1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 56,577
 • 609
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 55,456
 • 126
630 câu trắc nghiệm ôn tập tin học đại cương

630 câu trắc nghiệm ôn tập tin học đại cương

... Sum D Table/ Sort Câu 382: Trong Word ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: A Window/ Tên tập tin C.Tools/ Tên tập tin B File/ Tên tập tin D.Edit/ Tên tập tin Câu 383: Trong Word ... Excel ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin ta vào: A Window, chọn tập tin B Tools, chọn tập tin C Help, chọn tập tin D Edit, chọn tập tin Câu 483: Để chọn nhiều cột không liên tiếp bảng ... để: A Tạo tập tin B Mở tập tin C Sao chép tập tin D Lưu tập tin Câu 384: Trong Word để thêm cột vào bảng ta chọn: A Insert/ Row B Insert/ Column C Edit/ Insert/ Column D.Cả câu sai Câu 385: Trong...
 • 45
 • 948
 • 0
Trắc nghiệm ôn thi Tin học A

Trắc nghiệm ôn thi Tin học A

... n menu Format; Alignment ; Paraghaph d/ Ch n menu File; Justifield Paraghaph 22 Trong Word, thao tác l nh Format; Paragraph; Alignment ch n Left dùng : a/ Canh trái o n v n b n b/ Canh ph i o ... c/ Canh gi a o n v n b n d/ Canh u hai bên 23 Thao tác l nh Format; Paragraph; Alignment; ch n Right dùng : a/ Canh trái o n v n b n b/ Canh gi a o n v n b n c/ Canh ph i o n v n b n d/ Canh ... thành ch hoa hay thành d ng ký t u hoa, ta th c hi n nh sau : a/ Ch n menu Edit; Change Case b/ Ch n menu Format; Change Case c/ Ch n menu View; Change Case d/ Ch n menu Tools; Change Case 31 Trong...
 • 3
 • 448
 • 0
ôn thi tin học đại cương Visual basic

ôn thi tin học đại cương Visual basic

... ngưthức thi -ưKhôngưđư cưsửưdụngưtàiưliệu ợ -ưThờiưgianưlàmưbàiưlàư90ưphút -ưMỗiưđề thi cóư3ưbàiưvớiưcácưmứcưđộưdễ,ưtrungưbình,ưkhó Thíưsinhưphảiưghiưrõưmãưsốưđề thi vàoưbàiưlàmưvàưphảiưnộpư lạiưđề thi (kẹpưtrongưbàiưlàm) ... Cácưphépưtoánưtrênưkiểuưdưliệuưsố: ưCácưphépưsố học: ư+,ư-,ư*,ư/,ư\ư,ưMod,ư^ ưCácưphépưtoánưquanưhệư(phépưsoưsánh):ư=,ư,ư= ưThứưtựưư ưtiênưcácưphépưtoán u ưMộtưsốưhàmưtoán học thôngưdụngưchoưdư liệuưkiểuưsố ... Thíưsinhưphảiưghiưrõưmãưsốưđề thi vàoưbàiưlàmưvàưphảiưnộpư lạiưđề thi (kẹpưtrongưbàiưlàm) Chúưý: -ưCóưmặt thi trư cư15ưphút -ưĐeoưthẻưsinhưviênưtrongưphòng thi đểưcánưbộưcoi thi kiểmư tra ...
 • 38
 • 2,104
 • 5
Trắc nghiệm ôn thi vi sinh đại cương

Trắc nghiệm ôn thi vi sinh đại cương

... sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đƣờng hô hấp C.Virut đƣờng ... ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân hóa, không ... thức sinh sản tảo lam: Sinh sản dinh dƣỡng Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính a, b, c sai Corynebacterium glutamicum vi khuẩn: G+, không bào tử, không di động HVT 28 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại...
 • 56
 • 708
 • 0
120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

... 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 B C D A B A B D D A C D A B C B C B D C C A D A B D C C D A B 11 ... Câu 11 7 Trong Pascal, khai báo sau ĐÚNG? A const lop = " lop 11 " ; B const max := 10 00'; C const lop = 'lop 11 ' ; D const p = 3 ,14 16; Câu 11 8 Biểu thức (25 mod 10 ) div cho kết A B C D Câu 11 9 Kết ... dapan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D D C B B A C D D A A B C C C B D B A A C D C A A A D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51...
 • 11
 • 8,523
 • 14
780 câu trắc nghiệm ôn thi tin học công chức nhà nước 2016  mới cập nhật

780 câu trắc nghiệm ôn thi tin học công chức nhà nước 2016 mới cập nhật

... https://sites.google.com/site/tailieuhocsinhsinhvien/home/on -thi- cong-chuc Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Tất câu Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ Windows Thanh công ... chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút ... Câu 307 Câu 308 Câu 309 Câu 310 Câu 313 Câu 314 *Table Merge cells Click phải chuột Click chọn Menu công cụ Để hiển thị công cụ, ta View - ToolBars có, Click thực sau: Click vào tên vào tên công...
 • 120
 • 575
 • 6
1001 câu trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp, đại học môn sinh học

1001 câu trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp, đại học môn sinh học

... đổi thi tốt nghiệp THPT thi đại học theo hướng trắc nghiệm khách quan Để giúp em học sinh lớp 12 đỡ gặp khó khăn trình học tập ôn tập lớp 12 môn Sinh học, biên soạn tài liệu 1001 câu trắc nghiệm ... gồm có nội dung: Câu hỏi tập trắc nghiệm, bên cạnh câu hỏi tập có số câu hỏi tập vận dụng nâng cao giúp học sinh có điều kiện tự ôn luyện tốt Tác giả Hãy chọn phương án cho câu sau, giải thích ... Sự phát sinh sống - Chương 6: Sự phát triển sinh vật - Chương 7: Nguyên nhân chế tiến hoá - Chương 8: Sự phát sinh loài người Phần III Sinh thái học Phần IV Tế bào học Phần V Sinh học đại – Đặc...
 • 182
 • 783
 • 2
ĐỀ TRẮC NGHIÊM ÔN THI CAO ĐĂNG-ĐẠI HOC VÀ TỐT NGHIỆP 2010

ĐỀ TRẮC NGHIÊM ÔN THI CAO ĐĂNG-ĐẠI HOC VÀ TỐT NGHIỆP 2010

... gồm MgCO3 BaCO3 có số mol đến khối lượng không đổi thu khí X chất rắn Y Hòa tan Y vào H 2O dư, lọc bỏ chất không tan thu dung dòch Z Hấp thụ toàn khí X vào dung dòch Z Sản phẩm thu sau phản ứng ... hữu X có công thức phân tử C 3H9O2N Cho X phản ứng với dung dòch NaOH, đun nhẹ, thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm Cho muối Y tác dụng với NaOH rắn có CaO khan, nung nóng thu CH Công thức ... dung dòch NaOH dư, kết tủa thu đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trò m là: A) 32,2 B) 23,2 C) 32 D) 16 Câu 12 Cho chất có công thức phân tử lần lượt: CH 2O, CH2O2,...
 • 6
 • 457
 • 0
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 6+7 pptx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 6+7 pptx

... khuyếch đại cao tần, ăngten phát C Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu 49: Thông tin ... chiều dòng điện chiều Câu 22: Điểm giống sóng sóng điện từ không đúng: A Đều sóng ngang B Đều truyền chân không C Đều truyền không khí D Đều có tính chất nhiễu xạ, phản xạ Câu 23: Chu kì dao động ... sát vật mặt sàn µ=0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân 4cm buông nhẹ Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A 16m B 1,6m C 16cm D Đáp án khác Câu 7: Một vật nhỏ...
 • 19
 • 495
 • 0
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 4+5 doc

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 4+5 doc

... Khi treo vật có khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4s Khi treo vật vào hệ hai lò xo song song chu kỳ dao động vật là: ... tuổi cổ vật ứng dụng khảo cổ học C Xác định thành phần hóa học cấu tạo nên bề mặt thi n thể phát sáng D Xác định có mặt ngun tố hợp chất Câu 31 Chọn phát biểu sai A Vận tốc ban đầu cực đại quang ... tốc vật dao động điều hồ thoả mãn mệnh đề sau đây: A Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên vận tốc triệt tiêu, gia tốc triệt tiêu C Ở vị trí biên vận tốc đạt cực đại, ...
 • 19
 • 495
 • 1
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 2+3 potx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 2+3 potx

... tính vật đối trục quay cố định đặc trưng cho: A Mức qn tính vật trục quay B Mức qn tính vật chuyển động quay quanh trục C Sức ì vật chuyển động quay quanh trục D A, B, C sai Câu 43: Một vật dao ... dụng lên vật D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 20: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật khối lượng m = 0,5kg lò xo có độ cứng k=0,5N/cm Khi vật có vận tốc 20cm/s gia tốc m/s Biên độ dao động vật : ... tốc có độ lớn cực đại Câu 12: Hãy chọn phát biểu Trong dao động điều hòa lắc lò xo A Thế động biến thi n tuần hồn ngược pha B Li độ gia tốc biến thi n pha C Vận tốc li độ biến thi n ngược pha D...
 • 17
 • 477
 • 0
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 1 ppt

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 1 ppt

... A k  (s) 600 10 0 B k  (s) 300 10 0 C k  (s) 200 10 0 D k  (s) 12 00 10 0 Câu 18 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  11 0 sin (10 0t   )V  i  4cos (10 0t  )A A 311 W cường độ dòng ... cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống tới lò xo dài 26,5cm buông nhẹ, lấy g =10 m / s Động vật lúc lò xo dài 25cm là: A Wd  24,5 .10 3 J B Wd  22 .10 3 J C Wd  16 , 5 .10 3 J D Wd  12 .10 3 J Câu ... bước sóng 1  2  3 Cho biết 3  656, 3nm Giá trị 1 2 là: A 97,3nm 12 1,6nm B 10 2,5nm 12 1,6nm C 10 2,5nm 410 ,2nm D 97,3nm 410 ,2nm Câu 31: Các vạch quang phổ dãy Pa sen nguyên tử hidro thuộc:...
 • 16
 • 487
 • 0
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 10 docx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 10 docx

... = 101 5 Hz f2 = 1,5 .101 5 Hz vào kim loại làm catôt tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số động ban đầu cực đại electron quang điện Tần số giới hạn kim loại là: A 101 5 Hz B 1,5 .101 5 Hz C 7,5 .101 4 ... công suất tiêu thụ cực đại mạch bao nhiêu? A 440W B 484W C 220W D 242W Câu 17: Cho mạch điện hình vẽ, UAB = 80 v , f=50Hz, 10 3 L  ( H ); C  (F )  6 Khi công suất tiêu thụ P R đạt cực đại ... động D Dùng nguồn không đổi tranzito để điều khiển Câu 22: Một mạch dao động gồm tụ điện C=25pF, cuộn dây cảm L =10- 4H Ban đầu cường độ dòng điện đạt cực đại 40mA Công thức sau công thức xác định...
 • 8
 • 376
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngtrắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp ántrắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cuing7tài liệu ôn thi tin học đại cươngđề cương ôn thi tin học đại cương có đáp ántrắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cươngđề cương ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi ôn thi tin học đại cươngcau hoi trac nghiem giao trinh tin hoc dai cuongđề thi tin học đại cương trắc nghiệmcâu hỏi trắc nghiệm thi tin học đại cươngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ