1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Ô nhiễm môi trường Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Ô nhiễm môi trường Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

Ô nhiễm môi trường Trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam

... doanh nghiệp Nói cách khác, doanh nghiệp trách nhiệm hội bao nhiêu, có khả sinh lợi nhiều nhiêu ngược lại Và trách nhiệm hội chất doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải thể trách nhiệm hội ... hoạt động kinh doanh, họ gây không tổn hại môi trường tự nhiên hội Vĩ lẽ đó, việc đóng thuế, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hội với môi trường, cộng đồng người lao động Ở Việt Nam, khái niệm ... hộ làm nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường, nên tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ngày trầm trọng mức “báo động đỏ” Hoạt động gây ô nhiễm môi trường sinh thái làng nghề không ảnh hưởng trực...
 • 10
 • 571
 • 7
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

... chọn đề tài: "Trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng đề xuất" Đối tượng nghiên cứu Trách nhiệm hội doanh nghiệp (Corporate social responsibility) Phạm vi nghiên cứu Các doanh nghiệp ... 2.2.3 Thực trạng việc áp dụng CSR vấn đề phòng chống tham nhũna doanh nghiệp Việt Nam 59 2.2.4 Thực trạng việc thực CSR với công tác hội từ thiện doanh nghiệp Việt Nam 64 2.2.5 Thực trạng ... THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ TÀI: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG V À Đ Ể XUẤT Họ tên sinh viên Lớp...
 • 101
 • 1,992
 • 23
Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

... nghiêm túc hiệu vấn đề trách nhiệm hội Tuy nhiên Việt Nam, CSR khái niệm mẻ Hiện nay, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng vấn đề Do việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp nước ... Với mong muốn tìm hiểu thêm vấn đề CSR việc thực CSR Việt Nam, em chọn đề t i " vẩn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn nay" làm đề t i khó luận tốt a nghiệp Ì Mục tiêu nghiên ... Ế V À KINH DOANH Q U Ố C T Ế C H U Y Ê N N G À N H KINH T Ế Đ ố i NGOẠI sodcs KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VÂN ĐỂ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Li/Oi7^...
 • 101
 • 1,608
 • 13
Mô hình sáng kiến nâng cao xã hội doanh nghiệp về tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam sản xuất-cung ứng sản phẩm cho thị trường bán lẻ của Phần Lan

Mô hình sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp về tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm hội cho doanh nghiệp Việt Nam sản xuất-cung ứng sản phẩm cho thị trường bán lẻ của Phần Lan

... tiêu dự án, kết mong đợi số Sáng kiến nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội (BSCI) dựa tiêu chuẩn lao động ILO Bộ luật lao động Việt Nam Mục tiêu Dự án nhằm giúp đào ... trợ cho dự án tương tự Việt Nam Lào BÁO CÁO DỰ ÁN Giai đoạn Dự án SASK Phần 1: Thông tin Tên dự án hình sáng kiến Nâng cao hội doanh nghiệp tiêu chuẩn lao động trách nhiệm hội cho doanh ... USD13,074 Phần 2: Giới thiệu Với hỗ trợ từ phía SASK, SAK, phủ Phần Lan mang lưới thị trường bán lẻ Phần Lan, dự án hình sáng kiến Nâng cao hội doanh nghiệp (sau gọi tắt BSCI) hoàn thành vào...
 • 17
 • 364
 • 0
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với ô nhiễm môi trường

trách nhiệm hội của doanh nghiệp đối với ô nhiễm môi trường

... thải sông Thị Vải • Vụ việc bị Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công An Việt Nam - phối hợp với Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam phát ngày 13 tháng năm 2008 • Ngày 19 tháng 9, Bộ Tài nguyên Môi trường ... chuẩn mực đạo đức kinh doanh 1.Tính trung thực 2.Tôn trọng người 3.Gắn lợi ích DN với lợi ích khách hàng XH, hiệu gắn với trách nhiệm hội Xét góc độ trách nhiệm hội 1/ Khía cạnh kinh tế ... Tài nguyên Môi trường công bố kết điều tra 10 sai phạm Vedan • Ngày tháng 10, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường định xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường Vedan với tổng số tiền phạt 267,5...
 • 32
 • 639
 • 4
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR ở việt nam

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR việt nam

... lao ng Trách nhi m c a doanh nghi p i v i nhà nư c óng góp thu trách nhi m c a nhà nư c s d ng ti n thu ó hi u qu nh t l i ích công c ng Như v y, n u doanh nghi p th c hi n trách nhi m h ... kinh t h i nhìn nh n b n ch t ho t ng c a doanh nghi p ngư i qu n v i tư cách ngư i thác qu n doanh nghi p c n th c hi n trách nhi m h i c a doanh nghi p nghĩa v l i ích c a doanh ... cho h th ng quan qu n hành c a nhà nư c t trung ương xu ng a phương vi c giám sát qu n CSR Khung kh ba bên nhà nư c- h i- doanh nghi p ó s doanh nghi p ho t mb o t c CSR m t cách t i ưu,...
 • 16
 • 1,869
 • 5
Phân tích mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chỉ rõ cách thức xây dựng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phân tích sự kiện vedan dưới giác độ

Phân tích mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanhtrách nhiệm hội của doanh nghiệp chỉ rõ cách thức xây dựng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phân tích sự kiện vedan dưới giác độ

... động 2) Đạo đức kinh doanh trách nhiệm hội quan hệ chặt chẽ với a) Đạo đức kinh doanh sức mạnh trách nhiệm hội Muốn nhận thức trách nhiệm hội doanh nghiệp phải biết cần có trách nhiệm ... đước vXây dựng đạo đức kinh doanh sở cho việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp vXây dựng tốt đạo đức kinh doanh, chắn trách nhiệm hội doanh nghiệp thực cách đầy đủ hoàn thiện Vì rằng, doanh ... (là đạo đức kinh doanh) , trách nhiệm phạm vi mức độ rộng lớn (là trách nhiệm hội) 3) Cơ hội lợi ích việc coi trọng trách nhiệm đạo đức kinh doanh a )Đạo đức trách nhiệm hội hội tiềm tàng kinh...
 • 19
 • 3,262
 • 35
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may việt nam trường hợp công ty cổ phần may đáp cầu

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may việt nam trường hợp công ty cổ phần may đáp cầu

... “TNXHDN Việt Nam: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách”, Tạp chí Triết học, (2010) Nguyễn Phương Mai, “Nghiên cứu thực tiễn trách nhiệm hội doanh nghiệp - Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu , ... tiễn Trong ngành dệt may Việt Nam, doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ phía đối tác nước việc tuân thủ quy định TNXHDN hầu hết doanh nghiệp dệt may sản xuất theo hình thức gia công xuất Vì vậy, doanh ... tiễn ngành dệt may Việt Nam, cụ thể DAGARCO, thấy DAGARCO nói riêng doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung bước cải thiện hoạt động TNXHDN nhằm tăng cường khả cạnh tranh chuỗi sản xuất toàn cầu...
 • 9
 • 965
 • 2
báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

... xét thách thức mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng Thông qua phân tích tình hình lao động - việc làm mục tiêu đảm bảo an sinh hội Việt Nam, viết nhấn mạnh ... kinh tế” nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, coi nhẹ an sinh hội người dân An sinh Việt Nam đòi hỏi phải cải thiện, từ số giường bệnh, số phòng học khoản ... trưởng kinh tế trở nên ý nghĩa Sự quan tâm ý đến vấn đề hội chia sẻ trách nhiệm trước thách thức liền với tác động suy thoái kinh tế dường chưa ý Từ góc nhìn hội, viết xem xét thách thức mục...
 • 3
 • 813
 • 10
Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sự hài lòng trong công việc của nhân viên và cam kết tổ chức vissan

Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm hội của doanh nghiệp sự hài lòng trong công việc của nhân viên và cam kết tổ chức vissan

... thức nhân viên trách nhiệm hội tác động CSR đến hài lòng công việc nhân viên cam kết với Công ty Đó lý hình thành đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm hội Doanh nghiệp (CSR), hài lòng ... thực CSR số CSRI Công ty ngành thực phẩm KẾT LUẬN Qua đề tài nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm hội Doanh nghiệp (CSR), hài lòng công việc nhân viên cam kết tổ chức Công ty TNHH MTV ... THUYẾT NGHIÊN CỨU Trang 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC, CAM KẾT CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm Trách nhiệm hội (CSR) Trách nhiệm hội trở nên...
 • 39
 • 1,791
 • 34
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng Việt Nam hiện nay " pptx

... CA DOANH NGHIÏÅP VÂ THÛÅC TIÏỴN VÊÅN DNG ÚÃ VIÏÅT NAM HIÏÅN NAY TRÊÌN ANH PHÛÚNGâ(*) Nhûäng nùm gêìn àêy, cng vúái sûå phất triïín mẩnh mệ ca cấc doanh nghiïåp vâ àưåi ng doanh nhên Viïåt Nam, ... niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhên àûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008 Cấc doanh nhên nây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïn ... 100 doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu àûúåc trao tùång Cp Thấnh Giống - biïíu tûúång cho tinh thêìn, sûác mẩnh ca doanh nhên Viïåt Nam thúâi k hưåi nhêåp Àưìng thúâi, tẩi Lïỵ k niïåm Ngây Doanh...
 • 10
 • 533
 • 5
Đề tài triết học

Đề tài triết học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM " pptx

... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LÊ ĐĂNG DOANH (*) Trong viết này, sau nói trách nhiệm hội điều kiện kinh tế thị trường trách nhiệm hội doanh nghiệp, ... luận giải vấn đề xây dựng hội dân trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh phát triển kinh tế thị trường Theo tác giả, trách nhiệm hội Việt Nam nhận thức bước đầu thực sở để tin ... nước, trách nhiệm đề cao với hoàn thiện khung pháp luật, máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường thể chế hội dân Trách nhiệm hội điều kiện kinh tế thị trường trách nhiệm hội doanh nghiệp...
 • 11
 • 719
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

... pháp sở quan trọng để đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm hội doanh nghiệp (XEM TIẾP>>>>) TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH ... việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp số vấn đề đặt việc thực thi trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam Theo tác giả, việc doanh nghiệp thực tốt trách nhiệm hội không giúp thân doanh nghiệp ... TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH PHẠM VĂN ĐỨC(*) Bài viết tập trung phân tích nội dung trách nhiệm hội doanh nghiệp, vai...
 • 17
 • 952
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: môi trường văn hóa xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệptài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpcác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vedantrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiểu luậntrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gìtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csrtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại việt namtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với nhà nướcbài tiểu luận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpthế nào là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)