1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Nghiên cứu điều chinrg một số khâu kỹ thuật và đổi mới công nghệ sản xuất agar

một số biện pháp chính sách đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp

một số biện pháp chính sách đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp

... Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Ban biên tập Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Chơng I Sự cần thiết việc đổi công nghệ biện pháp, sách ... dụng công nghệ cho công ty Những công ty có tới 60% doanh nghiệp vừa 39 Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ Đài Loan, khu vực phủ hỗ trợ cho hãng công nghiệp nhiều biện ... lixăng công nghệ phát triển thị trờng Bảng 7: Cơ cấu cổ đông ba công ty spin-off UMC 26 TSMC VISC Một số sách biện pháp khuyến khích đổi công nghệ doanh nghiệp Chính phủ Doanh nghiệp nớc Doanh nghiệp...
 • 56
 • 210
 • 1
NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

... KẾT LUẬN Việc nghiên cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) thu kết sau: • Các bước sóng để phân tích NTĐH mẫu có hàm lượng ... Phương pháp chuẩn độ • Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) Xác định NTĐH ICP-MS • Xác định NTĐH kích hoạt nơtron • Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF) • Một số phương pháp ... nhóm nguyên tố đất hiếm: Tính chất đất kim loại, oxit, hidroxit muối chúng 1.2 .Ứng dụng nguyên tố đất Các sản phẩm đất sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học Những NTĐH độ tinh khiết...
 • 16
 • 497
 • 0
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng...
 • 120
 • 1,070
 • 12
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)’’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 115
 • 524
 • 0
Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 20
 • 435
 • 0
Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

... - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát ... phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng Nguyên tố đất Không phát Kích hoạt nơtron Giới hạn phát Giới hạn định lượng...
 • 19
 • 561
 • 1
Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ

Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu xác định dioxin bằng phương pháp sắc khí - khối phổ

... Việt: Nghiên cứu điều chế số chất hấp phụ từ than ữo bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định dioxin phương pháp sắc khí - khối phổ Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Mã số: ... việc nghiên cứu làm giảm bớt chi phí phân tích mẫu Dioxin Trên sở này, báo cáo đề tài: Nghiên cứu điều chế sô' chất hấp phụ từ than tro bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định Dioxin ... (GC/MS) sử dụng để định tính định lượng Dioxin mẫu Phương pháp sắc khí - khối phổ cho phép xác định định tính xác phân Dioxin dựa vào mảnh phổ tỉ lệ vị Bên cạnh đó, việc sử dụng chất nội chuẩn...
 • 90
 • 1,101
 • 0
Nghiên cứu một số khâu kỹ thuật trồng lan cấy mô

Nghiên cứu một số khâu kỹ thuật trồng lan cấy mô

... hoa lan 12 2.2 Yêu cầu sinh thái lan 21 2.3 Quy trình trồng chăm sóc lan nhân nuôi cấy 24 2.3 Một số khâu kỹ thuật trồng chăm sóc lan 27 2.4 Điều khiển hoa 32 2.5 Tình hình sản xuất hoa lan ... dung phơng pháp nghiên cứu 41 3.1 Đối tợng, vật liệu nghiên cứu 41 3.2 Nội dung thí nghiệm phơng pháp tiến hành 43 Kết nghiên cứu 51 4.1 Nghiên cứu số khâu kỹ thuật trồng địa lan giai đoan vờn ... Nghiên cứu số khâu kỹ thuật trồng lan cấy 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Tìm hiểu đợc tiêu chuẩn loại giá thể, dinh dỡng thích hợp cho sinh trởng phát triển địa lan cấy - Nghiên cứu...
 • 115
 • 443
 • 0
Nghiên cứu điều chế một số ligand họ pyridinium làm tiền chất để tổng hợp MOFs

Nghiên cứu điều chế một số ligand họ pyridinium làm tiền chất để tổng hợp MOFs

... u lig nd ƣợc tổng hợp t nhƣng Việt N m th ch khởi ầu nên số lƣợng lig nd tổng hợp ƣợc c n hạn ch lig nd thuộc họ Pyridinium Do việc tổng hợp r c c lig nd n i chung lig nd thuộc họ Pyridinium n ... ƣợc nghiên cứu trƣớc 1.2 đồ tổng hợp 1,3-azulenedicarboxylic acid 1.3 đồ tổng hợp N, N’, N’’-trimethyl-N, N’, N’'-tris(3-pyridyl)- 1,3,5-benzenetricarboxamide Một số lig nd ã ƣợc tổng hợp nghiên ... phƣơng ph p thông thƣờng [20] gian tổng hợp t 20 1.1.5 Ứ ụng MOFs Ngoài việc tổng hợp nghiên cứu cấu trúc MOFs, nhà khoa học th giới quan tâm khám phá ứng dụng củ MOFs nhƣ t ch trữ khí, hấp phụ,...
 • 133
 • 392
 • 1
Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm và xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn ở các tỉnh phía nam

Nghiên cứu sử dụng một số phụ phế phẩm xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa dựa trên nguồn thức ăn sẵn ở các tỉnh phía nam

... đàn sữa 17 Vì thế, tiến hành nghiên cứu vấn đề cách đầy đủ với đề tài: Nghiên cứu sử dụng số phụ phế phẩm công nông nghiệp xây dựng phần ăn cho sữa dựa nguồn thức ăn sẵn số tỉnh phía Nam ... phía Nam Nghiên cứu sử dụng rơm ủ urê bánh dinh dưỡng phần ăn sữa Nghiên cứu cải tiến phần lập bảng phối hợp thức ăn dựa nguồn phụ phế phẩm sẵn có để xây dựng phần cho sữa 18 ĐỐI TƯNG NGHIÊN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM ĐOÀN ĐỨC VŨ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ PHỤ PHẾ PHẨM VÀ XÂY DỰNG KHẨU PHẦN ĂN CHO BÒ SỮA DỰA TRÊN NGUỒN THỨC ĂN SẴN...
 • 149
 • 1,308
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỘT SỐ QUÁ TRÌNH TẬN DỤNG CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO QUÁ TRÌNH ĐỐT TRONG LÒ NUNG XI MĂNG Ở ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM" pdf

... Qui trình sản xuất xi măng sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay (Theo Holcim Vn, 2005) NGHIÊN CỨU CÁC U CẦU KHI SỬ DỤNG CHẤT THẢI LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO Q TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG 2.1 Nghiên ... sử dụng để đốt nhà máy xi măng Tổng qt lại số dạng chất thải sử dụng nhiên liệu thay sản xuất xi măng điều kiện Việt Nam trình bày bảng 2: Bảng 2: Một số dạng chất thải sử dụng nhiên liệu thay ... việc đốt chất thải làm nhiên liệu thay khả thi Từ số liệu phân tích trên, với kết đốt thực nghiệm số loại chất thải cơng nghiệp khác cơng ty xi măng Holcim thực cho thấy, sử dụng chất thải làm nhiên...
 • 8
 • 436
 • 1
Nghiên cứu điều chế một số montamorillonite hoạt hóa acid và áp dụng xúc tác tổng hợp trọn gói benzaldehid thành benzonitril

Nghiên cứu điều chế một số montamorillonite hoạt hóa acid áp dụng xúc tác tổng hợp trọn gói benzaldehid thành benzonitril

... thu số mỏ đất sét bentonite miền Nam Việt Nam Xác định thơng số -hóa mẫu montmorillonite điều chế áp dụng xúc tác phản ứng chuyển hóa trọn gói (one pot) benzaldehid thành benzonitril điều ... nhà hóa học khơng ngừng nghiên cứu, phát triển thay đổi xúc tác sử dụng những xúc tác có hiệu quả, an tồn thân thiện Trong số xúc tác hiệu thân thiện nay, montmorillonite chứng tỏ xúc tác hữu dụng ... dung mơi 39 Nghiên cứu Điều chế montmorillonite hoạt hóa acid 9.1 Quy trình điều chế 42 42 9.1.1 Tinh chế montmorillonite từ đất sét thơ 42 9.1.2 Hoạt hóa acid mẫu montmorillonite tinh chế 43 9.2...
 • 212
 • 457
 • 0
nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc đơn giản bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc

nghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc đơn giản bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạc

... hiệu phương pháp này, để đánh giá cách toàn diện tiến hành“ Nghiên cứu điều trị số trường hợp bong võng mạc đơn giản phương pháp không Ên độn củng mạc với mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật số trường ... trường hợp BVM đơn giản phương pháp không Ên độn củng mạc Đề xuất định, chống định phương pháp không Ên độn củng mạc 3 Chương tổng quan tài liệu 1.1 bệnh lý bong võng mạc 1.1.1 Khái niệm: Bong võng ... dính hắc - võng mạc tốt  Phương pháp Ên độn từ củng mạc (Scleral buckling ) Đai silicon độn silicon củng mạc từ bên có tác dụng Ên độn củng mạc vị trí vết rách võng mạc, để võng mạc áp sát vào...
 • 38
 • 1,143
 • 3
nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z pt sio2 y al2o3.x so4.zro2 cho phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu điều chế một số xúc tác lai z pt sio2 y al2o3.x so4.zro2 cho phản ứng đồng phân hóa n-ankan

... độ bền xúc tác Fe Mn [19, 23, 33], Ni [7], Pt [5, 25], Ce [16, 18] Trên sở đó, luận án n y, Nghiên cứu điều chế số xúc tác lai z% Pt/ SiO2/ y% Al2O3.x% SO4.ZrO2 cho phản ứng đồng phân hóa n-ankan ... nparafin Dưới tác dụng chất xúc tác ảnh hưởng điều kiện phản ứng (nhiệt độ, áp suất…), trình đồng phân hóa x y phản ứng sau: - Phản ứng đồng phân hóa: Đ y phản ứng trình đồng phân hóa Phản ứng làm ... tính xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa n-butan thước đo độ hoạt động xúc tác độ mạnh siêu axit Phản ứng đồng phân hóa n-butan không x y nhiệt độ thường có mặt xúc tác H2SO4 Phản ứng đồng phân hóa...
 • 75
 • 496
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật làm giá đỗ công nghệ sản xuất giá đỗnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cbql các trường mn công lậpmot so khau ky thuat chinh ve nuoi tom su tham canhhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namcơ sở vật chất và quy trình công nghệ sản xuất của các sản phẩm dệt may gia công xuất khẩucơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ công nghệmột số chiến lược kinh doanh được các công ty sản xuất đồ chơi trên thế giới áp dụng thành côngđặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhien trang doi ngu can bo cong nhan ky thuat va nang luc cong nghe cua cac don vi co chuc nang hoat dong trong linh vuc cnmt tai vnvề phát triển khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệphát triển khoa học kỹ thuật và chuyền giao công nghệ2 8 2 giải pháp kỹ thuật và khoa học công nghệgiải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới công nghệchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP