bài tập lớn tài chính doanh nghiệp

Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc

Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp:Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc
... để Bài tập lớn hoàn thiện XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp NỘI DUNG BÀI TẬP LỚN Phần 1: Mô tả doanh nghiệp thực tế Công ty cổ phần Tân Tấn Lộc ... doanh, cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp, nhóm em lựa chọn tìm hiểu Bài tập lớn với đề tài “Phân tích tài doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tân ... 12,03% Nguyễn Thị Oanh_QTKD3_K8 11 Bài tập lớn: Tài doanh nghiệp Phần 9: Lập bảng cân đối kế toán tháng đầu năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC ĐVT: trđ Tài sản I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương...
 • 12
 • 1,040
 • 6

Bài tập lớn tài chính doanh nghiệp: phân tích tình hình tài chính của công ty Sữa Vinamilk

Bài tập lớn tài chính doanh nghiệp: phân tích tình hình tài chính của công ty Sữa Vinamilk
... 1 .Phân tích khái quát tình hình tài công ty 1.1 .Phân tích khái quát tình hình tài qua Bảng cân đối kế toán Yêu cầu 1: Tính toán vào bảng số liệu Đánh giá khái quát biến động tài sản công ty Sữa ... thống Mô hình Dupont tích hợp nhiều yếu tố báo cáo thu nhập với bẳng cân đối kế toán.Trong phân 18 tích tài chính, người ta vận dụng mô hình để phân tích mối liên hệ tiêu tài Chính nhờ phân tích ... công ty sử dụng tốt tài sản việc đem lại lợi nhuận cho công ty Yêu cầu 4: Xây dựng mô hình phân tích Dupont Mô hình Dupont kỹ thuật sử dụng để phân tích khả sinh lời doanh nghiệp công cụ quản lý...
 • 16
 • 2,450
 • 5

Bài tập lớn tài chính doanh nghiệp

Bài tập lớn tài chính doanh nghiệp
... 91.050.000 (đồng) Tài doanh nghiệp  Lợi nhuận = Lợi nhuận trước thuế = lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp + doanh thu hoạt động tài – chi phí hoạt động tài – chi phí ... 11.021.719.640 Tài doanh nghiệp Phần 4: Báo cáo ngân quỹ tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp: Bảng doanh thu tháng đầu năm 2015(đvt: đồng) Tháng Doanh số 200.000 250.000 230.000 270.000 190.000 260.000 Doanh ... 300 10% 15% 15 45 500 10% 50 10 Phần 7: Mô tả vê nguồn vốn doanh nghiệp Bảng mô tả trạng nguồn vốn doanh nghiệp ( ĐVT:đồng ) Tài doanh nghiệp Thời điểm Phương thức huy thay đổi quy động mô vốn...
 • 18
 • 494
 • 1

Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp

Bài tập lớn Tài chính doanh nghiệp
... p h í 1, 3 22 Chi phí quảng cáo Cách xác định = 2% x doanh thu = 2% x doanh thu = 2% x doanh thu = 2% x doanh thu = 2% x doanh thu = 2% x doanh thu Chi phí 72 90 82,8 97,2 104,4 93,6 Phân bổ ... doanh nghiệp đến ngày 30/6/2015 Chi tiết Thành phẩm Nguyên vật liệu Sản lượng Tổng trị giá Cách xác định: Bảng 5.4 Theo dõi chi tiết khoản phải thu doanh nghiệp sau tháng đầu năm 2015 Tháng doanh ... giá vốn + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp 13 Nhóm 4_KTCLC_K8 Phần 3: Doanh thu lợi nhuận hoạt động bán hàng tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp - Lãi vay dài hạn = 62,5 (triệu đồng)...
 • 24
 • 469
 • 0

bài tập lớn tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần tân tấn lộc

bài tập lớn tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần tân tấn lộc
... Phần 3: Doanh thu lợi nhuận hoạt động bán hàng tháng đầu năm 2016 doanh nghiệp Bảng 3.1: Doanh thu tháng đầu năm 2016 (đvt: đồng) Tháng Doanh số Doanh thu(chưa VAT) Thuế VAT đầu Doanh thu ... kết quả kinh doanh tháng đầu năm 2016 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản ly doanh nghiệp ... *Lưu ý: doanh nghiệpkhông đủ trang trải khoản chi tiền tháng vay ngân hàng ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt, áp dụng mức lãi suất 4,5% /3 tháng, sinh viên tự định khoản vay cho doanh 18 nghiệp: vốn...
 • 22
 • 640
 • 0

Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp

 Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp
... dạng hóa nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ tiên tiến Đối với khách hàng ngân hàng thương mại doanh nghiệp, tầng lớp dân cư chủ động việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh ... điều chỉnh hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng mà kết cuối kinh tế, doanh nghiệp, tầng lớp dân cư lợi hưởng giá rẻ chất lượng dịch vụ cao ° ... điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề đặt cần giải Tự hóa lãi suất phận quan trọng tự hóa tài chính, thực chất tự hóa lãi suất chế điều hành lãi suất hoàn toàn cung cầu vốn thị trường xác...
 • 8
 • 5,880
 • 27

Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Bài tập về tài chính doanh nghiệp
... tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái quyền thu nhập tạo từ tài sản thực d Tài sản tài ... Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái quyền thu nhập tạo từ tài sản thực d Tài sản tài luôn bán, tài sản thực luôn mua Câu ... THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Câu 253:Ưu điểm thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính: a Giúp doanh nghiệp thực nhanh chóng dự án đầu tư b Huy động sử dụng vốn vay dễ dàng c Là công cụ tài giúp DN...
 • 78
 • 7,596
 • 12

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
... PHẦN I HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1 Khái niệm quan hệ tài doanh nghiệp? Vai trò tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh? Nội dung chủ yếu công tác quản lý tài doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng ... tới công tác tổ chức tài doanh nghiệp? Chương Chi phí phân loại chi phí doanh nghiệp? Khái niệm, nội dung giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Vai trò giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Phân tích ý ... sản phẩm doanh nghiệp sản xuất? 5.Phân tích nhân tố ảnh hưởng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Chương 3: Doanh thu doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu...
 • 3
 • 2,133
 • 11

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

 Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp
... trước thuế năm doanh nghiệp Tính tổng số thuế công typhải nộp năm Lập bảng báo cáo kết kinh doanh năm Đánh giá hiệu kinh doanh công ty qua tiêu doanh lợi ? Chương 4: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài tập số Công ... 15trđ, chứng từ không hợp lý 3trđ Chi phí quản lý doanh nghiệp + Khấu hao TSCĐ 70trđ; + Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: 50trđ; + Thuế môn bài, thuế nhà đất khoản lệ phí phải nộp 8trđ; + ... báo cáo? - 12 - Bài tập số 13: Công ty ABC có tình hình tài sau: Năm (n): Doanh thu tỷ đồng có tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu 4% Bảng cân đối kế toán tóm tắt sau: ĐVT: Trđ Tài sản 1/1/n 31/12/n...
 • 12
 • 2,906
 • 19

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf
... BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÓM _ LỚP TCDNG-2 ĐỀ TÀI: Các loại lợi nhuận, doanh lợi ý nghĩa doanh lợi? Đòn bẩy hoạt động ... | BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Phản ánh hiệu hoạt động tài doanh nghiệp Là khoản chênh lệch doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài kỳ doanh ... kinh doanh doanh nghiệp, tiêu cuối phản ánh kết kinh doanh doanh nghiệp Page | BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Là nguồn tích lũy quan trọng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh...
 • 19
 • 1,708
 • 6

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp pdf

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp pdf
... trình độ kinh doanh, trình độ sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn kỳ doanh nghiệp Nhóm Trang Bài Tập Nhóm GVHD: TS Nguyễn Hòa Nhân THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm Thu nhập doanh nghiệp toàn ... nhập doanh nghiệp kỳ  Là khâu cuối trình luân chuyển vốn Nhóm Trang 10 Bài Tập Nhóm GVHD: TS Nguyễn Hòa Nhân CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP Mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hóa giá trị tài sản cho ... đông, với người góp vốn liên doanh, với khách hàng Nhóm Trang Bài Tập Nhóm 1.4 GVHD: TS Nguyễn Hòa Nhân Doanh thu ngành Đối với loại hình doanh nghiệp với loại hình khác doanh thu khác o Đối với...
 • 23
 • 1,248
 • 3

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
... cuối quý 1/N doanh nghiệp Bình Yên Lập Báo cáo kết kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N DN Bình Yên Bài Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT, có tình hình tài quý 4/N ... Vay dài hạn 120 Doanh thu hoạt động tài Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ??? Chi phí tài (lãi vay) Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Yêu cầu: ... TNDN ??? 66,75 Bài 10 a Tính VCSH DN có Hệ số Nợ/tổng TS 30% Tổng NV 100 tỷ VND b Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 1,2 lần ROA 40% Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu...
 • 10
 • 1,161
 • 7

bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
... năm 10 38trd doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 39.468trd yêu cầu a tính hiệu suất sử dụng vốn cố định doanh nghiệp năm N? b tính hệ số hao mòn tscd doanh nghiệp thời điểm cuối năm N ( 31/ 12) ... thẳng, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định bình quân 10 %/năm 16 doanh nghiệp X chuyên sx kinh doanh loại sản phấm có tình sau tài liệu năm báo cáo - số lượng sản phẩm tiêu thụ năm: 14 3.425sp - giá bán ... kinh doanh quý IV sau - VLD cuối năm 4000trd - doanh thu tiêu thụ sp 418 8trd - nguyên giá tscd có tính chất sx cuối năm ( 31/ 12) 8600trd, số khấu hao lũy kế 13 00trd tài liệu năm kế hoạch - doanh...
 • 6
 • 2,356
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tài chính doanh nghiệp phần 1bài tập môn tài chính doanh nghiệp 3bài tập môn tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập môn tài chính doanh nghiệp có giảibài tập môn tài chính doanh nghiệp thương mạibài tập môn tài chính doanh nghiệp 2bài tập môn tài chính doanh nghiệp có đáp ánbài tập môn tài chính doanh nghiệp có lời giảibài tập môn tài chính doanh nghiệp 1các dạng bài tập của tài chính doanh nghiệpcác dạng bài tập về tài chính doanh nghiệp 2các dạng bài tập môn tài chính doanh nghiệp 2các dạng bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1các dạng bài tập môn tài chính doanh nghiệpbài tập về tài chính doanh nghiệp có lời giảiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP