1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Phân tích tác động của du lịch tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

Phân tích tác động của du lịch tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

Phân tích tác động của du lịch tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

... môi trường du lịch => làm xấu hình ảnh Hội An, thách thức với ngành du lịch Hội An Ví dụ: Chiều 12/1, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) có thông báo thức để xử lí vụ hướng dẫn viên du lịch trốn ... Di sản Hội An trở thành thương hiệu hấp dẫn du khách nước Di sản văn hóa thiên nhiên Hội An góp phần vào phát triển ngành kinh tế du lịchdịch vụ trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội Tỉ ... phẩm dịch vụ du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Theo UBND TP .Hội An năm 2015, tổng giá trị sản xuất toàn thành phố đạt 6.510,84 tỷ đồng, tăng 10,65% so năm 2014 Nhóm ngành du lịch - dịch vụ...
 • 31
 • 1,961
 • 8
Phát triển bền vững du lịch ở thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Phát triển bền vững du lịchthành phố hội an, tỉnh quảng nam

... tri n b n v ng du l ch Chương 3: Gi i pháp phát tri n b n v ng du l ch th i gian ñ n Thành ph H i An, t nh Qu ng Nam nh m nghiên c u th c tr ng phát tri n b n v ng du l ch H i An, t ñó tìm nh ... xã h i 1.2 PHÁT TRI N B N V NG DU L CH 1.2.1 Khái ni m v phát tri n b n v ng du l ch Phát tri n b n v ng du l ch vi c phát tri n ho t ñ ng du l ch nh m ñáp ng nhu c u hi n t i c a du khách v ... V PHÁT TRI N B N V NG DU L CH ñ y m nh phát tri n b n v ng du l ch Thành ph H i An 1.1 Đ C ĐI M, VAI TRÒ C A DU L CH M c tiêu nghiên c u: Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n b n 1.1.1 Du...
 • 13
 • 1,384
 • 14
phát triển du lịch ở thành phố hội an, tỉnh quảng nam

phát triển du lịchthành phố hội an, tỉnh quảng nam

... Phát triển du lịch thành phố Hội An – Quảng Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hội An ảnh hưởng đến phát triển du lịch ... phát triển du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 10 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Trâm GVHD: Th.S Lê Đình Vui Phát ... đề phát triển du lịch địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Đề tài góp phần nêu phân tích vị trí, thực trạng phát triển du lịch Hội An, sở thực tiễn, tiền đề cho việc phát triển du lịch Hội...
 • 81
 • 2,980
 • 33
nghiên cứu mô hình xã hội hóa trong hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phổ hội an, tỉnh quảng nam

nghiên cứu mô hình xã hội hóa trong hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phổ hội an, tỉnh quảng nam

... hoạt động để thu n lợi cho công tác quản lý, điều hành chung Từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, đề tài Nghiên cứu hình hội hóa hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng ... phần, Hợp tác Thành lập Đội thu gom rác dân lập thị Cửa Lò, Nghệ An: Đội thu gom rác dân lập thực hoạt động thu gom rác sinh hoạt gia đình đưa đến địa điểm tập kết để Công ty Môi trường đô ... địa bàn TP Hội An • Đề xuất hình tư nhân quản lý hoạt động thu gom CTRSH TP Hội An • Kết luận kiến nghị Đối tượng nghiên cứu Chất thải rắn sinh hoạt TP Hội An Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương...
 • 99
 • 2,866
 • 4
báo cáo nghiên cứu khoa học 'ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người nông dân bị thu hồi đất tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người nông dân bị thu hồi đất tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam'

... lập sinh kế Mục tiêu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn vốn tạo sinh kế người dân trước sau thu hồi đất nông nghiệp số phường ngoại ô thành phố Hội An để thấy ảnh hưởng việc chuyển đất nông nghiệp ... vốn sinh kế khác thay đổi, người dân phải lựa chọn hoạt động để đảm bảo sinh kế, tác động từ sách Nhà nước, kết dẫn đến đầu sinh kế người dân bị thu hồi đất nông nghiệp thay đổi so với trước thu ... so với trước thu hồi đất Sau xem xét thay đổi nguồn vốn tạo sinh kế họ để thấy ảnh hưởng việc thu hồi đất đến sinh kế người nông dân 3.2.1 Thay đổi diện tích đất nông nghiệp (thu c nguồn vốn tự...
 • 12
 • 547
 • 0
Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Xây dựng quy trình làm phân compost từ rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại thành phố hội an, tỉnh quảng nam

... mà chiếm tỷ lệ tốc độ phân hủy chậm 3.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM PHÂN COMPOST TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI TP HỘI AN 3.4.1 Quy trình phân compost từ rác thải hữu Theo phương pháp ... 3.4.3 Thuyết minh quy trình - Rác thải sinh hoạt gia đình thu gom lại phân thành loại rác thải hữu rác thải vô - Đối với rác thải hữu sử dụng vào việc làm phân hữu nhà, mục đích việc phân loại để ... độ phân hủy phân compost - Thu thập số liệu cách ghi chép trình làm phân hộ gia đình phường Cẩm Nam Thành phố Hội An - Sử dụng bảng câu hỏi vấn, tiến hành điều tra 30 hộ gia đình thực chương trình...
 • 63
 • 701
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng sinh kế người nông dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng sinh kế người nông dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

... tin…Tức đất nông nghiệp người nông dân bị thu hồi họ bị hội để phát triển thân, gia đình tiếp cận xã hội 3.2.2 Thay đổi nguồn vốn xã hội hội tiếp cận nguồn vốn xã hội sau thu hồi đất mở người dân ... Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trình đô thị hoá Nhà nước có nhiều sách nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân bị thu hồi thực tế có nhiều vấn đề cần giải để có nguồn sinh kế ổn định ... vốn tự nhiên (đất đai) chuyển thành nguồn vốn tài Trước đất đai phương tiện tạo sinh kế quan trọng hộ nông dân, chuyển thành khoản tiền Để đảm bảo sinh kế lâu dài, nguồn vốn phải hộ dân sử dụng...
 • 7
 • 708
 • 5
Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế  thành phố hội an  tỉnh quảng nam và định hướng quản lý, bảo vệ

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế thành phố hội an tỉnh quảng nam và định hướng quản lý, bảo vệ

... i th y sinh v t, du l ch sinh thái b o v h sinh thái ñ m h Các công trình nghiên c u ñ u t p trung ñánh giá ña d ng thành ph n loài phân tích ñ c ñi m sinh thái qu n xã c a loài m i quan h v ... Các loài ñ ng v t th y sinh giá tr kinh t 2.2 TH I GIAN VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C U - Nghiên c u ñư c ti n hành t i ñ m Trà Qu - xã C m Hà – thành ph H i An - t nh Qu ng Nam t tháng 11/2011 ñ n ... lý h sinh thái ñ m ph thu c nhi u vào ý th c c a ngư i dân Do v y, ñ có s khoa h c c n thi t cho vi c khai thác qu n lý, b o v h sinh thái ñ m Trà Qu , ti n hành ñ tài: Nghiên c u ñánh giá ngu...
 • 13
 • 1,198
 • 0
Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam

Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam

... Huế, Khoa Thủy Sản thầy giáo hướng dẫn xin chọn đề tài: “ Đánh giá trạng nuôi trồng thủy sản thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam 1.2.Mục tiêu đề tài Điều tra, đánh giá trạng NTTS thành phố Hội An ... cục Nuôi trồng thủy sản Quảng nam ( 2011) Báo cáo kết nuôi trồng thủy sản năm 2011 Chi cục thống kê thành phố Hội An ( 2006) Niên giám thống kê thành phố Hội An năm 2006 Chi cục thống kê thành phố ... - Hội An 2005 Báo cáo tổng kết Nuôi Trồng Thủy Sản thành phố Hội An năm 2005 19.Phòng Kinh Tế - Hội An 2006 Báo cáo tổng kết Nuôi Trồng Thủy Sản thành phố Hội An năm 2006 20.Phòng Kinh Tế - Hội...
 • 48
 • 822
 • 2
Phân tích tác động của du lịch đến môi trường du lịch

Phân tích tác động của du lịch đến môi trường du lịch

... nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường II Cơ cấu môi trường du lịch Môi trường du lịch gồm thành phần chính: 1 .Môi trường du lịch tự nhiên: Là phận cấu thành nên môi trường du lịch nói chung, ... thực II Những tác động tiêu cực 1 .Tác động đến môi trường tự nhiên: Cường độ hoạt động du lịch vùng, địa phương mạnh tác động môi trường lớn dẫn đến xung đột du lịch môi trường Các tác động tiêu ... trí địa lý, môi trường địa chất - địa mạo, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường sinh học 2 .Môi trường du lịch nhân văn: Môi trường du lịch nhân văn phận môi trường du lịch liên quan...
 • 14
 • 7,407
 • 15
tiểu luận  phân tích tác động của du lịch đễn môi trường du lịch

tiểu luận phân tích tác động của du lịch đễn môi trường du lịch

... du lịch quốc tế du lịch nội địa Môi trường du lịch giúp cho du lịch phát triển vượt bậc, nhiên du lịch tác động mạnh mẽ đến môi trường du lịch môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn môi ... môi trường du lịch, phát triển du lịch bền vững tương lai lý mà chúng em chọn đề tài phân tích tác động du lịch đến môi trường du lịch , để nghiên cứu cách kỹ lưỡng mối quan hệ du lịch môi trường ... trí địa lý, môi trường địa chất - địa mạo, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường sinh học 2 .Môi trường du lịch nhân văn: Môi trường du lịch nhân văn phận môi trường du lịch liên quan...
 • 15
 • 715
 • 2
Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lưỡng cư tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lưỡng cư tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam

... m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Các loài lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam - Ph m vi nghiên c u: Sư n Tây ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ... ng phân b c a lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam ’ M c tiêu n i dung nghiên c u - M c tiêu nghiên c u Nghiên c u hi n tr ng phân b c a lư ng t i ñ o Hòn ... Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam làm s khoa h c cho vi c qu n lý b o t n loài lư ng - N i dung nghiên c u Đi u tra thành ph n loài lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân...
 • 25
 • 713
 • 1
Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố hội an, tỉnh quảng nam

... tài: Nghiên c u tương quan gi a thành ph n s phân b c a giun ñ t v i ch t lư ng ñ t phương th c canh tác m t s vùng s n xu t rau c a thành ph H i An – T nh Qu ng Nam Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH ... loài giun ñ t, ñ t không ñư c bón 1.2.3 Tình hình nghiên c u v tác ñ ng c a phương th c canh tác ñ n thành ph n s phân b c a sinh v t ñ t Phương th c canh tác ñ t hi n nhi u có tác ñ ng ñ n phân ... t qu phân tích: Hàm lư ng mùn ñ t tương quan thu n v i sinh kh i giun ñ t, ch s H’ m c tương quan ch t” v i h s tương quan l n lư t m c “ tương quan ch t” v i h s tương quan Theo k t qu nghiên...
 • 14
 • 838
 • 1
Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường công trình cầu cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam

... ĐTM cho công trình c u C a Đ i CHƯƠNG NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG C A CÔNG TRÌNH C U C A Đ I Đ N MÔI TRƯ NG KHU V C D 3.1 M C ĐÍCH C A VI C ĐTM C A D ÁN ÁN 3.3 PHÂN TÍCH D BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ T NG ... o sát thu th p s li u t nh Qu ng Nam ñó Công trình C u C a Đ i ñư c xem m t Phân tích logic t ng h p ho t ñ ng c a công trình nh ng Công trình quan tr ng Công trình C u C a Đ i phù h p v i quy ... lư c Công trình C u c a ñ i N i dung nói v v trí ñ a lý, m c tiêu c a công trình, quy mô THÀNH PH H I AN T NH QU NG NAM 1.1 GI I THI U CHUNG V D ÁN h ng m c c a công trình bi n pháp thi công...
 • 13
 • 716
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứ dung mô hình ad as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng việc làm và giá cả liên hệ với việt nam trong những năm gần đây 5 nămnghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện đến môi trường tỉnh quảng namví dụ phân tích tác động của thu nhập lên tiêu dùng tại các quốc gia vùng đông á thái bình dương năm 1998phân tích tác động của hoạt động dự án tới các yếu tố tài nguyên môi trường tự nhiên và kinh tế xã hộikhóa luận sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát và dự báo lạm phát ở việt namsử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát và dự báo lạm phát ở việt nam docslide phân tích tác động của một số biện pháp thuộc chính sách tài khóa mà chính phủ việt nam sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian quaphân tích tác động của một số biện pháp thuộc chính sách tài khóa mà chính phủ việt nam sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian quatác động của du lịch lên phân hệ kinh tếtác động của du lịch lên phân hệ xã hội nhân văntác động của du lịch lên phân hệ sinh thái tự nhiên2 phân tích tác động của chính sách tiền tệ đếnlạm phát tại việt nam2 15 phân tích tác động của hiệu suất sử dụng tổng tài sản lên roatác động của du lịchphân tích tác động củachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ