1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Lý Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Lý Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

... sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất đai địa phương thực đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề ... hình sử dụng đất - Đánh giá tác động môi trường hệ thống sử dụng đất 36 Đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý, hiệu - Lựa chọn hệ thống sử dụng đất loại hình sử dụng đất bền vững - Bố trí sử dụng ... nâng cao hiệu sử dụng đất, gắn liền với sách phát triển kinh tế địa phương Vì vậy, đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với...
 • 132
 • 267
 • 0
đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên bái

đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên bái

... phần khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất đai địa phương thực đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện Yên Bì nh t ỉnh Yên Bai” ́ 1.2 Mục ... trường sử dụng đất nông nghiệp 92 4.4.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp 96 4.4.4 Đề xuất số giải pháp sử dụng đất 99 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... sử dụng đất 74 4.3.1 Hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 78 4.4 Đánh giá hiệu xã hội, môi trường sử dụng đất nông nghiệp 88 4.4.1 Hiệu xã hội sử dụng đất nông nghiệp 88 4.4.2 Hiệu...
 • 133
 • 508
 • 1
đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

... sn t 191,56 t ng, chim 30,75% c cu giỏ tr sn xut cỏc ngnh huyn qun Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản qua năm TT Ch tiờu VT 2005 2006 2007 2008 2009 Tng giỏ tr sn xut ... tng din tớch t t nhiờn C cu s dng cỏc loi t th hin Hỡnh 4.1 & Ph biu Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất đai huyện Phù Ninh năm 2010 4.3.2 Thc trng s dng t nụng nghip 4.3.2.1 Hin trng s dng t nụng nghip ... khỏc 3,60 0,02 Ngun: Phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn Phự Ninh (2010) 4.3.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp t nụng nghip 10 nm qua luụn cú s bin ng theo xu hng gim dn vic chuyn mc ớch s dng...
 • 108
 • 438
 • 0
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

... dng cỏc gii phỏp phự hp, hp Nụng nghip trớ tu l bc phỏt trin mi mc cao, l s dng t kt hp nh cao ca cỏc thnh tu sinh hc, cụng nghip, kinh t, qun c dng phự hp v hp vo iu kin c th ca mi nc, ... tham mu giỳp UBND huyn thc hin cỏc ni dung qun nh nc v t trờn a bn huyn, cụng tỏc qun t ca huyn Phỳ Lng ó i vo n np, thc hin tt cỏc ni dung qun nh nc v t theo Lut t hin hnh Kt qu t c th ... tỏc tra, kim tra vic chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut, x vi phm qun s dng t Nhng nm qua huyn ó rt chỳ trng n cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm v t Di s phi hp, giỳp ca S Ti nguyờn v Mụi...
 • 89
 • 554
 • 0
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

... hình sử dụng loại đất nông nghiệp 44 3.2.1 Các loại hình sử dụng đất 44 3.2.2 Hiệu loại hình sử dụng đất 47 3.3 Đề xuất số giải pháp quản sử dụng đất 56 3.3.1 Quan điểm sử ... CHƢƠNG I VẤN ĐỀ 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Đất nông nghiệp đất xác định chủ yếu để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nghiên ... năm 2003, đất đai chia thành nhóm lớn là: nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất chưa sử dụng; Trong nhóm đất nông nghiệp bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng hàng năm hay đất canh...
 • 94
 • 276
 • 0
Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Lý Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

... Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 11 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng sử dụng đất, yếu tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... nông nghiệp bền vững việc làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ vấn đề quan trọng nh trên, thực đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Phù ... tự nhiên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 34 3.2.2 Điều kiện kinh t - x hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 34 3.2.3 Tình hình sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 34 3.2.4 Đánh giá hiệu loại...
 • 99
 • 293
 • 0
Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Lý Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Hợp Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN BÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... sản xuất nông nghiệp thành phố Hạ Long - Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thành phố Hạ Long cho năm - Đề xuất số mô hình (hệ thống) sử dụng đất phù hợp - Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất ... dân sản xuất nông nghiệp Mục tiêu cụ thể đề tài - Đánh giá thực trạng quản lý, hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Lựa chọn số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phù hợp - Đề xuất giải...
 • 94
 • 300
 • 0
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện krông ana, tỉnh đăklăk

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện krông ana, tỉnh đăklăk

... hình s d ng đ t s n xu t nông nghi p 68 4.3 Đánh giá hi u qu s d ng đ t s n xu t nông nghi p 77 4.3.1 Đánh giá hi u qu kinh t 77 4.3.2 Đánh giá hi u qu xã h i 89 4.3.3 Đánh giá hi u qu môi trư ng ... pháp nâng cao hi u qu s d ng đ t s n xu t nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá huy n Krông Ana đ n năm 2015 101 4.4.1 Đ nh hư ng s d ng đ t s n xu t nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá ... i 51 4.1.1 Đánh giá u ki n t nhiên 51 4.1.2 Đánh giá th c tr ng phát tri n kinh t 56 4.1.3 Đánh giá th c tr ng xã h i 60 Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi...
 • 150
 • 724
 • 1
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

... sản xuất sở tài nguyên [47] 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hợp 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề luận hiệu hiệu sử dụng đất: ... xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp + Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ ... Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012 đạt 286.3 tỷ đồng 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 91
 • 707
 • 0
đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

... sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn trình sử dụng đất Phân tích phát mặt chưa việc sử dụng đất nông nghiệp Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc + Đánh giá hiệu ... hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Thượng Trưng ,huyện Vĩnh Tường ,Tỉnh Vĩnh Phúc b Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích -Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thượng Trưng huyện Vĩnh ... nhiên, kinh tế hội Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc + Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp mặt : kinh tế, hội môi trường + Đề xuất định hướng giải pháp sử dụng đất bền vững...
 • 57
 • 672
 • 2
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

... sản xuất sở tài nguyên [47] 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hợp 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề luận hiệu hiệu sử dụng đất: ... xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp + Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ ... Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012 đạt 286.3 tỷ đồng 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 90
 • 149
 • 0
Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Lý Trên Địa Bàn Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Trên Địa Bàn Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

... T NÔNG NGHI P HP LÝ ÁNH GIÁ HI U QU VÀ XU T GI I PHÁP TRÊN A BÀN HUY N NG H S D NG T NÔNG NGHI P HP LÝ TNH THÁI NGUYÊN TRÊN A BÀN HUY N NG H TNH THÁI Chuyên ngành: QU NGUYÊN N LÝ ... t li cm n sâu sc n: T p th thy, cô giáo Khoa Tài nguyên Môi tr ng, Khoa Nông h c, Phòng qun T sau i h c, Tr ng i h c Nông - Lâm Thái Nguyên ã t n tình giúp trình h c t p, nghiên ... n xut nông nghi p 34 2.2.4 xut s dng h p t nông nghi p a bàn huy n 35 2.3 Ph ng pháp nghiên c u 35 2.3.1 Ph ng pháp chn im nghiên c u 35 2.3.2 Ph ng pháp thu...
 • 89
 • 189
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý quỹ đất đai trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp sử dụng hợp quỹ đất đai trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

... hớng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý thầy, cô giáo Bộ môn Quy hoạch - khoa Đất Môi trờng; Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu quản đất đai; đồng nghiệp quan ... nghiệp quan Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Thái Bình, Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải phòng, ban, cá nhân địa phơng tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian thu thập thông tin, ... thỏc, s d ng h p ủ t ủai 20 2.2.1 Cỏc khớa c nh nguyờn t c c a vi c qu n s d ng h p qu ủ t ủai 21 2.2.2 Quan ủi m s d ng ủ t b n v ng 21 2.2.3 Cỏc m c tiờu s d ng ủ t h p 24 PH N III:...
 • 129
 • 417
 • 1
Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp phát triển mô hình trồng Điềm Trúc (Dendrocalamus Latiflorus Munro) tại vùng ngập lũ ngoài bãi Thanh Trì – Hà Nội

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp phát triển mô hình trồng Điềm Trúc (Dendrocalamus Latiflorus Munro) tại vùng ngập lũ ngoài bãi Thanh Trì – Hà Nội

... với mà không sợ bị mùa…tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá hiệu đề xuất giải pháp phát triển hình trồng Điềm Trúc (Dendrocalamus Latiflorus Munro) vùng ngập bãi Thanh Trì Nội ... sử dụng Điềm Trúc, cho vay vốn phát triển sản xuất, phát động phong trào, bảo vệ hình Điềm Trúc địa phương 3 Đề xuất giải pháp để phát triển Điềm Trúc vùng ngập bãi Thanh Trì - Nội Qua ... diện tích tre Điềm trúc mà hộ trồng xã Yên Mỹ Biểu Thống kê diện tích tre Điềm trúc Tên chủ hộ Diện tích Tuổi Đánh giá hiệu KT XH MT hình Điềm Trúc bãi Thanh Trì Nội * Hiệu mặt kinh...
 • 48
 • 730
 • 0
Báo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đức

Báo cáo đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đức

... QUAN HIỆN TRẠNG SỬ TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC DỤNG NƯỚC ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ Nội Dung KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ ... PHÁP SỬ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP NƯỚC DỤNG VÀ CUNG CẤP NƯỚC CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG II: TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC Hình 2.1 Bản đồ phường Linh Trung, quận Thủ Đức CHƯƠNG ... Xử lý số liệu: • Sử dụng số nhóm hàm thông dụng excel • Sử dụng phầm mềm NGraph CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VIỆC SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP NƯỚC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NƯỚC MƯA Nước mưa nguồn tài...
 • 18
 • 1,015
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho các tổ chức kinh tếnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộiphân tích kết quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quảđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọluận vănđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoánghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộiđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakđánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà tỉnh hà tĩnhđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước hồ đông bằng sông hồngđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyêndanh gia hien trang va de xuat giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat tại tinh bac lieuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP