Nội có nhiều làng nghề sản xuất, chế biến lâm sản nên lượng gỗ mua từ tỉnh khác chế biến phụ phẩm lâm nghiệp (củi, mùn cưa, vỏ bào ) từ làng nghề lớn ... Nội ,tháng năm 2016 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THAN TỪ MÙN CƯA CỦA CÁC LÀNG...
 • 45
 • 1,707
 • 17
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước mắm chay từ hạt đậu nành lên men (Đầy đủ chi tiết + hình ảnh minh họa).

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước mắm chay từ hạt đậu nành lên men (Đầy đủ chi tiết + hình ảnh minh họa).

... qui trình sản xuất nước chấm từ đậu nành Sản phẩm thay cho nước mắm lên men từ cá Vì nguồn cá nay, tình trạng khan Mục đích  Tạo đa dạng sản phẩm từ đậu nành hương vị đặc trưng cho sản phẩm  ... enzyme khác lên men Ngâm đậu: Làm cho đậu hút nước trương lên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nấu đậu dễ dàng làm cho đậu mềm nhanh 2.7.2 Quá trình lên men Trong trình lên men xảy trình thuỷ ... ngày lên men 38 Ảnh hưởng nhiệt độ đến tạo thành đạm amoniac qua ngày lên men 39 Nguyên liệu sản xuất 41 10 Dung dịch lên men 41 11 Dung dịch lọc thô 41 12 Nước mắm chay lọc tinh 42 13 Nước mắm chay...
 • 72
 • 4,027
 • 63
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH Ở MỸ

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH Ở MỸ

... máy giấy Hoà Bình nhà máy sản xuất độc lập, năm gần sát nhập với Công ty giấy Việt Trì trở thành chi nhánh Công ty giấy Việt Trì Nguyên liệu sản xuất tre nứa gỗ keo, sản phẩm bột không tẩy, phần ... cần phải loại bỏ trình sản xuất bột giấy Và trình sản xuất bột người ta cố gắng tìm điều kiện kỹ thuật công nghệ phù hợp để loại bỏ hoàn toàn lignin Bột sau nấu đưa qua công đoạn rửa, làm sạch, ... cho công ty giấy Việt Trì, phần lại dùng cho dây chuyền sản xuất giấy cactông sóng nhà máy Hàng năm dự tính nhà máy sản xuất khoảng 3000 bột 1000 giấy cactông sóng Nhưng thực tế năm, nhà máy sản...
 • 29
 • 1,027
 • 9
Nghiên cứu quy trình sản xuất bột sấy phun từ lá dâu tằm

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột sấy phun từ lá dâu tằm

... phun dâu tằm phương pháp sấy thích hợp cho trình nghiên cứu Hình 4.1 Mẫu sản phẩm dâu tằm sau sấy thử nghiệm 4.3.2 Nghiên cứu xác định chất mang nồng độ chất mang thích hợp Sản phẩm bột sấy phun ... Quốc Từ lý trên, tiến hành thực quy trình: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột dâu tằm có chứa hàm lượng hoạt chất chức DNJ (1deoxynojirimycin)” II MỤC ĐÍCH Nghiên cứu thiết lập quy trình ... trưng bột dâu tằm, trạng thái tơi mịn, xốp Chính vậy, bao bì màng PE/AL/PP có khả ổn định chất lượng sản phẩm Hình ảnh bột dâu tằm ngày 46 Bột dâu tằm lọ thủy tinh Bột dâu tằm túi PP Bột dâu tằm...
 • 51
 • 1,819
 • 7
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

... xây d ng ñư c quy trình ch bi n cho s n ph m nư c gi i khát u ng li n nư c gi i khát chè ñen hương dâu, nư c gi i khát chè ñen hương d a, nư c gi i khát chè ñen hương trái h n h p Do nghiên c u ... lư ng chè pha mà có mùi thơm, 3.1 Đ i tư ng nghiên c u: chè ñen OF 3.2 Ph m vi nghiên c u: Trong ph m vi nghiên c u c a ñ tài này, ch nghiên c u cho chè ñen t m t hàng chè ñen OF lo i chè giàu ... n xu t t nguyên li u t nhiên ngày kh e c a ngư i tiêu dùng, vi c th c hi n ñ tài: Nghiên c u quy tăng [25], [26] trình s n xu t nư c gi i khát t nguyên li u chè ñen” m t vi c làm Cây chè (Camellia...
 • 13
 • 1,311
 • 2
quy trinh san xuat nuoc loc tinh khiet

quy trinh san xuat nuoc loc tinh khiet

... Giai đoạn 2: hệ tinh lọc - lọc thẩm thấu ngược, có chức tinh lọc 5mm khử khoáng với màng thẩm thấu, sục khí Ozone trước chứa trung gian Giai đoạn 3: hệ tinh lọc - diêt khuẩn, chức tinh lọc cấp (than ... khoáng, trước chiết rót đóng chai, áp dụng kỹ thuật tinh lọc đa cấp (than hoạt tính, 1mm, diệt khuẩn lần với tia UV, nước thành phẩm có độ tinh khiết cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ ... khuẩn, chức tinh lọc cấp (than hoạt tính, 1mm), diệt khuẩn tia UV, lọc lần cuối với lõi lọc siêu tinh 0.2mm Mục đích giai đoạn (tiền xử lý) giảm tải trọng tạp chất cách đáng kể, đảm bảo chất lượng...
 • 2
 • 1,478
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấuquy trinh san xuat than hoat tinhsản xuất than hoạt tính từ tre luồngcông nghệ sản xuất than hoạt tính từ tre luồngsản xuất than hoạt tính từ tresan xuat than hoat tinh tu trausản xuất than hoạt tính từ gáo dừacách sản xuất than hoạt tính từ gáo dừacông nghệ sản xuất than hoạt tính từ gáo dừacông nghệ sản xuất than hoạt tính từ trấusản xuât than hoạt tính từ cây tresản xuât than hoạt tính từ cây tre trúcnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiquy trình công nghệ sản xuất than hoạt tínhquy trình sản xuất phân vi sinh từ than bùnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ