1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Ngữ pháp tiếng Anh >

Reported speech (Cấu trúc, bài tập đáp án REPORTED SPEECH)

Reported speech (Cấu trúc, bài tập đáp án REPORTED SPEECH)

Reported speech (Cấu trúc, bài tập đáp án REPORTED SPEECH)

... lời nói gián tiếp: a.Điều kiện có thật, xảy (đk loại 1): - p3 - Collected and modified by Tran Tuan Tu _ - Chúng ta áp dụng quy tắc chung lời nói gián tiếp ... wings, I would fly everywhere”,he said He said If he had two wings, he would fly everywhere B Bài tập áp dụng I Exercise 1: Rewrite following sentences so that the meaning stay the same 1.”If ... ”What are you talking about?”said the teacher The teacher asked us what we were talking about 3 .Reported commands.(Tường thuật câu mệnh lệnh) *Khẳng định: S + told + O + to-infinitive Ex: ”Please...
 • 11
 • 1,596
 • 1
MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

... KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên Tính vẽ biểu đồ M, Q kết ... TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính ... đồ M, Q, N kết cấu bên 10 Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 11 Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên 12 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 13 Tính...
 • 26
 • 7,981
 • 13
Bai tap + dap an viet lai cau TA

Bai tap + dap an viet lai cau TA

... ago.” Susan told them………………………………………………………… DAP AN VIET LAI CAU 89 Inspite of his old age, he often plays tennis 90 Tom is in the habit of working less hard 91 It was such a cold day that we stayed ... we stayed indoor It ………………………………………………………………… 92 The man was too tired to keep on working The man was so………………………………………………… 93 TV programmes attract so many viewers They can satisfy every taste ... overweight because she eats too much meat If she ………………………………………………………… 38 That road is so narrow that cars can not park here (too) ……………………………………………………………… 39 Ba is both talented and handsome (not...
 • 8
 • 5,543
 • 238
Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)

... khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế đánh vào thu nhập như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân - Thuế đánh vào tài sản: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế đánh vào ... tiếp vào thu nhập 1.3.2 Phân loại theo đối tượng chịu Thuế - Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng - Thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa như: Thuế ... quan thuế Năm toán thuế tính theo năm dương lịch Thời hạn nộp toán thuế chậm không 60 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm toán thuế - Cơ sở có hàng hóa gia công sở nhận gia công phải toán thuế với...
 • 156
 • 559
 • 1
Bài tập đáp án câu 7đ C++

Bài tập đáp án câu 7đ C++

... hàm Thực toán tử cộng (+) sophuc operator +(sophuc a, sophuc b) { sophuc tg; tg.phanthuc = a.phanthuc + b.phanthuc; tg.phanao = a.phanao + b.phanao; return tg; } Lập dạng hàm Thực toán tử chia ... coutX.n; Y.n = X.n; Input(X); Input(Y); M1= X+Y; M2= X-Y; M3= X*Y; getch(); } Câu Ý Nội dung #include #include #include Xây dựng cấu trúc liệu ... } Lập dạng hàm main() { clrscr(); Input(g); Input(h); f3 = g-h; f4 = g*h; f2 = (-g); getch(); } Câu 12 Ý #include #include #include Nội dung Xây dựng cấu trúc liệu...
 • 9
 • 2,885
 • 1
bai tap + dap an Unit 9 hay

bai tap + dap an Unit 9 hay

... no life in the ocean depth All the plants and animals in the ocean contribute to the biodiversity of the ocean Whales are said to be the most intelligent animals in the ocean II shouldn’t shouldn’t ... calling c to call d called 11 The sea is polluted , which sea plants and animals a dangers b dangerous c dangerouslyd endanger 12 Linda has a bad cold What you say to advice her: a You should ... efficient and the ships were much faster, so more and more whales were caught In the 196 0s the main whaling countries were killing more than sixty thousand whales a year, and everyone began to realize...
 • 9
 • 2,261
 • 17
WORD FORM LI THUYET BAI TAP DAP AN

WORD FORM LI THUYET BAI TAP DAP AN

... candlelit dinner last night and she accepted his proposal of marriage a romance b romantic c romantically d romanticize She sent me a _ letter thanking me for my invitation a polite b politely ... Congratulations 11 A / an _ species is a population of an organism which is at risk of becoming extinct a dangerous b endanger c endangered d endangerment 12 Almost half of turtles and tortoises are ... trancamnghia@yahoo.com.vn My address: TRA GIANG HAMLET, LUONG SON VILLAGE, NINH SON DISTRICT, NINH THUAN PROVINCE LÍ THUYẾT TIẾNG ANH – TOPIC – HỌ TỪ (GIA ĐÌNH TỪ) – WORD FORMS Compiled by: TRAN...
 • 4
 • 43,467
 • 2,668
kiến thức và bài tập+đáp án hình học vecto

kiến thức và bài tập+đáp án hình học vecto

... AB, CD vào đa giác đặc biệt: tam giác vng, tam giác đều, hình vng, … để tính cạnh phương pháp tính trực tiếp 3) Các ví dụ: r r r r Bài1 : Chứng minh rằng: | a + b | ≤ | a |+| b | B A C Bài 2: ... AC : Vẽ hình bình hành ABEC, Theo qui tắc uuu uuu uuu r r r hình bình hành ta có: AB + AC = AE r uuu uuu uuu r r *Tính | AB + AC |= AE =AE=? C Vì ABEC hình bình hành mà AB=ACnên ABEC hình thoi ... ABCM hình bình hành ⇒ M ∈ AC MN // AC 3) Bài tập tương tự Bài 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi I điểm đối xứng với A qua B, J điểm cạnh AC cho AJ= AC Chứng minh I, J, G thẳng hàng Bài 2:...
 • 10
 • 21,286
 • 301
Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

... tốc bao nhiêu? Biết hrết chiều dài l = 200m thì chiều cao dốc tăng thêm đoạn h = 7m Động ôtô có hiêu suất 28% , khối lợng riêng xăng D = 80 0 kg/m3 Năng suất toả nhiệt xăng q = 4,5.107 J/ kg Giả ... : n= v , thời gian bơi lần thứ hai ngời 0,7 thời gian bơi lần thứ v1 Trong buổi tập luyện chuẩn bị AFF Cup 20 08, hai danh thủ Công Vinh Tài Em đứng cách khoảng 20m trớc tờng thẳng đứng Công Vinh ... N mặt bàn có đặt hai viên bi Viên bi thứ đặt M cách thành AB AD tơng ứng a c M c = 0,4m, d = 0,8m Viên bi thứ hai đặt N sát thành AD cách D khoảng e = o,6m ( hình vẽ ) ddddd d e a Hỏi phải bắn...
 • 4
 • 29,566
 • 1,067
Bài soạn TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

Bài soạn TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

... information yet , ……………………………… ? 59 Not many people understand his ideas , ……………………………… ? 60 Something is wrong with Jane today , ……………………………… ? 61 Everything seems to be OK with you , Dad , ……………………………… ... been to Paris , ……………………………………………… ? 14 Something is wrong with Jane today , ……………………………………………… ? 15 Everyone can learn how to swim, ……………………………………………… ? 16 Nobody cheated on the exam , ……………………………………………… ... wrong while I was gone, ……………………………………………… ? 18 I am invited , ……………………………………………… ? II Add tag questions to the following 1.Your name is Thanh , ……………………………… ? Today is Sunday , ……………………………… ? John...
 • 4
 • 1,226
 • 57
Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

... hủy thành CH3CHO( axetanđehit) Chọn đáp án C Tìm CTCT este dựa vào phản ứng thủy phân môi trường kiềm: Ghi nhớ: Khi xà phòng hóa este * cho muối ancol đơn chức (an ehit xeton) este đơn chức: RCOOR’ ... đơn chức: RCOOR’ *cho muối nhiều ancol este đa chức: R(COO R )a( axit đa chức) *cho nhiều muối ancol este đa chức: ( R COO)aR ( ancol đa chức) *cho hai muối nước este có dạng: RCOOC6H4R’ Ví dụ ... memgiam   X4 có tên gọi A Natri axetat B Vinyl axetat C Metyl axetat D Ety axetat 20 A este chức mạch hở Đun nóng 7,9 gam A với NaOH dư Đến phản ứng hoàn toàn thu ancol B 8,6 gam hỗn hợp muối D Tách...
 • 10
 • 1,631
 • 19
Tài liệu Trắc nghiệm sinh học - Cấu trúc BGDĐT (Kèm đáp án) ppt

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học - Cấu trúc BGDĐT (Kèm đáp án) ppt

... đ bi u hi n tính tr ng D) m t kh sinh s n c a sinh v t Đáp án B Câu Ch t cônsixin thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n th đa b i th c v t, có kh A) kích thích quan sinh dư ng phát tri n B) c n tr s ... Th i kỳ sinh trư ng Đáp án B Câu 33 Trong d ng đ t bi n c u trúc nhi m s c th , d ng làm cho s lư ng v t ch t di truy n không thay đ i A) chuy n đo n B) l p đo n C) đ o đo n D) m t đo n Đáp án ... khu n Đáp án Câu 42 A Tia t ngo i thư ng đư c dùng đ gây đ t bi n nhân t o đ i tư ng A) h t khô bào t B) vi sinh v t, h t ph n, bào t C) h t n y m m vi sinh v t D) h t ph n h t n y m m Đáp án...
 • 47
 • 534
 • 2
TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

... information yet , ……………………………… ? 59 Not many people understand his ideas , ……………………………… ? 60 Something is wrong with Jane today , ……………………………… ? 61 Everything seems to be OK with you , Dad , ……………………………… ... been to Paris , ……………………………………………… ? 14 Something is wrong with Jane today , ……………………………………………… ? 15 Everyone can learn how to swim, ……………………………………………… ? 16 Nobody cheated on the exam , ……………………………………………… ... wrong while I was gone, ……………………………………………… ? 18 I am invited , ……………………………………………… ? II Add tag questions to the following 1.Your name is Thanh , ……………………………… ? Today is Sunday , ……………………………… ? John...
 • 4
 • 708
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống cau hỏi trắc nghiệm bài tập đáp án quản trị tài chính doanh nghiệp của lưu thị hươngcấu trúc bài tập trắc nghiệm sinh họccấu trúc bài tập toán 12cấu trúc bài tập trắc nghiệm hóacấu trúc bài tập vật lícấu trúc bài tập trắc nghiệm công nghệ bảo quả rau quảcấu trúc bài tập trắc nghiệm triếtbài tập đáp án quản trị tài chính doanh nghiệp của lưu thị hươngbài tập đáp án quản trị tài chính doanh nghiệpbài tập đáp án môn luật doanh nghiệpbài tập đáp án vật lí đại cương 1bài tập đáp án cacbohidratbai tap dap an hinh 7 chuong 1word form lý thuyết bài tập đáp ántoeic 870 questions doc bài tập đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM