1. Trang chủ >
 2. Lớp 12 >
 3. Vật lý >

12 bài tập chương 6

12 bài tập chương 6

12 bài tập chương 6

... = 12 58 , C D = 25 32 , D D = 45 10 Chiếu chùm tia sáng song song khơng khí tới mặt nước (n =4/3) với góc tới 30 Góc hợp tia khúc xạ tia tới A D = 22 012 , B D = 58 , C D = 410 48 , D D = 12 ... từ chất lỏng khơng khí A 30 B 60 C 45 D 30 Chiếu tía sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n = tia khúc xạ phản xạ vng góc với Giá trị góc tới A 35 B 60 D 48,5 C 45 Khi tia sáng ... ánh sáng A góc khúc xạ ln bé góc tới C góc khúc xạ tỷ lệ thuận với góc tới , C i gh = 62 44 , D i gh = 38 26 B góc khúc xạ ln lớn góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Chiếu chùm tia...
 • 2
 • 515
 • 1
Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

... thể tích khí hỗn hợp : A 20% oxi ; 80% ozon B 50% oxi ; 50% ozon C 40% oxi ; 60 % ozon D 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozon Câu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S 60 % O khối lượng X : A SO2 ... định khơng nói khả phản ứng oxi ? A Oxi tác dụng với tất phi kim B Oxi tham gia vào q trình cháy , gỉ , hơ hấp C Những phản ứng mà oxi tham gia phản ứng oxi hóa khử D Oxi phi kim hoạt động Câu ... 40% 60 % D 60 % 40% Câu 16: Tỉ khối hỗn hợp O2 O3 so H2 20 Hỏi oxi chiếm % thể tích hỗn hợp ? A 40 B 60 % C 30% D 50% Câu 17: Cho m gam Fe tác dụng hồn tồn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu 6, 72...
 • 13
 • 2,454
 • 28
VL 12- BÀI TẬP CHƯƠNG 1

VL 12- BÀI TẬP CHƯƠNG 1

... : A1 cos 1 + A2 cos ϕ2 A sin 1 − A2 sin ϕ2 = B tgϕ = * A tg A1 sin 1 + A2 sin ϕ2 A1 cos 1 + A2 cos ϕ A1 cos 1 + A2 cos ϕ2 A sin 1 + A2 sin ϕ2 D sinϕ = C cos ϕ = A1 cos 1 − A2 cos ϕ2 A1 ... số , khác biên độ : A A = A12 − A2 − A1 A2 cos( 1 − ϕ ) B A = 2 A1 + A2 + A1 A2 cos(ϕ2 − 1 ) C A = A12 + A2 + A1 A2 cos( 1 − ϕ2 ) * D A = A12 + A2 − A1 A2 cos(ϕ2 − 1 ) 47 Pha ban đầu dao động ... lượng vật m = m1 chu kỳ dao động T1 , khối lượng vật m = m chu kỳ dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1 + m2 chu kỳ dao động T1T2 A T = B T = T1 + T2 C T = T12 + T22 * D T1 + T2 T12 + T22 Dùng...
 • 12
 • 345
 • 1
Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

... không thấm Hình 6.16 4m 10 cm Vì tiết diện thấm không đổi nên vận tốc thấm qua lớp đất chống thấm qua lớp đất kênh Gọi h độ chênh cột nước đo áp qua lớp đất chống thấm, ta có vận vốc thấm qu ... số thấm tương đương 6.4 6.6 Một dòng thấm qua lớp đất thấm không đồng chất, thẳng đứng, hệ số thấm thay đổi dọc theo dòng chảy với k(x) = ko e(x/L), ko hệ số thấm x = L chiều dài lớp đất thấm ... xác đònh vận tốc thấm điểm tầng thấm nước vẽ lưới thủy động dòng thấm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Hệ số thấm đất : a) Là vận tốc thấm cột nước đo áp thay đổi đơn vò đơn vò chiều dài thấm b) Phụ thuộc...
 • 12
 • 1,039
 • 1
Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

... 1s 2s 2p63s23p64s2 Ion t o t X s có c u hình e sau : Trang 17 Kim Lo i Ki m – Ki m Th - Nhơm TaiLieuLuyenThi.Net A.1s22s22p63s23p64s2 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p64s24p6 D 1s22s22p63s2 Câu ... ngun t X là: B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p63d104s2 D 1s22s22p63s23p3 A 1s22s22p1 II CÁC D NG BÀI T P D NG 1: KIM LO I KI M – KI M TH - NHƠM TÁC D NG V I NƯ C - Khi cho kim lo i ki m, ki m th ... c m gam mu i clorua Tính m? A 41,6g B 27,5g C 26, 6g D 16, 3g Câu 6: Hòa tan hồn tồn 23,8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I m t mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr II b ng dd HCl dư...
 • 32
 • 1,912
 • 94
bai tap chuong 6,7

bai tap chuong 6,7

... vừa có tính khử D Tác dụng mạnh với nước Câu 34: Có gam Clo đủ để tác dụng với kim loại nhôm tạo 26,7 gam AlCl ? A 23,1 g B 21,3 g C 12,3 g D 13,2 g Câu 35: Phản ứng xãy ? A H2Ohơi nóng + F2  B ... sunfuaric loãng dư Thể tích khí hidro (đktc) giải phóng sau phản ứng là: A 4,48 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 67,2 lít Câu 15: Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2X Hỏi X chất sau đây: A HBr...
 • 10
 • 289
 • 0
Lý 12:Ôn tập chương 6

Lý 12:Ôn tập chương 6

... Chọn B 6. 65 Chọn B 6. 66 Chọn A 6. 67 Chọn C 6. 68 Chọn B 6. 69 Chọn C 6. 70 Chọn C 6. 71 Chọn D 6. 72 Chọn B 6. 73 Chọn D 6. 74 Chọn C 6. 75 Chọn A 6. 80 Chọn D 6. 81 Chọn A 6. 82 Chọn A 6. 83 Chọn C 6. 84 Chọn ... C 6. 64 Chọn B 6. 76 Chọn D 6. 77 Chọn A 6. 78 Chọn D 6. 79 Chọn C 6. 5 Chọn A 6. 6 Chọn B 6. 7 Chọn A 6. 8 Chọn A 6. 9 Chọn D 6. 10 Chọn C 6. 11 Chọn C 6. 12 Chọn B 6. 13 Chọn B 6. 14 Chọn A 6. 15 Chọn C 6. 20 ... Chọn D 6. 16 Chọn C 6. 17 Chọn D 6. 18 Chọn C 6. 19 Chọn C Đáp án chơng 6. 31 Chọn C 6. 46 Chọn B 6. 32 Chọn B 6. 47 Chọn C 6. 33 Chọn A 6. 48 Chọn C 6. 34 Chọn D 6. 49 Chọn D 6. 61 Chọn A 6. 62 Chọn D 6. 63 Chọn...
 • 15
 • 365
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

... lượng ô tô nghỉ đồng thời thành phố xi, số lượng xe ban đầu có xi Hãy tổ chức hành trình cho khoảng thời gian D t số ô tô tới y nhiều Bài 5: Tìm đường ngắn Giả sử X tập khu dân cư, U tập đường sá ... thủy 30 50 Hãy viết chương trình xác định tuyến đường cách di chuyển đảo đảo quốc cho: Thời gian di chuyển Chi phí di chuyển Thời gian di chuyển với số tiền chi phí không Đ đồng Chi phí di chuyển ... không mang theo thùng chứa xăng khác Hãy viết chương trình nhập vào mạng lưới giao thông xác định giúp người tuyến đường từ A đến B cho tốn xăng Bài 3: Di chuyển đảo Trên đảo quốc, có N đảo Giả...
 • 6
 • 405
 • 2
Micro bài tập chương 6 doc

Micro bài tập chương 6 doc

... http://lekhuongninh.googlepages.com 6. 9 5.10 a b 6. 11 6. 12 6. 13 Mäüt ngnh cảnh tranh åí âang åí trảng thại cán bàòng di hản Sau âọ, thú doanh thu ... trçnh; b 100 âvt/âvsp; c q * = 15 âvsp 6. 9 Chi phê sn xút ca mäüt doanh nghiãûp cảnh tranh hon ho l : Q 10 TC 700 800 860 900 920 940 970 1.020 1.100 1. 260 1. 560 a b Hy xạc âënh cạc chi phê AFC, ... tỉìng cäng ty nháút thåìi Âạp ạn : a PE = âvt, QE = 100.000 âvsp ; b q = 160 .000 − 10.000 P − 99.900 = 60 .100 − 10.000 P 6. 8 Mäüt ngnh cảnh tranh hon ho cọ ráút nhiãưu doanh nghiãûp sn xút sn pháøm...
 • 5
 • 274
 • 0
Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 6 pot

Hóa đại cương 1 - Bài tập chương 6 pot

... 1s22s22p63s1 B 1s22s22p63s23p63d10 C 1s22s22p5 D 1s22s22p63s23p6 Câu 21 Cấu hình electron nguyên tử sau trạng thái bản? A 1s22s22p53s1 B 1s22s22p63s13p5 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p73s23p64s2 Câu ... D 11 C 21 C 31 B C 12 A 22 C 32 C A 13 B 23 D 33 B B 14 B 24 C 34 C A 15 B 25 D 35 A D 16 A 26 D 36 B C 17 A 27 B 37 C C 18 A 28 C 38 A C 19 B 29 D 39 D 10 C 20 B 30 D II CÂU HỎI TỰ LUẬN II .1 ... =0 , ml = 1, ms = +1/ 2 -1 / 2 Câu 16 Chọn số lượng tử từ ml thích hợp cho electron nguyên tử có số lượng tử 4, số lượng tử orbital số lượng tử spin -1 / 2 ? A - B C - D - Câu 17 Tên orbital ứng với...
 • 8
 • 853
 • 7
Giáo án Sinh Học lớp 12: BÀI TẬP CHƯƠNG I. ppt

Giáo án Sinh Học lớp 12: BÀI TẬP CHƯƠNG I. ppt

... phát sinh đột biến đa bội đột biến lệch bội? Phân biệt thể tự đa bội, dị đa bội Ứng dụng? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Vận dụng kiến thức học để giải tập cuối chương ... Phiếu học tập III / PHƯƠNG PHÁP : Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua hoạt động điều khiển tư IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI ... tập cuối chương Hoạt động 1: I/.Làm tập: GV yêu cầu HS giải tập theo trình tự sách giáo khoa Hoạt động 2: II/.Các công thức bản: GV nhắc lại nguyên tắc làm tập CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt...
 • 3
 • 708
 • 1
Giáo án Sinh Học lớp 12: BÀI TẬP CHƯƠNG II ppt

Giáo án Sinh Học lớp 12: BÀI TẬP CHƯƠNG II ppt

... Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Nội dung I/.Hệ thống hóa kiến thức: GV dùng tranh, sơ đồ chuẩn bi sẵn để hệ thống mối quan hệ quy luật di truyền II/ .Làm tập: GV hướng dẫn HS ... di truyền II/ .Làm tập: GV hướng dẫn HS nắm lí thuyết phương pháp gải tập cách hợp lí Hoạt động 2: Sau GV hướng dẫn HS làm tập minh họa CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt phần đóng khung Trả lời...
 • 4
 • 1,427
 • 3
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

... để N2O5 phân hủy hết 75%; 87,5% ; phản ứng phân hủy bậc Ở pha khí, hai nguyên tử iot kết hợp cho phân tử iot I(k) + I(k) → I2(k) Đây phản ứng bậc hai 230C có số tốc độ k = 7.109mol-1.l.s-1 a/ Lúc ... độ phản ứng 63 3,20K 15 Thủy phân CH3Cl H2O phản ứng có bậc động học Ở 250C, phản ứng có số tốc độ k298 =3,32 × 1 0-1 0s-1, 400C có k313=3,13 × 1 0-9 s-1 Tính lượng hoạt hóa phản ứng 16 Trong phản ... 25lần Dạng 5: Năng lượng hoạt hóa 14 Sunllivan nghiên cứu phản ứng: 2I(k) + H2(k) → 2HI(k) Cho thấy số tốc độ phản ứng 417 0K 1,12.1 0-5 M-2.s-1 737,90K 18,54.1 0-5 M2 -1 s Xác định lượng hoạt hóa số...
 • 3
 • 534
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bai tap chuong 6 ke hoach hoa tai chinhbài tập chương 6 vật lý 10bài tập chương 6 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 6 vật lí 10bài tập chương 6 nhóm oxibài tập chương 6 vật lý đại cươngbài tập chương 6 7 môn hóa lớp 103các dạng bài tập chương 6 kim loại kiềm thổbài tập chương 6 hóa 10 cơ bảngiai bai tap chuong 6 dai so 10 co bancâu hỏi và bài tập chương 6 đại sồ 1obai tap chuong 6 hoa hoc 10 oxi luu huynhbai tap chuong 6 kim loai kiem kim loai kiem tho nhombài tập chương 6câu hỏi và bài tập chương 6Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ