1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư

Báo cáo thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu

... Chức Vụ Kinh tế nông nghiệp Vụ Kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch đầu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ... hoạch Vụ Kinh tế nông nghiệp 4.1 Nguyên tắc quy định vụ Kinh tế nông nghiệp làm đầu mối tổng hợp kế hoạch sau: Vụ Kinh tế nông nghiệp làm đầu mối tổng hợp kế hoạch Bộ Nông nghiệp Phát triển nông ... Tâm Vụ Kế hoạch Nông – Lâm – Ngư nghiệp Chức nhiệm vụ Vụ Kinh tế nông nghiệp Theo định số 597/QĐ- BKH ngày 19-08-2003 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu chức nhiệm vụ cấu tổ chức máy Vụ Kinh tế Nông nghiệp...
 • 30
 • 1,269
 • 4
thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

thực tập tại Vụ Kinh tế Nông nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu

... Chức Vụ Kinh tế nông nghiệp Vụ Kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch đầu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ... Đồng Bộ trưởng sát nhập Vụ Kế hoạch Lâm nghiệp vào Vụ Kế hoạch Nông nghiệp thành Vụ Kế hoạch Nông – Lâm nghiệp Năm 1987 nhập Phòng Công nghiệp thực phẩm từ Vụ Kế hoạch Công nghiệp nhẹ công nghiệp ... Tâm Vụ Kế hoạch Nông – Lâm – Ngư nghiệp Chức nhiệm vụ Vụ Kinh tế nông nghiệp Theo định số 597/QĐ- BKH ngày 19-08-2003 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu chức nhiệm vụ cấu tổ chức máy Vụ Kinh tế Nông nghiệp...
 • 29
 • 421
 • 0
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.DOC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU NƯỚC NGOÀI – BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ.DOC

... BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn vào định 523/QD-BKH ngày 31/7/2003 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Cục đầu nước 2.1 Vị trí chức Cục Đầu nước thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, ... tế đầu 48B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PSG.TS Từ Quang Phương Trung tâm Tin học; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế dự báo II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BỘ ... Nam đầu nước Phối hợp với đơn vị quan liên quan quy định chế độ báo cáo thống kê, đánh giá kết đầu nước Việt Nam 2.3 cấu tổ chức Cục đầu nước Cục đầu nước Cục trưởng số Phó Cục...
 • 36
 • 952
 • 1
Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chức năng nhiệm vụ cấu tổ chức bộ máy quản nhà nước của Bộ Kế hoạch Đầu

... ban kế hoạch Nhà nớc Uỷ ban Nhà nuớc hợp tác đầu t thành Bộ Kế hoạch Đầu t Bộ Kế hoạch Đầu t có chức nhiệm vụ quyền hạn (Nghị định 75/CP ngày 01/1/1995 Chính phủ) nh sau: Chức Bộ Kế hoạch đầu ... tác đầu t Để thực chức quản Nhà nớc mặt hoạt động kinh tế xã hội Bộ Kế hoạch Đầu t tổ chức thành 29 đơn vị (Vụ, Viện) cấu tổ chức nh sau: Bộ trởng Bộ kế hoạch Đầu t Các Thứ trởng Các vụ ... trởng thực chức quản Nhà nớc có Vụ viện tổ chức nghiệp thực chức quản Bộ Thơng mại vừa quản nhà nớc thơng mại, vừa trực tiếp quản công ty thơng mại Nhà nớc thuộc Bộ nh Tổng công ty...
 • 13
 • 1,746
 • 1
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CẤU TỔ CHỨC QUẢN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

... TCT x 2, QUN Lí DOANH THU V CHI PH KINH DOANH: 2.1, Qun doanh thu: doanh thu gm: Doanh thu kinh doanh v doanh thu hot ng khỏc phỏt sinh ti bu in Tnh v cỏc c s trc thuc +Doanh thu kinh doanh: ... v doanh thu phỏt sinh ti Bu in tnh Doanh thu phỏt sinh ti cỏc n v trc thuc Bu in tnh bao gm: doanh thu kinh doanh v doanh thu cỏc hot ng khỏc - Doanh thu kinh doanh phỏt sinh: gm doanh thu kinh ... +Doanh thu kinh doanh dch v Bu chớnh-Vin thụng phõn chia +Doanh thu thun +Doanh thu riờng +Doanh thu c iu tit hoc doanh thu phi np +Tuyn dng lao ng +ỏnh giỏ tin lng +u t +Hiu qa sn xut kinh doanh...
 • 77
 • 888
 • 0
Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Thái Bình.

... ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành kế hoạch từ Trung ương đến sở Trên sở định 825/TTg thông liên số 01/BKH-TCCP/TTLB hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quan kế hoạch đầu thuộc ... Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Thái Bình thấy Sở có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội Vai trò Sở thể rõ thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở ... 1 .Cơ cấu tổ chức cấu tổ chức máy biên chế sở Kế hoạch Đầu bao gồm lãnh đạo Sở phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở 1.1.Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc sở phó Giám đốc sở Giám đốc Sở thủ trưởng quan Sở...
 • 25
 • 615
 • 0
Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty Thương mại Cổ phần Chuyển phát nhanh Nội Bài

Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức của công ty Thương mại Cổ phần Chuyển phát nhanh Nội Bài

... khách hàng a phần tìm hiểu chung Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức công ty Thương mại Cổ phần Chuyển phát nhanh Nội Bài Công ty Thương mại Cổ phần Chuyển phát nhanh Nội Bài Công ty kinh doanh ... giao b cấu Công ty Thương mại Cổ phần chuyển phát nhanh Nội Bài Công ty có tổng số 40 công nhân viên, có 06 Bưu cục trực thuộc Chia thành tổ sản xuất: tổ khai thác tổ quản lý 1 tổ bưu tá tổ giao ... hội cọ sát với công việc thực tế cụ thể doanh nghiệp, Công ty kiểm định lại kiến thức mà sinh viên học nhà trường - Trường quý Công ty Thương mại cổ phần Chuyển Phát Nhanh Nội Bài tạo điều kiện...
 • 20
 • 1,433
 • 2
chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chi cục thuế trực thuộc cục thuế và chức năng, nhiệm vụ của các đội thuế thuộc chi cục thuế

chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức của chi cục thuế trực thuộc cục thuế chức năng, nhiệm vụ của các đội thuế thuộc chi cục thuế

... Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức ... định Tổng cục Thuế Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm quy định cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ Đội cho phù hợp với tổ chức máy nhiệm vụ quản lý thuế đơn vị, địa bàn   Lãnh đạo Chi cục Thuế Chi cục ... Chi cục Thuế Tổ chức thực nhiệm vụ quản lý thuế người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý Chi cục Thuế : đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, ...
 • 13
 • 690
 • 1
BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh xuất nhập khẩu phía Bắc

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh xuất nhập khẩu phía Bắc

... Trung tâm xuất nhập phía Bắc chi nhánh Tổng công ty thương mại Hà Nội giai đoạn Đề tài 2: Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng thủ công mỹ nghệ Trung tâm xuất nhập phía Bắc chi nhánh Tổng công ... hoàn thành nhiệm vụ giao Giám đốc Trung tâm P.Giám đốc Trung tâm Phòng Phòng Bộ Tổ Phòng Phòng Phòng Phòng khu khu phận giao xuất xuất xuất xuất vực thị vực thị kế nhận nhập nhập nhập nhập trường ... liên kết, nghiên cứu thị trường, xây dựng số mặt hàng xuất chủ lực, hình thành kênh phân phối 1.3 cấu tổ chức máy Bộ máy quản lý Trung tâm tổ chức chặt chẽ, thông tin truyền từ xuống ngược lại...
 • 13
 • 528
 • 0
Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư

Chức năng nhiệm vụ cấu tổ chức bộ máy quản nhà nước của bộ kế hoạch đầu

... ban kế hoạch Nhà n-ớc Uỷ ban Nhà nuớc hợp tác đầu t- thành Bộ Kế hoạch Đầu t- Bộ Kế hoạch Đầu t- có chức nhiệm vụ quyền hạn (Nghị định 75/CP ngày 01/1/1995 Chính phủ) nh- sau: Chức Bộ Kế hoạch đầu ... triển hợp tác đầu t- Để thực chức quản Nhà n-ớc mặt hoạt động kinh tế xã hội Bộ Kế hoạch Đầu t- tổ chức thành 29 đơn vị (Vụ, Viện) cấu tổ chức nhsau: Bộ tr-ởng Bộ kế hoạch Đầu t- Các Thứ ... giúp Bộ tr-ởng thực chức quản Nhà n-ớc có Vụ viện tổ chức nghiệp thực chức quản Bộ Th-ơng mại vừa quản nhà n-ớc th-ơng mại, vừa trực tiếp quản công ty th-ơng mại Nhà n-ớc thuộc Bộ nh-...
 • 10
 • 601
 • 0
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI.DOC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU HÀ NỘI.DOC

... I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khái quát trình hình thành phát triển Sở Kế hoạch Đầu Nội Qúa trình xây dựng trưởng thành ngành Kế hoạch Đầu ... Sở Lãnh đạo Thành phố tặng trướng "Trí tuệ - Đổi - Phát triển" 45 năm thành lập Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu Sở Kế hoạch Đầu ... định hướng XHCN Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu .9 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 10 2.3 Cơ cấu tổ chức 16...
 • 36
 • 947
 • 1
CHỨC NĂNG, CỦA NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ

CHỨC NĂNG, CỦA NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU THỪA THIÊN HUẾ

... tác tham mưu xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ Vị trí chức Sở Kế hoạch Đầu quan chuyên môn thuộc ... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ Kế hoạch Đầu sở hợp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ủy ban Nhà nước Hợp tác Đầu Bộ Kế hoạch Đầu quan Chính phủ có chức tham mưu tổng hợp ... Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó phòng chuyên môn tuyên dương Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu định sau có thỏa thuận văn Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu vào chức năng, nhiệm vụ giao...
 • 32
 • 433
 • 0
Chức năng và Nhiệm vụ của cục Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chức năng Nhiệm vụ của cục Doanh Nghiệp Vừa Nhỏ Tại Bộ Kế hoạch Đầu

... trưởng Bộ Kế hoạch Đầu ký Quyết định số 504/QÐ-BKH chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Tại Quyết định này, nhiệm vụ Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa gồm ... 8453027 Chức nhiệm vụ Bộ Kế hoạch Đầu Bộ Kế hoạch Đầu có trách nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm ... ) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu Chủ tịch Căn theo Nghị định 61/2003/NÐ-CP ngày tháng năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Kế hoạch Đầu tư, ngày 29 tháng năm 2003, Bộ...
 • 20
 • 1,341
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thi tuyển công chức bộ kế hoạch và đầu tưcác yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn đầu tư xdcb từ nsnn của tỉnhchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của công tychức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của công ty1chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của bộ kh amp cnchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của văn phòng bộ kh amp cnchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của tổng công tychức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chứcchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các phòng banchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của tổng công ty thép việt namchức năng nhiệm vụ cơ câu tổ chức bộ máy quản lý của công tychức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanhchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức hàng chính và quản trị nhân sự của công ty tnhh tm dv giao nhận xnk p p tchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của hiệp hội ngành hàngchức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ phối hợp của đội qllđBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM