1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Câu hỏi tốt nghiệp môn đồ án bê tông cốt thép

Câu hỏi tốt nghiệp môn đồ án bê tông cốt thép

Câu hỏi tốt nghiệp môn đồ án tông cốt thép

... cm Câu 4: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Để đảm bảo lực dính giữ tông cốt thép an = 1,5 cm Cốt thép không bị kéo tuột dẫn đến tông cốt thép kết hợp làm việc Câu 5: Khi tính toán theo sơ đồ ... bố trí cốt thép cọc khoan nhồi, công dụng thép dọc thép đai ? -Thép dọc chịu uốn nén -Thép đai giữ ổn định cốt dọc, cốt dọc tạo lới ôm khối tông tông cốt đai chịu nén tốt -Tại kéo thép suốt ... diện dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 25: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo vá sơ đồ khớp đàn...
 • 19
 • 423
 • 0
câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép

câu hỏi bảo vệ môn đồ án tông cốt thép

... dẻo,theo sơ đồ đàn hồi? 25.Chức của: +cốt thép treo +đoạn nối chồng cốt thép +cốt đai bố trí dày đoạn nối cốt thép cột +đoạn kéo dài cốt thép dọc chịu kéo W 26.Cách tính toán cốt thép cho lõi ... tính toán cột? 21.Khi tính cốt thép đối xứng cho cột 22.Chức cốt dọc chịu lực ,cốt dọc cấu tạo(cột,dầm,bản)? 23.Chức cấu tạo cốt đai cột(dầm)? 24.Phân biệt nhịp tính toán dầm tính toán theo sơ đồ ... kế móng 5.Giáo trình học kết cấu 6.Giáo trình kết cấu BTCT 7.Các tài liệu chuyên môn khác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp I kiến trúc 1.Tên công trình,chức công trình,quy mô diện tích sử dụng,về...
 • 10
 • 474
 • 0
câu hỏi và trả lời đồ án bê tông cốt thép 1

câu hỏi và trả lời đồ án tông cốt thép 1

... http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39 16 Đồ án tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol Thuyết minh: http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg 17 Đồ án tông cốt thép II http://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd ... 11 0 Đồ án cấp nước Bạc Liêu 11 1 Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh P/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn Thêm đồ án nà!!! 11 2 DA MONG1 http://www.ziddu.com/download/6 610 843/daMONG1.rar.html 11 3 DA ... trí cốt treo với khoảng cách là… Hỏi : Tại lại có khoảng cách tính 11 - Cốt vai bò dung dể làm 12 - cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13 - Tại phải uốn móc cốt thép, có tác dụng 14 - Tại dầm không uốn cốt...
 • 13
 • 1,383
 • 25
Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

... dầm phụ truyền vo nên phảI bố trí cốt treo dầm để tránh phá hoại cục Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm với chiều cao ... chủ yếu la dùng thép trơn để đảm bao neo cốt thép ,nó có tác dụng giữ cốt thép không bị xê dịch thi công 18 - TI dm khụng un ct thộp ( Vỡ dung thộp cú g, khụng phI trũn trn ) 19 - TI lI tớnh theo ... dầm chinh có cốt dọc v cốt ? 30- Tớnh khong cỏch ct nh th no? Khoảng cách cốt đai lấy gáI trị bé ba giá trị :u tính toán ,u cấu tạo,u max U tinh toán =Rad.n.fd.8Rk.b.ho.ho/Q2 Umax =1, 5Rk.b.ho.ho/Q...
 • 4
 • 35,001
 • 1,255
Câu hỏi và đáp án đồ án bê tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án đồ án tông cốt thép 1

... nghiệp 16 ) Nêu ảnh hưởng điều kiện khí hậu Việt Nam đến thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp II Cấu tạo Kiến trúc nhà Công nghiệp 1) Vẽ sơ đồ rõ phận cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp tầng 2) Vẽ sơ đồ ... 3) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 4) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết ... chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che- tường nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 6) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che - mái nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 7) Trình bày nêu phạm vi...
 • 2
 • 1,717
 • 19
câu hỏi đồ án bê tông cốt thép

câu hỏi đồ án tông cốt thép

... Cách chọn cốt giá? 49 Vì việc tính toán chiếm 40% nên thầy giáo hỏi nhiều cấu tạo,ví dụ thép thép ? nhiệm vụ? cách chọn CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP(84 CÂU) Câu 1: Cách ... bản? Câu 10: Tiết diện dùng để tính toán cốt thép bản? Câu 11: Tại túnh toán cốt thép lại kiểm tra điều kiện A £ Ad thay điều kiện A £ A0 thông thường? Câu 12: Việc tiến hành tính toán cốt thép ... so le lớp cốt thép dầm phụ) Câu 14 Tại cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép lớp trước? -Tại để đảm bảo ho đủ lớn , có nghĩa đảm bảo khả chịu lực dầm Câu 15 Sau cắt uốn thép , lượng cốt thép vào...
 • 8
 • 1,909
 • 20
18 câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông cốt thép 1 ( có đáp án)

18 câu hỏi bảo vệ đồ án tông cốt thép 1 ( có đáp án)

... tục Câu 18 Biểu đồ bao vật liệu thể gì? - Thể khả chịu lực dầm PHẦN 2: 48 CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜN GẶP(TỰ TRẢ LỜI) 1- cốt thép chịu mômen âm, cốt chịu mô men dương dầm (Chỉ ... 0.425l ? 40 Cốt thép đặt gối để làm gì? PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP Câu 1: Cách xác định tải trọng tính toán dải bản? Câu 2: Cách xác định nhịp tính toán bản? Câu 3: ... cách tính 11 - Cốt vai bò dung dể làm 12 - cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13 - Tại phải uốn móc cốt thép, tác dụng 14 - Tại dầm không uốn cốt thép ( Vì dung thép gờ, không phảI tròn trơn ) 15 - Tại...
 • 8
 • 1,267
 • 10
CÂU HỎI ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II

CÂU HỎI ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II

... tường phải bố trí mắt dàn? Sườn tường trụ tông cột thép ( trụ giả hay công trường gọi bổ trụ dù không xác khái niệm ) để dựa tường vào đó( có râu thép xây gạch, dùng tường liên kết vào), tường ... tính toán Tải trọng cầu trục không tác dụng đồng lên toàn khung mà thời điểm định tác dụng trực tiếp vào vài khung đó, khung trực tiếp chịu tải trọng bị biến dạng, nhờ có liên kết mà khung bên cạnh ... dàn ->cột -> Móng Sở dĩ phải dựa vào mắt dàn đặt vào cánh hạ gây ứng suất uốn ứng suất cục cho cánh hạ Điều bất lợi cho kết cấu vốn tính toán chịu lực dọc ( lực kéo ) Mà giả sử không dựa vào dàn...
 • 4
 • 4,605
 • 94
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 1,263 H = 3900 I I 1200 t II II III H = 11100 H = 7200 1,287 I T = 2,1 max 18 I T = 2,1 max 3,41 III II II III 2,406 3,475 III 2,5 d 750 ... 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ I-I 20 : MI = (tm) II II : MII = 0,632 3,9 0,527.3,9 = 2,752( tm ) III III: MIII = MII = 2,752 (tm) 11,12 0,527.11,1 = 33,085( tm) NI = NII ... đặt đối xứng qua trục cột M = 0, Q = - NI = NII = (t); NIII = NIV = 11,4 = 22,8 (t) I I G d G d II II III I III 2,981 I G d II II III - 2,149 III 450 750 750 d H = 11,1 m H = 7,2 m t H = 3,9...
 • 51
 • 6,245
 • 11
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

... Kỹ Thuật Thi Công (60t) ThS Nguyễn Việt Tuấn 66.06 Kinh Tế Xây Dưng (45t) KS Trần Đức Mạnh 67.13 Kết Cấu BTCT (45t) ThS Nguyễn Hữu Anh Tuấn 61.16 ThS Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS ... Trắc Đòa (60t) Cơ Học Đất (60t) 61.05 Cơ Học Kết Cấu (60t) 61.04 Sức Bền Vl 2(45t) 65.08 Kiến Trúc(60t) TIẾT BUỔI SÁNG GIÁO VIÊN (HH/HV) ThS.Đăng Văn Công Bằng ThS Trương Quang Thành MSMH 63.04 ... 61.16 ĐLực Học CTrình (30t) ThS Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) 64.06 C Trình Trên Nền ĐấtYếu (60t) ThS Lê Anh Hòang TIẾT 7h00 → 7h45 BUỔI SÁNG 7h50→ 8h35 8h45→ 9h30 9h35 →10h20 10h30 → 11h15...
 • 5
 • 1,376
 • 1
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 đồ án tông cốt thép số ii A SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 GVHD : NGUYễN VĂN PHONG B đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG II - Xác định tải ... - LớP : 2004X1 12 đồ án tông cốt thép số ii I GVHD : NGUYễN VĂN PHONG I II III II III IV IV (sơ đồ tính biểu đồ mô men cột biên tĩnh tải mái G m1 gây ra) Xác định nội lực tiết diện cột : - ... MPa - Cốt thép đai nhóm C-I có R S=RSC = 225 MPa Tra bảng với tông B25, thép nhóm C-III có trị số : R=0,563 ; R = 0,405 ; 1MPa = 10 kG/cm SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 23 đồ án tông...
 • 59
 • 1,359
 • 0
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

... Minh - Lớp: XDLTPY08 Trang 17 Trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM - Đồ án tông cốt thép R I I II R II I 3,7 3,7 I Dmax1 =47 ,19 Dmax2 = 45,05 II 20,093 III III II 19 ,17 3 III 15 ,3 71 III 0,75 14 , 615 ... 24,275 -2 4,592 23,869 II- 16 II- 17 II- 18 M (Tm) ′ eo1 = M / N eo = eo1 + e0 11 2 ,13 6 11 2,928 11 8,454 M dh N dh (m) (m) (Tm) (T) 0, 216 5 0, 217 8 0,2 015 0,2365 0,2378 0,2 215 -0 ,402 -0 ,402 -0 ,402 10 6, 61 106, 61 ... - Trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM Đồ án tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP II TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG LẮP GHÉP Số liệu cho trước (Số liệu 47 ): Nhà công nghiệp...
 • 49
 • 2,232
 • 6
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

... ) (m) t hp II- 16 10 8,9 11 29,3 0,0964 e0 = e1+ea Ml (m) (KN.m ) Nl ( KN ) 0 ,11 64 4 ,14 10 64,8 II- 17 -10 3,62 11 29,3 0,0 918 0 ,11 18 4 ,14 10 64,8 II- 18 10 6,73 0,0894 0 ,10 94 4 ,14 10 64,8 11 93,8 a.Tớnh ... (KN.m) ( KN ) t hp IV -14 -209 ,16 12 51, 8 M/N (m) (m) 0 ,16 71 0 ,16 98 -4.75 12 51, 8 IV -17 -239,22 14 79,2 0 ,16 17 0 ,16 44 -4,75 12 51, 8 IV -18 -19 5,57 16 49 ,1 0 ,11 86 0 ,12 13 -4,75 12 51, 8 (KN.m ) ( KN ) a ... THANH H 6,4.23 .10 6 0,364.720000 .10 -8 21. 10 ( + 12 114 .10 -8 ) 5,9 1, 674 23 .10 =11 299 kN = 1 = = 1, 12 11 93,8 = 1- N 1N cr 11 299 lch tõm cú k ti nh hng ca un dc .e0 = 1, 12.0 ,10 94 = 0 ,13 m lch e...
 • 55
 • 1,737
 • 1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP SỐ II : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG doc

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP SỐ II : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG doc

... (T) N III = 246 + 28,82 = 274,82 (T) N IV = 274,82 + 6,74 = 281,56 - Lc ct : Q I = QII = QIII = QIV = - 0,233 (T) SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 16 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN ... phng khung l: l0 1, H d 1, 2.5, 45 = = = 13, 08 < 30 b b 0,5 A SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 B đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG II - XC NH TI TRNG TNH TON : Tnh ti mỏi: ... ( SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 22 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG Ni lc cỏc tit din ct: *Ct trc A :- Mụmen: M I = (T.m) M II = MIII = 0,5 ì 1,07 ì 4,1 1,4 ì4,1...
 • 58
 • 1,423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi tot nghiepcâu hỏi tốt nghiệp kỹ sư xây dựngcâu hỏi tốt nghiệp xây dựng dân dụngcau hoi tot nghiep caucau hoi tot nghiep duong bocâu hỏi tốt nghiệp nghành xây dựngcau hoi tot nghiepj nganh xay dungcâu hỏi tốt nghiệp đường176 câu hỏi tốt nghiệp đườngcâu hỏi tốt nghiệp ngành cầu đườngcâu hỏi tốt nghiệp cầu đườngnhững câu hỏi tốt nghiệp xdcâu hỏi tốt nghiệp xdcau hoi tot nghiep thi cong xay dungcâu hỏi tốt nghiệp ngành cầu đường có đáp án chi tiếtNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ