1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục

Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục

Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục

... HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC . MÔN: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG BỊ QUẤY RỐI TÌNH ... + Phương pháp xử lí thông tin - Xử lí số liệu phần mềm Xử lí SPSS 13 - Xử lí phương pháp thống kê C KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN I Tình hình QRTD QRTD xe buýt Quấy rối tình dục hình thức quấy ... nhầm lẫn hành vi cưỡng hiếp, hiếp dâm quấy rối tình dục, hình thức quấy rối nghiêm trọng Theo định nghĩa quốc tế, quấy rối tình dục gồm hành vi mang chất tình dục lời nói không lời nói Các hành...
 • 22
 • 1,516
 • 10
Báo cáo tiểu luận môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

Báo cáo tiểu luận môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

... BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I Khoa học gì? II Kỹ thuật công nghệ gì? .1 III Nghiên cứu khoa học gì? .1 B VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI ... D.KẾT LUẬN: 27 TAI LIỆU THAM KHẢO: 27 MHV: CH1101063 Trang Môn Phương pháp NCKH Tin học GVHD: GS.TSKH HOÀNG KIẾM A KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ... nghiên cứu Không có nghiên cứu Không có nghiên cứu Không có vấn đề Giả vấn đề Nảy sinh vấn đề khác Nghiên cứu theo hướng khác Các phương pháp phát vấn đề khoa học phương pháp: a) Tìm kẻ hở,...
 • 30
 • 1,272
 • 4
Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học THỰC TRẠNG CÁCH TRÍCH VÀ DẪN

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học THỰC TRẠNG CÁCH TRÍCH VÀ DẪN

... (1992) Thực hiện, cải cách hành nhà nước” Trích dẫn từ báo cáo, sách … tác giả cụ thể Nghiên cứu khoa học cách thức người tìm hiểu tượng khoa học cách có hệ thống” (Phương pháp nghiên cứu khoa học ... cần trích dẫn sử dụng nghiên cứu  Giai đoạn 2: Trích dẫn nguyên văn, tóm tắt diễn giải thông tin cần đưa vào viết Tùy vào phương pháp nghiên cứu cách diễn đạt mà tác giả có cách thức trích dẫn ... giả, Khoa kinh đồng ý tác giả, tế học - Đại học Kinh tế quốc dân nguồn cung cấp tài liệu Chương 2: THỰC TRẠNG CÁCH TRÍCH VÀ DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 Các kiểu trình bày trích dẫn tại: 2.1.1 Trích...
 • 28
 • 1,104
 • 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC pdf

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC pdf

... tiêu nghiên cứu trang II Phương pháp nghiên cứu trang III Xử lý liệu trang III.1 Kiểm tra mức độ tin cậy biến trang III.2 Kiểm tra mức độ tương quan biến trang III.3 Phân tích theo phương pháp ... giá doanh nghiệp lực marketing họ hay không II Phương pháp nghiên cứu – Lập bảng câu hỏi khảo sát thực tế – Nhập liệu tiến hành phân tích phương pháp hồi quy SPSS 11.5 III Xử lý liệu Từ câu hỏi ... tích theo phương pháp hồi quy trang IV Kết luận trang I Mục tiêu nghiên cứu – Tìm hiểu liệu có ảnh hưởng khả lãnh vực marketing nhân viên giá trị chuyên môn marketing nhân viên với công ty việc...
 • 9
 • 3,850
 • 53
đề tài môn phương pháp nghiên cứu khoa học bão từ kẻ hủy diệt đến từ không gian

đề tài môn phương pháp nghiên cứu khoa học bão từ kẻ hủy diệt đến từ không gian

... hành đề tài Bão từ kẻ hủy diệt đến từ không gian nhằm nghiên cứu sâu tượng bão từ để hiểu kiến thức học chương trình giúp cho có vốn hiểu biết phong phú Bão từ - kẻ hủy diệt đến từ không gian ... gian Trang Môn PP Nghiên cứu khoa học GVHD: TS-KH Lê Văn Hoàng PHẦN MỞ ĐẦU Bão từ - kẻ hủy diệt đến từ không gian Trang Môn PP Nghiên cứu khoa học GVHD: TS-KH Lê Văn Hoàng I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đối ... gọi bão từ phụ Các dao động từ trường trận bão từ bão từ phụ sinh thay đổi lớn lưới điện làm hỏng thiết bị điện lưới Bão từ - kẻ hủy diệt đến từ không gian Trang 32 Môn PP Nghiên cứu khoa học...
 • 43
 • 2,037
 • 3
Một số đề thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học cao học kinh tế

Một số đề thi môn phương pháp nghiên cứu khoa học cao học kinh tế

... về: học viên, cao học, nhu cầu học viên, giảng viên cao học, chương trình học, môn học, thời gian học, sở vật chất dạy học Tài liệu thông kê, kết nghiên cứu người trước nhu cầu học viên cao học ... 6 .Một người nghiên cứu chọn đề tài” Đánh giá nhu cầu học viên cao học đại học A” Anh/ chò giúp: a.Lập đề mục phần luận lý thuyết Trả lời: I.Khái niệm: - Cao học - Học viên cao học - Nhu cầu học ... thuy t c a m t tài nghiên c u khoa h c? (1 ) Phương pháp nghiên c u khoa h c gì? N i dung trình bày phương pháp nghiên c u khoa h c báo cáo k t qu nghiên c u? (1 ) Nêu phương pháp thu th p thơng...
 • 19
 • 4,421
 • 18
CAO HỌC  bài tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học

CAO HỌC bài tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học

... trình nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Các lý thuyết liên quan Các nghiên cứu trước Đề suất mô hình nghiên cứu thang đo sơ Phỏng vấn tay đôi Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định ... nhằm đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng khách hàng thực giao dịch mua hàng website Zalora III PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU • Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực thông qua ... thang đo nghiên cứu định tính…………………21 7.1.5 Phát triển thang đo nghiên cứu định tính………………… 21 7.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng………………………………….22 7.1.1 Kích thước, đặc điểm mẫu phương pháp chọn...
 • 29
 • 1,543
 • 5
Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Cách trình bày bài báo khoa học

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Cách trình bày bài báo khoa học

... sẻ học hỏi Nhà khoa học Góp phần làm cho khoa học ngày tiến Vai trò báo khoa học THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC Tại phải công bố báo cáo khoa học THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC Yêu cầu báo khoa ... CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC Danh mục tài liệu tham khảo CẤU TRÚC CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC Danh mục tài liệu tham khảo CẤU TRÚC CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC Trích dẫn (in-text reference) CẤU TRÚC CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC ... thông tin kết nghiên cứu cho ngƣời? Các câu hỏi THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC Trình bày xác kết nghiên cứu Viết rõ ràng dễ hiểu Tuân theo kiểu trình bày chuyên biệt kiến thức khoa học Không sử...
 • 28
 • 1,877
 • 1
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc

... thi môn chuyên ngành khoa cho học kỳ học kỳ III Đánh giá tính hiệu công việc phòng ban 3.1 Tìm hiểu chung Mỗi phòng ban, trung tâm sử dụng phần mềm tin học riêng để sử dụng phục vụ cho công việc ... khiếu nại điểm sau sinh viên IV Giải pháp nâng cao hiệu công việc Sử dụng phần mềm quản lý chung cho toàn trường, phòng ban cấp riêng tài khoản dùng để thực công việc mà không anh hưởng đến thông ... đào tạo - Đại học Cao đẳng Vừa làm vừa học Đại học liên thông ( cao đẳng liên thông đại học, trung cấp liên - thông đại học ) Trung cấp chuyên nghiệp Thạc sĩ ( đào tạo sau đại học ) 1.2 Chi tiết...
 • 17
 • 984
 • 3
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN VÀO TRONG ẢNH

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN VÀO TRONG ẢNH

... sau ảnh mang thông tin có ý nghĩa Một sốđặc trưng tính chất giấu tin ảnh Giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh ... so sánh với thông tin ban đầu II GIẤU TIN TRONG ẢNH Khái niệm giấu tin ảnh Giấu tin ảnh tuykhông phải đề tài nhiên quan tâm có nhiều đề tài nghiên cứu kỹ thuật Từ cho thấy giấu tin ảnh đóng vai ... sử giấu tin Mục đích giấu tin .2 Kỹ thuật giấu thông tin bí mật (Steganography) Kỹ thuật giấu thông tin theo kiểu đánh dấu (Watermarking) Mô hình kỹ thuật giấu tin...
 • 63
 • 908
 • 3
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG BẢO MẬT HỆ THỐNG AN NINH MẠNG

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG BẢO MẬT HỆ THỐNG AN NINH MẠNG

... tắc sáng tạo áp dụng vào tin học chuyên đề phân tích hệ thống bảo mật cho ngân hàng Chuyên đề đưa hoàng loạt giải pháp cho an ninh mạng Các giải pháp có áp dụng nguyên tắc sáng tạo trình bày môn ... tóm tắt: Phương pháp luận sáng tạo khoa học – kỹ thuật giải vấn đề định – Trung tâm sáng tạo KHKT – TpHCM.1994 [2] Phan Dũng – Giới thiệu: Phương pháp luận sáng tạo đổi (quyển sách Sáng tạo đổi ... Virus - Giải pháp sử dụng InterScan VirusWall khuyến nghị cho ngân hàng - Hệ thống dò tìm lỗi bảo mật khuyến nghị cho t an hệ thống (Scanner) Sử dụng thiết bị trung gian Hệ thống sử dụng thiết...
 • 19
 • 733
 • 1
Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học cao học

Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học cao học

... lượng cao? ” 3.2.3 Cách phát “vấn đề nghiên cứu khoa học Các “vấn đề nghiên cứu khoa học thường hình thành tình sau: * Quá trình nghiên cứu, đọc thu thập tài liệu nghiên cứu giúp cho nhà khoa học ... luận khoa học, thu thập số liệu thống kê thực nghiệm hay loại nghiên cứu điều tra 2.5 Phương pháp khoa học Phương pháp khoa học (PPKH) Những ngành khoa học khác có PPKH khác Ngành khoa học tự ... đặt giả thuyết để nghiên cứu 3.2 “vấn đề nghiên cứu khoa học 3.2.1 Đặt câu hỏi Bản chất quan sát thường đặt câu hỏi, từ đặt “vấn đề nghiên cứu cho nhà khoa học người nghiên cứu Câu hỏi đặt phải...
 • 45
 • 529
 • 0
Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng môn phương pháp nghiên cứu khoa học

... Phương pháp viết đề cương nghiên cứu Chương 3: Phương pháp viết báo cáo khoa học Chương 4: Phương pháp mô thức luận (LFA) Bài tập báo cáo Chương 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA ... Chương 1: MỞ ĐẦU - Phương pháp nghiên cứu khoa học môn học bắt buộc sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản môn học tự chọn cho ngành nông nghiệp khác - Môn học nầy nhằm giúp sinh viên có ... CÁCH VIỆT BÁO CÁO KHOA HỌC Viết báo cao khoa học công việc quan trọng mà dễ làm Qua báo cáo khoa học làm cho nhiều người hiểu công việc người làm nghiên cứu Không phải nghiên cứu có kết tốt, số...
 • 19
 • 5,340
 • 67
Đề tài môn phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

Đề tài môn phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

... triển kinh tế Nhận biết trạng kinh tế nước ta Nhóm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết Phương pháp chuyên gia Bước 7: Tổng ... quốc tế thừa nhận đánh giá cao Danh mục tài liệu tham khảo: • Giáo trình-bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học PGS TS Nguyễn Bảo Vệ, ThS Nguyễn Huy Tài (giáo trình điện tử) • Phương pháp phương ... TRUNG NGUYÊN 2005 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu (Cẩm nang hướng dẫn bước dành cho người bắt đầu) Nhà xuất Lao động - Xã hội Hà Nội • VŨ CAO ĐÀM 2003 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất lần thứ...
 • 4
 • 9,539
 • 85
Bài tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học

... nguy him va chm vo phn mt, mt, c Trần Ngọc Hiếu - Lớp: CH04K Bi tập môn: Phơng pháp nghiên cứu khoa học Cỏc cõu hi nghiờn cu: Lun im khoa hc a Khong cỏch gia t trờn v bn bp bao nhiờu l va phi? (tm ... k thut mc ch cn dng mc thp, cha cn quỏ k lng Trn Ngc Hiu - Lp: CH04K Bi tập môn: Phơng pháp nghiên cứu khoa học Cỏc mu kho sỏt: Cỏc mu t bp trờn kiu c cú trờn th trng Vit Nam v th gii (xem ... cn x lý mt cỏc khộo lộo, nờu mt gii phỏp tng Trần Ngọc Hiếu - Lớp: CH04K Bi tập môn: Phơng pháp nghiên cứu khoa học th mang hiu qu cao, linh hot nh mt kh nng bin i no ú c Tr li cỏc cõu hi v...
 • 9
 • 6,552
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: nhung bao cao hay ve ket thuc mon phuong phap nghien cuu khoa hocbai tieu luan mon phuong phap nghien cuu khoa hoc de tai baobai tieu lan ve bao mon phuong phap nghien cuu khoa hocđề thi cao học môn phương pháp nghiên cứu khoa họcbài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương thi môn phương pháp nghiên cứu khoa họcMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ