1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

... phẳng nào vuông góc với đờng thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đờng thẳng thứ 2 D. Cho 2 mặt phẳng vuông góc với nhau . Khi đó mọi đờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt ... mệnh đề sau A. Hai đờng thẳng phân biệt trong không gian cùng vuông góc với đờng thẳng thứ 3 thì chúng song song B. Một đờng thẳng và 1 mặt phẳng cùng vuông gócvới 1 đờng thẳng thì chúng song song. ... đôi một vuông góc. H là hình chiếu vuông góc của O lên (ABC). Chọn câu trả lời đúng: A. H là trung điểm BC B. H là trực tâm ABC C. H là trọng tâm ABC D. Cả A, B, C đều sai Câu 5: cho hình chóp...
 • 3
 • 5,535
 • 102
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

... điểm của CD mp(P) qua M và vuông góc với CD. Tính diện tích của thiết diện hình chóp cắt bởi mp(P) KIỂM TRA 1 TIẾT Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình vuông, SC ⊥ (ABCD), SC=AC=7a ... điểm của AD mp(P) qua M và vuông góc với AD. Tính diện tích của thiết diện hình chóp cắt bởi mp(P) KIỂM TRA 1 TIẾT Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA ⊥ (ABCD), SA= DB=2a ... thiết diện hình chóp cắt bởi mp(R) KIỂM TRA 1 TIẾT Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình vuông, SC ⊥ (ABCD), SC=AC=3a a. CMR: DA ⊥ (SCD) b. CMR: SB ⊥ CD, BD ⊥ (SAC) c. Gọi ϕ là góc giữa...
 • 1
 • 5,733
 • 109
Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

... Trường THTP Bán công Lệ Thuỷ Kiểm tra 45 phút – Bài số 2 Năm học 2007 – 2008 Môn: HÌNH HỌC 11CB Họ tên học sinh …………………………………….Lớp……………………Đề số I. Phần trắc nghiệm ... mặt phẳng (MNPQ) theo a ? 001 Trường THTP Bán công Lệ Thuỷ Kiểm tra 45 phút – Bài số 2 Năm học 2007 – 2008 Môn: HÌNH HỌC 11CB Họ tên học sinh …………………………………….Lớp……………………Đề số I. Phần trắc nghiệm ... uuuur Bài 4. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vector AE uuur và BD uuur bằng: A. 0 120 B. 0 90 C. 0 45 D. 0 60 II. Phần tự luận Bài 5. Cho hình chóp S.MNPQ có đáy là hình vuông cạnh a,...
 • 2
 • 3,231
 • 51
Kiểm tra Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Kiểm tra Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

... Thang nam ..…… …… … KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN : HÌNH HỌC THỜI GIAN: 45’ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điêm) CÂU 1: Cho đường thẳng ∆ có phương trình tham số 5 3 3 x t y t = −   = − +  Một vectơ chỉ phương ... −  Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình tổng quát của d? A. 2x+y-1=0 B. 2x+3y+1=0 C. x+2y+2=0 D.x+2y-2=0 Câu 4: cho hai đường thẳng 1 ∆ :x-y+1=0 và 2 ∆ :2x-y+2=0 . Trong ... Trong các kết luận sau kết luận nào đúng A. 1 ∆ cắt 2 ∆ B. 1 ∆ ≡ 2 ∆ C. 1 ∆ song song 2 ∆ Câu 5 : Trong các điểm có tọa độ sau đây , điểm nào nằm trên đường thẳng ∆ có phương trình tham số 2 x t...
 • 2
 • 4,165
 • 54
Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC 11 PHẦN 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau. ... (P)//∆ hoặc (P)//∆' thì A'B'C'D' là A. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông. Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, SB = SC. H, K lần lượt là trực ... Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng: A. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng không có...
 • 3
 • 2,202
 • 28
Kiem tra Hinh hoc 7 chuong III

Kiem tra Hinh hoc 7 chuong III

... Trờng THPT Văn Lang Kiểm Tra chơng III Môn: Hình Học 7 Đề số 01 I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm) Câu 1: Các phân giác trong của một tam giác cắt nhau tại một điểm gọi ... tròn nội tiếp tam giác. D. Trực tâm ta giác Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trực tâm của tam giác ABC là điểm: A. Nằm bên trong tam giác. B. Nằm bên ngoài tam giác. C. Là trung điểm của cạnh ... 40cm, 41cm B. 7cm, 7cm, 3cm. C. 4cm, 5cm, 1cm. D. 6cm,6cm,6cm. Hãy chọn bộ ba số mà với chúng, ta không vẽ đợc một tam giác. II. Phần Tự luận: Câu 6: (4 điểm) Cho DEF có F < E. Chứng minh rằng:...
 • 1
 • 2,763
 • 24
Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

... (SAC)_|_(ABCD) ⊂ a) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a có góc 0 60=AOB a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng ... a HO SH α Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a có góc 0 60=AOB a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng ... dài đoạn SC đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)....
 • 17
 • 6,074
 • 44
Kiểm tra Hình học 7 chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Kiểm tra Hình học 7 chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

... Trờng THPT Văn Lang Kiểm Tra chơng III Môn: Hình Học 7 Đề số 01 I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm) Câu 1: Các phân giác trong của một tam giác cắt nhau tại một điểm gọi ... tròn nội tiếp tam giác. D. Trực tâm ta giác Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trực tâm của tam giác ABC là điểm: A. Nằm bên trong tam giác. B. Nằm bên ngoài tam giác. C. Là trung điểm của cạnh ... 40cm, 41cm B. 7cm, 7cm, 3cm. C. 4cm, 5cm, 1cm. D. 6cm,6cm,6cm. Hãy chọn bộ ba số mà với chúng, ta không vẽ đợc một tam giác. II. Phần Tự luận: Câu 6: (4 điểm) Cho DEF có F < E. Chứng minh rằng:...
 • 1
 • 2,647
 • 27
Kiểm tra Hình học 9 chương III

Kiểm tra Hình học 9 chương III

... TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IIIMôn: Hình học lớp 9Đề số 1 Thời gian: 45’I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài.1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là hai ... 700. D. 420. 3.Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn ?A. Hình thoi. B. Hình bình hành. C. Hình thang vuông. D. Hình thang cân.4. Cho (O; 3cm), chu vi của đường tròn này bằng:A. ... số đo gấp đôi số đo của góc nội tiếp chắn cùng một cung.B .Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến với dây cung chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau.C .Góc có đỉnh ở trong đường tròn có số đo...
 • 2
 • 943
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra hình học 11 chương iiiôn tập hình học 11 chương iii vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gianđề kiểm tra hình học 12 chương iiiđề kiểm tra hình học 7 chương iiiđề kiểm tra hình học 9 chương iiiđề kiểm tra hình học 11 chương 1kiểm tra hình học 11 chương 1kiểm tra hình học 8 chương iiiđề kiểm tra hình học 8 chương iiikiểm tra hình học 10 chương iii phương pháp tọa độ trong mặt phẳngđề kiểm tra hình học 11 chương 3kiểm tra hình học 11 chương 3ma trận đề kiểm tra hình học 11 chương 3đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương iiiđề kiểm tra hình học 11 nâng cao chương 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ