Ngân hàng câu hỏi Tiếng Anh có đáp án đầy đủ 3 phần thi Công chức Quảng Nam 2016

Ngân hàng câu hỏi hóa học đáp án

Ngân hàng câu hỏi hóa học có đáp án
... I2 → a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống 56 Trong phản ứng oxi hóa khử: a) Số điện ... gam thỏi vàng lẫn tạp chất trơ hòa tan hết nước cường toan, thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán ... (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không...
 • 35
 • 734
 • 0

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài
... …… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh 1-A 8-D 15-D 22-A 29-B 36-C 43-C 50-D 57-B 64-B 71-D 78-B 2-B 9-A 16-C 23-B 30-B...
 • 5
 • 83,573
 • 8,187

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI
... 98 D 99 B 100 A 101 D 102 D 103 D 104 D 105 B 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 ... pay C paid D to be paid 110 I remember my book on the table, but now it is nowhere A to put / to see B to put / seen C putting / seeing D putting / to be seen 111 They are whispering to ... SENTENCE TRANSFORMATI ON A B B C D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A B SENTENCE COMPLETIO N B B A D C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATI ON 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 11. C 12.D 13.A 14.D 15.D 21.D 22C...
 • 36
 • 2,402
 • 4

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6
... reads Câu 25 (Nhận biết, kiến thức tuần 27) * Question Sắp xếp từ sau thành câu có nghĩa: yard/ doing/ the/ Sister/ aerobics/ my/ is/ in * Keys My sister is doing aerobics in the yard Câu 26 (Thông ... Key: taller tallest Câu 45 (Vận dụng, kiến thức tuần 33) * Question Điền vào ô trống từ thích hợp Hi My name’s Lan I’m from………… I speak……… * Key: Vietnam- Vietnamese Câu 46 (Nhận biết, kiến thức ... listening I for school A am late never B never am late C am never late * Keys C A C Câu 24 (Vận dụng, kiến thức tuần 26) * Question: Supply the correct form of the verbs in brackets: What ………your father...
 • 11
 • 946
 • 10

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh
... letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 28: We were surprising at the results of the test A B C D Question 29: She spent many money on clothes...
 • 5
 • 515
 • 0

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7
... khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi trả lời với Why because Minh was absent from class yesterday he was ill A.when B because C why D who Đáp án: C Câu 2: Nhận ... nghiệm khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi tình trạng sức khỏe She looks tired is wrong with her? A.Which B Why C What D How Đáp án: C Câu 2: Thông hiểu Mục ... Kiểm tra mẩu câu hỏi trọng lượng a/ What’s his ………….? – 40 kilos A weight B height C heavy D tall b/ How …… is your brother? - 40 kilos A high B tall C heavy D weight Đáp án: a/ A b/ C Câu 3: Nhận...
 • 13
 • 1,715
 • 2

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8
... has been D was being 8. They recently returned Paris from London A to B for C towards D Ø *Keys : 1A 8A 2A 3A 4B 5D 6A 7A Câu 29 ( Mức độ : thông hiểu; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm ... soccer/4p.m yesterday *Keys : We were playing soccer at 4p.m yesterday Câu 28 ( Mức độ : Nhận biết; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm : 10 phút ) * Question: Choose the word or phrase that ... library? Câu 48 ( Mức độ : Vận dụng; Kiến thức đến tuần : 34 ; Thời gian làm : phút ) * Question: Following your direction is difficult *Keys :  It’s difficult to follow your direction Câu 49...
 • 18
 • 1,692
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12
... give up D had I not given up ĐÁP ÁN Câu 33.8.1.1 33.8.1.2 33.8.1.3 ĐA B C A Câu 33.8.2.1 33.8.2.2 33.8.2.3 ĐA B C C Câu 33.8.3.1 33.8.3.2 33.8.3.3 ĐA C A D Câu 33.8.4.1 33.8.4.2 33.8.4.3 ĐA C...
 • 5
 • 423
 • 2

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh (đọc hiểu) ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh (đọc hiểu) ôn thi công chức tiếng Anh B 2016
... can be successful on your own Don’t be satisfied with just being a wife and mother Use your intelligence and talents to something bigger And you should be paid as much as a man.” No doubt this ... gasoline hybrid cars for longer trips, which will no doubt take place on automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by a freeway today C9 Being able ... number of deaths caused by hurricanes However, the damage to property, which cannot be avoided, still costs billions of dollars to repair C10 To be successful, a business traveler must be able...
 • 9
 • 1,134
 • 2

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh (trắc nghiêm) ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh (trắc nghiêm)  ôn thi công chức tiếng Anh B 2016
... this afternoon, he _ forward to coming back on the first occasion 123 Since she is not a very abitious person by nature, the competition at work _ her much 124 I’m sorry about all the _things ... If you are “over the moon” about something, how you feel? 60 The content of the book was _ it was completely incomprehensible 61 of what he said was very sensible 62 Everyone is hoping and ... won’t be over-cooked 52 The only means of _to the station is through a dark subway 53 May I borrow your pen, Jane? I seem to have mine at home 54 It is up to the police to _ these robberies...
 • 9
 • 1,224
 • 1

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh điền từ ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Ngân hàng câu hỏi tiếng anh điền từ  ôn thi công chức tiếng Anh B 2016
... _paycheck But probably a (4) _important influence has been the “women’s liberation movement” Women are being told in (5) _magazines and TV programs that “You can be successful on your own Don’t be ... of a conventional (8) _book, e-books can also be born digital The Oxford Dictionary of English defines the e-book as "an electronic version of a printed book," but e-books can and exist without ... has also been built just across from my old school There is a baseball (4) on the outskirts of Wilson Creek which has been changed (5) They have now added a new stand where probably a few...
 • 8
 • 937
 • 2

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì
... xếp dỡ hàng hóa c Yêu cầu bồi thường người xếp dỡ hàng hóa không thực hợp đồng ký kết với người xếp dỡ hàng hóa d Tất đáp án 16 18: Người kinh doanh vận tải nghĩa vụ: a Cung cấp phương tiện chủng ... Phương tiện có động tổng công suất máy từ 50 sức ngựa trở lên d Phương tiện động trọng tải toàn phần 50 27- Loại B phương tiện: a Phương tiện động trọng tải toàn phần từ 50 trở lên b Phương tiện ... hiệu cửa luồng vào cảng, bến đặt bên phải, ban đêm ánh sáng màu: a Vàng b Xanh lục c Trắng d Đỏ 26- Loại A phương tiện: a Phương tiện động trọng tải toàn phần từ 50 trở lên b Phương tiện có động...
 • 25
 • 405
 • 0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thợ máy hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thợ máy hạng nhì
... tránh xảy chập mạch ắc quy 38 Câu 7: Kiểm tra, khắc phục tượng bật công tắc mà bóng đèn không sáng? Trả lời * Kiểm tra - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra công tắc - Kiểm tra dẫn điện - Kiểm tra ... lời Kiểm tra - Phải kiểm tra bền vững máy lắp bệ máy 40 - Phải kiểm tra bảo dưỡng điểm nối dây máy để đảm bảo cho điểm nối luôn bắt chặt tiếp xúc tốt máy hoạt động điểm nối dẫn điện tốt - Kiểm tra ... thay Câu 8: Kiểm tra, khắc phục tượng ấn nút mà chuông không kêu kêu nhỏ? Trả lời * Khi nhấn nút mà chuông không kêu ta tiến hành kiểm tra - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra dây dẫn - Kiểm tra công...
 • 46
 • 467
 • 1

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuỷ thủ hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuỷ thủ hạng nhì
... Quảng Bình 25 NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN THỦY NGHIỆP CƠ BẢN Câu Nút hai khóa ngược đầu Câu Nút hai khóa chụp đầu dây đơn Câu Nút hai khóa chụp đầu dây kép Câu Một vòng chết, khoá Câu Nút vòng ... khác cỡ Câu 14 Nối hai đầu dây cáp cỡ khác cỡ Câu 15 Đấu nối cáp mối ngắn Câu 16 Đấu nối cáp mối dài Câu 17 Cô dây vào bích đơn có ngáng Câu 18 Cô dây vào bích đơn ngáng Câu1 9 Cô quấn dây vào bích ... đêm ánh sáng màu: a Đỏ b Xanh lục c Trắng d Vàng 21- Báo hiệu cửa luồng vào cảng, bến đặt bên trái, ban đêm ánh sáng màu: a Vàng b Xanh lục c Trắng d Đỏ 22- Phao tim luồng, ban đêm ánh sáng màu:...
 • 26
 • 234
 • 0

Ngân hàng câu hỏi tự luận và đáp án thi vào viettel dành cho kĩ sư hệ thống điện

Ngân hàng câu hỏi tự luận và đáp án thi vào viettel  dành cho kĩ sư hệ thống điện
... gì? B -Câu hỏi tự luận: Câu 1: Hãy nêu đặc điểm hệ thống cung cấp điện - Điện áp định mức mức cách điện tương thích - Dòng ngắn mạch - Dòng định mức phần tử hệ thống - Cách thức nối đất Câu 2: ... dạng xung) tránh biện pháp sau: - dùng chống sét; - phối hợp cách điện Câu 1:10 điểm Hãy nêu đặc điểm hệ thống cung cấp điện Câu 2:10 điểm Việc tạo mạch độc lập cho phần khác hệ thống điện có ích ... nhân chủ yếu gây tai nạn điện: - Do người chạm trực tiếp vào đường dây dẫn điện hay vật có mang điện - Do người chạm tiếp xúc vào vỏ thi t bị điện điều kiện cách điện thi t bị hư hỏng - Do người...
 • 11
 • 561
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ngan hang cau hoi trac nghiem co dap an mon hoa ky thuat moi truongbài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bàingân hàng câu hỏi tiếng anh 8viết lại câu trong tiếng anh có đáp ánbài tập viết lại câu trong tiếng anh có đáp áncâu đố tiếng anh có đáp ánbài tập sắp xếp lại câu trong tiếng anh có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành lao động thương binh và xã hộingan hang cau hoi trac nghiem va dap an on thi cong chuc nganh lao dong thuong binh xa hoitap hop phan viet lai cau trong tieng anh co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệ và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việtngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn cung cấp điệntài liệu về phần viết lại câu trong tiếng anh có lý thuyết đầy đủcác câu hỏi trắc nghiệp có đáp án thi vào ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm tiếng anh có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI