1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

TÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề CHUNG về tôn GIÁO và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  một số vấn đề CHUNG về tôn GIÁO và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề CHUNG về tôn GIÁO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu tôn GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

... 1.2 Phương pháp nghiên cứu tôn giáo Việt Nam Tôn giáo hình thái ý thức xã hội lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực đời sống xã hội Do vậy, nghiên cứu tôn giáo Việt Nam cần nắm vững số phương ... Việt Nam đó, nghiên cứu tôn giáo Việt Nam tách rời lôgic lịch sử Ba là, nghiên cứu tôn giáo Việt Nam phải nhận thức rõ vai trò Giáo hội, trực tiếp chức sắc tôn giáo giữ vị trí trung tâm Với tôn ... giáo Việt Nam cần nắm vững số phương pháp sau: Một là, nghiên cứu tôn giáo Việt Nam thấy rõ tôn giáo Việt Nam không tách rời trị, không đứng trị Tôn giáo Việt Nam đời, tồn phát triển hoàn cảnh đất...
 • 14
 • 779
 • 1
Tài liệu CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN doc

Tài liệu CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN doc

... đó, kiểm toán tài cần có hệ thống chuẩn mực thống làm sở cho việc thực kiểm toán Đây đặc trưng bật kiểm toán tài so với kiểm toán hoạt động Trên sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán kế toán, kiểm toán ... kiểm toán báo cáo tài quan kiểm toán Nhà nước, trường hợp nhằm phục vụ cho nhà quản lý đơn vị kiểm toán công việc kiểm toán báo cáo tài kiểm toán nội đơn vị thực Như vậy, với đối tượng kiểm toán ... thông tin kiểm tra chuẩn mực xây dựng Phân loại kiểm toán 3.1 Phân loại theo đối tượng cụ thể kiểm toán Ø Kiểm toán tài Kiểm toán tài loại kiểm toán để xác nhận độ tin cậy tính hợp thức khai tài Bản...
 • 4
 • 446
 • 0
một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt

một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường thpt

... sắc riêng 1.3 Một số yêu cầu đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT 1.4 Một số nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.5 Đổi dạy học lịch sử theo phương pháp giải vấn đề chia thành bước, ... THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử Một số vấn đề đổi nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT Việc cải cách, đổi phương pháp dạy học lịch sử đòi ... tiết dạy lịch sử Phần II Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp Đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua áp dụng tiết dạy giáo án điện tử” Nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1...
 • 59
 • 1,025
 • 1
SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT

... sắc riêng 1.3 Một số yêu cầu đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT 1.4 Một số nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.5 Đổi dạy học lịch sử theo phương pháp giải vấn đề chia thành bước, ... THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử Một số vấn đề đổi nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT Việc cải cách, đổi phương pháp dạy học lịch sử đòi ... tiết dạy lịch sử 28 Phần II Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp Đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua áp dụng tiết dạy giáo án điện tử” Nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1...
 • 88
 • 1,256
 • 0
Luận văn: Những nhân tố tác động và biện pháp xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay pptx

Luận văn: Những nhân tố tác động biện pháp xóa đói giảm nghèo Việt Nam hiện nay pptx

... gia tăng nghèo đói hành tinh (1) Xem báo Nhân dân, 9/1/1996 Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói Việt Nam 2.1 Thực trạng đói nghèo Việt Nam Nghèo đói vấn đề xúc Việt Nam nhiều ... giá đói nghèo? - Thực trạng đói nghèo Việt Nam năm gần đây? - Các nhân tố tác động đến tình trạng nghèo đói? - Các biện pháp khắc phục? Phương pháp nghiên cứu Để phân tích tình trạng nghèo đói ... Chương 1: Đói nghèo - nguyên nhân dẫn tới đói nghèo Chương 2: Những nhân tố tác động đến đói nghèo Việt Nam Chương 3: Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo Do phạm vi nghiên cứu rộng, lực kinh...
 • 52
 • 496
 • 0
ĐỔI mới nội DUNG và PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học ở VIỆT NAM HIỆN NAY cơ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN

ĐỔI mới nội DUNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học VIỆT NAM HIỆN NAYsở lý LUẬN THỰC TIỄN

... qn triệt đổi nội dung chun đề lẫn đổi phương pháp giảng dạy triết học Cùng với đó, điểm cần phải tính đến qn triệt ngun tắc đổi nội dung phương pháp giảng dạy triết học Đó là: Triết học Mác - ... triết học Theo đó, nói, xu giao lưu hợp tác văn hóa kỷ ngun tồn cầu khơng thể khơng tính đến với tư cách vừa sở luận, vừa sở thực tiễn để đổi nội dung phương pháp giảng dạy chun đề triết học ... viên cao học nghiên cứu sinh triết học nhằm phát huy lực tư triết học họ theo phong cách tư triết học người Việt Nam Thêm vào đó, việc đổi nội dung chun đề lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam cho...
 • 16
 • 593
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VAI TRÒ CỦA VIỆC TIÊU THỤ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

... tiêu thụ sản phẩm không thực kéo theo ngừng trệ tất hoạt động doanh nghiệp Cụ thể hoạt động Công ty xăng dầu hàng không tạm ngừng công ty thị trường đầu vào, thị trường đầu để thực công việc tiêu ... mục tiêu lợi nhuận năm sau cao năm trước, nâng cao hiệu kinh doanh, doanh nghiệp phải cố gắng trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty xăng dầu hàng không không nằm quy luật Thị trường tiêu ... thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ liền với chúng có vai trò quan trọng với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ hàng hoá trước hết đảm bảo mục tiêu...
 • 19
 • 634
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

... khách hàng bên ngoài, doanh nghiệp có khách hàng 1.2 Chăm sóc khách hàng 1.2.1 Khái niệm chăm sóc khách hàng Người ta thường nghĩ chăm sóc khách hàng nghĩa phải lịch thân thiện tiếp xúc với khách ... phương pháp chăm sóc khách hàng a Các nguyên tắc chăm sóc khách hàng 1.Bán thứ khách hàng cần Bán thứ khách hàng cần – tư tưởng chủ đạo Marketing đại áp dụng vào công tác chăm sóc khách hàng Mặc ... vụ khách hàng đến mức độ tốt với đối tượng khách hàng thời điểm c Phương pháp chăm sóc khách hàng 1 .Chăm sóc trực tiếp, tập trung Đây hình thức chăm sóc khách hàng Trung tâm dịch vụ khách hàng...
 • 17
 • 1,100
 • 10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

... trí công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp kinh tế xã hội Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ngành sản xuất vật chất có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, vị trí xuất phát từ lý chủ yếu sau: - Công nghiệp- tiểu ... hoá thực dịch vụ sửa chữa có tính chất xã hội * Tiểu thủ công nghiệp ngành công nghiệp mà sản phẩm làm chủ yếu thủ công với quy mô nhỏ Tiểu thủ công nghiệp nông thôn thường gắn liền với thời gian ... độ phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp toàn kinh tế quốc dân, xuất phát từ điều kiện đặc điểm cụ thể nước, thời kỳ cần phải xác định đắn vị trí công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp kinh tế...
 • 14
 • 408
 • 1
Bài giảng một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư

Bài giảng một số vấn đề chung về đầu tư dự án đầu tư

... hai phương án so sánh lựa chọn hai phương án để đầu Tính tiêu NAV hai phương án so sánh lựa chọn hai phương án để đầu Tính suất thu hồi nội (IRR) phương án đánh giá phương án trên, biết ... Tính thời gian hồn vốn đầu hai phương án BÀI TẬP ÁP DỤNG BT1: Cho phương án đầu mua sắm dây chuyền cơng nghệ với số liệu cho bảng sau: Tên tiêu Vốn đầu ban đầu Doanh thu: Năm Năm Năm ... = 3,5% q BÀI TẬP ÁP DỤNG u cầu: Tính tiêu giá thu hồi (NPV) hai phương án so sánh lựa chọn hai phương án để đầu Tính tiêu NAV hai phương án so sánh lựa chọn hai phương án để đầu Tính...
 • 32
 • 540
 • 0
một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư

một số vấn đề chung về đầu tư dự án đầu tư

... đối ng đầu 1.1.2.2 Theo nguồn vốn đầu 1.1.2.3 Theo tính chất đầu + Đầu cho đối ng vật chất + Đầu cho tài + Đầu vốn Nhà nước + Đầu vốn khác + Đầu đầu lại + Đầu ... CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - Mục tiêu đầu Sự cần thiết phải đầu - - Hình thức đầu Lựa chọn đòa điểm xây dựng - - Lập DT Thẩm đònh, phê duyệt - GIAI ĐỌAN GIAI ĐỌAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THỰC ... THỰC HIỆN ĐẦU TƯ - Chuẩn bò xây dựng + Mặt xây dựng + Khảo sát thiết kế + Tổ chức đầu thầu… - Thi công xây lắp GIAI ĐỌAN GIAI ĐỌAN KẾT THÚC XD KẾT THÚC XD ĐƯA DỰ ÁN VÀO KT ĐƯA DỰ ÁN VÀO KT Nghiệm...
 • 21
 • 373
 • 0
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý  chương 1 một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản lý chương 1 một số vấn đề chung về thông tin hệ thống thông tin

... TRONG QUẢN LÝ I KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN I KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Hệ thống - Hệ thống thông tin Hệ thống Hệ thống mở (hệ thống có tính xác suất) đầu vào, ... 19 /04/2 010 I KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TT VÀ HTTT NỘI DUNG I • Thông tin (Informations): KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN II ... diễn thông tin trình thực nghiệp vụ 12 19 /04/2 010 I KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN I KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN Hệ thống xử giao dịch Hệ thống xử giao dịch...
 • 59
 • 239
 • 0
Tài liệu ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay ppt

... phát triển kinh tế 1.Những thành tựu đạt trình huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam 1.1 Huy động vốn nước phát triển kinh tế Việt Nam Đây nguồn vốn có vai trò định phát triển kinh tế xã ... học vào giải vấn đề vốn cho doanh nghiệp Nhà nước, em chọn đề tài luận chung ve huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam Đề án môn học thuyết tài tiền tệ Lê I Đặt vấn đề Hoàng Văn II ... cản trở đến việc huy động vốn cho kinh tế Chương 3: Giải pháp huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam Để huy động nguồn vốn đầu tư có hiệu cần phải thấu suốt quan điểm : Huy động vốn phải...
 • 49
 • 506
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay " pptx

... quyt cho doanh nghip Nh nc, em chn ti ny lun chung ve huy ng cho s phỏt trin kinh t Vit Nam hin Đề án môn học thuyết tài tiền tệ Hoàng Văn Lê I t II Ni dung Chng 1: lun chung v huy ... Chng 2: Thc trng ca vic huy ng cho s phỏt trin kinh t hin 1.Nhng thnh tu ó t c quỏ trỡnh huy ng cho s phỏt trin kinh t Vit Nam 1.1 Huy ng nc i vi s phỏt trin kinh t Vit Nam õy l ngun cú vai trũ ... 1.2 Huy ng u t nc ngoi cho s phỏt trin kinh t Vit Nam 1.2.1 Ngun vin tr phỏt trin (ODA) 20 Đề án môn học thuyết tài tiền tệ Hoàng Văn Lê -S cn thit phi thu hỳt ODAvo phỏt trin kinh t Vit Nam...
 • 49
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một só vấn đề chung về quản lý và kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty in tài chínhmột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện naymột số vấn đề chung về bảo hiềm và đại lý bảo hiểm nhân thọmot so van de chung ve nang suat va thuc te tinh toan cac chi tieu nang suat o vnmột số vân để chung về thương hiệu và tẩm quan trọng của thương hiệumột số vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàngmột số vấn đề chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của sản phẩmmột số vấn đề chung về hình phạt và quyết định hình phạtvấn đề cấp bách trong việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở việt nam hiện naytài liệu tham khảo một số biện phap chế biến món ăn cho trẻ mẫu giáomột số vấn đề chung về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công tymột số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệpmột số vấn đề chung về công tác quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tại công ty tbgd imột số vấn đề chung về thẩm quyền của tòa án các cấpmột số vấn đề chung về hoạt động tài chính doanh nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ