Bai 1 thuc hanh thiet ke mo phong he thong DKTD

Bai 1 thuc hanh thiet ke mo phong he thong DKTD

Bai 1 thuc hanh thiet ke mo phong he thong DKTD
... a=8*t1*t2+4*t1*t+4*t2*t+2*t*t+k1*k2*t*t*t; b=-24*t1*t2-4*t1*t-4*t2*t+2*t*t+3*k1*k2*t*t*t; c=24*t1*t2-4*t1*t-4*t2*t-2*t*t+3*k1*k2*t*t*t; d=-8*t1*t2+4*t1*t+4*t2*t-2*t*t+k1*k2*t*t*t; for k =1: 997 y (1, k+3)=(-b*y (1, k+2)-c*y (1, k +1) -d*y (1, k)+8*k1*t*t*t)/a; ... new BAI1 or raises the existing % singleton* % % H = BAI1 returns the handle to a new BAI1 or the handle to % the existing singleton* % % BAI1 ('CALLBACK',hObject,eventData,handles, ) calls the ... “Khao sat he thong Nhấn chuột phải vào Nút “Khao sat he thong chọn View callBacks/Callback + Ta lập trình: function varargout = Bai1 (varargin) % BAI1 MATLAB code for Bai1 .fig % BAI1 , by itself,...
 • 33
 • 348
 • 2

Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu

Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu
... function varargout = Bai4 (varargin) % BAI4 MATLAB code for Bai4 .fig % BAI4 , by itself, creates a new BAI4 or raises the existing % singleton* % % H = BAI4 returns the handle to a new BAI4 or the handle ... singleton* % % BAI4 ('CALLBACK',hObject,eventData,handles, ) calls the local % function named CALLBACK in BAI4 .M with the given input arguments % % BAI4 ('Property','Value', ) creates a new BAI4 or raises ... arguments to Bai4 (see VARARGIN) % Choose default command line output for Bai4 handles.output = hObject; % Update handles structure guidata(hObject, handles); % UIWAIT makes Bai4 wait for user...
 • 31
 • 444
 • 1

Bai 2 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong he thong giam soc

Bai 2 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong he thong giam soc
... X0(z)/Xi(z) = (K.T2.z2 + 2K.T2.z + K.T2)/[(K.T2+2CT+4m)z2+(2KT2-8m)z+(4m-2CT+KT2)] Đặt A = K.T2+2CT+4m; B = 2KT2-8m; D= 4m-2CT+KT2 W(z) = X0(z)/Xi(z) = (K.T2.z2 + 2K.T2.z + K.T2)/[Az2+Bz+D] * Tìm phương ... (2) Nút “Khao sat he thong Nhấn chuột phải vào Nút “Khao sat he thong chọn View callBacks/Callback + Ta lập trình: function varargout = Bai2 (varargin) % BAI2 MATLAB code for Bai2 .fig % BAI2 , ... new BAI2 or raises the existing % singleton* % % H = BAI2 returns the handle to a new BAI2 or the handle to % the existing singleton* % % BAI2 ('CALLBACK',hObject,eventData,handles, ) calls the...
 • 29
 • 357
 • 1

Bai 3 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong do tin cay cua thiet bi dien tu

Bai 3 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong do tin cay cua thiet bi dien tu
... -(log(Ui)/lamda); if ti>=T sothietbilamviectincay = sothietbilamviectincay+1; end end % Do tin cay mo phong la Pt = (sothietbilamviectincay/N); set(handles.edit5,'String',Pt); % Do tin cay ly thuyet la Plt ... set(handles.edit4,'String',Plt); %So thiet bi lam viec tin cay set(handles.edit6,'String',sothietbilamviectincay); %So thiet bi lam viec khong tin cay sothietbilamvieckhongtincay = N-sothietbilamviectincay; set(handles.edit7,'String',sothietbilamvieckhongtincay); ... set(handles.edit7,'String',sothietbilamvieckhongtincay); subplot(2,2,2); pie([sothietbilamviectincay sothietbilamvieckhongtincay ],{'So thiet bi lam viec tin cay' ,'So thiet bi lam viec khong tin cay' }) % Sai...
 • 29
 • 376
 • 1

Giáo án nghề làm vườn lớp 12 - BÀI 2 THỰC HÀNH: THIẾT KẾ VƯỜN THEO HỆ SINH THÁI VAC pps

Giáo án nghề làm vườn lớp 12 - BÀI 2 THỰC HÀNH: THIẾT KẾ VƯỜN THEO HỆ SINH THÁI VAC pps
... trồng vườn Dự kiến trồng vườn để phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vườn Bước 5: Lập sơ đồ vườn theo hệ sinh thái VAC Bước 6: Thiết kế cụ thể chi tiết vườn theo hệ thống sinh thái VAC III/ Đánh ... III/ Đánh giá kết Sau thực hành, nhóm HS làm1 báo cáo với nội dung sau: + Bản vẽ chi tiết thiết kế khu vườn theo diện tích khảo sát + Dự kiến cấu trồng vườn + Trình bày công trình vườn (hướng nhà, ... quân năm, nguồn nước tưới, gió, ánh sáng Bước3: Thu thập thông tin khác có liên quan - Nhu cầu thị trường, khả tiêu thụ sản phẩm - Nguồn nhân lực phục vụ vườn - Tình hình chăn nuôi, trồng trọt...
 • 3
 • 1,687
 • 4

Thiết kế phỏng hệ thống lái trợ lực thủy lực

Thiết kế mô phỏng hệ thống lái trợ lực thủy lực
... thuỷ lực + hệ thống lái với cường hoá khí nén + hệ thống lái với cường hoá điện • Theo kết cấu phận thuỷ lực: + Hệ thống lái với phận trợ lực kiểu van xoay + Hệ thống lái với phận trợ lực kiểu van ... hệ thống lái điển hình bao gồm phận sau: Vành lái, trục lái, cấu lái, đòn dẫn động lái, bánh xe dẫn hướng Cấu tạo hệ thống lái chia hai phần chính: cấu lái dẫn động lái Trên hệ thống lái trợ ... cầu trợ lực lái Khi xem xét đánh giá hệ thống lái trợ lực cần quan tâm tới yêu cầu sau: • phải đảm bảo cho trợ lực lái hư hỏng hệ thống lái làm việc bình thường có nặng chút • người lái gái trợ...
 • 84
 • 4,385
 • 118

Thiết kế, phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor

Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor
... Bởi hệ thấy rõ CSCNT HĐKD tốt, có hiệu khoản phí mà họ nộp cho NH tăng theo tỉ lệ với doanh số bán hàng 3.5-Đầu t công nghệ Tiểu luận + Cần phải hoàn thiện hệ thống toán tự động ATM, hệ thống ... tính mà thay vào thẻ thông minh có hệ thống vi mạch điện tử gắn vào để đảm bảo an toàn hơn, dễ kiểm soát nhiều tiện ích Do đón nhận loại thẻ hệ thống trang thiết bị phải thay đổi chi phí bỏ lớn.Với ... thẻ đợc chấp nhận 220 quốc gia, có hệ thống ATM lớn giới triệu điểm chấp nhận thẻ Chính phát triển hệ thống NHTM, ứng dụng cách mạng thông tin lĩnh vực NH góp phần tạo sản phẩm dịch vụ nhằm mục...
 • 33
 • 1,303
 • 0

Tài liệu Thiết kế phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx

Tài liệu Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số pptx
... hệ thống tay gắp thay dao trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số ứng dụng phần mềm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop Matlab để II MÔ TẢ CHỨC NĂNG BỘ ĐỔI DAO TỰ ĐỘNG Cơ cấu đổi dao tự ... CHIỀU R1 PISTON PHỤ Ổ DAO TAY GẮP R3 Hình Nguyên lý hoạt động sơ đồ thuỷ lực tay gắp thay dao Ồ TRỤC MÁY ĐƯỜNG DẦU Hình hệ thống tay gắp III THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG TAY GẮP -2- ! PHẦN MỀM HỔ ... cho việc thay đổi dao tự động đòi hỏi độ xác cao, cần thiết cho máy gia công theo kiểu “ trung tâm gia công cắt gọt kỹ thuật số “ Việc bước chuẩn bò cần thiết trứơc gia công thực tế hình...
 • 6
 • 714
 • 4

phương pháp thiết kế phỏng hệ thống thông tin quang dwdm và tìm hiểu thiết bị optix metro 6100

phương pháp thiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang dwdm và tìm hiểu thiết bị optix metro 6100
... th ng Optix Metro 6100 68 SV: Tr n Qu c Hùng - L p : TK3 - Vi n i h c m Hà N i Lu n văn Th c S TÓM T T LU N ÁN N i dung lu n văn Phương pháp thi t k ph ng h th ng thông tin quang DWDM tìm ... h th ng DWDM Chương II Các thành ph n b n c a h th ng DWDM Chương III Phương pháp thi t k h th ng thông tin quang DWDM Trong chương c p n y u t c n xem xét thi t k h th ng DWDM phương pháp thi ... toán v OSNR…g i phương pháp thi t k n truy n th ng, phương pháp th thi t k v i s h tr c a công c ph ng 2.2 Các y u t c n xem xét n thi t k n DWDM Thi t k n thông tin quang DWDM m t công vi...
 • 68
 • 1,015
 • 3

Đồ án thiết kế, phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor

Đồ án thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor
... lc cng ớt i 25 CHNG III: THIT K, LP RP Mễ PHNG H THNG LI BNG PHN MM INVENTOR 3.1 Gii thiu v phn mm Inventor 2011 Autodest inventor l phn mm CAD ng dng thit k c khớ vi nhiu kh nng mnh thit k mụ ... trng thit k v cỏc chc nng c bn ca AutodestInventor 3.1.1 Cỏc tin ớch ca Inventor 3.1.1.1 Tin ớch to mụ hỡnh Khụng ging nh cỏc cụng c to mụ hỡnh khỏc, Inventor c phỏt trin cho thit k c khớ Nú cung ... hin mi Autodesk Inventor c m Ca s hin th mt file c m Nu cú nhiu file cựng c m thỡ file lm vic s nm trờn ca s hin hnh Khi ng Autodesk Inventor 2011 T Start menu Hỡnh 3.1: Khi ng Inventor 2011...
 • 66
 • 2,090
 • 9

THIẾT kế PHỎNG hệ THỐNG TRUYỀN lực CHÍNH – VI SAI

THIẾT kế mô PHỎNG hệ THỐNG TRUYỀN lực CHÍNH – VI SAI
... điểm biến đổi mômen xoắn hệ thống truyền lực là: + Hệ thống truyền lực khí bao gồm truyền ma sát, hộp biến tốc, hộp phân phối truyền động đăng, loại dùng phổ biến + Hệ thống truyền lực điện từ ... số truyền ta chia hệ thống truyền lực có cấp, vô cấp, kết hợp : Hiện thường hay gặp : Hệ thống truyền lực khí có cấp điều khiển cần số (Manual Transmissions : MT) Hệ thống truyền lực khí thuỷ lực ... e f) 1.1.3 Truyền lực vi sai : 1.1.3.1 Truyền lực : Truyền lực dùng để tăng mômen xoắn truyền mômen xoắn từ trục đăng cho bán trục theo đường vuông góc (góc 900) Truyền lực truyền lực đơn gồm...
 • 51
 • 2,003
 • 24

Thiết kế, phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor

Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventor
... Tổng quan hệ thống lái ô tô Chương I: Tổng quan hệ thống lái ô tô Chương II: Tính toán hệ thống lái xe Honda Civic 2013 Chương III: Thiết kế, lắp ráp, hệ thống lái trợ lực điện phần mềm Inventor ... • Cơ cấu lái loại bánh trụ  Đòn quay  Đòn kéo  Hình thang lái Tính toán động lực học Tính toán truyền cấu lái Tính bền dẫn động lái Tính toán trợ lực điện  Giới thiệu phần mềm Inventor ... 2011  Các tiện ích Inventor  Giao diện người dùng  Các lệnh sau khởi động  Sử  dụng phần mềm Inventor thiết kế chi tiết lắp ráp chi tiết  Khởi động phần mềm Các bước thiết kế chi tiết:...
 • 22
 • 817
 • 0

Thiết kế phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường

Thiết kế mô phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường
... Thi gian hiu TOFDM ớt nht phi gp ln thi gian bo v Da trờn thc nghim TOFDM= ln thi gian bo v : TOFDM5G Khong cỏch tn s gia súng mang k f: f TOFDM S lng bớt thụng tin trờn mt hiu OFDM Binfo ... kộo di ca mt symsol OFDM hay cũn gi l chu k ca mi hiu OFDM T0 l chu k ly mu tớn hiu OFDM ca mi mt kớ hiu OFDM 25 T vic phõn tớch trờn ta i n mt mụ hỡnh iu ch v gii iu ch OFDM in hỡnh, ú cú ... CI d'o Dữ liệu chuyển đổi thu d'1 Giải Điều ro r1 FF T Ro R1 chế s /p d'N-1 M-QAM chuyển đổi loại bỏ CP P/S rN-1 ftx Đồng RN-1 thời gian tần số A/D HPA Khối thu Hình 2.7: Đồng hệ OFDM 2.3.1.1 ỏp...
 • 94
 • 617
 • 0

Thiết kế phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao

Thiết kế mô phỏng hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao
... ghép kênh hệ thống DWDM Thiết kế hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao Page Bộ môn Hệ thống viễn thông PGS.TS Vũ Văn Yêm Hình Hệ thống DWDM tích hợp Thiết kế hệ thống ... quang liên kết vởi hệ thống DWDM 2.2.4 Các thông số ảnh hưởng đến hệ thống DWDM  Suy hao Thiết kế hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao Page Bộ môn Hệ thống viễn thông ... Optisystem Thiết kế hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng mật độ cao 11 Page Bộ môn Hệ thống viễn thông PGS.TS Vũ Văn Yêm Cùng với bùng nổ nhu cầu thông tin, hệ thống thông tin quang...
 • 31
 • 1,203
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm inventorđồ án thiết kế mô phỏng hệ thống chỉnh lưu thyristor – động cơ có đảo chiều quay trên matlab – simulinkgiải bài tập bài 28 thực hành thiết kế mạng điện cho một phòng ởcác dạng bài tập thực hành thiết kế mạngthư viện bài tập thực hành thiết kế coreldrawbài tập thực hành thiết kế corelbài tập thực hành thiết kế webbài tập thực hành thiết kế mạngbài tập thực hành thiết kế mạng hướng dẫn từng bướcbài tập thực hành thiết kế web và làm hoạt hình với macromdia flash mx nhanh và hiệu quả ks phùng thị nguyệt phạm quang duythiet ke mo hinh he thongbài thực hành thiết kế mạngbài thực hành thiết kế webthiết kế mô phỏngthực hành thiết kế vườn ươmBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ