1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tính toán bảo vệ dòng điện cắt nhanh, bảo vệ dòng điện cực đại và bảo vệ dòng điện thứ tự không cho đường dây cung cấp điện l1 và l2 trong sơ đồ lưới điện

Tính toán bảo vệ dòng điện cắt nhanh, bảo vệ dòng điện cực đại và bảo vệ dòng điện thứ tự không cho đường dây cung cấp điện l1 và l2 trong sơ đồ lưới điện

Tính toán bảo vệ dòng điện cắt nhanh, bảo vệ dòng điện cực đại bảo vệ dòng điện thứ tự không cho đường dây cung cấp điện l1 l2 trong đồ lưới điện

... cắt có cố tụt dầu giới hạn cho phép bên máy biến áp 1.3.2 Bảo vệ cho đường dây L1 L2 Bảo vệ Bảo vệ dự phòng Bảo vệ dòng pha có thời gian Bảo vệ dòng cắt nhanh Bảo vệ dòng thứ tự Bảo vệ dòng cắt ... bảo vệ cho máy biến áp Bảo vệ Rơle khí (BUCHHOLZ) Rơle nhiệt Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm Bảo vệ so lệch dòng thứ tự không Bảo vệ dự phòng Bảo vệ dòng cắt nhanh Bảo vệ dòng cắt nhanh thứ tự ... cắt nhanh thứ tự không Bảo vệ dòng pha có thời gian Bảo vệ dòng thứ tự thời gian Bảo vệ chống tải 10 Bảo vệ máy cắt từ chối làm việc 11 Bảo vệ dòng thứ tự nghịch Dùng rơle bảo vệ so lệch có hãm...
 • 29
 • 590
 • 5
tính toán bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian và quá dòng thứ tự không cho đường dây cung cấp hình tia d1, d2.

tính toán bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian quá dòng thứ tự không cho đường dây cung cấp hình tia d1, d2.

... Đồ án môn rơle Khoa hệthốngđiện TNH TON BO V QU DềNG CT NHANH, QU DềNG Cể THI GIAN V QU DềNG TH T KHễNG CHO NG DY CUNG CP HèNH TIA D1, D2 S nh hỡnh v tpt2 tpt1 Cỏc thụng s + H thng in: SNmax ... thi gian a Bo v quỏ dũng cú thi gian * Quỏ dũng ct nhanh vi c tớnh thi gian c lp u im ca dng bo v ny l cỏch tớnh toỏn v ci t ca bo v khỏ n gin v d ỏp dng Thi gian t ca cỏc bo v phi c phi hp vi cho ... thi gian: õy l phng phỏp ph bin nht thng c cp cỏc ti liu bo v rle hin hnh Nguyờn tc phi hp ny l nguyờn tc bc thang, ngha l chn thi gian ca bo v cho ln hn mt khong thi gian an ton t so vi thi gian...
 • 28
 • 1,075
 • 0
Tài liệu TÍNH TOÁN BẢO VỆ QUÁ DÒNG CẮT NHANH pdf

Tài liệu TÍNH TOÁN BẢO VỆ QUÁ DÒNG CẮT NHANH pdf

... kế bảo vệ đồ án ta xét bảo vệ dòng điện cắt nhanh dòng điện có thời gian 3.2.1 - Bảo vệ dòng có thời gian * Quá dòng cắt nhanh với đặc tính thời gian độc lập Ưu điểm dạng bảo vệ cách tính toán ... bảo vệ bảo vệ dòng cắt nhanh - Chọn dòng điện khởi động cho bảo vệ dòng cắt nhanh đoạn đường dây D2 là: Ikđ2 = kat IN9max = 1,2 1,004 = 1,205 kA - Dòng điện khởi động bảo vệ dòng cắt nhanh đoạn ... SỐ KHỞI ĐỘNG XÁC ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ VÀ ĐỘ NHẠY I – TÍNH TOÁN THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG BẢO VỆ - Bảo vệ dòng cắt nhanh - Trị số dòng điện khởi động bảo vệ dòng cắt nhanh chọn theo công thức Ikđ = Kat...
 • 31
 • 4,650
 • 58
tính toán phân bổ dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22kv

tính toán phân bổ dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22kv

... Phương pháp tính toán phân bố dòng điện trở Xét sơ đồ thay tính toán phân bố DĐTV hình 7, sau tính toán đư ợc DĐTV 3I từ CĐVH lưới điện; ta bơm dòng 3I vào mạch điện hình để tính toán phân bố DĐTV ... 3I0 ta tính toán phân bố DĐTV qua c ợc ấu NĐLL thuật toán Simulink chương trình MATLAB , kết trình bày mục sau 3.1 Sơ đồ tính toán phân bố dòng điện trở Từ hình thiết lập 3I sơ đồ tính toán phân ... - Khi bơm dòng điện 3I dạng hình sin vào sơ đồ thay tính toán phân bố DĐTV với cấu NĐLL dây trung tính, kết tính toán dòng điện phân bố nhánh có dạng hình sin Tại trạm nguồn 22kV, phân bố DĐTV...
 • 9
 • 588
 • 5
báo cáo nghiên cứu khoa học ' tính toán phân bố dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22kv'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' tính toán phân bố dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22kv'

... Phương pháp tính toán phân bố dòng điện trở Xét sơ đồ thay tính toán phân bố DĐTV hình 7, sau tính toán đư ợc DĐTV 3I từ CĐVH lưới điện; ta bơm dòng 3I vào mạch điện hình để tính toán phân bố DĐTV ... ta tính toán phân bố DĐTV qua c ợc ấu NĐLL thuật toán Simulink chương trình MATLAB , kết trình bày mục sau 3.1 Sơ đồ tính toán phân bố dòng điện trở Từ hình thiết lập 3I sơ đồ tính toán phân bố ... Khi bơm dòng điện 3I dạng hình sin vào sơ đồ thay tính toán phân bố DĐTV với cấu NĐLL dây trung tính, kết tính toán dòng điện phân bố nhánh có dạng hình sin Tại trạm nguồn 22kV, phân bố DĐTV...
 • 9
 • 657
 • 1
Xây dựng phương án cung cấp điện và tính toán bảo vệ rơle

Xây dựng phương án cung cấp điện tính toán bảo vệ rơle

... Hùng PHẦN I XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC GỒM ĐƯỜNG DÂY KÉP VÀ TRẠM BIẾN ÁP I Xây dựng phương án: Yêu cầu của phương án cung cấp điện: Xây dựng phương án cung cấp ... bảo độ tin cậy cung cấp điện thì ta phối hợp thêm biện pháp bảo vệ khoảng cách II Tính toán thông số cho rơle bảo vệ so lệch ngang có hướng Nhiệm vụ của bảo vệ: - Bảo vệ sử ... của nguồn cung cấp ta vạch phương án cung cấp điện sau: Sơ đồ cung cấp điện TG 110KV TG 35KV ĐZ PT1 HT MBA MC ~ ~ 60 Km PT2 II Chọn máy biến áp, dây dẫn khí cụ điện cho mạng điện: Chọn...
 • 65
 • 470
 • 2
Tính toán bảo vệ quá dòng

Tính toán bảo vệ quá dòng

... hợp với thời gian tác động bảo vệ dòng đặt phía 35kV 10kV với độ chênh t = 0,3s Giả thiết đặt thời gian tác động bảo vệ dòng phía 35kV 10kV 1,5s thời gian tác động bảo vệ phía 110kV là: t = 1,8 ... Trong đó: Inmin dòng ngắn mạch bé qua bảo vệ ngắn mạch 35kV (điểm N2) Theo kết tính toán ngắn mạch ch-ơng ta có: INmin = 1189,8 (A) Vậy kn = 1189,8 630 = 1,88 5.4.3 Chỉnh định bảo vệ dòng phía 10kV ... = I N I kd Trong đó: INmin dòng ngắn mạch nhỏ qua bảo vệ xảy ngắn mạch N'1, N'2 N'3 (h.2.5) Theo kết tính ngắn mạch ch-ơng ta có: Khi ngắn mạch phía 10kV Dòng bảo vệ phía 10kV: INmin = 305,7...
 • 7
 • 358
 • 3
BÀI TẬP DÀI TÍNH TOÁN BẢO VỆ RƠ LE TÍNH TOÁN BẢO VỆ RƠ LE CHO MẠNG ĐIỆN 110KV

BÀI TẬP DÀI TÍNH TOÁN BẢO VỆ RƠ LE TÍNH TOÁN BẢO VỆ RƠ LE CHO MẠNG ĐIỆN 110KV

... thống bảo vệ, thiết bị có chức tính ưu việt cao, có le Trong đồ án bảo vệ le cho mạng điện trạm biến áp 110kV Là đối tượng bảo vệ Với kiến thức hạn chế Chưa thực tế nhiều nên Bài Tập Dài ... thành tập dài thiết kế CHƯƠNG 1: THIẾT LẬP SƠ ĐỒ THAY THẾ TÍNH TOÁN VÀ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TẠI CÁC ĐIỂM CẦN CHO BẢO VỆ R LE I SƠ ĐỒ THAY THẾ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH - Sơ đồ thay tính toán sơ đồ điện ... THẾ TÍNH TOÁN VÀ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TẠI CÁC ĐIỂM CẦN CHO BẢO VỆ R LE I SƠ ĐỒ THAY THẾ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH .4 II.TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 1.Tóm lược tính toán...
 • 26
 • 1,774
 • 11
Hãy tính toán bảo vệ rơ le cho mạng điện

Hãy tính toán bảo vệ rơ le cho mạng điện

... 35 Hình Sơ đồ mạng điện tập dài tính toán bảo vệ le CHƯƠNG 1: THIẾT LẬP SƠ ĐỒ THAY THẾ TÍNH TOÁN VÀ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH TẠI CÁC ĐIỂM CẦN CHO BẢO VỆ R LE I SƠ ĐỒ THAY THẾ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH ... Tổng trở khởi động r le: = 6,554 (Ω) Ta chọn tổng trở đặt r le (Ω) CHƯƠNG : BẢO VỆ CHO MÁY BIẾN ÁP THỰC HIỆN BẢO VỆ CHO MÁY BIẾN ÁP I BẢO VỆ QUÁ DÒNG CHO MÁY BIẾN ÁP • Bảo vệ cắt nhanh : *) Đối ... suy hệ số biến dòng -Dòng khởi động r le bảo vệ A là: (A) -Chọn r le số với dòng đặt r le (A) -Dòng khởi động thực tế bảo vệ: (A) ; -Độ nhạy bảo vệ: =)) Vậy bảo vệ đáp ứng độ nhạy cần thiết -Kiểm...
 • 19
 • 410
 • 0
Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp 220/110KV

Tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp 220/110KV

... tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp 1.2 phạm vi bảo vệ hệ thống thu sét 1.2.1 Phạm vi bảo vệ cột thu sét 1) Phạm vi bảo vệ cột thu sét độc lập Phạm vi bảo vệ cột thu sét miền đợc giới hạn mặt hình ... ha.p= 8.(h - hx).p (19) 1.2.2 Phạm vi bảo vệ dây thu sét 1) Phạm vi bảo vệ dây thu sét Phạm vi bảo vệ dây thu sét dải rộng Chiều rông phạm vi bảo vệ phụ thuộc vào mức cao hx đợc biểu diễn nh hình ... vi bảo vệ hai dây thu sét Để phối hợp bảo vệ hai dây thu sét khoảng cách hai dây thu sét phải thoả mãn điều kiện s < 4h Với khoảng cách s dây bảo vệ đợc điểm có độ cao ho = h - Phạm vi bảo vệ...
 • 31
 • 940
 • 4
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ BAN ĐẦU HÓA XOÁY BA CHIỀU CHO MỤC ĐÍCH DỰ BÁO CHUYỂN ĐỘNG BÃO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐỒ BAN ĐẦU HÓA XOÁY BA CHIỀU CHO MỤC ĐÍCH DỰ BÁO CHUYỂN ĐỘNG BÃO Ở VIỆT NAM

... NHIÊN Nghiên cứu phát triển đồ phân tích ban đầu hóa xoáy thuận nhiệt đới chiều cho mục đích dự báo quĩ đạo bão BÙI HOÀNG HẢI Việt Nam NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG   SƠ ĐỒ BAN ĐẦU HÓA XOÁY BA CHIỀU   ... xây dựng đồ ban đầu hóa xoáy, đồ xây dựng xoáy ba chiều cân khảo sát thông qua nghiên cứu lý tưởng tiến triển XTNĐ với mô hình WRF • Chương 3: “Áp dụng đồ ban đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều ... xây dựng đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều dựa lý thuyết xoáy cân bằng, áp dụng vào mô hình dự báo quỹ đạo bão với số liệu thực ứng dụng nghiên cứu lý tưởng - Đã áp dụng thành công đồ ban đầu hóa...
 • 154
 • 500
 • 0
BÁO CÁO ĐỀ TÀI

BÁO CÁO ĐỀ TÀI "LỰA CHỌN ĐỒ TREO DÂY CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

... S Chọn phương án treo dây chống sét DỪNG Hình Từ đồ thuật toán đề tài xây dựng chương trình chọn dây chống sét cho phép tính toán suất cắt điện đường dây tính toán lựa chọn phương án treo dây ... Dạng 1: Đường dây mạch kép bố trí dây chống sét Dạng 2: Đường dây mạch kép bố trí hai dây chống sét Tuy nhiên, tính toán thiết kế việc lựa chọn phương án dây chống sét hai dây chống sét mang ... Hình 5a Kết luận Hình Hình 5b Hình Đề tài xây dựng chương trình tính toán chọn dây chống sét cho phép lựa chọn phương án treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện nhằm nâng cao hiệu kinh...
 • 6
 • 759
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tính toán bảo vệ quá dòng cắt nhanhtính toán bảo vệ so lệch dòng điện cho các thanh góp củatính toán bảo vệ rơle cho mang dien hinh tiatính toán bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến áp 110kv đông hà quảng trịtính toán bảo vệ chống sóng quá điện áp truyền vào trạmsơ đồ lưới điệnsơ đồ lưới điện quốc giatính toán bảo vệtính toán bảo vệ rơlesơ đồ lưới điện truyền tảisơ đồ lưới điện việt nam 2011sơ đồ lưới điện việt namký hiệu trên sơ đồ lưới điệntính toán bảo vệ so lệch máy biến áptinh toan bao ve khoang cach cho duong day trong bao ve roleBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM