1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

BÁO cáo THỰC HÀNH học PHẦN điều KHIỂN ROBOT

Báo cáo thực hành lý thuyết điều khiển tự động ( lẻ)

Báo cáo thực hành lý thuyết điều khiển tự động ( lẻ)

... r=tf(num,den); sys=feedback(r,1); step(sys) hold on; Ti=3+(a*5); Td=(a*3*5) /(3 +a*5); Kp =(3 +a*5) /(2 *25*a*sqrt(a)); Rs=tf([Kp*Ti*Td Kp*Ti Kp],[Ti 0]); k=series(Rs,r); sys2=feedback(k,1); step(sys2) ... sau : 1(t), (t),u(t) δ h(t), g(t),y(t) G( s) Các phương pháp xây dựng hàm trọng lượng 1)Sử dụng mô hình hàm truyền đạt : -Tính g(t) thông qua ảnh L Hàm gốc δ (t) có ảnh L G( s) = Y ( s) ⇒ Y ( s ... : -Tính h(t) thông qua ảnh L Hàm gốc h(t) có ảnh L 1/s G( s ) = Y ( s) ⇒ Y ( s ) = G ( s ).U ( s ) Vậy H(s)=G(s)/s, tra bảng ta có h(t) U ( s) - Dùng lệnh Matlab Trong Matlab để khai báo mô hình...
 • 25
 • 1,671
 • 0
báo cáo thực hành thí nghiệm điều khiển số điều khiển tự động

báo cáo thực hành thí nghiệm điều khiển số điều khiển tự động

... Bài thực hành số : Tổng hợp vòng điều chỉnh dòng phần ứng (điều khiển mômen quay) Hàm truyền đạt mô hình đối tượng ĐK dòng : Gi(s)= 1 Tt s + RA TA s + 1 4e − 007 s + 0.004025s + 0.25 Thay số ... tác động thìchất lượng động học hệ xấu hơn, sai lệch điều chỉnh lớn hơn, thời gian độ dài hơn, sai lệch bình phương lớn Bài thực hành số : Tổng hợp ĐC tốc độ quay KGTT Dựa mô hình đối tượng điều ... Bài thực hành số : Tổng hợp vòng điều chỉnh tốc độ quay Theo phương pháp cân mô hình ta có hàm truyền hệ kín phần điều chỉnh dòng : GiW(z)=0.6.z-1+0.4.z-2 Do ta có hàm truyền đạt đối tượng điều...
 • 38
 • 561
 • 1
Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

... ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC VÀ ĐK HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 3.MÔ PHỎNG HỆ TRÊN SIMULINK KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Nguyễn Tuấn Cường MTT51 – ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC VÀ ĐK HỆ ĐỘNG ... MTT51 – ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC VÀ ĐK HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY Hình 1.2: Sơ đồ chức điều tốc tác dụng gián tiếp có liên hệ ngược tổng hợp cứng lực, mềm lực Bộ điều tốc PGA điều tốc tác động gián ... BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC VÀ ĐK HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA HÀM TRUYỀN Ta Td Tf ka kb kd β θψ 2 0,2 1,4 0,5 Thông số THAY VÀO: Thay vào: = = = = 2.3 KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ...
 • 9
 • 611
 • 16
Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -75–2014 a ∆2 =   a0 a3  ÷= 5,72 > a2  Vậy hệ cho ổn định MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐIỀU TỐC BẰNG MATLAB 4.1.SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU ... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -35–2014 1.1.SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Sơ đồ chức điều tốc tác dụng gián tiếp a – liên hệ ngược ; b – có liên hệ ngược cứng kiểu động năng; ... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -85–2014 4.2 THỰC HIỆN MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CHO TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Ta Td Tf Ka 0,1 Kb Kd 1,3 β θψ 0.5 Mô hệ đông cơ-phụ tải trang bị điều...
 • 10
 • 474
 • 1
Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

... BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -75–2014 Mô hệ động – phụ tải trang bị điều tốc SG Simulink KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐỖ TIẾN DUY LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO ... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -85–2014 KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐỖ TIẾN DUY LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY ... DUY LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -35–2014 1.1.2 Khi tải không thay đổi - Khi chế đọ hoạt động động cân ổn định ,lực li tâm văng 12 cân với lực đàn hồi lò xo...
 • 9
 • 285
 • 1
Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

Báo cáo thực hành tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -95–2014 Hình Mô hệ điều tốc- động cơ- phụ tải KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM DOÃN TUẤN VÕ LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH ... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -45–2014 Bộ điều tốc 2D-100 điều tốc có liên hệ ngược mềm đảm bảo chế độ tốc độ không thay đổi ứng với tải động Liên hệ ngược mềm điều ... NAM Kd 1.5 β θψ 0.5 DOÃN TUẤN VÕ LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -85–2014 Hình 4.Mô hệ động – phụ tải trang bị điều tốc 2D-100 Simulink KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG...
 • 11
 • 427
 • 0
Báo cáo thực hành Tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

Báo cáo thực hành Tự động điều chỉnh và điều khiển hệ động lực

... MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -65–2014 điều tốc 7, piston tỳ lên profin cam Cam cố định với ống lót nhờ chốt B Như đề cập, phụ tải động tăng, trục 34 điều chỉnh quay ... NGUYỄN VĂN TỐT LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -45–2014 1.1.2 Xác định hàm truyền hệ Đưa hệ dạng có hàm truyền sau: - Tong đó: Tín hiệu vào Ψ ( p ) ; α ( p ) Tín ... NAM Kd 1,5 β θψ 0,5 NGUYỄN VĂN TỐT LỚP MTT51–ĐH2 BÁO CÁO THỰC HÀNH TĐĐC&ĐK HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY -85–2014 Mô hệ động – phụ tải trang bị điều tốc UG40-TL Simulink KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI...
 • 9
 • 302
 • 2
Báo cáo: Thực hành tốt phân phối thuốc pot

Báo cáo: Thực hành tốt phân phối thuốc pot

... Lĩnh vực sản xuất thuốc Lĩnh vực phân phối thuốc GDP = Thực hành tốt phân phối thuốc (QĐ 12/2007/BYT ngày 24/01/2007) Là văn đưa nguyên tắc bản, hướng dẫn Thực hành tốt phân phối thuốc , nêu lên ... Là tình trạng thuốc để riêng biệt, khu vực cách ly biện pháp hành để chờ định phép nhập kho, xuất kho cho bào chế, đóng gói, phân phối hủy bỏ 17 Nội dung thực hành tốt phân phối thuốc 1.Tổ chức ... GDP ≥ năm từ ban hành Tài liệu liên quan đến thuốc ≥ năm sau thuốc hết hạn 15 14 Thuốc giả : Được phát trình phân phối phải để riêng ghi chép cẩn thận Thông báo cho người phép lưu hành, quan quản...
 • 17
 • 4,262
 • 112
báo cáo thực tập bộ môn điều khiển tự động

báo cáo thực tập bộ môn điều khiển tự động

... thành,ở báo cáo này,em tập trung vào phần thực tập nhận thức Qua báo cáo thực tập, em xin gửi lời cám ơn tới thầy giáo hớng dẫn thực tập môn Thiết bị điện-điện tử điều khiển tự động tạo điều kiện ... điện với quấn máy biến áp quấn động cơ,hớng dẫn Bộ môn Thiết bị điện-điện tử _ Hai tuần cuối ,thực tập nhận thức,hớng dẫn Bộ môn điều khiển tự động, sinh viên đợc tham quan nhà máy: +Nhà máy dệt ... lớp điều khiển tự động khoá 48,đợt thực tập năm thứ kéo dài tuần,từ 13/2/2006 đến 17/3/2006,gồm nội dung: _ Ba tuần đầu ,thực hành xởng điện máy điện với quấn máy biến áp quấn động cơ,hớng dẫn Bộ...
 • 10
 • 356
 • 0
báo cáo thực hành môn phân tích nước

báo cáo thực hành môn phân tích nước

... Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Khoa Công nghệ thực phẩm Phân tích Nước Kính chào thầy, báo cáo ghi lại toàn công việc kiến thức học môn Phân tích nước Nhóm thời gian thực hành qua Nhóm cảm ... 0.1% NaOH 0.1N Nước cất Tiến hành: GVHD Mạc Xuân Hoà Nhóm 24 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Khoa Công nghệ thực phẩm Phân tích Nước Đong 100ml nước sinh hoạt 100ml nước cất vào bình ... Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Khoa Công nghệ thực phẩm - Phân tích Nước KCN 1% Nước cất 4.3 Tiến hành: Hiệu chỉnh EDTA 0.1N hệ số K = 1.053 - Đong 100ml mẫu nước sinh hoạt vào bình...
 • 31
 • 1,868
 • 2
báo cáo thực hành hóa phân tích i

báo cáo thực hành hóa phân tích i

...  HẾT B I 4: XÁC ĐỊNH VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ V I IỐT I Vitamin C Gi i thiệu chung Cấu tạo vitamin C Vitamin C hay acid ascorbic chất dinh dưỡng thiết yếu cho lo i linh trưởng ... tinh -Muỗng thủy tinh -Bình định mức 250ml Hóa chất -Hồ tinh bột -HgI2 -Na2S2O3.5H2O -Na2CO3 -KIO3 III -KI -H2SO4 -Viên thuốc vitamin C thương m i (dạng s i) Tiến Hành Thí Nghiệm Và Kết Quả i u ... trăm kh i lượng vitamin C viên thuốc: Lần 1: % vitamin C = Lần 2: % vitamin C = Lần 3: % vitamin C = IV Trả L i Câu H i Trong thí nghiệm này, chuẩn độ chuẩn độ vitamin C v i I Để xác định kh i lượng...
 • 24
 • 8,519
 • 14
Báo cáo thực hành hóa phân tích vận hành máy GC (Autosaved)

Báo cáo thực hành hóa phân tích vận hành máy GC (Autosaved)

... học Trà Vinh Khoa Hóa Học Ứng Dụng GVHD Huỳnh Thị Hồng Hoa Báo cáo thực hành hóa phân tích 12 SVTH Nhóm Trường Đại học Trà Vinh Khoa Hóa Học Ứng Dụng - Báo cáo thực hành hóa phân tích Các cửa sổ ... Hoa GVHD Huỳnh Thị Hồng Hoa SVTH Nhóm Trường Đại học Trà Vinh Khoa Hóa Học Ứng Dụng Báo cáo thực hành hóa phân tích VẬN HÀNH MÁY GC HƯỚNG DẪN TOTALCHROM CHO PHIÊN BẢN 6.3 I Giới thiệu Quyền sử dụng? ... SVTH Nhóm Trường Đại học Trà Vinh Khoa Hóa Học Ứng Dụng Báo cáo thực hành hóa phân tích Tên thành phần mà muốn phân tích xác định bên trái cửa sổ thồn tin thành phần lựa chọn nằm bên phải Chúng...
 • 75
 • 1,031
 • 1
BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH I

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH I

... dd HẾTdd B I 4: XÁC ĐỊNH VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ V I IỐT I Vitamin C Gi i thiệu chung 21 Cấu tạo vitamin C Vitamin C hay acid ascorbic chất dinh dưỡng thiết yếu cho lo i linh trưởng ... trăm kh i lượng vitamin C viên thuốc: Lần 1: % vitamin C = Lần 2: % vitamin C = Lần 3: % vitamin C = IV Trả L i Câu H i Trong thí nghiệm này, chuẩn độ chuẩn độ vitamin C v i I Để xác định kh i lượng ... -Đũa thủy tinh -Bình định mức 100ml -Muỗng thủy tinh Hóa chất -Hồ tinh bột -HgI2 23 -Na2S2O3.5H2O -KI -Na2CO3 -H2SO4 -KIO3 -Viên thuốc vitamin C thương m i (dạng s i) III Tiến Hành Thí Nghiệm Và...
 • 31
 • 2,940
 • 1
báo cáo thực hành hữu cơ điều chế ASPIRIN

báo cáo thực hành hữu cơ điều chế ASPIRIN

... xicloankan bị tách loại tạo thành αTerpineol • Nhóm OH liên kết với nhánh vòng xicloankan bị tách loại tạo thành β-Terpinol γ-Terpineol • chế xảy không đồng nên thành phần % đồng phân sản phẩm ... Terpinhydrate phản ứng dehydrate hóa môi trường acid Phản ứng chính, phản ứng phụ, chế phản ứng: 2.1 Phản ứng chính: 2.2 chế phản ứng: Trong môi trường acid, tác động nhiệt độ cao Terpinhydrate bị ... chuyển thành xanh - Hòa tan 1,4g β-Naphtol vào 16ml NaOH 5%, làm lạnh - Tiếp tục khuấy 30 phút tốc độ chậm Hỗn hợp từ không màu chuyển sang màu cam đậm Hiện tượng đổi màu hỗn hợp phản ứng tạo thành...
 • 16
 • 6,906
 • 2
BÁO CÁO THỰC TẬP-GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI VÀ MÁY

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI VÀ MÁY

... 26 - Giao diện điều khiển người máy Nhóm I Khối Vi điều khiển: - Hình ảnh Pic 16F887A - 27 - Giao diện điều khiển người máy Nhóm I - sơ đồ khối : - 28 - Giao diện điều khiển người máy Nhóm I ... khiển để xử lý điều khiển đèn tín hiệu, sau mạch vi xử lý lại gửi tin cho chương trình hiển thị giao diện sau: - 30 - Giao diện điều khiển người máy Nhóm I - 31 - Giao diện điều khiển người máy ... cụ Toolbox -5- Giao diện điều khiển người máy Nhóm I Hộp công cụ nơi chứa điều khiển dùng trình thiết kế biểu mẫu Các điều khiển chia làm hai loại: Điều khiển có sẵn VB điều khiển chứa tập tin...
 • 32
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc hanh hoa phan tichbáo cáo thực tập tốt nghiệp điều khiển tàu biểnbáo cáo thực hành háo phân tíchbáo cáo thực hành hóa phân tích định lượngbao cao thuc hanh hoa phan tich dinh tinhbao cao thuc hanh hoa phan tich 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP