Unit 9 part 1

Unit 9 part 1

Unit 9 part 1
... UNIT 9 English 9 UNIT 9 English 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation • Part B. Grammar Review • Part C. Structures & Expressions Part A. Vocabulary & ... Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part B. Grammar Review • RELATIVE PRONOUNS ... PRONOUNS • NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES BACK TO MENU Part B. Grammar Review RELATIVE PRONOUNS RELATIVE PRONOUNS For People For Things BACK TO MENU Part B. Grammar Review RELATIVE PRONOUNS RELATIVE...
 • 29
 • 405
 • 0

Unit 3 part 1

Unit 3 part 1
... UNIT UNIT 3 3 A TRIP TO A TRIP TO THE COUNTRYSIDE THE COUNTRYSIDE English 9 English 9 UNIT UNIT 3 3 A A TRIP TRIP TO TO THE THE COUNTRYSIDE COUNTRYSIDE English 9 Part A. Vocabulary & Part ... TIME BETWEEN FOR THE TIME BETWEEN TWO POINTS OF TIME E.g.: Between 19 8 0 and 19 9 0 Between summer and winter Between 10 a.m. and 9 p.m. BACK TO MENU A TR I P T O T H E CO U N TR YS I D E p a r t ... Vocabulary & Part A. Vocabulary & Pronunciation Pronunciation Part B. Grammar Part B. Grammar Review Review Part C. Structures & Part C. Structures & Expressions Expressions A TRIP T O...
 • 24
 • 447
 • 0

Unit 4 part 1

Unit 4 part 1
... FOREIGN LANGUAGE UNIT 4 English 9 LEARNING A FOREIGN LANGUAG E UNIT 4 English 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation Part B. Grammar Review Part C. Structures & Expressions PART A. VOCABULARY ... PRONUNCIATION BACK TO MENU PART A. VOCABULARY & PRONUNCIATION BACK TO MENU PART b. grammar review • MODAL VERBS WITH ‘IF’ • DIRECT AND REPORTED SPEECH BACK TO MENU PART b. grammar review • ... my last name was. BACK TO MENU PART c. structures & expressions • SEEK INFORMATION • EXPRESS OPINIONS • WRITE A LETTER OF INQUIRY • OTHERS BACK TO MENU PART c. structures & expressions...
 • 21
 • 389
 • 0

Unit 5 part 1

Unit 5 part 1
... ENGLISH 9 ENGLISH 9 UNIT 5 UNIT 5 T H T H E E  Part A. Vocabulary & Pronunciation  Part B. Grammar Review  Part C. Structures & Expressions PART A. VOCABULARY & PRONUNCIATION PART ... PRONUNCIATION BACK TO MENU PART A. VOCABULARY & PRONUNCIATION PART A. VOCABULARY & PRONUNCIATION BACK TO MENU  TAG QUESTIONS  GERUNDS AFTER SOME VERBS PART B. Grammar review PART B. Grammar review ... QUESTIONS PART B. Grammar review PART B. Grammar review POSITIVE STATEMENT , NEGATIVE TAG ? NEGATIVE STATEMENT , POSITIVE TAG ? BACK TO MENU  TAG QUESTIONS PART B. Grammar review PART B. Grammar...
 • 19
 • 429
 • 0

Unit 6 part 1

Unit 6 part 1
... Uni t 6 ENGLISH 9 Uni t 6 ENGLISH 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation Part B. Grammar Review Part C. Structures & Expressions p a rt A . V o c ... E.g.: As she weren’t home, he left her a voice message. Because he was ill, he didn’t go to the party. Since I have no money, I won’t buy a new bike. SINCE BECAUSE + CLAUSE OF REASON , MAIN CLAUSE...
 • 18
 • 348
 • 0

Unit 7 part 1

Unit 7 part 1
... UNIT 7 UNIT 7 ENGLISH 9 UNIT 7 UNIT 7 ENGL IS H 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation Part B. Grammar Review Part C. Structures & Expressions Part A. Vocabulary & ... Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part b. grammar review • CONNECTIVES • PHRASAL ... PHRASAL VERBS • MAKE SUGGESTIONS BACK TO MENU Part b. grammar review • CONNECTIVES CONNECTIVES and or but however therefore so because BACK TO MENU Part b. grammar review • CONNECTIVES CONNECTIVES...
 • 30
 • 346
 • 0

Unit 8 part 1

Unit 8 part 1
... UNIT 8 English 9 UNIT 8 English 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation Part B. Grammar Review Part C. Structures & Expressions Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU Part ... Pronunciation BACK TO MENU Part A. Vocabulary & Pronunciation BACK TO MENU • RELATIVE CLAUSES • ADVERB CLAUSES OF CONCESSION Part B. GRAMMAR REVIEW BACK TO MENU • RELATIVE CLAUSES Part B. GRAMMAR ... MENU • RELATIVE CLAUSES Part B. GRAMMAR REVIEW RELATIVE CLAUSE contains relative pronouns For People For things who/ that which/ that BACK TO MENU • RELATIVE CLAUSES Part B. GRAMMAR REVIEW RELATIVE...
 • 22
 • 354
 • 0

Unit 9 part 2

Unit 9 part 2
... MENU 1. How many people were killed in the earthquake in Tokyo in 19 2 3? 4. readNow, answer the questions by typing your answers in the boxes given according to the passage.BACK TO MENU 1. ... people were killed and half a million homes destroyed as a result of an earthquake in Tokyo in 19 2 3. The earthquake began a minute before noon when the inhabitants of Tokyo were cooking their ... according to the passage.BACK TO MENU 1. How many people were killed in the earthquake in Tokyo in 19 2 3? - Almost a hundred thousand people were killed. 4. readNow, answer the questions by...
 • 65
 • 416
 • 0

Unit 10 part 1

Unit 10 part 1
... WRITE AN EXPOSITION OTHERS PART C. STRUCTURES & EXPRESSIONSBACK TO MENU Unit 10 English 9 Part A. Vocabulary & Pronunciation Part B. Grammar Review Part C. Structures & ExpressionsTALK ... Unit 10 English 9 MODALS PART B. GRAMMAR REVIEWMIGHT + V (bare infinitive)indicates present or futurepossibility, but not as strongly as MAYBACK TO MENUMODALS PART B. GRAMMAR ... MENUCONDITIONAL SENTENCES PART B. GRAMMAR REVIEWTYPE 1 talks about something that is likely to happen in the futureBACK TO MENUCONDITIONAL SENTENCES PART B. GRAMMAR REVIEWTYPE 1 IF CLAUSE MAIN CLAUSEWILL...
 • 26
 • 324
 • 0

Unit 9: Reading 1

Unit 9: Reading 1
... HemingwayB. Jack London Unit 9 To build a fire Jack London (18 76 - 19 1 6) Matching: 1. Represent a. leave a job, school2. Quit b. exciting or dangerous experience, journey3. Take part in c. supply ... poor) 1. Who is he?2. He is a famous Viet Namese Writer.3. He wrote “ Day thon vi da” Jack LondonHis life• 18 76 – 19 1 6•San Francisco , California•Aged 14 , a sailor•Take part in ... discovered in Alaska in 1 897 . Can you guess Who is he? 1. Who is he?2. We learn his novel in 11 form.3.He wrote: Tom sawyer: innocents abroad……Mark TwainMark Twain 1. Who is he?2. He...
 • 24
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập unit 9 lớp 10bài tập unit 9 lớp 11english 8 unit 9 lesson 1tieng anh 8 unit 9 lesson 1 listen and readtask 2 writing unit 9 lop 10listening english unit 9 lop 11tieng anh lop 8 unit 9 lesson 1unit 9 lop 11 speaking task 2tu vung unit 9 lop 11giao an tieng anh unit 9 lop 11task 2 speaking unit 9 lop 11unit 9 lop 10 speaking task 2soan bai unit 9 lop 10soan bai unit 9 lop 11task 2 reading unit 9 lop 10Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM