1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kỹ thuật >

so sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí

So sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

So sánh các chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp trong ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ MINH THẢO SO SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý ... NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Tp Hồ Chí Minh, năm 2008 Luận ... tài: So sánh chƣơng đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp nƣớc để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. HCM” Mục đích nghiên...
 • 22
 • 556
 • 0
Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để phát triển và đầu tư công nghệ

Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong ngoài nước để phát triển đầu tư công nghệ

... Sap, Trips,… Ngoài CIC biên soạn tài liệu cấp tài liệu cho học viên Thực hành mạng 2.2.6 Liên doanh, liên kết với đơn vị nước để phát triển đầu công nghệ CIC hợp tác liên kết với công ty phần ... án đầu tư, dự án tiền khả thi khả thi để đầu phát triển sản xuất * Khoa học - Công nghệ: - Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ theo dõi triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ ... Dựng - vấn khoa học công nghệ thông tin ứng dụng tin học - Phối hợp với hội đồng Khoa học công nghệ công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin - Xây dựng dự án phát triển công nghệ thông...
 • 21
 • 1,103
 • 0
Vài ý kiến về việc xây dựng ngành việt nam học tại các trường đại học ở việt nam hiện nay

Vài ý kiến về việc xây dựng ngành việt nam học tại các trường đại học ở việt nam hiện nay

... tầng văn minh Đông Nam Á, văn hoá 694 VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGÀNH VIỆT NAM HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC… Trung Hoa, văn hoá Ấn Độ Các môn học lịch sử, văn học, địa lý,… Việt Nam đóng vai trò ... lượng kiến thức bản, toàn diện có hệ thống, chuyên sâu đất nước, người văn hoá Việt Nam 692 VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGÀNH VIỆT NAM HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC… Phương pháp đặc trưng Việt Nam học ... Đằng, Vài suy nghĩ Việt Nam học , “Lịch sử – Sự thật Sử học , tạp chí Xưa Nay – NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh, 1999, tr 43 – 50 VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NGÀNH VIỆT NAM HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC…...
 • 8
 • 242
 • 0
[Slide thuyết Trình]SO SÁNH các yếu tố bán HÀNG TRỰC TIẾP của 2 THƯƠNG HIỆU NINOMAX và BLUE EXCHANGE

[Slide thuyết Trình]SO SÁNH các yếu tố bán HÀNG TRỰC TIẾP của 2 THƯƠNG HIỆU NINOMAX BLUE EXCHANGE

... 3 .22 1.89 Cách chào hỏi 2. 67 2. 44 Cách giới thiệu sản phẩm 3.00 2. 33 Khả gợi mở nhu cầu 2. 67 2. 22 Khả thuyết phục 2. 22 2.00 10 Am hiểu sản phẩm 2. 56 2. 89 11 Sự nhiệt tình kiên nhẫn 3.11 2. 11 12 ... SO SÁNH CÁC YẾU TỐ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ NỘI DUNG Đặt vấn đề II Nội dung nghiên cứu I Giới thiệu chung NINOMAXX BLUE EXCHANGE Phân tích yếu tố III Kết luận giải ... 3.17 2. 33 Cách chào hỏi 2. 72 2. 42 Cách giới thiệu sản phẩm 3.19 2. 75 Khả gợi mở nhu cầu 2. 86 2. 42 Khả thuyết phục 2. 64 2. 39 10 Am hiểu sản phẩm 3.11 3.00 11 Sự nhiệt tình kiên nhẫn 3.44 2. 67 12...
 • 45
 • 801
 • 1
BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

... Thi gian i tng tham gia An ton hoỏ cht v ph bin cỏc Thỏng 2/2007 Doanh bn v phỏp quy cho cỏc doanh nghip v cỏc nghip thuc VINACHEM nh qun lý An ton hoỏ cht cho cỏc doanh Thỏng 12/2007 Doanh nghip ... cht v an ton hoỏ cht 39 1.4 C s khoa hc cho vic xõy dng giỏo trỡnh o to v an ton hoỏ cht v t chc o to v an ton hoỏ cht 41 PHN 2: GIO TRèNH O TO V AN TON HO CHT CHO CC DOANH NGHIP ... kờ iu tra ca c quan y t, qun lý v sinh v an ton lao ng cho thy cỏc doanh nghip hoỏ cht cũn tn ti nhng ln nh quy phm an ton hnh, ni quy an ton lao ng, phũng chỏy - cha chỏy, trang b bo h lao ng...
 • 125
 • 800
 • 2
So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm

So sánh các phong cách giao tiếp phạm

... Rút kết luận phạm • Đối với phong cách dân chủ : Giáo viên sử dụng phpng cách giao tiếp thường xuyên không nên lạm dụng Cần kết hợp với phong cách giao tiếp khác • Đối với phong cách độc đoán ... sinh Cần kết hợp với phong cách giao tiếp khác • Đối với phong cách tự : sử dụng thảo luận nhóm vấn đề chung cần định lớp,có thái độ mực Cần kết hợp với phong cách giao tiếp khác ... 3.Ưu điểm Phong cách dân chủ Phong cách độc đoán Phong cách tự • Tạo cho học sinh tính • Giải công việc • Mềm dẻo linh hoạt độc lập, sáng tạo nhanh gọn dứt khoát xen lẫn khéo léo ứng xử phạm •...
 • 13
 • 5,428
 • 146
tuyển chọn và so sánh các giống nếp năng suất cao, phẩm chất tốt

tuyển chọn so sánh các giống nếp năng suất cao, phẩm chất tốt

... nghiên cứu - Tuyển chọn dòng nếp từ giống/ dòng nhập nội - So sánh đặc tính nông học giống dòng nếp - So sánh thành phần suất suất giống/ dòng nếp - Phân tích hàm lượng amylose giống/ dòng nếp II ĐỐI ... Một số giống nếp Nếp cái, Nếp hoa vàng, Nếp Tầm Xuân, Nếp Kỳ Lân, Nếp Suất, Nếp Hạt Cau, Nếp Hương Bầu, Nếp Ông Lão, Nếp Trân,… mà nhiều giống trồng đến ngày * Phân loại lúa tẻ lúa nếp: Tùy theo ... 200 giống/ dòng Trắc nghiệm suất hậu kỳ Từ 36 - 50 giống/ dòng So sánh suất Từ 10 - 20 giống/ dòng Khu vực hoá công nhận giống Phổ biến Hình 1: Sơ đồ tiến trình chọn giống Ngoài để có giống tốt, suất...
 • 76
 • 807
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing trong việc phân phối dịch vụ các vật tư thiết bị điện, đường ống dẫn nước, nhựa đường phục vụ cho việc xây dựng các công trình giao thông

Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing trong việc phân phối dịch vụ các vật tư thiết bị điện, đường ống dẫn nước, nhựa đường phục vụ cho việc xây dựng các công trình giao thông

... cấp nhựa đờng cho công trình giao thông -Lắp đặt, lắp ráp, bảo hành, bảo trì thiết bị điện; -Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi; -Xây ... Hiện vật t phục vụ cho xây lắp điện nớc xây dựng giao thông loại vật t phục vụ cho xây dựng dân dụng có nhu cầu lớn Công ty An Thịnh nên kết hợp kinh doanh thêm loại vật t phục vụ cho xây dựng ... hớng sử dụng loại vật t thiết bị điện nớc, mái lợp nhà xây dựng giao thông Hiện loại vật t đại thay loại vật t truyền thống Vật t thiết bị điện ,nớc xây dựng công trình giao thông đợc nhiều nớc...
 • 54
 • 551
 • 0
SO SÁNH các yếu tố bán HÀNG TRỰC TIẾP của 2 THƯƠNG HIỆU NINOMAX và BLUE EXCHANGE

SO SÁNH các yếu tố bán HÀNG TRỰC TIẾP của 2 THƯƠNG HIỆU NINOMAX BLUE EXCHANGE

... 3 .22 1.89 Cách chào hỏi 2. 67 2. 44 Cách giới thiệu sản phẩm 3.00 2. 33 Khả gợi mở nhu cầu 2. 67 2. 22 Khả thuyết phục 2. 22 2.00 10 Am hiểu sản phẩm 2. 56 2. 89 11 Sự nhiệt tình kiên nhẫn 3.11 2. 11 12 ... SO SÁNH CÁC YẾU TỐ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ NỘI DUNG Đặt vấn đề II Nội dung nghiên cứu I Giới thiệu chung NINOMAXX BLUE EXCHANGE Phân tích yếu tố III Kết luận giải ... 3.17 2. 33 Cách chào hỏi 2. 72 2. 42 Cách giới thiệu sản phẩm 3.19 2. 75 Khả gợi mở nhu cầu 2. 86 2. 42 Khả thuyết phục 2. 64 2. 39 10 Am hiểu sản phẩm 3.11 3.00 11 Sự nhiệt tình kiên nhẫn 3.44 2. 67 12...
 • 45
 • 2,167
 • 6
Những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên Cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại Đại học Thái Nguyên

Những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên Cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại Đại học Thái Nguyên

... gained during the period of schooling This quality learning refers to the performance of the students in the academic and their chosen field of specialization in the school and even outside Moreover, ... constructive comments thereby making this paper a scholarly work; Panel of experts whose constructive criticisms led the researcher to making this effort a true scholarly work; Mr.Nicanor L Guinto, for ... include to some degree, the expectations of the community, the particular school system in which the teacher is employed, the school itself, the grade policies, the parents and the students Many of...
 • 90
 • 406
 • 0
Tom tat những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại đại học thái nguyên

Tom tat những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại đại học thái nguyên

... hoạt động giảng dạy giảng viên Đối tượng nghiên cứu cho thấy hoạt động giảng dạy giảng viên Đại học Thái Nguyên tốt Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy giảng viên chủ yếu liên quan đến ... động giảng dạy người giảng viên xét tận tụy có liên quan đến kỹ đánh giá, hướng 16 dẫn, kỹ quản lý lớp, kỹ giảng dạy cảm xúc người giảng viên Hầu hết tương quan đến hoạt động giảng dạy người giảng ... liệu Bảng 19 cho thấy phụ thuộc sinh viên vào hoạt động giảng dạy người giảng viên việc giảng dạy cho sinh viên học tập độc lập liên quan đến kỹ đánh giá kỹ hướng dẫn người giảng viên Bảng 20...
 • 33
 • 401
 • 0
Những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại đại học thái nguyên

Những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại đại học thái nguyên

... gained during the period of schooling This quality learning refers to the performance of the students in the academic and their chosen field of specialization in the school and even outside Moreover, ... constructive comments thereby making this paper a scholarly work; Panel of experts whose constructive criticisms led the researcher to making this effort a true scholarly work; Mr.Nicanor L Guinto, for ... include to some degree, the expectations of the community, the particular school system in which the teacher is employed, the school itself, the grade policies, the parents and the students Many of...
 • 90
 • 453
 • 0
Một số ma trận được sử dụng làm công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược trong các doanh nghiệp

Một số ma trận được sử dụng làm công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược trong các doanh nghiệp

... chiến lược thâm nhập thị trường MA TRẬN GE VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MA TRẬN - Đây ma trận xây dựng dựa ma trận BCG - Là công cụ phân tích danh sách vốn đầu tư => Đưa chiến lược thích hợp cho SBU ... ô ma trận BCG, nhiệm vụ nhà quản trị xác định mục tiêu, chiến lược ngân sách để giao phó cho SBU Các chiến lược lựa chọn:  Xây dựng (Build): chiến lược nhằm tăng phần tham gia thị trường cho ... tối thiểu thua lỗ Các bước xây dựng ma trận: Bước 1: Xây dựng ma trận hấp dẫn, phản ánh mức độ hấp dẫn ngành kinh doanh công ty theo trình tự sau: Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Quy mô...
 • 28
 • 495
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nướcđược nhận vốn góp liên doanh từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước nếu có sự đồng ý của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namnhà nước cần thiết lập một hệ thống thông tin đầy đủ về tình hình thị trường trong và ngoài nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành công tác nghiên cứu thị trườngcó kế hoạch tham gia các kỳ hội chợ triễn lãm trong và ngoài nước để tìm kiếm thêm nhiều nhà phân phối và quảng bá thương hiệuđóng góp ý kiến cho ban cán sự đảngliên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để mở rộng các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sản xuất dịch vụ của doanh nghiệptìm kiếm thu hút các đối tác đầu tư liên doanh liên kết kinh tế trong và ngoài nướcnền sản xuất kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp trong và ngoài nướchợp tác với nhà sản xuất trong và ngoài nước để cho thuê dưới hình thức các nhà sản xuất bán máy móc thiết bị cho công ty theo phương thức trả chậmliên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nướctích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới trong và ngoài nước để mở rộng đầu tư phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vữngbội chi nsnn bội chi nsnn là số chênh lệch giữa chi lớn hơn thu giải pháp xử lý bội chi tăng thu giảm chi nsnn vay nợ trong và ngoài nước để bù đắp bội chi phát hành tiềnso sánh các phương pháp chế tạo phôiđược mở các chi nhánh trực thuộc trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namhội nhập kinh tế quốc tế chính là sự khơi thông các dòng chảy nguồn lực trong và ngoài nước tạo điều kiện mở rộng thị trường chuyển giao công nghệ và các kinh nghiệm quản lýNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ