1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TOÀN TẬP CÓ ĐÁP ÁN (MỚI NHẤT 2016)

220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

... sai Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... soạn thảo văn Câu 69 : Để mở file tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn ... công thức sau = MID(A1,6,4) cho chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : A .Công thức sai B.Excel C.Microsoft D.soft Trong...
 • 26
 • 3,733
 • 50
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

... D.Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D .Câu A B Câu 5: ... bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm ... quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn có ý tưởng công việc nghiên cứu học tập Hãy xây dựng tệp trình diễn để giới thi u ý tưởng bạn trước người Câu 6: Hãy nêu tên số mẫu Template...
 • 102
 • 1,943
 • 4
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức đáp án (104 trang)

... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 3,270
 • 27
cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

... không làm đoạn văn ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + X B Ctrl + Z C Ctrl + C D Ctrl + V Câu 15 : Đang thi t kế giáo án điện tử, trước thoát khỏi PowerPoint người sử dụng chưa lưu lại tập tin máy thông ... Save -> Chọn tên tập tin cần tìm B Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu 47: ... tập tin với tên khác ta chọn lệnh sau A File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name B File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name C File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin...
 • 6
 • 990
 • 8
Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung đáp án đầy đủ, chi tiết

... đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ quan nhà nước thực thi công vụ, hình ảnh ... hoạt động công sở đưa nhăm fbảo đảm cho công sở dựa vào để tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc ... minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công...
 • 59
 • 10,609
 • 25
Tuyển tập câu hỏi ôn thi công chức tiếng anh năm 2015 có đáp án

Tuyển tập câu hỏi ôn thi công chức tiếng anh năm 2015 đáp án

... denied d reported > a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly ... difficult to save the life of this patient, but they did their best a know b will be c to save d did > d 10 He said that everything will be all right a said b everything c will be d all right...
 • 451
 • 7,873
 • 18
Tìa liệu ôn thi công chức ngành y Tiền Giang có đáp án

Tìa liệu ôn thi công chức ngành y Tiền Giang đáp án

... CỦA SỞ Y TIỀN GIANG (Quyết định số 2327/QĐ-UBND ng y 02/7/2009 y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y Tiền Giang) Điều Vị trí chức Sở Y tế ... gi y phép hoạt động Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y người thuốc gia truyền Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa công ... chức 28 Quyết định số 2327/QĐ-UBND ng y 02/7/2009 y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế Tiền Giang 34 Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày...
 • 57
 • 5,731
 • 26
tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức

tổng hợp câu hỏi thi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức

... và I U công công cụ cụ Formatting *Câu A B Bấm tổ hợp phím Ctrl + B Ctrl + I Formatting Câu 299 Câu 300 Câu 301 Câu 302 Câu 303 Câu 304 Câu 305 Câu 306 Để định dạng gạch chân cho Ấn tổ hợp đoạn ... phải - Chọn Rename Không có câu Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ ... ToolBars Click vào tên công cụ cần chọn *Table Merge cells Click phải chuột công cụ có, Click vào tên công cụ cần chọn *Câu A B Câu A B sai Câu 307 Câu 308 Câu 309 Câu 310 Câu 313 *Kích chọn menu...
 • 118
 • 1,008
 • 2
Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức nhà nước

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức nhà nước

... sai Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : B.Excel A .Công thức sai C.Microsoft D.soft ứa số 2537154.57 (dấu chấm thập phân), công ... tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn : A File\Open B Ctrl O C Cả A,B...
 • 26
 • 728
 • 0
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương công chức 17.2.2014

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương công chức 17.2.2014

... 155000 c d báo lỗi công thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua ô D6 công thức trở nh a ... 155000 c d báo lỗi công thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở ô B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua ô D6 công thức trở nh a ... (C31:c35) kết : a c b d Báo lỗi công thức sai 46 Khi ta nhập công thức sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), kết : a 17 b 25 c 13 d Báo lỗi công thức sai 47 Khi ta nhập công thức sau : = SUMIF(A:D35,...
 • 9
 • 920
 • 21
300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức

300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức

... Does this jacket my trousers? a go with b go through with c go ahead d go off 246 He about his new car all the time a goes over b goes on c goes out d goes off 247 Do you think you could this ... school 49 If it will rain this afternoon, we will have to cancel our picnic a If b will rain c will d cancel 50 He is very weak to lift this suitcase a very b weak c to d this 51 Sun weather can ... of this factory will to create more employment to local people a expansion b this c to create d local 149 There is a chill striking me when I go alone in night a is b striking c when d in 150 This...
 • 26
 • 2,842
 • 66
ngân hàng câu hỏi tin học ôn thi quản lý nhà nước, thi công chức

ngân hàng câu hỏi tin học ôn thi quản lý nhà nước, thi công chức

... thái hiển thị b Có công cụ trạng thái che dấu (hide) c Chỉ có công cụ trạng thái hiển thị d Cửa sổ công cụ Câu 15 Theo hình minh hoạ, khẳng định rằng: Câu 16 Để hiển thị công cụ hình ta thực ... chọn công cụ cần b Insert/ Toolbars bấm chọn công cụ cần c Vindows / Toolbars bấm chọn công cụ cần d View / Toolbars bấm chọn công cụ cần Câu 17 Đang soạn thảo, thao tác nhầm, định dạng Formatting ... Không thể chép định dạng dòng văn Câu 67 Nếu công cụ hình Winword không thấy hiển thị ô cho biết tên Font chữ (thí dụ: VnTime) cỡ chữ (vd: 14) ký hiệu in đậm (B, I, U, để phục hồi chúng công...
 • 23
 • 1,165
 • 3
Tóm tắt môn Tin học ôn thi công chức

Tóm tắt môn Tin học ôn thi công chức

... viền ngoài Bỏ đường viền Bật tắt chế độ đậm, không đậm Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Bật tắt chế độ gạch dưới Bật tắt chế độ gạch giưa không gạch giưa Ẩn dòng Hiển thị ... một công thức Hiệu chỉnh dư liệu ô Đặt tên cho vùng chọn Dán một tên đã đặt công thức Cập nhật tính toán các Sheet Workbook mở Cập nhật tính toán sheet hiện hành Chèn công thức ... num_chars: không giống hàm LEFT và hàm RIGHT nếu thi bỏ không viết với hàm MID thi bắt buộc phải viết thi hàm mới hiểu để lấy số ký tự mong muốn Khi đề bài cho mà lấy ký tự giưa thi ...
 • 8
 • 1,196
 • 56
300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 có đáp án

300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 đáp án

... Does this jacket my trousers? a go with b go through with c go ahead d go off 246 He about his new car all the time a goes over b goes on c goes out d goes off 247 Do you think you could this ... 288 We have imported computers this year than last year a few b less c fewer d many 289 There has been demand for computers this year than last year Page 12 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B ... Nam is 1.7 m tall His brother is 1.4 m tall His brother is a short b thin c tall 72 That book is not mine It is , I think a her b she c hers 73 Who is that? - It is a book b Mr Pike c ruler...
 • 13
 • 35,749
 • 429

Xem thêm

Từ khóa: 1000 cau trac nghiem tin hoc on thi cong chuc co dap anngân hàng câu hỏi tin học thi công chức nhà nước năm 2014 có đáp ánđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng công chức thuếde thi trac nghiem tin hoc van phong cong chuctài liệu tin học ôn thi công chức300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chứctrắc nghiệm tin học on thi thuếtrac nghiem tin hoc van phong cong chucngân hàng trắc nghiệm tin học văn phòng công chức300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 có đáp áncâu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 có đáp ánon thi cong chuc nha nuoctài liệu ôn thi công chức nhà nướcôn thi công chức nhà nước 2015nội dung ôn thi công chức nhà nước các bộ sở trong cả nước 2014 phần 1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ