Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú
... hồi đất cho trình ĐTH đến việc làm, thu nhập người dân phường Trần Phú Đầu tiên mặt tích cực Dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao phia Tây thành phố Tĩnh ... BAO TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THU T ĐÔ THỊ HAI BÊN ĐƯỜNG BAO TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Trần Phú ... tế phường Trần Phú nói riêng 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội phường 2.2 Vài nét sơ lược dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao Tây thành phố Tĩnh...
 • 25
 • 460
 • 0

Tác động từ thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú

Tác động từ thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú
... đất nông nghiệp dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú Mục tiêu nghiên cứu Đánh ... độ tác động việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm thu nhập người dân Đánh giá xu hướng khả thích ứng thu nhập việc làm người dân sau bị thu hồi đất Đưa giải pháp hạn chế tác động tiêu cực việc ... giới tính * Phân theo ngành nghề Vài nét sơ lược dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t hai bên đường bao Tây thành phố Tĩnh  Mục đích: thực việc chỉnh trang đô thị nhằm đảm...
 • 34
 • 577
 • 0

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường trần phú

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú
... Tr động, chọn đề tài: Tác động thu hồi đất nông nghiệp dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thu t đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người ... HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THU T ĐÔ THỊ HAI BÊN ĐƯỜNG BAO TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ uế 2.1 Điều kiện ... dự án Xây dựng đường bao phía Tây, cK kết cấu hạ tầng kỹ thu t đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh Đây dự án nhằm mục đích chỉnh trang lại đô thị, dự án thu hồi lượng lớn đất nông...
 • 78
 • 290
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện từ liêm, thành phố nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện từ liêm, thành phố hà nội
... cứu việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thu t địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Nội cụ thể sau: + Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thu t ... thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 3.3.2 60 Đánh giá chung việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn huyện Từ Liêm, TP Nội 3.4 54 Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ ... phát từ tình hình thực tế thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thu t địa bàn huyện Từ Liêm – thành phố...
 • 130
 • 461
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầnghội trên địa bàn huyện ba vì, thành phố nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện ba vì, thành phố hà nội
... thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án xây dựng sở hạ tầng hội địa bàn huyện Ba thành phố Nội nhằm góp phần thúc đẩy công tác giải phóng mặt Nhà nước thu ... bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn TP Nội 1.3 Tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định thành phố Nội 1.3.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định thành phố ... 53 3.2.3 Đánh giá công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Nội 54 3.3 Thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định ba dự án nghiên...
 • 111
 • 612
 • 1

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh
... nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Thu n Thành - ðánh giá việc thực sách bồi thường nhà nước thu hồi ñất hai dự án ñịa bàn huyện sở ñó rút ưu nhược ñiểm việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ... Thành 51 4.3 ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT XÂY DỰNG KHU CỘNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN THU N THÀNH .53 4.3.1 Khái quát dự án nghiên cứu ... Nhà nước thu hồi ñất số dự án xây dựng Khu công nghiệp ñịa bàn huyện Thu n Thành – Tỉnh Bắc Ninh Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu trạng công tác bồi thường GPMB, bồi thường thiệt hại Nhà nước...
 • 103
 • 340
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đông anh thành phố nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đông anh thành phố hà nội
... “ðánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi ñất số dự án xây dựng sở hạ tầng ñịa bàn huyện ðông Anh - TP Nội 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá việc thực sách ... ñến việc thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB sách tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñể thực dự án xây dựng sở hạ tầng ñịa bàn huyện ðông Anh, Thành phố Nội 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu dự ... giá xây dựng lại, chênh lệch giá xây dựng lại nhà nhà cũ; Hai là, giá ñất tiêu chuẩn; Ba là, trợ cấp giá Ba khoản cộng lại tiền bồi thường nhà Việc bồi thường nhà cho dân thành phố khác với việc...
 • 106
 • 367
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 3 tại phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 3 tại phường quán triều  thành phố thái nguyên  tỉnh thái nguyên
... 20 13 31 4 .3 Đánh giá kết công tác bồi thường giải phóng mặt dự án xây dựng khu dân số phường Quán Triều 32 4 .3. 1 Đối tượng điều kiện bồi thường 32 4 .3. 2 Đánh giá kết bồi thường đất ... - Hiện trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn phường - Đánh giá kết công tác bồi thường giải phóng mặt dự án xây dựng khu dân số Quán Triều - Đánh giá công tác giải phóng ... Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất để thực dự án xây dựng khu dân số Phường Quán Triều - thành phố Thái...
 • 60
 • 287
 • 0

Đánh giá tác động của dự án xây dựng nhà máy giết mổ dây chuyền chế biến thực phẩm

Đánh giá tác động của dự án xây dựng nhà máy giết mổ và dây chuyền chế biến thực phẩm
... cho dự án phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng đảm bảo nên giá thành đầu vào dự án thấp giá đầu vào lò mổ công ty chế biến thực phẩm khác Nhưng quy mô giết mổ rộng lớn công suất dây chuyền giết ... thực phẩm nói chung, sản phẩm thịt lợn sản phẩm chế biến sẵn từ thịt lợn chiếm tỷ trọng lớn toàn mức cầu Thời điểm nay, nói có nhiều hội cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ dây chuyền ... TÉ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Ngoài lợi ích to lớn mà dự án mang lại phân tích rõ phần Sư cần thiết dự án, sau 20 năm hoạt động dự án đem lại lợi ích sau 4.1 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế dự án góc độ...
 • 61
 • 788
 • 4

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên và lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... ăn v đánh giá tác động dự án xây dựng hình trồng ăn - Đánh giá kết triển khai thực dự án xây dựng hình trồng ăn hai x Trung Yên v Lơng Thiện huyện Sơn Dơng tỉnh Tuyên Quang - Đánh giá tác ... cụ thể đánh giá m có loại hình đánh giá khác Nh đánh giá khả thi dự án, đánh giá trình thực dự án v đánh giá kết thúc dự án Mỗi loại hình đánh giá có mục đích riêng nh đánh giá khả thi dự án thờng ... THựC TIễN Về ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA Dự áN XÂY DựNG HìNH TRồNG CÂY ĂN QUả 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá tác động dự án XDMH trồng CAQ 2.1.1 Phát triển ăn Quan điểm phát triển ăn đ đợc thể văn...
 • 130
 • 986
 • 2

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Đánh giá tác động của dự án xây dựng mô hình trồng cây ăn quả tại hai xã trung yên và lương thiện huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
... ăn v đánh giá tác động dự án xây dựng hình trồng ăn - Đánh giá kết triển khai thực dự án xây dựng hình trồng ăn hai x Trung Yên v Lơng Thiện huyện Sơn Dơng tỉnh Tuyên Quang - Đánh giá tác ... cụ thể đánh giá m có loại hình đánh giá khác Nh đánh giá khả thi dự án, đánh giá trình thực dự án v đánh giá kết thúc dự án Mỗi loại hình đánh giá có mục đích riêng nh đánh giá khả thi dự án thờng ... THựC TIễN Về ĐáNH GIá TáC ĐộNG CủA Dự áN XÂY DựNG HìNH TRồNG CÂY ĂN QUả 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá tác động dự án XDMH trồng CAQ 2.1.1 Phát triển ăn Quan điểm phát triển ăn đ đợc thể văn...
 • 130
 • 1,003
 • 3

Tài liệu MẪU PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ... potx

Tài liệu MẪU PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ... potx
... BTHTTĐC tổ chức thực phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định chi tiết chi phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định chi tiết trình phê duyệt VII DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI ... xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Phương án tái định Thực theo Điều 3, Chương I; Điều 35, 36, 37, 38, 39 Chương V Quyết định ... dự án mở rộng đường giao thông) Quy cách cọc GPMB: III KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: Về đất: diện tích đất thu hồi m2; Loại đất STT Mã hiệu Tổng cộng Đối tượng bị ảnh hưởng đất...
 • 6
 • 2,041
 • 14

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên
... dụng đất phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên 2.3.3 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng Nghĩa trang phía nam thành phố Thái Nguyên - ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN LIÊM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG PHÍA NAM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, PHƢỜNG TÍCH ... - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng nghĩa trang phía Nam thành phố Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hưởng sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
 • 93
 • 354
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên
... dụng đất phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên 2.3.3 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng Nghĩa trang phía nam thành phố Thái Nguyên - ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN LIÊM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG PHÍA NAM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, PHƢỜNG TÍCH ... - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng nghĩa trang phía Nam thành phố Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hưởng sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
 • 93
 • 118
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án xây dựng nghĩa trang phía nam thành phố thái nguyên, phường tích lương, thành phố thái nguyên
... dụng đất phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên 2.3.3 Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng Nghĩa trang phía nam thành phố Thái Nguyên - ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN LIÊM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG PHÍA NAM THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, PHƢỜNG TÍCH ... - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng nghĩa trang phía Nam thành phố Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hưởng sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
 • 93
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm tỉnh hưng yêngiải pháp giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm – hưng yênbiện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường của dự án xây dựng đường cao tốc hà nội hải phòngtác động của thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập và việc làm của hộ nông dân xã đa tốngiải pháp giải quyết tác động tiêu cực của thu hồi đất nông nghiệptác động thu hồi đất nông nghiệpđánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến sinh kế người dân phường xuân phú thành phố huếtình hình thu hồi đất nông nghiệpthu hồi đất nông nghiệp ở hà nộithực trạng việc làm của người dân sau thu hồi đất nông nghiệpcơ sở lý luận và thực tiễn về thu hồi đất nông nghiệp để cho các doanh nghiệp thuêthu hồi đất nông nghiệp hài hòa mối quan hệ lợi íchthực trạng thu hồi đất nông nghiệp hiện naythực trạng thu hồi đất nông nghiệpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ