1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép

câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép

câu hỏi bảo vệ môn đồ án tông cốt thép

... dẻo,theo sơ đồ đàn hồi? 25.Chức của: +cốt thép treo +đoạn nối chồng cốt thép +cốt đai bố trí dày đoạn nối cốt thép cột +đoạn kéo dài cốt thép dọc chịu kéo W 26.Cách tính toán cốt thép cho lõi ... tính toán cột? 21.Khi tính cốt thép đối xứng cho cột 22.Chức cốt dọc chịu lực ,cốt dọc cấu tạo(cột,dầm,bản)? 23.Chức cấu tạo cốt đai cột(dầm)? 24.Phân biệt nhịp tính toán dầm tính toán theo sơ đồ ... kế móng 5.Giáo trình học kết cấu 6.Giáo trình kết cấu BTCT 7.Các tài liệu chuyên môn khác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp I kiến trúc 1.Tên công trình,chức công trình,quy mô diện tích sử dụng,về...
 • 10
 • 473
 • 0
Câu hỏi tốt nghiệp môn đồ án bê tông cốt thép

Câu hỏi tốt nghiệp môn đồ án tông cốt thép

... cm Câu 4: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Để đảm bảo lực dính giữ tông cốt thép an = 1,5 cm Cốt thép không bị kéo tuột dẫn đến tông cốt thép kết hợp làm việc Câu 5: Khi tính toán theo sơ đồ ... bố trí cốt thép cọc khoan nhồi, công dụng thép dọc thép đai ? -Thép dọc chịu uốn nén -Thép đai giữ ổn định cốt dọc, cốt dọc tạo lới ôm khối tông tông cốt đai chịu nén tốt -Tại kéo thép suốt ... diện dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 25: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo vá sơ đồ khớp đàn...
 • 19
 • 423
 • 0
câu hỏi và trả lời đồ án bê tông cốt thép 1

câu hỏi và trả lời đồ án tông cốt thép 1

... http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39 16 Đồ án tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol Thuyết minh: http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg 17 Đồ án tông cốt thép II http://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd ... 11 0 Đồ án cấp nước Bạc Liêu 11 1 Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh P/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn Thêm đồ án nà!!! 11 2 DA MONG1 http://www.ziddu.com/download/6 610 843/daMONG1.rar.html 11 3 DA ... trí cốt treo với khoảng cách là… Hỏi : Tại lại có khoảng cách tính 11 - Cốt vai bò dung dể làm 12 - cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13 - Tại phải uốn móc cốt thép, có tác dụng 14 - Tại dầm không uốn cốt...
 • 13
 • 1,382
 • 25
18 câu hỏi bảo vệ đồ án bê tông cốt thép 1 ( có đáp án)

18 câu hỏi bảo vệ đồ án tông cốt thép 1 ( có đáp án)

... tục Câu 18 Biểu đồ bao vật liệu thể gì? - Thể khả chịu lực dầm PHẦN 2: 48 CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜN GẶP(TỰ TRẢ LỜI) 1- cốt thép chịu mômen âm, cốt chịu mô men dương dầm (Chỉ ... 0.425l ? 40 Cốt thép đặt gối để làm gì? PHẦN 3: 80 CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP Câu 1: Cách xác định tải trọng tính toán dải bản? Câu 2: Cách xác định nhịp tính toán bản? Câu 3: ... cách tính 11 - Cốt vai bò dung dể làm 12 - cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13 - Tại phải uốn móc cốt thép, tác dụng 14 - Tại dầm không uốn cốt thép ( Vì dung thép gờ, không phảI tròn trơn ) 15 - Tại...
 • 8
 • 1,264
 • 10
CÂU HỎI ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II

CÂU HỎI ĐÁP ÁN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II

... tường phải bố trí mắt dàn? Sườn tường trụ tông cột thép ( trụ giả hay công trường gọi bổ trụ dù không xác khái niệm ) để dựa tường vào đó( có râu thép xây gạch, dùng tường liên kết vào), tường ... tính toán Tải trọng cầu trục không tác dụng đồng lên toàn khung mà thời điểm định tác dụng trực tiếp vào vài khung đó, khung trực tiếp chịu tải trọng bị biến dạng, nhờ có liên kết mà khung bên cạnh ... dàn ->cột -> Móng Sở dĩ phải dựa vào mắt dàn đặt vào cánh hạ gây ứng suất uốn ứng suất cục cho cánh hạ Điều bất lợi cho kết cấu vốn tính toán chịu lực dọc ( lực kéo ) Mà giả sử không dựa vào dàn...
 • 4
 • 4,603
 • 94
Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

... dầm phụ truyền vo nên phảI bố trí cốt treo dầm để tránh phá hoại cục Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm với chiều cao ... chủ yếu la dùng thép trơn để đảm bao neo cốt thép ,nó có tác dụng giữ cốt thép không bị xê dịch thi công 18 - TI dm khụng un ct thộp ( Vỡ dung thộp cú g, khụng phI trũn trn ) 19 - TI lI tớnh theo ... dầm chinh có cốt dọc v cốt ? 30- Tớnh khong cỏch ct nh th no? Khoảng cách cốt đai lấy gáI trị bé ba giá trị :u tính toán ,u cấu tạo,u max U tinh toán =Rad.n.fd.8Rk.b.ho.ho/Q2 Umax =1, 5Rk.b.ho.ho/Q...
 • 4
 • 34,998
 • 1,255
Câu hỏi và đáp án đồ án bê tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án đồ án tông cốt thép 1

... nghiệp 16 ) Nêu ảnh hưởng điều kiện khí hậu Việt Nam đến thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp II Cấu tạo Kiến trúc nhà Công nghiệp 1) Vẽ sơ đồ rõ phận cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp tầng 2) Vẽ sơ đồ ... 3) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 4) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết ... chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che- tường nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 6) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che - mái nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 7) Trình bày nêu phạm vi...
 • 2
 • 1,716
 • 19
câu hỏi đồ án bê tông cốt thép

câu hỏi đồ án tông cốt thép

... Cách chọn cốt giá? 49 Vì việc tính toán chiếm 40% nên thầy giáo hỏi nhiều cấu tạo,ví dụ thép thép ? nhiệm vụ? cách chọn CÂU HỎI VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP(84 CÂU) Câu 1: Cách ... bản? Câu 10: Tiết diện dùng để tính toán cốt thép bản? Câu 11: Tại túnh toán cốt thép lại kiểm tra điều kiện A £ Ad thay điều kiện A £ A0 thông thường? Câu 12: Việc tiến hành tính toán cốt thép ... so le lớp cốt thép dầm phụ) Câu 14 Tại cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép lớp trước? -Tại để đảm bảo ho đủ lớn , có nghĩa đảm bảo khả chịu lực dầm Câu 15 Sau cắt uốn thép , lượng cốt thép vào...
 • 8
 • 1,908
 • 20
Đồ án bê tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m

Đồ án tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m

... 300 Bố trí cốt thép chịu lực tiết diện dầm a .Tính cốt đai cốt xiên p Bên phải gối A, dầm lực cắt QA = 112,8 kN t Bên trái gối B, dầm lực cắt QB = 185,6 kN p Bên phải gối B, dầm lực cắt ... BTCT I III .Tính dầm phụ 1 .Sơ đồ tính Dầm phụ dầm bốn nhịp liên tục đối xứng Xét nửa bên trái dầm (hình vẽ) Dầm gối lên tờng đoạn không nhỏ 220mm Trong tính toán lâySd=220mm, thực tế nên kê dầm phụ ... BTCT I III .Tính dầm 1 .Sơ đồ tính Dầm dầm năm nhịp liên tục đối xứng Xét nửa bên trái dầm (hình vẽ) Tiết diện dầm hdc=750mm ,bdc=300mm, bề rộng cột bc=400mm, đoạn kê lên tờng chiều dày tờng bt=340mm...
 • 42
 • 1,227
 • 5
HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.

... PmIItg2 = 97 ,5x2 = 195 Đổi phân bố với k = 0,625 0,625x 195 = 1 21 ,9 mII 2xPA’S =PCmII (daN) (tập trung) 97 ,5x0,6x3 ,9 = 228,2 Kết 1 21 ,9 228,2 P mII A mII =PB (daN) (tập trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 2) ... 465 ,9 2 354 465 ,9 Do trọng lượng sênô nhịp 0,6 (m): 319x0,6x 0,5x[3 ,9+ 2,5] = 612,48 612,48 Do tường sênô cao 0,6 m, dày 0,08 m b tông cốt thép: 2500x1,1x0,08x0,5x0,5x[3 ,9+ 2,5] = 352 352 Cộng làm ... trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 3, 6) 3, × = 368, 2 Kết 2 19, 4 112,75 368,6 mI PA’ (daN) (tập trung) (3 ,9) + (3 ,9 − 2,5) 2,5 × 97 ,5 × × = 1 61, 48 2 P mI A =PA’mI+0,5x(0,6x97,5x3 ,9) = 282,6 1 61,4 8 282,6...
 • 86
 • 1,889
 • 0
đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

đồ án tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

... 1.41 0.70 0.66 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO Sơ đồ dải bản: Nội lực dải theo phương 2: SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH ... CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 10 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 11 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP ... THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 12 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 13 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II...
 • 15
 • 1,170
 • 0
đồ án bê tông cốt thép  đoàn huy hải (kèm bản vẽ)

đồ án tông cốt thép đoàn huy hải (kèm bản vẽ)

... khung: 31 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 31 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Biểu đồ bao moment (kNm) Biểu đồ bao lực dọc (kN) 32 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 32 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN ... kính cốt đai Ta chọn cốt đai Φ8 nhóm CII + Khoảng cách cốt đai “S” - Trong đoạn nối chơng cốt thép dọc 42 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 42 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG - Bố trí cốt thép ... đồ chất tải: Tónh tải 29 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 29 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Hoạt tải Hoạt tải 30 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 30 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG...
 • 43
 • 595
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài hát 10 vạn câu hỏi vì sao vtv310 vạn câu hỏi vì sao trên vtv3video 10 vạn câu hỏi vì sao vtv3bảng câu hỏicâu hỏicâu hỏi ôn tậpngân hàng câu hỏicâu hỏi tự luậncâu hỏi trắc nghiệmcâu hỏibảng câu hỏicâu hỏi phỏng vấncâu hỏi thường gặpcâu hỏi ôn tậpcâu hỏi trắc nghiệmBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ