1. Trang chủ >
 2. Lớp 11 >
 3. Hóa học >

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM 2011 MễN: HÓA HỌC potx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM 2011 MễN: HÓA HỌC potx

... phân biệt lo i rượu butnol không bậc Câu VII (2,75 i m) Từ đất đèn ,mu i ăn ,nước chất vô cần thiết ,hãy viết phương trình phản ứng i u chế thuốc trừ sâu D.D.T etyl phenyl ete (các i u kiện ... bột Al Mg ,thì sau phản ứng xong v i dung dịch C ,thu q gam kim lo i Tính q Câu V (3,25 i m) Viết phương trình phản ứng theo dãy biến hóa sau (ghi rõ i u kiện phản ứng có): (-CH(CH3)-O-)n C2H5Br ... kiện phản ứng coi có đủ) Câu VIII (2,5 i m) Hợp chất A có thành phần gồm C,H,O ,trong có 52,174% oxi Đun A v i H2SO4 đặc NaHSO4 khan (dư) hợp chất B chứa 28,571% oxi theo kh i lượng 1.xác định...
 • 2
 • 164
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016

... PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG ĐÁP ÁN BIỂU I M KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TOÁN - LỚP Phần trắc nghiệm B i 1: (2 i m) Khoanh phần cho 0,5 i m Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: ... B i 3: (1 i m) Tìm số (0,5 i m) X : = 14 X x = 36 X= 14 : (0,25 i m) X = 36 : (0,25 i m) X = (0,25 i m) X = (0,25 i m) B i : (2 i m) - Viết câu l i gi i (0,5 i m) - Viết phép tính (1 i m) ... i m) 250 - 225 = 25 ( học sinh) - Viết đáp số (0,5 i m) Đ/s: 25 học sinh B i : (1 i m) - Tìm số bị trừ cho 0,25 i m Số bị trừ 999 - Viết câu l i gi i (0,25 i m) Ta có phép tính: - Viết phép...
 • 2
 • 371
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Trong nhóm từ d i đây, nhóm từ động từ? a H i, trả l i, yêu, xem b Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền c i, trở về, làm, giơ II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... hai tay vừa n i: Chúng ta làm việc để sống để i. c Bốn danh từ riêng a Báo hiệu phận câu đứng sau l i n i nhân vật b Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền II.Chính tả: ( 5 i m) Sai l i tả trừ 0,5 i m ... v i mẹ/85 i u ớc vua Mi-đát/90 đáp án - biểu i m Môn: Tiếng việt Lớp I. Đọc hiểu: ( i m) ( M i câu đợc i m) c Để xem Pháp nớc khác họ làm nh nào, sau đó, trở giúp đồng bào b Bác Hồ vừa giơ...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... chậm dần đều? a Đ i chiều dơng để có a...
 • 4
 • 1,842
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Đề b Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : vật đợc coi đứng yên so v i vật mốc ? A Khi ... THCS Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên Đề b I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : Ng i ta đo thể tích chất lỏng bình chia độ ... THCS Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên Đề a I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : Chỉ kết luận kết luận sau : A Khi vị trí...
 • 13
 • 2,387
 • 12
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... 10 Từ đồng nghĩa v i im ắng? a) Lặng im b) Nho nhỏ c) Lim dim ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) II KI M TRA VIẾT: (10 i m) Chính tả (nghe viết): (5 i m) - Viết để đoạn từ: “Loanh ... (Lặng im) B B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I Viết tả (nghe viết): i m - B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng trình bày đẹp, đoạn văn i m - Mắc l i tả viết ( Sai nphuj âm đầu vần, , không viết ... i m B i gi i 40 gấp 10 số lần là: 40 : 10 = (lần) Số tiền mua 40 là: 30000 x = 120 000 (đồng) Đáp số: 120 000 đồng ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I KI M TRA ĐỌC: (10 i m)...
 • 6
 • 482
 • 0
đề kiểm tra giữa kì I

đề kiểm tra giữa I

... nhiều nghĩa hai câu sau ghi l i ? Chúng em thường ch i bóng bàng Lớp em tham gia gi i bóng đá thiếu nhi ……………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MƠN TIẾNG VIỆT KH I V - NĂM HỌC 2010 - 2011 Th i gian ... 3: ( i m) x = 24 ( 0,5 i m) ĐÁP ÁN MƠN TIẾNG VIỆT : A KIỂM TRA ĐỌC: 10 i m Đọc thành tiếng: (5 i m) - Đọc tiếng, từ: i m (đọc sai từ đến tiếng : 0,5 i m; đọc sai từ tiếng trở lên: i m) ... chưa rõ ràng: 0,5 i m; trả l i sai khơng trả l i được: i m) II Đọc thầm làm tập: (5 i m) Câu KIỂM TRA VIẾT: (10 i m) Đáp án A C B B Bóng i m 1 1 I Chính tả: Nghe - viết (5 i m) – 20 phút:...
 • 8
 • 337
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... ng i thân nghe Chính tả Nghe - viết(15 phút- i m) B i :Chiều quê hơng (T V4 - T1 ; trang 100) Đọc thành tiếng trả l i câu h i. ( i m) Th i gian 01 phút/01 học sinh B i :Trung thu độc lập (T V4 ... da dẻ, v i v i, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, tr i tr i, tròn trịa B V i v i, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng loà, tr i tr i, tròn trịa, xanh lam C Oa oa, da dẻ, v i v i, chen ... lợng I Năm học : 2010 - 2011 Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra: Đọc thầm trả l i câu h i: (30 phút - i m) Đọc thầm : Quê hơng (T V4 - Tập ; trang 100) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả l i cho...
 • 3
 • 1,007
 • 4
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... giấy - mi- li ,con diều rừng xanh Biểu i m: -B i đọc thầm trả l i câu h i : đ (m i câu 0 ,5 ) - B i đọc thành tiếng trả l i câu h i: 5 (Đọc 4đ ; trả l i 1đ) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ... l i tả: 1đ Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 1đ) Cách tính i m: Tiếng Việt viết: 10đ Tiếng Việt đọc: 10đ i m Tiếng Việt= (Tiếng Việt viết+ Tiếng Việt đọc) :2 (lấy i m nguyên) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ... TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRAVIẾT (Th i gian 55 phút) I- Chính tả (15phút) B i : Đêm trăng đẹp Sau tiếng chuông chùa cổ lúc lâu, trăng nhô lên kh i rặng tre Tr i vắt, thăm thẳm cao Mặt trăng nhỏ lại...
 • 5
 • 1,009
 • 7
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete ... material life C patient’s physical and mental health D patient’s mental health - End of test - đề 25 7- Trang / ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA TIẾT- LẦN – NĂM HỌC 201 0-2 011 ... patient’s material life D patient’s physical and mental health - End of test - đề 24 6- Trang 3/ UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT...
 • 7
 • 488
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete...
 • 7
 • 1,043
 • 5
Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

Đề kiểm tra giữa I - lớp 2

... tháng năm 20 11 Trường: Tiểu học số Thò trấn Họ tên: ………………………………………… Lớp: 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp ) Năm học : 20 11 – 20 12 Môn : TOÁN Th i gian: 40 phút i m L i phê giáo viên I/ Phần ... ……………………………………………………… II/ Tập làm văn: 25 phút Em trả l i câu h i sau : Em tên gì? Em học trường nào? Hiện nay, em đâu? Ở lớp, em thích ch i v i bạn nào? i u bạn khiến em thích nhất? Nếu ngày sinh nhật mình, ... 4/ i n vào chỗ trống: a) ng hay ngh ? … i nhà ; …ỉ hè ; …e nhạc ; bà …o i c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào h i B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết)...
 • 5
 • 580
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn tiếng việtđề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hóađề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn hóađề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 môn hóađề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn hóađề kiểm tra giữa kì i toán 2đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 6đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 8đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 9đề kiểm tra giữa kì i 6 7 8đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 3de kiem tra giua ki i mon toan lop 3chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam