1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án )

Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( có đáp án )

Trắc nghiệm tin học chọn lọc hay nhất ( đáp án )

... (Chia) → ^ (Lũy thừa) B * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) → ^ (Lũy thừa) C + (Cộng) → - (Tr ) → * (Nhân) → / (Chia) → ^ (Lũy thừa) D ^ (Lũy thừa) → * (Nhân), / (Chia) → + (Cộng), - (Tr ) Câu ... =IF(AND(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) C =IF(OR(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) D =IF(AND(Xếp_hạng= 8)) , Học bổng”,”Không ) Câu 24: Trong Ms Excel, ... tháng ký tự trắng bên phải D Nhập liệu ngày tháng năm dấu phân cách Câu 18: Trong Ms Excel, thứ tự ưu tiên phép toán số học sử dụng công thức là: A + (Cộng), - (Tr ) → * (Nhân), / (Chia) →...
 • 16
 • 461
 • 7
Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo đáp án

... ánh sáng tán xạ B Nơi độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán khác Đáp án: C Câu 135: Theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác động vật, người ... công nghệ sinh học vị trí cao thị trường giới B Vì công nghệ sinh học dễ thực công nghệ khác C Vì thực công nghệ sinh học tốn D Vì thực công nghệ sinh học đơn giản , dễ làm Đáp án: A Câu 38: ... tán lệch phía nhiều ánh sáng?( chương I / 42 / mức 3) A Do tác động gió từ phía B Do nhận nhiều ánh sáng 19 C Cây nhận ánh sáng không từ phía D Do số lượng rừng tăng, lấn át bìa rừng Đáp án: ...
 • 81
 • 2,133
 • 9
Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)

Đề thi trắc nghiệm tín dụng ngân hàng agribank 2010 (có đáp án)

... 74 Đề số 32 Đề số 33 Đề số 34 Đề số 35 Đề số 36 Đề số 37 Đề số 38 Đề số 39 Đề số 40 Đề số 41 Đề số 42 Đề số 43 Đề số 44 Đề số 45 Đề số 46 Đề số 47 Đề số 48 Đề số 49 Đề số 50 Đề số 51 Đề số 52 Đề ... 115 Đề số 75 Đề số 76 Đề số 77 Đề số 78 Đề số 79 Đề số 80 Đề số 81 Đề số 82 Đề số 83 Đề số 84 Đề số 85 Đề số 86 Đề số 87 Đề số 88 Đề số 89 Đề số 90 Đề số 91 Đề số 92 Đề số 93 Đề số 94 Đề số 95 Đề ... số 53 Đề số 54 Đề số 55 Đề số 56 Đề số 57 Đề số 58 Đề số 59 Đề số 60 Đề số 61 Đề số 62 Đề số 63 Đề số 64 Đề số 65 Đề số 66 Đề số 67 Đề số 68 Đề số 69 Đề số 70 Đề số 71 Đề số 72 Đề số 73 Đề số...
 • 41
 • 1,791
 • 6
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài đáp án

... 107_b 108_b 109_d 110_d 111_c 112_ a 113_d 114_d 115_b 116_a 117_c 118_a 119_d 120 _b 121 _c 122 _b 123 _d 124 _d 125 _c 126 _a 127 _c 128 _d 129 _b 130_b 131_b 132_c 133_c 134_b ... trần để lai tế bào sinh dưỡng Câu 370 / Trẻ đồng sinh trứng đặc điểm sau a nhóm máu khác b thể giới tính giống khác c Luôn giới tính giống d Luôn giới tính khác Câu 371 / Bệnh, ... đen; V > cánh dài; v > cánh cụt Thì sở tế bào học cho thí nghiệm a Sự hoán vị B với B V với V b Sự hoán vị b với b v với v c Sự hoán vị B với b V với v d Sự hoán vị B với V B với v Câu 240 /...
 • 50
 • 4,836
 • 4
đề thi trác nghiệm triết học duy vật lịch sử có đáp án

đề thi trác nghiệm triết học duy vật lịch sử đáp án

... định hành vi lịch sử động lực cho người hoạt động suốt lịch sử là: a Lý tưởng sống b Khát vọng quyền lực kinh tế trị c Mục tiêu lý tưởng d Nhu cầu lợi ích 35/ Theo quan điểm triết học Mác, nhà ... Phản ánh gián tiếp thực phong phú, sinh động b Phản ánh trực tiếp đời sống hàng ngày phong phú sinh động c tính hệ thống khái quát cao d Rất phong phú sinh động tính chỉnh thể, hệ thống Đáp ... thông thường: a Phản ánh trực tiếp đời sống hàng ngày phong phú sinh động b Rất phong phú sinh động tính chỉnh thể, hệ thống c tính hệ thống khái quát cao d Phản ánh gián tiếp thực phong...
 • 16
 • 683
 • 0
Trac nghiem sinh hoc 12 theo tung bai co dap an

Trac nghiem sinh hoc 12 theo tung bai co dap an

... sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh ... đúng? A Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh vật B Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố ... nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật...
 • 63
 • 2,938
 • 8
Trác nghiệm môn học kinh tế vĩ mô có đáp án

Trác nghiệm môn học kinh tế vĩ mô đáp án

... kỳ hạn viết séc (DM) Trong chương trình kinh tế mô, lượng tiền M1 lượng cung tiền ̅ kinh tế (M) Lượng tiền M2: gồm khối tiền M1 lượng tiền mặt ký gửi kỳ hạn (tiết kiệm) Như vậy, ngân hàng ... Macro – 40 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) Câu 19: Chính sách tài khóa công cụ điều hành kinh tế vì: A Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ tác động đến mức ... Câu 13: Khi kinh tế lạm phát cao, phủ ngân hàng trung ương nên: A Giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất B Giảm chi ngân sách, tăng thuế C Cả A B D A B sai Giải thích: Nền kinh tế lạm phạt...
 • 20
 • 401
 • 0
Trác nghiệm môn học tài chính tiền tệ có đáp án

Trác nghiệm môn học tài chính tiền tệ đáp án

... loại nhỏ loại tiền TS khác b Giấy bạc NH, tiền gửi toán, tiền gửi kì hạn loại nhỏ, tiền gửi kì hạn loại lớn loại tiền TS khác c Giấy bạc NH, tiền gửi kì hạn loại lớn, tiền gửi kì hạn ... sai a Chế độ tiền tệ đời vàng đc đúc thành đồng tiền thống đưa vào lưu thông b Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ quốc gia theo luật định c Chế độ tiền tệ hình thành can thiệp ... a Hóa tệ loại tiền làm hàng hóa giá trị danh nghĩa nhỏ giá trị thực tế b Tiền TS tính khoản thấp tiền quyền lực cao c Bút tệ loại tiền ghi sổ, phát sinh tồn thông qua hd nhận tiền gửi,...
 • 9
 • 462
 • 3
CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học và CHUYỂN hóa GLUCID, có đáp án

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học và CHUYỂN hóa GLUCID, đáp án

... thu vào thể: A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấp C.Phần ruột D.Qua dày E.Tất câu 143 Sau hấp thu, rượu được: A Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước vào máu C.Không bị biến đổi trước vào ... Mucopolysaccarid tác dụng: A Nâng đỡ B Chống nhiễm khuẩn C Tái tạo trưởng thành mô D.Chống lại tác nhân học hoá học E Tất câu 172 Polysaccarid thể đặc trưng nhóm máu: A Đúng B Sai 173 Cơ chế vận chuyển ... Enzym gắn nhánh glycogen D Enzym đồng phân glycogen E Enzym chuyển nhánh glycogen 177 Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A Disaccarase B Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D Câu A B E Câu A C 178...
 • 13
 • 16,695
 • 7
TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TIN học văn PHÒNG mới NHẤT năm 2014 có đáp án

TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TIN học văn PHÒNG mới NHẤT năm 2014 đáp án

... thảo văn bản, tổ hợp phím Alt + Ctrl + Shift + PageDown chức gì? A Đánh dấu toàn văn B Đưa trỏ cuối trang văn C Đánh dấu văn từ vị trí trỏ đến đầu văn D Đánh dấu văn từ vị trí trỏ đến cuối văn ... 0972.246.583 Đề thi trắc nghiệm tin học A Mã 257 Câu Khi nhấp chọn nút công cụ Microsolf Word, ta kết quả: A Trang thời in B Toàn văn in C Phần văn chọn in D Trang chứa trỏ văn in Câu Trong MS ... A Tạo tệp văn B Chức thay C Định dạng chữ hoa D Lưu tệp văn 19 Trong Word, tổ hợp phím Ctrl + V dùng để A Cắt đoạn văn B Dán đoạn văn từ Clipboard C Sao chép đoạn văn D Cắt chép đoạn văn 20 Để...
 • 73
 • 3,844
 • 22
100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 1

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 1

... 21 Số thứ 6×3 - = 15 Tính tổng: S = 1- 1/2 + 1/ 3 -1/ 4 + 1/ 5 -1/ 6 + 1/ 499 -1/ 500 S = 1- 1/2 + 1/ 3 -1/ 4 + 1/ 5 -1/ 6 + 1/ 499 -1/ 500 = (1 + 1/ 3 + 1/ 5 + + 1/ 499) - (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) - (1/ 2 + 1/ 4 ... 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) + (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) S = (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 + + 1/ 500) - 2. (1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 6 + + 1/ 500) = (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 + + 1/ 500)- (1 + 1/ 2 + 1/ 3 + +1/ 250) = 1/ 2 51 + 1/ 252 ... 3) D=4 ; N =18 ; G=78 65 66 67 68 Thử lại: 12 +4+84 =10 0 12 .5+4.3+84/3 =10 0 8 +11 + 81 =10 0 8.5 +11 .3+ 81/ 3 =10 0 4 +18 +78 =10 0 4.5 +18 .3+78/3 =10 0 Nam Hòa có số nhãn vở.Sau Nam cho Hòa 1/ 5 Hiệu số phần là: số...
 • 29
 • 2,022
 • 2
100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 2

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 2

... (y-476)x2 =21 96x2 +21 96 b,(y+1 024 8):3=(6800_5480)x6 (y-476)x2 -21 96x2 =21 96 (y-476 -21 96)x2 =21 96 (y-(476 +21 96)x2 =21 96 (y -26 72) x2 =21 96 (y -26 72) x2=1098x2 (y -26 72) x2-1098x2=0 (y -26 72- 1098)x2=0 (y- (26 72+ 1098)x2=0 ... Ta có 1 +2+ 3+ +20 0 =(1 +20 0)+ (2+ 109)+(3+108)+ =100 20 1 = 2 0100 (vì có ([1 +20 0]-1) :2 =100 cặp ) = >20 0x = 2 1100- 2 0100 =1000 x =1000 :20 0 =5 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... 36 -20 =16 cm Tìm x, biết: ( + x ) + ( + x ) + ( + x) + … + ( 20 0 + x (1+x) + (2+ x)+ + (20 0+x) =2 1100 ) = 2 1100 1+x +2+ x +3+x + +20 0+x =2 1100 1 +2+ 3+ +20 0 +20 0x = 2 1100 Ta có 1 +2+ 3+ +20 0 =(1 +20 0)+ (2+ 109)+(3+108)+...
 • 28
 • 688
 • 0
100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 3

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 3

... có học Nam lúc sau 25- 13= 12 phần sinh? Mà ban đầu nam = nữ Nữ thêm nam thêm 38 -6 =32 học sinh Vậy 32 học sinh ứng với : 13- 12=1 phần Nữ lúc sau: 32 :1x 13= 416 học sinh Nữ ban đầu: 416 -38 =37 8 học ... =2520 2 43 xếp Hỏi có hình lập phương sơn mặt? Không quy đồng tử mẫu, so sánh phân số 13/ 15 Ta có: 13/ 15 = - 2/15 = 1- 20/150 133 /1 53 133 /1 53 = 1-20/1 53 Ta thấy 150 < 1 53 nên 20/150 >20/1 53 suy ... môn Toán Tiếng Việt vừa qua Số học sinh giỏi Toán Tiếng Việt trường tiểu học có 70,5% tổng số học sinh đạt điểm 100% - 18 % = 82% khá, giỏi môn Toán 64,5% tổng số học sinh đạt điểm khá, Số học...
 • 24
 • 2,034
 • 1
100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 4

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 4

... + 1/3.2 + 1 /4. 4 + + 1 /100. 100 Mà : A = 1/2.2 + 1/3.2 + 1 /4. 4 + + 1 /100. 100 < 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3 .4 + +1/99 .100 hay A < - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1 /4 + + 1/99 - 1 /100 Vậy A < - 1 /100 < (2) Từ ... 9-6=3 đàn gà tất 72 lít Cây xăng bán hết 45 lít Hỏi Bài 2: Mỗi can xăng chứa số lít xăng 72:8=9 lít xăng lại can xăng? Hội người yêu Toán tiểu học 343 344 345 346 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ ... S(AON) = S(DON) phần= > S(DOC) (1+1) x = phần Tỉ số S(DOC)/S(DNC) = 4: (1 +4) = 4/ 5 Mà S(DNC) = 10×20:2 =100 cm2 => S(DOC)= 100 4/ 5=80 cm2 S(ABCD) = 20×20 = 40 0 cm2 307 S(MBCO) = 40 0- (100+ 80)= 220 cm2...
 • 30
 • 579
 • 0
100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 6

100 Câu hỏi và đáp án Toán Tiểu học chọn lọc hay nhất phần 6

... (theo số bánh) Giả sử tất xe bánh, số bánh là: 16 6 = 96 (bánh) thừa bánh, thay xe bánh xe bánh giảm bánh lần Số xe bánh là: : = xe Đáp số: xe 10 tấn, xe Vì J,K ko học tiếng Pháp nên D học tiếng ... Mà 9*7*a*b*c chia hết cho 63 => abc*4 chia 63 60 => mà 60 : = 15 => abc = 63 k+15, đồng thời lẻ Ta có: 4 (63 k+15) + = 63 *4k +63 = 63 *a*b*c => 4k+1 = a*b*c và: 111 < = 63 k+15 < = 999 => < =k < ... suy phần = ===> Tổng số = 25 Hiệu số = Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ Có 16 ô tô gồm loại: loại bánh chở tấn, loại bánh chở 10 loại bánh chở 16...
 • 20
 • 1,124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm tin học 11 chương 1 2 có đáp ánngan hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức 2014 có đáp ántrac nghiem sinh hoc lop 12 chuong 1 co dap antrac nghiem sinh hoc 12 chuong 1 2 co dap antrac nghiem sinh hoc lop 12 chuong 2 co dap antrắc nghiệm sinh học 12 theo từng bài có đáp ántrac nghiem sinh hoc chuong 1 lop 12 co dap antrắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa có đáp ánbai tap trac nghiem hoa hoc 12 phan kim loai co dap antrắc nghiệm hóa học ôn thi đh 2015 có đáp ántrac nghiem hoa hoc 12 chuong kim loai co dap antrac nghiem hoa hoc 12 theo tung chuong co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng mới nhấtđề thi trắc nghiệm môn tin học công chức cấp xã có đáp ánđề thi tin học trẻ không chuyên thcs co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ