1. Trang chủ >
 2. Sư phạm >
 3. Quản lý giáo dục >

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo SP NGỮ văn (văn – GDCD) TRÌNH độ CAO ĐẲNG đáp ỨNG yêu cầu dạy học PHÁT TRIỂN NĂNG lực và PHẨM CHẤT NGƯỜI học

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHưƠNG TRÌNH HÓA VÔ CƠ LỚP 10 Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHưƠNG TRÌNH HÓA VÔ CƠ LỚP 10 Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA HỌC ================ Đề tài: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƢƠNG TRÌNH HÓA VÔ CƠ LỚP 10 ... phát triển tƣ duy, khái quát kiến thức dƣới dạng tổng quát Trên sở chọn đề tài: Phát triển lực phẩm chất cho học sinh thông qua hệ thống tập hóa học chương trình hóa lớp 10 trường trung học ... CHƢƠNG 1: BÀI TẬP HÓA HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HÓA HỌC 1.1 Bài tập hóa học Trong dạy học hóa học trƣờng phổ thông, tập hóa học đƣợc coi phƣơng pháp dạy học có hiệu...
 • 152
 • 475
 • 2
đổi mới ppdh, ktđg theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh môn toán

đổi mới ppdh, ktđg theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh môn toán

... BC , CM DM ? Tích vô hướng Phát biểu định Dùng định nghĩa giải Dùng định nghĩa để tính Áp dụng tích vô hướng hai vectơ nghĩa tích vô hướng thích tích vô hướng tích vô hướng của vectơ không không ... AB AC AB CD kèo xà nhà hay không? Vì sao? nhà cấp có mái xiên Học sinh nhớ định Học sinh giải thích Áp dụng tích vô hướng Áp dụng định nghĩa hai nghĩa hai đường thẳng hai đường thẳng hai véctơ ... NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO Nguyên Định nghĩa - Phát biểu định nghĩa Sử dụng định nghĩa để Sử dụng định nghĩa để Sử dụng định nghĩa để hàm nguyên nguyên hàm giải thích tìm nguyên...
 • 10
 • 1,122
 • 3
MÔ HÌNH tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG học tập CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO dục TIỂU học  TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội đáp ỨNG yêu cầu dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

MÔ HÌNH tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG học tập CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO dục TIỂU học TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội đáp ỨNG yêu cầu dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

... dạy, cách học bước đầu đạt hiệu đáng ghi nhận Đề xuất hình tổ chức hoạt động học tập cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học theo định hướng phát triển lực 2.1 Căn đề xuất hình hình đề xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Trong năm gần đây, trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục theo định hướng phát triển lực, Khoa Giáo dục Tiểu học nỗ lực đổi cách dạy, ... thức cho học sinh tiểu học sau tốt nghiệp Năng lực xã hội Khả tương tác Chú ý hình thành học sinh tiểu học khả nhóm Năng lực cá thể Khả học tập suốt đời Chú ý hình thành học sinh tiểu học khả NĂNG...
 • 7
 • 474
 • 1
Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

... cách giáo dục Cao Đẳng Cao Đẳng Sƣ phạm Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Đào tạo tín chi Giáo dục Giáo dục đại học Giáo dục nghệ thuật Giáo viên nhạc Giáo viên thuật Giáo viên phổ thông Giáo ... Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI CẤP BỘ PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC MÃ SỐ B2004-23-64 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI CẤP BỘ PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC MÃ SỐ B2004-23-64...
 • 130
 • 708
 • 2
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG VỚI ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG VỚI ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAU NĂM 2015

... đổi phương pháp dạy học trường phổ thông Dạy học tích hợp (cùng với phân hóa) quan điểm hứa hẹn tạo dấu ấn cho chương trình giáo dục sau năm 2015 Xây dựng chương trình văn học địa phương phương ... giúp học sinh có kĩ tự học, kĩ sống tốt hơn, nhờ giảm áp lực, mang lại niềm vui hữu ích học tập cho người học Chương trình văn học địa phương trường phổ thông theo định hướng phát triển lực người ... quy trình Không chủ quan, võ đoán cho rằng, việc mạnh dạn dành thời lượng tương thích cho dạy học văn học địa phương dấu ấn tích cực chương trình tài liệu dạy học phổ thông Dạy học văn học địa phương...
 • 7
 • 448
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy mới môn học hoá đại cương đáp ứng yêu cầu dạy – học theo học chế tín chỉ tại trường đại học dân lập hải phòng

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy mới môn học hoá đại cương đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ tại trường đại học dân lập hải phòng

... chương: Chương 1: Khái quát học chế tín phương pháp dạy - học đào tạo theo học chế tín Chương 2: Ứng dụng phương pháp giảng dạy môn học Hoá đại cương Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Chương 3: Một số ... cầu dạy học theo học chế tín trường Đại học Dân lập Hải Phòng ’ Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập môn học Hoá đại cương theo quan điểm “lấy người học làm ... áp dụng đổi phương pháp giảng dạy môn học Hoá đại cương phục vụ đào tạo theo học chế tín Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 47 Chƣơng MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HOÁ ĐẠI...
 • 85
 • 752
 • 3
Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)

... khoa học Dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) có tính cấp thiết tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện giáo ... chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) phù hợp với điều kiện giáo dục định hướng đổi phương pháp dạy học Việt Nam góp phần phát triển lực toán học cho học sinh trung học phổ thông Nhiệm ... Phiếu Toán 8,9/2011 giáo viên) triển lực toán cho KS_GV 8,9/2011 học sinh giáo viên TK_GD Bài toán (triển khai cứu, áp dụng vào thực tế Bài toán 10C7 Bài toán 10B4 Bài toán Giáo viên Bài toán - Triển...
 • 22
 • 3,148
 • 11
Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế doc

... Dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Nguyễn Quốc Trịnh Trường Đại học Giáo dục Luận văn Thạc ... khoa học Dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) có tính cấp thiết tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện giáo ... trung học phổ thông với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Thiết kế tổ chức hoạt động dạy học với toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) Tổ chức thực...
 • 23
 • 1,139
 • 2
Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

Dạy học phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông với các bài toán tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN QUỐC TRỊNH DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI CÁC BÀI TOÁN TIẾP CẬN CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ (PISA) ... việc dạy học phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông với toán tiếp cận chƣơng trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ii Thiết kế tổ chức hoạt động dạy học với toán tiếp cận chƣơng trình đánh ... sát phong cách học tập học sinh đánh giá số yếu tố lực toán học học sinh trung học phổ thông Thực nghiệm khảo sát phong cách dạy học giáo viên đánh giá việc phát triển lực toán cho học sinh ii...
 • 126
 • 853
 • 4
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

... chế phẩm EM dâu đốn sát vụ Đông tờng ĐHNNI- nội 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ EM thích hợp cho dâu đốn sát vụ xuân - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển suất dâu vụ Đông - Đánh giá ảnh ... x 100 24 Phần IV Kết nghiên cứu thảo luận Để nghiên cứu ảnh hỏng chế phẩm EM đến sinh trởng, phát triển, suất, phẩm chất dâu đốn sát vụ xuân hè tiến hành nghiên cứu chế phẩm EM dạng EM1 với nồng ... Micoorgamisms) đến sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông trờng ĐHNNI - nội 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định hiệu chế phẩm vi sinh EM dâu, đồng thời...
 • 50
 • 586
 • 0
báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ ... Đà Nẵng Bài viết giới thiệu nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng số môi trường dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất chua nhằm tìm dung dịch thích hợp để trồng chua KTTC Đà ... Ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng phát triển chua Để đánh giá ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng thử nghiệm đến khả sinh trưởng phát triển chua, xác định chiều cao số Kết thu...
 • 9
 • 555
 • 5
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ chế từ rơm rạ và bã nấm đến sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất rau cải ngọt và rau xà lách trồng tại nghĩa hưng, nam định

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ chế từ rơm rạ bã nấm đến sinh trưởng phát triển, năng suất phẩm chất rau cải ngọt rau xà lách trồng tại nghĩa hưng, nam định

... Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng ... vi sinh v t t o phân h u - ðánh giá ñư c nh hư ng c a phân h u vi sinh ch t rơm r n m ñ n sinh trư ng phát tri n su t, ph m ch t rau c i ng t rau lách t i Nghĩa Hưng- Nam ð nh 1.3 Ý nghĩa ... h u ch t rơm r n m t i màu s c rau lách 4.21 nh hư ng c a lo i phân h u ñ n m t s ch tiêu v ph m ch t rau lách 4.22 72 73 Hi u qu kinh t mô hình s n xu t rau lách s d ng phân h u...
 • 90
 • 977
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dạy học phát triển năng lực bài chương trinh concác chủ đề dạy học phát triển năng lực hs môn lí thcsnghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên tỉnh vĩnh phúcphương pháp xây dựng chương trình đào tạođề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quảcác phương pháp xây dựng chương trình giao tiếpphuong huong xay dung qui trinh dao tao phat trien nguon nhan luc nganh bhxh vn den 2010trong từng thời kỳ đảng đề ra phương hướng xây dựng luật tổ chức thực hiện luật giáo dục nâng cao ý thức pháp luật chống vi phạm pháp luậtphương pháp xây dựng chương trình quản lý điều hành hệ thống thủy nôngđề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong những năm tới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyệnđánh giá tiềm năng đất đai và đề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyệnđề xuất phương pháp xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh thành phốđề nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáoxây dựng chương trình quảng cáocác bước xây dựng chương trình quảng cáoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ