1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện nhai-tỉnh thái nguyên

... HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN ... lục số loài thực vật nguy cấp, quý khu Bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa-Phƣợng Hoàng - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn có hiệu loài quý loài nguy bị đe doạ cao khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phƣợng ... hành đề tài: Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn Nghiên cứu trạng loài thực vật nguy cấp, quý đề xuất số giải pháp bảo tồn khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng huyện Nhai...
 • 93
 • 963
 • 2
Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp quý hiếm đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - tỉnh Bắc Kạn

... 3.3 Nội dung nghiên cứu - Thực trạng loài thực vật quý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - tỉnh Bắc Kạn + Danh lục cấp bảo tồn loài thực vật quý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Bắc Kạn + Đặc điểm ... bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Đánh giá hiệu giải pháp bảo tồn loài thực vật quý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp nhằm giải khó khăn gặp phải công tác bảo tồn loài ... trạng loài thực vật nguy cấp quý đề xuất số giải pháp bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích đề tài Phân tích, đánh giá thực trạng loài thực vật quý qua đưa số giải pháp...
 • 90
 • 1,174
 • 2
Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Nhai Tỉnh Thái Nguyên

... p, quý hi m xu t mt s gii pháp bo tn t i khu bo tn thiên nhiên Thn SaPhng Hoàng huy n Nhai tnh Thái Nguy n Chuyên ngành: Lâm hc Mã s: 60 ... Danh lc cp bo tn loài th c vt quý him Khu bo tn Thiên nhiên Thn Sa Ph ng Hoàng .48 3.1.2 c im s dng s hiu bit c a ng i dân v loài th c vt quý him khu bo tn ... hom loài Re h ng (Cinnamomum parthenoxylon) 62 3.3 Nhng nguy n nhân làm suy gim a d%ng sinh h&c t%i khu bo tn thiên nhiên Thn Sa Ph ng Hoàng 63 3.4 Th c 34%ng qun lý tài nguy n...
 • 93
 • 315
 • 0
Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái

... động tới việc bảo tồn loài thực vật nguy cấp, quý KBTTN Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu KBTTN Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... động tới việc bảo tồn loài thực vật nguy cấp, quý KBTTN Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu KBTTN Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... 2.1 Nội dung nghiên cứu - Thực trạng quản lý tài nguy n rừng khu BTTN Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; - Đánh giá trạng loài thực vật rừng quý khu BTTN Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái; - Đánh...
 • 112
 • 788
 • 2
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG BỘ CÁNH CỨNG (Coleoptera) VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI SINH CẢNH VƯỢN CAO VÍT TRÙNG KHÁNH – CAO BẰNG

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG BỘ CÁNH CỨNG (Coleoptera) ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI SINH CẢNH VƯỢN CAO VÍT TRÙNG KHÁNH CAO BẰNG

... NGHIỆP Tên khóa luận: Xác định thành phần loài côn trùng Cánh cứng (Coleoptera) đề xuất số biện pháp quản khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh Cao Bằng Sinh viên thực tập: Nông ... giá bước đầu thành phần loài phân bố khu hệ côn trùng Cánh cứng (Coleoptera), làm sở từ đề xuất biện pháp quản côn trùng Cánh cứng khu Bảo Tồn loài sinh cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh Nội dung ... cấp thiết khu vực, tiến hành thực đề tài tốt nghiệp: Xác định thành phần loài côn trùng Cánh cứng (Coleoptera) đề xuất số biện pháp quản khu Bảo tồn Vượn Cao Vít Trùng Khánh Cao Bằng CHƯƠNG...
 • 81
 • 2,731
 • 6
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài thực vật quý hiếm có sự tham gia tại huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang.

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài thực vật quý hiếm có sự tham gia tại huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang.

... thực vật quý đề suất số giải pháp bảo tồn huyện Đồng Văn tỉnh Giang - Những mối đe dọa đến loài thực vật quý - Đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn loài thực vật quý 3.3 Phương pháp nghiên cứu ... xuất số giải pháp bảo tồn loài thực vật quý tham gia huyện Đồng Văn- tỉnh Giang” 1.2 Mục đích đề tài Dựa sở điều tra để từ xác định loài thực vật quý địa bàn nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo ... LÂM NGUYỄN VĂN VIỆT Tên đề tài: T NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM CÓ SỰ THAM GIA TẠI HUYỆN ĐỒNG VĂN- TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC...
 • 68
 • 816
 • 0
THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

... vệ thực vật số loại rau địa bàn Nội đề xuất số giải pháp quản thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế tồn nêu thúc đẩy chương trình sản xuất rau an toàn Nội 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài ... giá thực trạng, lượng thuốc BVTV tồn số loại rau địa bàn Nội So sánh lượng thuốc BVTV tồn rau gieo trồng Nôi rau có nguồn gốc tỉnh khác Đánh giá nguyên nhân thực trạng - Đề xuất giải ... nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật, Phòng hóa Viện Môi trường đất, Viện Bảo vệ thực vật giúp đỡ trình lấy mẫu phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật rau Đề tài...
 • 26
 • 2,230
 • 14
- nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia bạch mã - đa dạng sinh học hệ nấm và thực vật vườn quốc gia bạch mã

- nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia bạch mã - đa dạng sinh học hệ nấm thực vật vườn quốc gia bạch mã

... 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf ... 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf ... 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf 5463-le-3.pdf 5463-chan-3.pdf...
 • 400
 • 737
 • 1
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển dâu tằm trong kinh tế hộ nông dân ở huyện gia lâm hà nội

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển dâu tằm trong kinh tế hộ nông dân ở huyện gia lâm hà nội

... nông dân v i giá c th trư ng Các nhà nghiên c u v kinh t h nông dân ñ u th y r ng h nông dân khác v i m t xí nghi p tư b n, không th áp d ng lý lu n c ñi n m i thu n túy ñ nghiên c u h nông dân ... Phát tri n dâu t m Vi t nam hi n t n t i hình th c m t là: tr i nghiên c u s n xu t c a t nh; hai h nông dân Trong nh ng năm g n ñây s n xu t dâu t m tơ ñư c ti n hành ch y u h nông dân xem phát ... xuân, s ñó nghiên c u gi i pháp phát tri n s n xu t dâu t m ñ a bàn huy n Gia lâm 1.3 ð i tư ng & ph m vi nghiên c u c a ñ tài 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u Các vùng, h nông dân ñã ñang tr ng dâu nuôi...
 • 94
 • 961
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long đề xuất một số giải pháp bảo tồn

... đặc điểm sinh học sinh thái học Voọc quần đùi trắng để làm sở cho việc bảo tồn loài Nghiên cứu tình trạng bảo tồn, mối đe dọa tồn quần thể voọc quần đùi trắng Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, đề ... BẢO TỒN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN 112 PHÁP BẢO TỒN VOỌC QUẦN ĐÙI TRẮNG VÂN LONG 3.6.1 Những tác động xấu đến môi trường sống 112 3.6.2 Khả tồn quần thể Voọc quần đùi trắng Vân Long 115 3.6.3 Đề ... trắng Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long Những đóng góp đề tài bao gồm: Là nghiên cứu tập tính sinh thái học Voọc quần đùi trắng điều kiện tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long Các phương pháp...
 • 176
 • 1,853
 • 4
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

... theo khung thi v ó t kt qu cao nht [15] 2.2.3.3 Cỏn b biờn phũng tng cng giỳp dõn xúa gim nghốo ti xó Khỏnh Xuõn, huyn Bo Lc, tnh Cao Bng Trờn vựng biờn bn b nỳi ỏ cao sng sng sng trng ca huyn ... tng cng giỳp dõn xúa gim nghốo ti xó Khỏnh Xuõn, huyn Bo Lc, tnh Cao Bng 13 2.2.3.4 Xúa gim nghốo ti huyn H Lang, tnh Cao Bng 15 PHN 3: I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU ... núi riờng v cỏc xó nghốo tnh Cao Bng núi chung 58 4.4.1 Quan im nh hng 58 4.4.2 Mt s gii phỏp gim nghốo ch yu i vi xó oi Khụn, huyn Qung Uyờn, tnh Cao Bng 59 4.4.2.1...
 • 88
 • 1,027
 • 8
thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

... sản xuất rau Vì ñược ñồng ý trường ðại học Nông nghiệp Nội ñược hướng dẫn TS Nguyễn Trường Thành, tiến hành thực ñề tài: Thực trạng lượng thuốc bảo vệ thực vật số loại rau ñịa bàn Nội ... nhân thực trạng ñó - ðề xuất giải pháp quản lý, lượng thuốc BVTV rau hợp ñiều kiện cụ thể sản xuất nông nghiệp Nội nhằm sản xuất loại rau ñảm bảo chất lượng tốt 1.3 Ý nghĩa khoa học thực ... an toàn Nội 1.2 Mục ñích nghiên cứu ñề tài - ðánh giá thực trạng, lượng thuốc BVTV tồn số loại rau ñịa bàn Nội So sánh lượng thuốc BVTV tồn rau ñược gieo trồng Nôi rau có nguồn...
 • 103
 • 650
 • 1
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

... dân địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang - Phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo hộ nông dân địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang - Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân ... hộ nông dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang 60 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn Nghiên cứu trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh ... giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Hoàng Su Phì 57 3.3.2 Mục tiêu giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Hoàng Su Phì 58 3.4 Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ...
 • 92
 • 530
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long và đề xuất một số giải pháp bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của voọc quần đùi trắng trachypithecus delacouri (osgood, 1932) ở khu bảo tồn thiên nhiên vân long đề xuất một số giải pháp bảo tồn

... ti n hành "Nghiên c u c i m sinh h c, sinh thái Vo c qu n Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) Vân Long tài lu n án: ùi tr ng d ng b n Khu b o t n thiên nhiên c i m sinh h c, sinh thái h c c ... th Khu b o t n t ng p nư c Vân Long, Khu b o t n thiên nhiên Vân Long, m t khu v c núi vôi có vách d ng b cb i m nư c a hình lý tư ng b o ng c bao m an toàn cho s s ng sót c a loài Vo c Tuy nhiên, ... th ng kê SPSS phân tích tác Vân Long ng c a nhân t nh ph m vi phân b , nơi cư trú c a Vo c qu n ùi tr ng t i Khu b o t n thiên nhiên Vân Long c i m sinh h c, sinh thái h c, c u trúc qu n th Vo...
 • 14
 • 1,044
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựcnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộiphân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh ninh bìnhkhóa luận đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnhnghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vữngthực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên trường đại học hồng đứcđánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý tại thị trấn trạm trôi – huyện hoài đức – thành phố hà nộinghiên cứu thị trường nước hoa tại thành phố hồ chí minh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty cổ phần mỹ phẩm sài gòncác kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm quảng bá thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ etekiii bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp vận tải feeder nước ngoài tại việt nam và đế xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp vận tải feeder của việt namđề xuất một số giải pháp bảo tồn voọc quần đùi trắngcác kết luận và đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu điện tử tại công ty cp cenco việt nambao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnđánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP