1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua sữa của người tiêu dùng tại đà nẵng

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho Nhà máy giấy Tân Long, thành phố Đà Nẵng

tóm tắt luận văn thạc Nghiên cứu tính toán cân bằng Cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho Nhà máy giấy Tân Long, thành phố Đà Nẵng

... Nghiên cứu tính toán cân Cacbon xác định hệ số phát thải CO2 cho nhà máy giấy Tân Long – thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nguồn phát thải tính toán cân cacbon nhà máy giấy Tân ... 3.2.4 Hệ số phát thải CO2 Hệ số phát thải CO2 tính cho sản phẩm nhà máy giấy Tân Long xác định theo công thức 3.2 21 Hình 3.18 Phát thải CO2 sản phẩm giấy Hình 3.19 So sánh hệ số phát thải CO2 ... định hệ số phát thải CO2 đơn vị sản phẩm; Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Nhà máy giấy Tân Long - thành phố Đà Nẵng; - Phạm vi nghiên cứu: giới hạn luận văn, tác giả nghiên...
 • 26
 • 491
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đếnđịnh mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai (full)

... nh c a ngư i tiêu i v i xe Mazda Các thành viên c a gia ình ng h mua m t chi c xe Mazda Tôi s mua xe Mazda gia ình mu n i u ó Thang o cho nhóm Chu n ch quan nh hư ng ný nh mua xe Mazda, c trình ... có ý tiêu dùng cá nhân có ý Mazda Ý n tâm lý mua xe c a ngư i tiêu nh mua xe Trong ph m vi nghiên c u c a ngư i liên quan an toàn c a xe, ný tài, tác gi ch t p trung nh ng ngư i nh mua xe Mazda ... hư ng ný tài nghiên c u: Nghiên c u nhân nh mua xe Mazda c a ngư i tiêu dùng t i Gia Lai nh m khám phá o lư ng y u t tác mua c a ngư i tiêu dùng thái ô tô Mazda, t i v i lo i xe c ah ng n xu...
 • 113
 • 2,312
 • 30
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại khách sạn Hội An HISTORIC (full)

... quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic a Nghiên cứu sơ + Mục tiêu nghiên cứu Thu thập ý kiến, cảm nhận ban đầu nhân viên khách sạn Hội An Historic nhân ... HƯNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN HISTORIC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người ... mô mẫu: gồm 20 nhân viên (15 nhân viên phòng nhân viên cấp quản lý) làm việc khách sạn Hội An Historic Phân tích liệu: dựa ý kiến nhân viên tiến hành tổng hợp chọn lọc nhân tố quan trọng ảnh hưởng...
 • 134
 • 917
 • 3
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của siêu thị Coopmart Quy Nhơn (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của siêu thị Coopmart Quy Nhơn (full)

... nh tranh quy t li t gay g t c a ang i th c nh tranh như: Siêu th Metro, Siêu th BigC, Siêu th c a Nhà sách Lê L i c a hàng bán s - l TP .Quy Nhơn t n t i phát tri n Siêu th Coopmart Quy Nhơn c n ... ã quy t hài lòng c a khách hàng Coopmart Quy Nhơn làm nh ch n tài: Nghiên c u i v i ch t lư ng d ch v c a Siêu th tài lu n văn v i mong mu n góp ph n nh bé vào s phát tri n b n v ng c a Siêu ... a Siêu th M c tiêu nghiên c u - Xác nh nhân t thu c ch t lư ng d ch v lòng khách hàng c a Siêu th i v i d ch v nh hư ng n s hài ang cung ng t i Siêu th Coopmart Quy Nhơn - Xây d ng mô hình nghiên...
 • 130
 • 811
 • 12
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank- chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank- chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng (full)

... v giao d ch tr c ti p iv i khách hàng cá nhân t i ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn Nghiên c u ch t lư ng d ch v giao d ch tr c ti p i v i khách hàng cá nhân t i ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn ... thông 1.4 GIAO D CH TR C TI P Có hai phương th c giao d ch: ó giao d ch tr c n giao d ch 16 tr c ti p Trong lu n văn ta nghiên c u v giao d ch tr c ti p, v y giao d ch tr c ti p gì? Giao d ch ... d ch v giao d ch tr c ti p t i ngân hàng? i tư ng ph m vi nghiên c u i tư ng tài nghiên c u t p trung vào i tư ng khách hàng cá nhân giao d ch tr c ti p v i Agribank chi nhánh Ngũ Hành Sơn ang...
 • 133
 • 334
 • 0
Tóm tắt luận văn thạc sĩ nghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng chitosan

Tóm tắt luận văn thạc nghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng chitosan

... tiến hành đề tài: Nghiên cứu kích thích nảy mầm hạt bắp chitosan làm luận văn Thạc Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm điều kiện thích hợp điều chế chitin, chitosan từ vỏ tôm - Nghiên cứu khả kích ... biện 2: PGS.TS Lê Tự Hải Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc Khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông ... hạt bắp chitosan Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu: chitin, chitosan điều chế từ vỏ tôm 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn đề tài luận văn, tập trung nghiên cứu...
 • 26
 • 467
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ  đông hà (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ đông hà (full)

... CHUNG V CễNG TY MAY HềA TH - ễNG H V C IM TèNH HèNH NHN S TI CễNG TY 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty Cụng ty may Hũa Th - ụng H l n v trc thuc ca Tng Cụng Ty C Phn Dt May Ho Th c thnh ... ngi lao ng l rt quan trng v vụ cựng cn thit Ngi lao ng c khuyn khớch lm vic, cú ng c thỳc y giỳp cụng ty nõng cao nng sut lao ng, nõng cao cht lng sn phm v gi chõn h gn bú vi cụng ty Cụng ty May ... vic ca ngi lao ng ti cụng ty may Hũa Th - ụng H Nghiờn cu thc trng cụng tỏc to ng c lm vic cho ngi lao ng ti cụng ty may Hũa Th - ụng H T kt qu nghiờn cu, xutkin ngh ban lónh o cụng ty cú th s...
 • 147
 • 1,017
 • 9
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum (full)

... dịch vụ cho vay ngắn hạn doanh ngiệp nhỏ vừa Agribank Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu nghiên cứu dịch vụ cho vay ngắn hạn DNNVV Agribank Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: ... cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu DNNVV Agribank - Hệ thống hóa lý luận ... NGUYỄN VĂN PHƢƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH KON...
 • 140
 • 492
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn (full)

Luận văn thạc Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn (full)

... CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Quy Nhơn Thành phố Quy ... tài Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu – Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH DN thành phố Quy Nhơn ... Đặc điểm doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn Đặc điểm DN thành phố Quy Nhơn chịu ảnh hưởng lớn đặc điểm vị trí địa lý kinh tế xã hội thành phố Các doanh nghiệp thành 29 phố Quy Nhơn đa phần doanh nghiệp...
 • 121
 • 387
 • 2
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội facebook đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em của khách hàng đà nẵng

Luận văn thạc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đếnđịnh mua hàng trên mạng xã hội facebook đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em của khách hàng đà nẵng

... với sản phẩm sữa bột trẻ em, thực nghiên cứu thành phố Đà Nẵng - Hiệu lực hóa thang đo nhân tố ảnh hưởng đến định mua hàng mạng xã hội Facebook đối với sản phẩm sữa bột trẻ em khách ... phẩm nói chung đối với sản phẩm sữa bột trẻ em nói riêng - Dựa sở lý thuyết đã tổng hợp, đề xuất mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua hàng mạng xã hội Facebook đối với ... với mô hình nghiên cứu, kiểm định thang đo để xác định mức nghĩa mô hình nghiên cứu mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua hàng mạng xã hội Facebook đối với sản phẩm sữa bột trẻ...
 • 124
 • 634
 • 2
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng

Luận văn thạc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn brillian đà nẵng

... XUÂN TIỀN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI KHÁCH SẠN BRILLIANT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ ... Về mặt nội dung: Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch nội địa khách sạn Brilliant Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực với kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: ... kết luận Nội dung luận văn chia thành 04 chương, cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu Chương 2: Giới thiệu khách sạn Brilliant Đà Nẵng thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên...
 • 152
 • 475
 • 2
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn thạc nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

... công ty Quy mô công ty quy mô tổng tài sản doanh nghiệp Theo thuyết đánh đổi, quy mô công ty nắm giữ tiền có mối tƣơng quan âm công ty lớn dễ dàng tiếp cận với nguồn tài trợ giá rẻ, lý công ty ... 2005 Kết nghiên cứu cho thấy công ty có hội đầu tƣ tƣơng lai tiền nắm giữ quan trọng yếu tố quan trọng để công ty cải thiện khả linh hoạt tài chính, công ty có xu hƣớng nắm giữ nhiều tiền Nghiên ... thời gian quan sát - Không chọn công ty thuộc lĩnh vực tài công ích Bài nghiên cứu đƣợc tiến hành mẫu chọn ngẫu nhiên 117 công ty đƣợc niêm yết sàn giao dịch chứng khoán HOSE, HNX Các công ty đƣợc...
 • 95
 • 520
 • 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của khu nghỉ mát furama đà nẵng

Luận văn thạc nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của khu nghỉ mát furama đà nẵng

... THU HOÀI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA KHU NGHỈ MÁT FURAMA ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... đây, Furama trở thành điểm nghỉ chân quen thuộc du khách nội địa Nghiên cứu thực nghiên cứu tình khu nghỉ mát Furama Đà Nẵng để xác định mức độ hài lòng khách hàng nội địa sử dụng dịch vụ khu ... yêu cầu du khách đến tham quan nghỉ dƣỡng khu nghỉ mát Đề tài: Nghiên cứu hài lòng khách du lịch nội địa chất lƣợng dịch vụ khu nghỉ mát Furama Đà Nẵng” đƣợc thực không mục đích Mục tiêu nghiên...
 • 167
 • 672
 • 1
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT đà nẵng

Luận văn thạc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT đà nẵng

... vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến động lực tạo động lực làm việc cho người lao động công ty phần mềm FPT Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu nhân viên văn phòng công ty ... UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... mãn nhân viên mà có nhân tố bên (nhân tố động viên) nhân tố bên (nhân tố trì), nhân tố liên quan đến động lực làm việc nhân viên mối quan hệ công việc thái độ họ 10 Bảng 1.1 Nhân tố trì nhân tố...
 • 137
 • 921
 • 10
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Luận văn thạc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

... NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lý trên, chọn đề tài: nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công ... ngữ cảnh sử dụng nghiên cứu để giải thích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận KTQT truyền thống DN Tây Nguyên 1.2.1 công cụ KTQT (gồm công cụ KTQT đại công cụ KTQT truyền thống) Úc, công cụ chia thành...
 • 119
 • 542
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nghiên cứu marketingluận văn thạc sĩ quản trị nhân sự tại bệnh việnluận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn thac si dang ký quyen su dung dattác động của thuế thu nhập công ty đến quyết định đầu tưvốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàngvốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thương trườngvốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàngluận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội từ đài loanluận văn thạc sĩ sinh học nghiên cứu phát hiện sự gắn chèn gen e6 và e7 của human papilomavirus type 16 vào bộ gene người bằng kỹ thuật multiplex rtpcrluận văn thạc sĩ lịch sử chiến tranh du kích ở đăk lăk giai đoạn 19651968đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh ve nghien cuu su hai long cuu khach hangvi sao vấn đề xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn được đặt lên hang đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thanh đảng viênluận văn thạc sĩ lịch sửchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ