1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Tài chính doanh nghiệp >

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

... nhánh ngân hàng nước phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước giải pháp, kế hoạch khắc phục để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định ... PHỤ LỤC DANH MỤC THÔNG TƯ CỦA NHNN HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2010 (ban hành kèm theo Quy t định số 2367/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 10 năm 2010) STT Tên văn Thông tư hướng dẫn giao dịch ... Nhà nước Thay Quy t định 1452/2004/QĐ-NHNN Quy t định 1081/2002/QĐNHNN Thông tư quy định báo cáo thống kê áp dụng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước...
 • 21
 • 313
 • 0
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính

... đoàn thể; - Sở Tài chính; - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; - Cục kiểm tra VB (Bộ TP); - Công báo; - Lưu: VT, PC DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUY N ĐẾN NGÀY ... TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quy t định số 31 QĐ/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) ... 27/12/2002 Bộ Tài hướng dẫn thực chế độ quản lý tài công ty xổ số kiến thiết 02/02/200 5Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ...
 • 14
 • 575
 • 0
Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do

Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do

... DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ (Ban hành kèm theo Quy t định số 3463/QĐ-UBND ... thay Quy t định 44/2010/QĐ-UBND 20/9/2010 ngày 10/9/2010 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động cụm công ... 22/10/2008 Về việc ban hành Quy định quản lý Được thay Quy t định 54/2010/QĐ- 29/11/2010 nhà nước hoạt động đo đạc UBND ngày 19/11/2010 UBND thành phố đồ địa bàn thành phố” Hà Nội việc ban hành quy định...
 • 12
 • 692
 • 1
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

... năm trở lên phục vụ quân đội yếu phục viên, xuất ngũ, việc II VĂN BẢN QPPL CỦA ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND (không): VĂN BẢN QPPL CỦA UBND (không): ... 13 Bộ Tư pháp (02 Thông tư): - Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 Bộ Tư pháp việc ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 Bộ Tư pháp việc ... 24/11/2012 Bộ Y tế việc quy định cấp sử dụng Giấy chứng sinh - Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 Bộ Y tế việc hướng dẫn việc công bố hợp quy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm...
 • 3
 • 596
 • 0
MẪU DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ KIỂM TRA pptx

MẪU DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ KIỂM TRA pptx

... (Ký tên, đóng dấu) NGƯỜI KIỂM TRA (Ký ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 617
 • 0
Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

... dụng ngân hàng, quy định hoạt động tín dụng NHNN - Nguồn cho vay ngân hàng định - Kết thẩm định bảo đảm tín dụng b/ Quy n phán tín dụng : tập quy n, phân quy n c/ Nội dung định - Mức cho vay : ... tính - Về tài sản bảo đảm (nếu có) + Các thông tin chung tài sản bảo đảm + Xem xét trực tiếp tình hình tài sản bảo đảm + Các xác định giá trị tài sản bảo đảm - Các thông tin khác liên quan + Các ... chuyên định giá tín dụng) - Thông tin ngân hàng : HS lưu giữ ngân hàng .Hiện thông tin ngân hàng quản lý core- banking, chi nhánh ngân hàng tra cứu thông tin - Từ ngân hàng, TCTD khác - Các ấn...
 • 16
 • 1,028
 • 0
Luận văn ThS Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Luận văn ThS Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

... CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 44 3.1 Khái quát hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh Nội ... HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 84 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi nhánh ... tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh Nội Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn TP Nội Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh...
 • 117
 • 1,766
 • 15
Luận văn tốt nghiệp: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM potx

Luận văn tốt nghiệp: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM potx

... công cụ nghiệp vụ thị trưởng mở cấp bách cần thiết CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1 Khái niệm Nghiệp vụ thị trường mở (TTM) nghiệp vụ mua, ... đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở Sau thời gian dài chuẩn bị hàng lang pháp lý, trang thiết bị, nhân lực, … nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thức khai trương vào ... tế Thị trường mở có gắn kết chặt chẽ với thị trường tiền tệ, đặc biệt thị trường nội tệ liên ngân hàng Sự phát triển thị trường mở tác động mạnh đến hoàn thiện phát triển thị trường liên ngân hàng...
 • 20
 • 281
 • 0
Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

... văn bản, dự thảo, góp ý, thẩm định ban hành văn quy phạm pháp luật; e) Đổi nội dung, hình thức phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn quy phạm pháp luật ... nghiệp vụ soạn thảo văn cho công chức trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo hướng cung cấp kỹ cần thiết hoạt động lập chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản, dự thảo, ...
 • 2
 • 776
 • 1
MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … pdf

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … pdf

... BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM (Ban hành kèm theo Quy t định số /QĐ-BCT ngày tháng năm Bộ trưởng Bộ Công Thương) I Dự án luật, Pháp lệnh TT Tên văn quy phạm pháp Đơn ... hỗ trợ kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết gửi Văn phòng Bộ để quản lý chi tiêu theo quy định Luật ngân sách Quy chế chi tiêu nội Bộ Điều Chánh Văn ... Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Thứ trưởng; - Lưu VT, PC DANH MỤC PHÂN BỔ KINH...
 • 3
 • 722
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật đất đaihoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo nghềhành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức thực hiệnmục các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầuhoàn thiện và ban hàng các văn bản quỵ phạm pháp luật về thưong mại điện tử và e marketingtiếp tục sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuếchủ trương chính sách của đảng và nhà nước các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển gd thcs vùng kkncác văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên nướcchính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường ở các kcnhệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đìnhhoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệunghiên cứu tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dự án giao thông đường bộ để đảm bảo tính chặt chẽ thống nhất và đồng bộhành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đaixây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàicông tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đóBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ