1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Phương pháp lọc cộng tác và ứng dụng trong hệ thông tin tư vấn

Giải pháp truy nhập femtocell và ứng dụng trong mạng thông tin di động của vinaphone

Giải pháp truy nhập femtocell ứng dụng trong mạng thông tin di động của vinaphone

... Chƣơng 2: Giải pháp truy nhập Femtocell: Nghiên cứu vấn đề đặc tính kĩ thuật, kịch áp dụng, đánh giá giải pháp: thách thức cách giải giải pháp truy nhập :Giải pháp truy nhập mở, Giải pháp truy nhập ... Femtocell Truy nhập Truy nhập Truy nhập ưu tiên Không phải thuê Không cho bao Femtocell truy nhập 2.2 phép Truy nhập Giới hạn truy nhập Giải pháp Femtocell truy nhập đóng Ở chế độ truy nhập đóng, ... nhập mở, Giải pháp truy nhập đóng, Giải pháp truy nhập hỗn hợp Chƣơng 3: Ứng dụng Femtocell mạng thông tin di động Vinaphone: - Hiện trạng mạng thông tin di động Vinaphone: Thu thập số liệu rạng,...
 • 24
 • 567
 • 1
Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu

... chia camera h thng CCTV lm loi: Camera k thut tng t hay cũn gi l Camera Analog v Camera k thut s hay cũn gi l Camera Digital cũn trờn c s k thut lp t, ngi ta chia lm loi: Camera lp t c nh v Camera ... định quan sỏt c mt khung cnh, khụng gian nht nh (nh hỡnh 2.3) Camera cú iu khin, thng c gi l Camera quay quột zoom Hình 2.4: P/T/Z camera (Pan/Tilt/Zoom Camera) , l loi Camera cú th thay i gúc quan ... chớnh h thng camera quan sỏt 1.4 Cỏc chc nng phn mm ca h thng camera quan sỏt Theo dừi ngi, phng tin c ng mụi trng rng, vi s lng ln cỏc camera l mt cụng vic phc tp, vỡ vy mt h thng camera quan sỏt...
 • 88
 • 829
 • 2
Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

... xuất nghiên cứu tìm hiểu: Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu Kết đạt đƣợc Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu: Xây dựng đƣợc ứng dụng thực tế lọc nhiễu cho ảnh ... phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh Tìm hiểu phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Chọn phƣơng pháp lọc hợp lý cho ảnh cụ thể Xây dựng chƣơng trình ứng dụng lọc nhiễu cho ... lại ảnh để làm bật số đặc tính ảnh, hay làm cho ảnh gần giống với trạng thái gốc, trạng thái trƣớc ảnh bị biến dạng Xuất phát hoàn cảnh Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài...
 • 68
 • 535
 • 0
Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

... hoàn cảnh Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài ỉiệứ'’ em chọn làm đề tài Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài là: - Nghiên cứu nhiễu ảnh, số phương pháp lọc nhiễu ảnh - Sử dụng ... nghiên cứu tìm hiểu: Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài ỉiệứ'’ Kết đạt Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu: Xây dựng ứng dụng thực tế lọc nhiễu cho ảnh phong cảnh, ảnh ... số phương pháp lọc nhiễu ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh Tìm hiểu phương pháp lọc nhiễu ảnh Chọn phương pháp lọc họp lý cho ảnh cụ thể Xây dựng chương trình ứng dụng lọc nhiễu...
 • 32
 • 421
 • 2
NGHIÊN cứu kỹ THUẬT lọc CỘNG tác và ỨNG DỤNG xây DỰNG hệ THỐNG gợi ý bán SÁCH TRỰC TUYẾN

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT lọc CỘNG tác ỨNG DỤNG xây DỰNG hệ THỐNG gợi ý bán SÁCH TRỰC TUYẾN

... phương pháp lọc cộng tác - Ứng dụng kỹ thuật lọc cộng tác xây dựng website PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu sở lý thuyết hệ gợi ý, kỹ thuật lọc cộng tác - Nghiên cứu, phân ... cứu kỹ thuật lọc cộng tác kỹ thuật láng giềng thuộc phương pháp lọc cộng tác - Xây dựng website gợi ý sách sử dụng kỹ thuật lọc cộng tác ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Kỹ thật lọc cộng tác kỹ thuật láng ... đến ứng dụng lọc cộng tác xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến 5.2 Nghiên cứu thực nghiệm - Thu thập liệu thực tế - Xây dựng hệ thống gợi ý bán hàng trực tuyến PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu...
 • 59
 • 3,440
 • 13
PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM

... thực phẩm ngày người ta sử dụng nhiều phương pháp như: phân tích sắc ký, phương pháp điện thế, phương pháp quang Trong phương pháp quang phương pháp sử dụng phổ biến kỹ thuật coi tốt không sử dụng ... ứng dụng công nghệ, tiếp cận, nghiên cứu từ cuối năm 60 kỷ 20 đặc biệt, phổ hồng ngoại ứng dụng rộng rãi lĩnh vực thực phẩm b ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỔ HỒNG NGOẠI: Phương pháp phân tích theo phổ hồng ... không điều hoà 14 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Quang phổ dao động quay ( phổ hồng ngoại) : Khi phân tử hấp thu xạ hồng ngoại phổ thu không phổ dao động không điều hoà mà phổ dao động quay,...
 • 53
 • 2,380
 • 24
Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo)  2 naphthol (PAN)  Nd(III)  (HSCN) bằng phương pháp chiết  trắc quang và ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN) Nd(III) (HSCN) bằng phương pháp chiết trắc quang ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

... 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 20 20 30 25 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,5 0 ,1 2, 0 2, 0 2, 0 0 ,1 2, 0 1, 96 1, 11 1,84 1, 40 2, 81 0,78 1, 26 0,45 1, 23 1, 30 2, 0 1, 93 1, 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 80%CH3OH in th 5%(CH3)2CO in th Phõn b ... l =1, 001cm, =0 ,1, pH=4,30) 0 ,20 Ai 0 ,19 2 0,40 0 ,24 0 CHSCN 10 -2( M) 0,50 0,80 0 ,2 91 0,384 1, 00 0,4 02 1, 80 Ai 0,400 2, 00 0, 429 CHSCN .10 -2( M) 2, 20 2, 50 0, 429 0, 427 2, 80 0, 422 47 1, 20 0, 411 3,00 0, 416 1, 50 ... CHCl2COOH 5 72 5 ,2 11 ,80 0 ,2 5 ,1 0 ,2 9,3 0 ,2 -2, 9 0 ,2 1: 1 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi lng...
 • 85
 • 691
 • 0
Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng và ứng dụng trong phân đoạn ảnh

Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

... khác tùy thuôc vào địa phương, vào mùa, điều kiện kinh tế số yếu tố khác Thông tin thành phần chất thải rắn giúp lựa chọn thiết bị thu gom, lưu trữ, xử lý, chế biến đồng thời tìm phương án xử lý ... cao vào giai đoạn ban đầu đổ thải, sau giảm dần theo thời gian f.Kích cỡ hạt phân bố ( Particle size and Distributio ) Việc xác định kích cỡ hạt phân bố giúp ta định kích thước thiết bị xử lý phương ... rác thay đổi phụ thuộc vào thành phần rác, độ ẩm, mức độ nén Mặc khác phụ thuộc vào vị trí địa lý, mùa địa phương nghiên cứu, phụ thuộc thời gian lưu giữ, thiết bị sử dụng, thiết bị xử lý Trọng...
 • 64
 • 574
 • 0
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÁY ẢNH

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÁY ẢNH

... trình bày Giới thiệu Phương pháp sáng tạo SCAMPER ứng dụng trình phát triển máy ảnh nhằm mang lại thông tin phương pháp sáng tạo sức mạnh sáng tạo thông qua chuỗi phát triển máy ảnh từ sơ khai ... đến đại PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER CH1201132 – LÊ TRƯỜNG SA GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO SCAMPER 1.1 Lịch sử đời phương pháp sáng tạo SCAMPER Tác giả phương pháp sáng tạo SCAMPER ... định ban đầu? PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER CH1201132 – LÊ TRƯỜNG SA ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÁY CHỤP ảNH 1.3 Lịch sử đời máy ảnh Trên 450 năm kể từ máy ảnh Obscura...
 • 23
 • 596
 • 0
Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

... HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ CHIÊM NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP TỐI ƢU HÓA ỨNG DỤNG TRONG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ngành Chuyên ngành Mã số : Công nghệ thông tin : Hệ thống thông tin : 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... ngành công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành nghề khác trở nên phổ biến Trong nhiều lĩnh vực việc áp dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu mong đợi, lẽ việc ứng dụng công ... quân sự, Trong khứ việc sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng vào nghiên cứu đất đai, không gian địa đạt đƣợc thành tựu hiệu cao công tác quản sử dụng đất Hệ thống thông tin địa (Geographic...
 • 72
 • 396
 • 0
(Đồ án tốt nghiệp) Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng và ứng dụng trong phân đoạn ảnh

(Đồ án tốt nghiệp) Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

... toán phân cụm liệu 24 2.4.1 Phương pháp phân cụm phân hoạch 24 2.4.2 Phương pháp phân cụm phân cấp 24 2.4.3 Phương pháp phân cụm dựa mật độ 26 2.4.4 Phương pháp phân cụm ... cận toán phân cụm liệu Các phương pháp phân cụm chia thành nhóm: phương pháp phân hoạch, phương pháp phân cấp, phương pháp dựa mật độ, phương pháp dựa lưới, phân cụm dựa mô hình, phân cụm dựa ... - Phân cụm liệu hoạt động phân đoạn ảnh: Phân đoạn ảnh việc phân tích mức xám hay mầu ảnh thành lát đồng Trong phân đoạn ảnh phân cụm liệu thường dùng để phát biên đối tượng ảnh Vấn đề phân cụm...
 • 63
 • 1,236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửcông nghệ và ứng dụng của hệ thống chiết rót chất lỏngnghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmvà ứng dụng trong hệ thống multimedia2 smart anten và ứng dụng trong hệ thống cdmanghiên cứu phát triển phương pháp lọc cộng tác dựa vào bộ nhớkhai phá dữ liệu trên cơ sở phương pháp luật kết hợp và ứng dụngphương pháp sắc ký khí va ứng dụngcâu 24 phương pháp nổ mìn bầu và ứng dụng của nó trong xây dựng nền đường cách bố trí bầu thuốc tt lượng thuốc giống như hầm thuốccác phương pháp vật lý hiện đại ứng dụng trong hóa họccác phương pháp đo công suất động cơ dùng trong chẩnmatlab và ứng dụng trong viễn thôngmatlab và ứng dụng trong viễn thông phạm hồng liênthu nhận probiotic và ứng dụng trong các sản phẩm từ sữanghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ