ĐỀ THI lâm SÀNG RĂNG hảm mặt

Lâm sàng Răng Hàm mặt

Lâm sàng Răng Hàm mặt
... trị Bệnh niêm mạc miệng thường gặp Viêm nhiễm miệng, hàm mặt Xử trí vết thương vùng hàm mặt Trang Bài 1: CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN RĂNG HÀM MẶT Hỏi bệnh: a Hành chính: - Tên, tuổi, giới - Nghề ... trước cành cao xương hàm phồng, sờ đau + Có thể thấy nguyên nhân hàm lớn hàm bị viêm quanh cuống khôn hàm mọc bị viêm quanh thân răng, mọc lệch ngầm - Chụp phim hàm thẳng hàm chếch để tìm nguyên ... quanh răng, độ lung lay… Bài 2: BỆNH SÂU RĂNG Phân loại sâu răng: - Theo vị trí ( Phân laoij theo Black) ₊ Loại 1: Sâu mặt nhai hàm ₊ Loại 2: Sâu mặt bên hàm lớn, nhỏ ₊ Loại 3:Sâu cạnh bên cửa...
 • 29
 • 8,131
 • 182

Đề A chẩn đoán răng hàm mặt 2006,2007

Đề A chẩn đoán răng hàm mặt 2006,2007
... gặp ở: A Bờ hình lồi B Bề mặt bờ C Mặt sau mặt trước D Mặt trước mặt sau E Tất 11 Câu 77: Đối với ống tiêu h a chẩn đoán X quang quy ước siêu âm trường hợp: A Đánh giá thành ống tiêu h a B Đánh ... C E A, B, C Câu 55: Tư sau chẩn đoán gãy cung gò má: A Tư Hirtz B Tư Blondeau C Tư Hirtz tia X điện giảm D Tư Hirtz tia X điện tăng E Tư Hirtz Blondeau tia X điện giảm Câu 56: Tư để chẩn đoán ... thận bàng quang tiền liệt tuyến; hiệu lệ thuộc vào A Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh B Vóc dáng bệnh nhân C Máy siêu âm D Câu A C E Câu A, B C Câu 62: Kỹ thuật sau chẩn đoán sớm dãn đài thận: A Chụp niệu...
 • 13
 • 230
 • 0

Đề A chẩn đoán răng hàm mặt

Đề A chẩn đoán răng hàm mặt
... Tiãu xỉång lan ta åí thán xỉång D Long xỉång lan ta åí âáưu xỉång E Long xỉång lan ta åí hnh xỉång gáưn sủn liãn håüp Cáu 76- Trong giai âoản tiãún triãøn ca lao xỉång ta thỉåìn g gàûp : A Cạc äø ... gäúi xa khåïp vai D Gáưn khåïp gäúi xa khåïp khuu E Gáưn khåïp hạng xa khåïp gäúi Cáu 75- Hçnh n h såïm ca X quang VXTX l: A Long xỉång lan ta åí thán xỉång di B Tiãu xỉång lan ta åí âáưu xỉång ... quang quy ỉåïc v siãu ám l: A L xo C Cng cua B Âạy chẹn D Bia bàõn E Bạnh kẻp Cáu 42- Hçnh n h trãn niãûu âäưì ténh mảc h ca U âỉåìn g dáùn niãûu : A Hçnh khuút cọ viãưn thúc cn quang bao quanh,...
 • 13
 • 176
 • 0

Đề B chẩn đoán răng hàm mặt

Đề B chẩn đoán răng hàm mặt
... phãú bo gáy nãn hiãûn tỉåün g: A Phãú bo b gin b út thỉåìng B Thnh phãú bo b ỉï dëch C Thnh phãú bo b tãú bo xám nháûp D Khê phãú bo b thay b íi dëch hồûc tãú bo E Lng v thnh phãú bo b ỉï ... 92- Khi cọ trn khê mn g phäøi lỉåün g nhiãưu : A B ng tim b biãún dảng B Bọng tim b âáøy C B ng tim thay âäøi tỉång quan D B ng tim b kẹo E B ng tim khäng thay âäøi tỉång quan Cáu 93- Hçnh ... xỉång Cáu 81- B ûn h nhán b b ûn h b c h háưu , b n g tim cọ thãø: A To trn dëch mng tim B To b ûnh l cå tim C To nhiãùm âäüc cå tim D Nh b teo cå tim E Táút c âãưu âụng Cáu 82- B n g tim phi...
 • 18
 • 120
 • 0

đề cương ôn tập răng hàm mặt có đáp án

đề cương ôn tập răng hàm mặt có đáp án
... phải, số hàm trái, số hàm trái, số hàm phải Trình tự mọc vĩnh viễn: 2 8 2 Răng hàm lớn 1=> Răng cửa => Răng cửa bên => Răng hàm nhỏ => Răng hàm nhỏ 2 /Răng nanh => Răng hàm lớn => Răng hàm lớn ... Cơ học (khoan thử): đáp ứng hay ê buốt - XQ: phim cánh cắn giá trị Các dấu hiệu cản quang mặt bên mặt nhai cho phép chẩn đoán hủy khoáng không chẩn đoán lớp bề mặt bị phá hủy hình ... cửa bên => R hàm => R nanh => R hàm 2 1 Răng vĩnh viễn: Răng vĩnh viễn bắt đầu mọc từ tuổi đến 25 tuổi Hàm vĩnh viễn gồm cửa, nanh, hàm nhỏ, hàm lớn nửa cung hàm Một số người hàm lớn thứ nên...
 • 43
 • 683
 • 0

Nghiên cứu lâm sàng, điều trị gãy phức tạp xương gò má và cung tiếp tại viện răng hàm mặt quốc gia

Nghiên cứu lâm sàng, điều trị gãy phức tạp xương gò má và cung tiếp tại viện răng hàm mặt quốc gia
... nghiờn cu góy gũ mỏ cung tip thnh nhiu ng nh- ó phõn loi nhúm VI 2.2.4 Phng pháp điều trị Điều trị gãy phc xng cung tiếp phẫu thuật phức tạp gây nên di lệch nhiều gãy nhiều mảnh, th-ờng ... keep with next Cố định Miniplate gẫy x-ơng Tác giả nêu lên việc áp dụng Miniplate vào điều trị gẫy x-ơng phổ biến Tác giả nghiên cứu qua điều trị cho 20 bệnh nhân ph-ơng pháp cần cố ... (Mỹ) nghiên cứu về: Formatted: Indent: First line: 0.54", Space Before: pt, Don't keep with next Cố định Miniplate góy x-ơng Tác giả nêu lên việc áp dụng Miniplate vào điều trị góy x-ơng gò...
 • 96
 • 1,195
 • 5

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nang chân răng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nang chân răng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội
... m lâm sàng, c n lâm sàng c a nang chân 2- Đánh giá k t qu ph u thu t nang chân t i khoa Ph u thu t t o hình hàm m t B nh vi n Răng Hàm M t trung ương N i t 01/12/2009 ñ n 31/7/2010 CHƯƠNG I ... n hành nghiên c u ñ tài: “Nh n xét ñ c ñi m lâm sàng, c n lâm sàng ñánh giá k t qu ph u thu t nang chân t i B nh vi n Răng Hàm M t trung ương N i.” nh m hai m c tiêu: 1- Nh n xét ñ c ñi m lâm ... b nh nang chân răng: 1.3.2.1.D ch t h c nang chân a.T l m c: Nang chân nang hay g p nh t lo i nang c a xương hàm Theo s li u c a Killey (1977) [21] : nang chân chi m 68% t ng s nang xương hàm...
 • 105
 • 1,171
 • 10

nhận xét lâm sàng và hình ảnh xquang răng mọc ngầm tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương từ năm 2011-2012

nhận xét lâm sàng và hình ảnh xquang răng mọc ngầm tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương từ năm 2011-2012
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI *** NGUYN HONG YN NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG XQUANG RĂNG NGầM TạI VIệN RĂNG HàM MặT TRUNG ƯƠNG Từ 2011 2012 Chuyờn ngnh: Rng hm mt KHểA LUN TT NGHIP BC ... hỡnh nh Xquang cú nhng bin phỏp kp thi trỏnh nhng bin chng khụng mong mun, chỳng tụi i sõu vo nghiờn cu biu lõm sng v hỡnh nh Xquang ca rng mc ngm vi mc tiờu: Nhn xột lõm sng v hỡnh nh Xquang ... phỏp Xquang xỏc nh rng ngm: Cỏc phim Xquang Phim sau huyt rng Phim cn S lng phim (n) 13 T l (%) 7,3 Phim panorama Phim CT Scanner Phim CT conebeam 179 25 100 14 2,2 Biu 5: Cỏc phng phỏp Xquang...
 • 55
 • 756
 • 1

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô khoang miệng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội năm 2014

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô khoang miệng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội năm 2014
... Hỡnh th ngoi khoang ming: Lợi hàm Khẩu cứng Khẩu mềm Má cung hầu Lỡi gà Tam giác sau hàm Lỡi Sàn miệng Lợi hàm dới Môi dới Hỡnh 1.1 Hỡnh th ngoi khoang ming [9] Khoang ming l phn u ca ng tiờu ... cht ung th biu mụ khoang ming c tớnh 2.7 - 3,5% [13], [14] Ung th biu mụ khoang ming chim khong 30 - 40% ung th vựng hm mt, khong -5 % cỏc loi ung th [2], [4], [15] 11 * Gii Ung th biu mụ khoang ... bit l iu tr ung th khoang ming cũn hn ch Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nhn xột c im lõm sng, cn lõm sng ung th biu mụ khoang ming ti Bnh vin Rng Hm Mt Trung ng H Ni nm 2014, nhm hai...
 • 107
 • 425
 • 5

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô khoang miệng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội năm 2014

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô khoang miệng tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội năm 2014
... UTBM khoang miệng • Chưa có NC toàn diện UTBM miệng BV RHM TW Nội, NC đề tài: "Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng UTBM khoang miệng BV RHM TW Nội năm 2014"  Với mục tiêu: tả đặc điểm ... điểm lâm sàng, bệnh học UTBM khoang miệng Nhận xét phương pháp điều trị UTBM khoang miệng BV RHM TW Nội TỔNG QUAN  Đặc điểm giải phẫu  Giải phẫu khoang miệng  Hình thể khoang miệng ... • Các tổn thư ng tiền ung thư o Bạch sản o Hồng sản o Quá sản NM o Xơ hóa NM o Lichen phẳng TỔNG QUAN  Tổn thư ng tiền ung thư Bạch sản, hồng sản TỔNG QUAN • Các tổn thư ng ung thư o Hình...
 • 52
 • 424
 • 0

Nhận xét đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân LNTDH tại ệnh viện việt nam – cuba và trung tâm kỹ thuật cao răng hàm mặt – trường đại học y hà nội năm 2014

Nhận xét đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân LNTDH tại ệnh viện việt nam – cuba và trung tâm kỹ thuật cao răng hàm mặt – trường đại học y hà nội năm 2014
... nghiên cứu vấn đề n y, thực đề tài với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân LNTDH ệnh viện Việt Nam Cuba trung tâm kỹ thuật cao hàm mặt trường đại học Y Nội năm 2014 Mô tả tình ... gian nghiên cứu Địa điểm: Tại khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Việt Nam cuba Nội, trung tâm kỹ thuật cao hàm mặt trường đại học Y Nội Thời gian: từ tháng 1 /2014 đến tháng 12 /2014 2.2 Phương pháp ... Việc tiến hành nghiên cứu có xin phép đồng ý Ban giám hiệu Trường Ðại Học Y Nội, Viện Đào tạo RHM, Ban giám đốc trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện Đại Học Y Nội - Các bệnh nhân thông...
 • 127
 • 278
 • 1

nhậnxét đặc điểm lâm sàng, x quang và kết quả điều trị phẫu thuật gẫy lồi cầu xương hàm dưới tại viện răng hàm mặt quốc gia

nhậnxét đặc điểm lâm sàng, x quang và kết quả điều trị phẫu thuật gẫy lồi cầu xương hàm dưới tại viện răng hàm mặt quốc gia
... quang kết điều trị phẫu thuật gẫy lồi cầu x ơng hàm d ưới Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia thực nhằm hai mục tiêu: Nhận x t đặc điểm lâm sàng, X quang gẫy lồi cầu x ơng hàm d ưới c nh ững bệnh nhân điều ... nhân điều trị phẫu thuật Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016 Đánh giá kết điều trị phẫu thuật gẫy lồi cầu x ơng hàm c nh ững bệnh nhân điều trị phẫu thuật khoảng ... Tổng Nhận x t: 3.2 Đặc điểm lâm sàng, X quang gẫy lồi cầu XHD 3.2.1 Triệu chứng lâm sàng gẫy lồi cầu XHD Bảng 3.6 Triệu chứng lâm sàng gẫy lồi cầu x ơng hàm Số bệnh nhân Tỷ lệ% Triệu chứng lâm sàng...
 • 72
 • 345
 • 4

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc
... phải có công tác quản trị nhân doanh nghiệp lựa chon đề tài: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM” Trong thời gian thực tập Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM, ... Bệnh viện Đề tài gồm chương: - Chương 1: Lý luận chung quản trị nhân - Chương 2: Thực trạng quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM - Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị ... cứu công tác quản trị nhân Bệnh viện thấy công tác thực tương đối tốt Tuy nhiên có vài khó khăn bệnh viện số điểm hạn chế định Vì mạnh dạn đưa số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân Bệnh...
 • 74
 • 1,483
 • 18

Đề tài Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN

Đề tài Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN
... tốt gia đình tốt, gia đình tốt hội tốt Hạt nhân hội gia đình Gia đình môi trường mà môi trường quan trọng việc giáo dục nếp sống hình thành nhân cách cho người Nói cách khác, gia đình ... (ngày đến tháng 6 -19 57, Hà Nội): "Giáo dục nhà trường tốt thiếu giáo dục gia đình hội kết không thu GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga Nhóm 09 Phần B:Nội dung tiểu luận hoàn toàn" Điều thật ... làm ăn kinh tế, không chăm lo giáo dục làm em xa rời giá trị đạo đức, chuẩn mực Gia đình hội thu nhỏ, gia đình tế bào hội Nói để thấy vai trò gia đình hội ngày nay, đặc biệt vấn đề giáo...
 • 25
 • 729
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bệnh viện răng hàm mặt trung ương giờ làm việcbệnh viện răng hàm mặt trung ương hcm giờ làm việcgiờ làm việc của bệnh viện răng hàm mặt tp hcmchuyên đề bệnh răng hàm mặtrăng hàm mặttránh bệnh răng hàm mặtđề thi toán chọn lọc hàm số đồng biếngiáo trình răng hàm mặtđề cương lâm sàng xã hội sảnôn thi lâm sàngtài liệu ôn thi lâm sàngbài giảng răng hàm mặtbệnh răng hàm mặtchỉnh hình răng hàm mặt cho trẻkinh nghiệm thi lâm sàng ngoạichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP